Dienas atziņa


Kristus spēks tā ir reāla enerģija, kas ir mūsos katrā.

Tas ir tas spēks, kas nāk no Radītāja jeb Dieva, bet caur reālu personu, caur zēnu no Nācaretes, kas dzimis Betlēmā Marijai un Jāzepam, mēs šo enerģiju varam saņemt šeit uz Zemes. 

Tā ir pieejama mums visiem, jo tika nonesta caur Kristu šeit uz Zemi mūsu realitātē un mūsu matērijā. 

Kristus ir reāls, dzīvs piemērs , kā ar šo dievišķo spēku pastāvēt ārpus duālisma pasaules, kā ZINĀT savu ceļu, kā pārvarēt jebkuras bailes un šaubas, kā iedvesmot citus, kā dziedināt, kā vienmēr būt savā centrā, savā spēka punktā.

Katrs mēs šajā enerģijā pasmeļam to, kas ir vajadzīgs konkrētajā brīdī un situācijā. Viņas spēks ir pateikt jā, kad tas ir jā un nē, kad tas ir nē.

Tai pašā laikā mēs pazīstam Kristu kā vienkāršu cilvēku, kurš zin arī šaubas un griežas pēcatbalsta pie Radītāja. Bet, kad viņš saņem šo atbildi, tad Kristus ceļš ir drošs un nemainīgs.

Ar Kristu ienāca jauns laikmets, jauna ēra cilvēces vēsturē.

Tas notika tāpēc, ka caur viņu , caur viņa enerģētisko kanālu tika transformēts ļoti daudz Zemes negatīvās karmas. Tajā brīdī, tajā laikā caur Kristu strādāja tūkstošiem eņģeļu, gaismas būtņu un Skolotāju, kas atbrīvoja tumsu un deva ceļu gaismai.

Līdz ar to šī enerģija, šis Kristus spēks ir dots katram, lai mums būtu uz ko balstīties, atbrīvojot savu negatīvo pusi, savas šaubas, bailes, dusmas, savas aprobežotības. Lai atlaistu žogu, kas nodala no pilnīgas gaismas pasaules.

Mēs katrs ejam šo Kristus ceļu. Katrs savu. Via Dolorosa. Tas ir ceļš, kas ved uz atbrīvi, uz atsacīšanos no ego, no sava egocentrisma. Soli pa solim. 13 pieturas bija Kristum. 14 ir augšāmcelšanās, kad noliekam savu ego pie Radītāja kājām.


21.02.2012. Izraēla. Telaviva


Maija Kadiķe


Pievienots: 2012/03/29