Par klastera ūdeni

Ješua caur NikuDārgais Ješua, gribu tev pajautāt sakarā ar informāciju, kuru deva Drunvalo Melhisedeks pirms 10 gadiem, un tā attiecas uz “klastera ūdeni”. Jau desmit gadu ir pagājis, bet par šo ūdeni ne ziņas, ne miņas, to nekur nevar nopirkt, neviens nezina, kā to izgatavot, vai tiešām, ja tas patiešām ir, nevar padarīt informāciju par tā ražošanu vispārpieejamu? Jo tā taču ir panaceja cilvēcei, man ir bail domāt, ko es tagad dzeru. Vai arī šis ūdens domāts tikai tiem, kas pāries uz 4ML? Bet kā tad Drunvalo vārdi, ka mēs turp pāriesim tikai pēc tam, kad attīrīsim zemi? Un vispār, ja tas ir iespējams un piemēroti, vai varētu jūs, mūsu iemīļotie Skolotāji, nodot caur Niku vai citu čeneleru šī ūdens formulu?


Es sveicu tevi, dārgais! Tagad mēs ar tevi parunāsim saistībā ar informāciju, skarošu ūdeni un tās ārstējošās īpašības, kuras var piemist šai struktūrai. Un tā, tas ir ļoti interesants jautājums, un es pateicos tev par to, tā kā ūdens principā uz šīs planētas spēlē kolosālu lomu, tā kā tas ieiet visās šīs planētas dzīvajās struktūrās un ir viena no viņas ļoti svarīgām sastāvdaļām. Un, protams, pilnīgi pareizi ir arī tas, ka ūdens ir ļoti spēcīga enerģētiska informācijas sistēma, kura nes sevī to informāciju, kura tiek tajā ielikta.


Jūs esat pieraduši uztvert ūdeni kā struktūru, kura ir piesārņota ar kaut kādiem ķīmiskiem elementiem vai bioloģiskiem elementiem un tikai šajā gadījumā jūs uzskatāt to par netīru un nederīgu lietošanai, lai jūsu ķermenis būtu tīrs. Taču ievērojami svarīgāka komponente, kuru nes sevī ūdens un kura ir noteicoša visu dzīvo struktūru eksistencei uz planētas, ir ne šīs substances ķīmiskais piesārņojums, bet tās informatīvi-enerģētiskais piesārņojums. Ūdens ir tā struktūra, kura uzsūc informāciju, tāpat kā visi kristāli.


Ūdens pēc savas būtības ir ļoti spēcīga šķidro kristālu struktūra, kura uzsūc sevī ļoti lielus informācijas apjomus, un visa šī informācija nonāk visa dzīvā uz planētas ķermeņos, tajā skaitā cilvēka ķermenī. Un, ja jūsu sabiedrība, ja visa cilvēce pastāvīgi ražo negatīvas domas, pastāvīgi atrodas smagā psihiski-emocionālā stāvoklī, tad ūdens kā enerģētiska informācijas struktūra uzsūc šo stāvokli, un tā izplata caur sevi šo stāvokli.


Kā piemēru es varu tev minēt tādu: ja, piemēram, kaut kāda tilpne, piepildīta ar ūdeni, stāv jums mājā un ja klimats jūsu ģimenē, jūsu mājā ir nelabvēlīgs, negatīvs, ja mājā pastāvīgi eksistē strīdi un eksistē negatīvas domas, nosodījumi, tad ūdens uzņem sevī to. Vienā vārdā, nelabvēlīgs stāvoklis, kurš eksistē jūsu mājā, šajā ūdenī ierakstās. Vietā būs teikt, ka arī visa barība, kura pagatavota uz tāda ūdens struktūras, tā visa uzsūc sevī šo piesārņoto psiho-emocionālo komponenti. Un jūs tādejādi atkal piepildāt savus organismus ar saviem pašu negatīviem un atkal graujat tos, izmantojot šo ūdeni un šo barību, it kā veicot otrreizējus sitienus cits citam.


Ne tikai taisnus sitienus, kurus jūs izdarāt ar savām domām un saviem vārdiem pa cits cita enerģētiskajiem laukiem, bet arī, lietojot barībā to ūdeni, kurš atrodas tādās nelabvēlīgās informācijas plūsmās, jūs tādā veidā jau jūsu fiziskā ķermeņa līmenī ražojat dažādus piesārņojumus. Lūk, kāpēc cilvēki, kuri eksistē tādās ģimenēs vai citās cilvēku savienību veidojumos, kurās eksistē daudz negatīvā un smaga psiho-emocionālā komponente, bieži slimo un ir pakļauti dažāda veida saslimšanām, tajā skaitā arī smagām. Viņiem vājinās tajā skaitā arī imūnsistēma, un tāpēc jautājums, kuru tu aizskāri, ir ļoti interesants un svarīgs.


Kas pēc savas būtības ir klastera ūdens un kas ir tīrs ūdens. Atbilde uz tavu jautājumu atrodas planētas informācijas lauka stāvokļa sfērā, tajā enerģētiskajā informācijas telpā, to domu, kuras eksistē uz planētas, telpā. Jums ir ļoti labi jāsaprot, ka tās domas, kuras jūs pastāvīgi ražojat, un vārdi, kurus jūs pastāvīgi izsakāt cits citam vai kurus jūs apspriežat sabiedrībā, tie nekur nepazūd. Tas viss ir domformas un domu bloki, kuri karājas planētas enerģētiskajā telpā un tādēļ, ka tagad jums ir ļoti daudz negatīvu domu, nosodošu domu, telpa ir ļoti piesārņota ar šīm enerģijām.


Un visas informācijas struktūras, tajā skaitā arī ūdens, kurš ļoti lielā daudzumā ir klātesošs uz planētas un, kā es jau teicu, ir jūsu ķermeņu un visa dzīvā dzīvības procesu pamats, šis ūdens arī uzsūc sevī šīs nelabvēlīgās un netīrās struktūras. Tam, lai cilvēce spētu izārstēt sevi, nepietiek ar šī ūdens formulas iegūšanu, tā kā iegūt to vienkārši nav iespējams. Atbilde uz šo jautājumu atrodas jūsu garīguma plaknē. Tikko kā jūs izmainīsiet savas domas, tikko kā jūs pārstāsiet ražot negatīvas domas, tikko kā jūs pa pēdām domām pārtrauksiet savu negatīvo rīcību, tādā veidā parādīsies iespēja attīrīt visu ūdeni uz planētas, un tad caur šo struktūru sāksies jūsu ķermeņu attīrīšana.


Nav iespējams nopirkt garīgumu, mans dārgais. Nav iespējams izdarīt tā, lai informatīvi netīrā telpā pastāvīgi atrastos un cirkulētu tīrs ūdens. Tādā šķidrumā kā ūdens, kurš, es vēlreiz pasvītrošu, ir šķidro kristālu struktūra, uzsūcoša visu to informāciju, kura eksistē un iznāk no jums, – visas tās domas un visas tās vēlēšanās, kuras eksistē jums, tās visas eksistē šajā ūdenī. Un man ir jāsaka tev arī, ka attīrīt Zemi un attīrīt visas tās struktūras, kuras tā vai citādi ir saistītas ar ūdeni un tā komponentēm, var ļoti ātri un efektīvi. Uz planētas jau ir cilvēki, kuri veiks šo programmu, veiks to caur pašu garīgo tīrību un nodomu patiesumu.


Nepārdos nekad šie cilvēki šīs formulas, nepārdos arī tīru ūdeni. Viņi to izdarīs kā velti jums, tā kā viņu apziņas līmenis un stāvoklis būs tādi, ka viņi spēs attīrīt šo struktūru ļoti īsā laika sprīdī. Attīrīt, pateicoties pašu gaismai, pašu tīrībai un patiesumam. Un tādi cilvēki, pasvītrošu, viņi jau ir starp jums. Tikko kā parādījās iespēja ļoti ātri izplatīt informāciju uz planētas, kura parādījās pavisam nesen, tikko kā planētas ētera laukā sāka būvēties kristāliskā struktūra, jo vairāk tādi cilvēki ieguva iespēju attīrīt milzīgas telpas ap sevi ar visām tās komponentēm, tajā skaitā arī strādāt ar ūdens struktūrām.


Un tā, klastera ūdens – tas nav kaut kāds pilnīgi neparasts jauns ūdens. Tas ir tas pats ūdens, taču, kurš nes sevī, savā struktūrā, dievišķo gaismu. Gaismu, kura ir atnesta šurp uz matēriju un kura var tikt atnesta uz matēriju šurp tikai ar pašu cilvēku garīgu tīrību un skaistumu. Tikko jūsu sabiedrība izmainīsies tādā mērā, ka garīgie jautājumi sāks prevalēt pār materiālajiem jautājumiem, tikai tad parādīsies iespēja attīrīt visu planētu un pārtraukt šo visu informācijas plūsmu un visu kristālisko un šķidro kristālu struktūru, kuras eksistē uz planētas, piesārņošanas bezgalīgo virkni.


Nav nekādu šaubu, ka ūdens kā viens no dievišķajiem elementiem, kuri ir klātesoši uz šīs planētas, pastāvīgi attīrās, tāpat kā attīrās arī daudzie kristāli, kuri eksistē dabā un eksistē planētas iekšienē. Eksistē precīzi strādājošas dabas shēmas, kuras ārstē piesārņoto ūdeni, kuras pastāvīgi to attīra no tiem garīgajiem piesārņojumiem, par kuriem es runāju. Un tieši tāpēc cilvēki zina, ka eksistē uz planētas vietas, kur izplūst avoti, no kuriem tek vistīrākais dziednieciskais ūdens. Tas tad arī ir tas pats tīrākais, attīrītais ūdens, kurš ir izgājis Zemes dzīlēs attīrīšanu no psiho-emocionālajiem piesārņojumiem, kurš ir ieguvis savas sākotnējās dievišķās īpašības un uzlādējies ar informācijas plūsmu no tām attīrošajām struktūrām, kuras eksistē planētas dzīlēs, caur kurām tas izgāja un ieguva ārstējošas (sākotnējās, dievišķās) struktūras.


Taču, ja jūs dziedinošo ūdeni, kuru atvedat no avota vai no citām spēka vietām, novietojat piesārņotās telpās, kuras īpaši ir pamanāmas jūsu pilsētās un kuras tur pakaras kā milzīgi, blīvi un netīri domu bloki, tad tas diezgan ātri sāk mainīt savas īpašības un zaudēt tās. Ūdens, kuru jūs saucat par klastera ūdeni, ir dievišķi strukturēts ūdens, kurš nes, pateicoties tam, savas ārstējošās īpašības. Un tāpēc kā padomu varu teikt tev, ka, ja jūs tagad gribat izmantot tīru ūdeni, jums tajā telpā, kurā eksistējat jūs paši, kurā eksistē jūsu ģimene vai kurā eksistē jebkurš jūsu kolektīvs, ir jāuztur pietiekami augsts garīgais līmenis tam, lai nepiesārņotu ūdeni.


Taču jūs tieši tāpat varat paši attīrīt ūdeni, piesaucot savu pašu dievišķību šī ūdens attīrīšanai. Taču tam jums ir nepieciešamas labi izpaustas garīgās īpašības. Ūdens lieliski dzird jūs, reaģē uz visām jūsu domām. Uz tiem vārdiem, ar kuriem jūs pie tā vērsīsieties, tas reaģēs. Ja jūs vērsīsieties pie ūdens pie jums mājās un kuru jūs tagad lietojat barībā ar patiesu mīlestību un pateicību, sūtīsiet tam savu mīlestību, tas iegūs sākotnējās dievišķās īpašības. Iegūs tās ārstējošās īpašības, tās klastera ūdens īpašības, par kurām runāja Drunvalo, un šis ūdens kļūs jums patiesi tas elements, kurš veicinās jūsu ķermeņa izārstēšanu un veicinās jūsu domu izmaiņu. Tāda jūsu un ūdens, jūsu un jūsu iekšējā stāvokļa mijiedarbība veicinās to, lai harmonizētu visu telpu ap jums un jūsu ķermeņa iekšienē.


Pilnīgi pareizi tika teikts, ka pāreja notiks obligāti apstākļos, kad planēta visa būs attīrīta, kad būs attīrītas visas viņas struktūras un tajā skaitā tāda svarīga šīs planētas komponente kā ūdens. Bez šīs attīrīšanas nebūs iespējams veikt to izrāvienu apziņā, to izrāvienu pilnīgi jaunā eksistences mērķu sapratnē, garīgo izrāvienu, kurš nepieciešams visai cilvēcei tam, lai pārietu dzīvot uz jaunu apziņas līmeni un uz jaunu matērijas līmeni. Tās problēmas, kuras eksistē tagad jūsu sabiedrībā, kuras eksistē tagad jūsu apziņā, eksistē tagad jūsu garīgajā sfērā, nav pieņemamas eksistencei 4-jā matērijas līmenī un 4-jā apziņas līmenī.


Pāreja noteikti būs kompleksa. Sākumā jūs, kā dievišķas būtnes, izmainīsiet savu pašu pasaules uzskatu, atgriezīsieties pie pašu dievišķības un tās izpausmes. Vienlaicīgi visa planēta attīrīsies no tiem piesārņojumiem, kuri viņai parādījās cilvēces darbības uz tās rezultātā, un pēc visas šīs attīrīšanas un visu šo netīro sasprūdumu izjaukšanas tiks veikta pāreja. Šo pāreju veiks tikai cilvēki pilnīgi jaunā kvalitātē, pilnīgi jaunās viņus aptverošās informācijas struktūrās, tajā skaitā arī jaunā ūdens stāvoklī. Tas nebūs ūdens pudelēs vai ūdens kaut kādos citos tilpumos, tas būs viss ūdens, kurš ir klātesošs uz planētas. Ar Mīlestību un godbijību


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 25.09.09, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_klasternoj_vode/7-1-0-232


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/04/14