Dienas atziņaDĀVĀT ... kas gan varētu būt vēl skaistāk ... diezin vai atradīsies ... 

Pārpilnība ne jau caur naudu tiks izpausta – tā izpausta tiks pavisam savādāk, un tas būs nesalīdzināmi daudz priecīgāk, nekā tas, ko var atnest visas šīs savādās (finansu) shēmas un savstarpējās attiecības. Jā – tieši DĀVĀT.
Šī pasaule cieš satricinājumus, un ir nogurusi un nomocījusies bez Mīlestības ... Šai pasaulei vajag DĀVINĀT MĪLESTĪBU, un tad tā uzdzirkstīs savā pārpilnībā. PĀRPILNĪBĀ caur daudzām Sirdīm, kuras pieņems šo Mīlestības sūtījumu, un ne tikai pieņems vien un izdziedinās sevi – viņi DĀVĀS to atkal tālāk, un tā tas viss uzziedēs – un iemirdzēsies visa planēta. 


STAROJIET, dārgie, DĀVĀJIET SEVI, esiet mierīgi, lai kas arī nenotiktu. Harmonizējiet visu, mācieties priecāties par visu. DĀVĀJOT sev pašiem SEVI caur Sirdi – mēs atklāsim sevī arvien vairāk un vairāk, un tā būs arvien varenāka un spēcīgāka plūsma. Nekavējieties notvert šo plūsmu, un pakavējieties tanī jau apzināti. Nebaidieties ne no kā, ne no dīvainām sajūtām, ne no tā, kas jums ir jauns un neparasts – priecājieties kā bērni – šis ir MŪSU LAIKS – MŪSU TRIUMFA, MŪSU MĪLESTĪBAS, MŪSU DĀVĀŠANAS LAIKS.


IZPAUDIET SEVI – tieši tādā veidā mēs varēsim saharmonizēt daudzos procesus, kuri vēl nav harmoniski uz planētas. To ir pietiekami daudz, un jūs tos saredzat ar savu prātu, taču Sirdī jūs ZINAT, ka VIENĪGI AR SIRDS MĪLESTĪBU visu šo disharmoniju var dzēst un izdziedināt. VIENĪGI MĪLESTĪBA spēj to paveikt. Un mēs kopā ar jums esam visaugstāko līmeņu Mīlestības Plūsmas nesēji – vislieliskāko nokrāsu dažādībā, vislieliskākajā sakrālo struktūru spēlē – viss tas daudzšķautnaini laistās, viss tas dzied, spēlē un dejo – un viss tas ir Mīlestība – MĪLESTĪBA, KURA STRĀVO CAUR MUMS, un kura šinī blīvajā pasaulē var ienākt – vienīgi caur blīvu ķermeni. TĀDĒĻ mūsu ĶERMEŅI patlaban arī IR visa šī bezgalīgā skaistuma VADĪTĀJI. 

Mums svarīgi ir tikai viens – ATĻAUT tam visam PLŪST un IZPLATĪTIES caur mums. 

http://preobrazenie.ucoz.ru/forum/4-1840-300085-16-1333034147Pievienots: 2012/04/06