PLANĒTAS LOGOSS KUNGS BUDA


Kungs Buda ir Zemes Planetārais Logoss; viņš ir visaugstākā būtne planetārā līmeņa garīgajā valdībā. Zināmā mērā Buda ir pasaules prezidents vai pasaules līderis (vadītājs) garīgajos plānos. Vārds Buda apzīmē būtni, kas ir atmodusies apgaismībai, bet vārds Logoss ir tituls, kas raksturo pasaules kārtības izcelsmi vai tādu būtni, kura sevī nes un saprot Radītāja gribu. Saprotot Kunga Budas titula vienkāršo nozīmi, mēs spējam saprast viņa misiju, kas tiek veikta mūsu vārdā uz Zemes.


Kungs Buda ir Viedas Meistars un uz Zemes dzīvojis daudzas dzīves. Visievērojamāko attīstību sasniedzot tajā savā fiziskajā dzīvē, kad bija pazīstams kā Sidharts Gautama. Budas fiziskā pieredze, sirds un prāta apzināšanās, pētījumi par garīgajām norisēm un garīgajām disciplīnām uz Zemes, ļāva Budam sasniegt apgaismību. Paātrinātā Sidharta Gautamas izaugsme viņa dzīves laikā uz Zemes padarīja viņu zināmu kā Budu. 

Pēc tik augstu enerģiju vibrāciju un garīgo atskārsmju sasniegšanas uz Zemes, Buda iegāja iekšējo plānu garīgajā hierarhijā un turpināja savu garīgo attīstību jaunās enerģētiskajās vibrācijās un jaunā apziņas līmenī. Citiem vārdiem sakot, tas līdzinās mācību uzsākšanai daudz augstākā skolā. Buda atradās garīgās hierarhijas iekšējo plānu pašā apakšā, gatavs attīstīties un iet pa tās daudzajiem ceļiem un pildīt tās daudzās lomas un pienākumus, kādas var piedāvāt garīgā hierarhija, lai paātrinātu un veicinātu viņa garīgo izaugsmi. Buda kā Viedas Meistars kļuva zināms ar vārdu Kungs Buda. Budas dzīve ir kalpojusi par iedvesmu un pamatu budisma tradīcijām un mācībām.


Kungs Buda iesaistījās iekšējo plānu izglītības ceļā, lai kļūtu par Logosu vai pārraugu; Buda izgāja augsti disciplinētu apmācību, kas ļāva viņa iemiesojumam ieņemt Planētas Logosa amatu. 1994.gadā Kungs Buda pārņēma un aizstāja iepriekšējo Planētas Logosu- Sanatu Kumaru, pēc tam, kad kādu laiku bija strādājis ar to kopā. Un Sanats Kumara varēja turpināt pats savu garīgo evolūciju. Mācoties par Planētas Logosu, Kungs Buda darbojās kā skolotājs otrajā gaismas starā un mācījās Kristus ašramā, kā arī kontaktējās ar Radītāja visuma augstākajiem līmeņiem, lai iegūtu vēl plašāku redzējumu par Radītāja gribas otro staru. 

Pateicoties Budas pagātnes nopelniem un apgūtajām mācībām, viņam ir ciešas saites ar otro gaismas staru un zeltīto Kristus Apziņas enerģiju; šīs enerģijas ir saskatāmas Budas dvēseles enerģijā. Lai darbotos kā garīgais vadonis un Zemes pārraudzītājs planetārajā līmenī, Kungs Buda ir izgājis ļoti daudzas iniciācijas un izaugsmes procesus, kas patlaban mums nav līdz galam saprotami.


Kungs Buda pārzina katru dvēseli un tās misiju uz Zemes tā it kā rūpētos par bērnu vai kādu mīļu cilvēku. Viņš pārzina mūsu izaugsmi un attīstību, kā arī nodrošina to, lai Zemes vibrācijas celtos līdzsvarotā ātrumā. Mīlot mūs beznosacījumu mīlestībā, Buda nes sevī sapratni par to, ka esam daļa no viņa būtības un dvēseles; mēs esam vienoti ar Budu un Māti Zemi. Zemes Mātes enerģija vienmēr paliks kopā ar Zemi, pat tai attīstoties; viņa ir tās būtība, bet Kungs Buda pārrauga Zemi un tās iedzīvotājus līdz izpildīs savu misiju un pilnveidos savu izaugsmi. Patiesībā, mēs kā cilvēki, esam svarīga trīsvienības daļa, ko veido Kungs Buda un Māte Zeme. Mums jāpieņem mūsu skaistā dzīves vieta uz Zemes un jālieto savs laiks garīgajai attīstībai un augšanai, tādējādi mēs palīdzam Zemes Mātei un Budam paaugstināt enerģiju vibrācijas.


Kungs Buda visā pilnībā atdevis sevi ne tikai kalpošanai Radītājam, saprotot, ka ir Radītāja enerģijas manifestācija, bet viņš ir iesaistījis sevi kā aizsargātāju un padomdevēju katrā Radītāja dievišķās dvēseles sastāvdaļā, kas atrodas eksistencē uz Zemes un garīgajā hierarhijā planētas līmenī. Viņa pienākumi un atbildība ir milzīgi lieli, un tomēr viņš spēj būt lietas kursā par katru Zemes aspektu kā par viņa dvēseles vitālu daļu un enerģiju. Kā fiziskas būtnes uz Zemes mēs varam saprast garīgā progresa grūtības fiziskajā realitātē. Iedomājieties, ja mums būtu jākoncentrējas ne tikai uz savu izaugsmi, bet uz katra uz Zemes dzīvojošā cilvēka, dzīvnieka, minerāla un augu valstību izaugsmi! Tāds ir Kunga Budas uzdevums viņa garīgo plānu ašramā; viņš ir mūsu atbalsta sistēma un mūsu saite ar Radītāja enerģiju.


Kungs Buda neveic savu darbu viens pats, viņam ir divpadsmit ļoti attīstīti un apgaismoti Budas, kuri cieši strādā kopā ar viņu, lai palīdzētu Zemei. Budam palīdz un Planetārā Logosa ašramā strādā arī Meistaru grupa. Kungs Buda saņem atbalstu ne tikai no planetārā līmeņa gaismas būtnēm, bet arī no vareniem Visuma un Kosmiskajiem Meistariem, kuri garīgās attīstības ķēdē atrodas virs viņa. Budas dziļā savienība ar Radītāju un Radītāja augstākajiem aspektiem, kā arī Budas dvēseles viedums, vada viņu svarīgo pienākumu pildīšanā te uz Zemes.
Kungs Buda ir mūsu planētas garīgais vadītājs un pieejams tādēļ, lai mēs ar viņu strādātu un virzītos tālāk savā garīgajā evolūcijā. Mēs varam piesaukt Budas enerģiju, gaismu un viedumu, lūgt vadību. 

Lai piesauktu Kunga Budas enerģiju, mums tikai jāizsaka sirdī viņa vārds vai arī mīlestībā jāatkārto mantra: „Es esmu Buda”, tā savieno mūs ar viņa dievišķajām enerģijām. Budas dvēsele izstaro baltu krāsu, jo planetārā līmeņa apziņa un mācība enerģētiski ir baltā krāsā, bet patiesībā viņš iemieso un pārrauga visus divpadsmit gaismas starus un Kristus apziņu. Kunga Budas enerģētiskā lauka dominējošā krāsa atkarīga no daudziem dažādiem apstākļiem, periodiem un brīža, kad piesaucam viņa enerģiju. Tā varētu būt atkarīga arī no mūsu pašu vajadzības pēc kādas noteiktas krāsas enerģijas vai arī koncentrēšanās uz Budu ļauj viņa dvēseles gaismā mums savienoties ar dažādiem gaismas stariem.


Piesaucot Budu, svarīgi ir ne tikai lūgt apņemt mūsu būtību ar viņa enerģiju, bet novirzīt viņa tīro balto gaismu mūsu būtībā, ļaujot gaismai ienākt pa vainaga čakru, tad slīdēt lejup pa čakru kolonnu un ieiet Zemē. Tas ir lūgums, ko varam izteikt visiem Viedas Meistariem un Radītājam, jo tā mēs saņemam vispilnīgāko ieguvumu no viņu sniegtās enerģijas un iezemējam viņu dvēseles gaismu mūsu būtībā, kas savukārt veicina gaismas daudzuma pieaugumu mūsu ķermeņos. Ar laiku, piesaucot mums palīdzēt dažādas gaismas būtnes, šāda prakse kļūst par dabīgu ieradumu.


Budas enerģija un gaisma vairo ne tikai gaismas daudzumu mūsu ķermeņos, bet viņa enerģija satur arī pamatīgas vieduma un apgaismības bagātības, arī dziedinošas īpašības un iedvesmojošas domu formas. Kungs Buda ir nodevies savam darbam: viņš ir tik priekpilna, vistīrākās mīlestības piepildīta būtne, ka tad, kad piesaucam viņa enerģiju, viņš spēj piepildīt mūsu dzīves ar dziļu laimi, vienlaikus arī aizsargāt un uzmanīt katru mūsu dzīves aspektu. Izstarojot balto gaismu, Kungs Buda vēlas palīdzēt katram Zemes cilvēkam, lai tas atmostos Radītāja klātbūtnei savā dvēselē, līdzīgi kā tas notika ar viņu pašu daudzo Zemes dzīvju laikā.


Kungu Budu iespējams piesaukt jebkurā dienas laikā. Varam lūgt, lai tiekam uzpildīti ar viņa gaismu, varam lūgt mūsu dzīves, darba un garīgās izaugsmes pārzināšanu un vadīšanu, un tad Buda mūs aizsargās un mīloši vadīs, pasargājot no negatīvā, vedīs uz priekšu. Kungs Buda saprot un pārzina pilnīgi visu, kas saistīts ar Zemi un tās garīgās izaugsmes procesu, padarot viņu par ideālu pavadoni vai garīgo padomdevēju, kuru varam piesaukt vai pieaicināt. Viņš ir Galaktikas līmeņa Meistars; tas ir tituls, kas apzīmē viņa dvēseles iniciāciju līmeņus, kādiem viņš pats izgājis cauri un to izaugsmi, kas iezemēta viņa būtībā. Varam būt droši- Budas vadība vienmēr būs patiesa un piemērota mūsu izaugsmei uz Zemes. Buda mūs pamudina un iedrošina, viņš vēlas, lai mēs savienotos un sakontaktētos ar viņa enerģiju, lai viņa enerģija palīdzētu mums iet pareizo izaugsmes ceļu.


Kunga Budas ašrams ir ideāla vieta, ko var apmeklēt meditācijā vai sapņu stāvoklī. Vienkārši palūdziet, lai tiktu nogādāti uz Planetārā Logosa ašramu, kas atrodas iekšējos plānos. Tieši tur jūs varat viņu sastapt un uzņemt sevī planetārā līmeņa garīgās hierarhijas līdera enerģiju. Tā ir atpūtas, atjaunošanās, apgaismības, vieduma un paātrinātas izaugsmes vieta. Šis īpašais ašrams iemieso katru planetārās hierarhijas aspektu un līmeni, savā dievišķajā enerģijā saturot divpadsmit gaismas starus, visu šī līmeņa Viedas Meistaru gudrību un ļoti daudz citas garīgas informācijas, kas iezemēta no saules un galaktiskajiem garīgās hierarhijas līmeņiem un izskatās kā baltas gaismas stars.


Budas ašramā varat apmeklēt debesbraukšanas sēdekli; tā ir svētas gaismas vieta. Atrodoties debesbraukšanas sēdeklī, jūsu būtība tiek piepildīta ar baltu gaismu. Varat lūgt meditācijas laikā vai vienkārši kādā mierīgā atpūtas brīdī dienas laikā iesēsties debesbraukšanas sēdeklī un sajutīsiet fiziskajā ķermenī ienākam enerģiju. Jūs neatstāsiet savu fizisko ķermeni, bet kāds jūsu būtības aspekts savienosies ar svētās gaismas vietu un iefiltrēs enerģiju jūsu fiziskajā ķermenī.


Vēl kāda enerģētiska vieta- sēdeklis atrodas Budas ašrama svētajā dārzā, to pārrauga Kungs Buda un Kuan Iņ. Tā ir miera, klusuma, harmonijas, līdzsvara un aktivizāciju vieta, ko var sasniegt no fiziskā plāna vai arī iekšējos plānos nakts miega laikā. Abas vietas- gan debesbraukšanas sēdeklis, gan svētais enerģētiskais sēdeklis attīstīs un vairos gaismas daudzumu jūsu fiziskajā ķermenī, kā arī padziļinās savienību ar Kungu Budu un viņa palīgiem- Divpadsmit Budām.


Katru gadu maija mēneša pilnmēnesī uz Zemes tiek atzīmēti Budas vai Vesaka svētki. Tie ir budistu svētki, ko pieņēmuši arī daudzi gaismas darbinieki kā iespēju svinēt un izrādīt godu mūsu Planetārajam Logosam, Kungam Buda. Šajā laikā Himalajos Vesaka ielejā sapulcējas garīgā valdība un hierarhija un caur Budu no Radītāja saņem augstāko enerģiju vibrāciju vilni. Buda pārsūta tālāk šo dievišķo enerģiju caur trīsvienību- Kristus Maitreiju, Manu Allāhu Gobi un Mahačohanu Sen Žermēnu, kuri šo svēto un apgaismoto enerģiju pārraida tālāk Zemē un cilvēcē, lai paaugstinātu katras dvēseles apziņas līmeni. Šie svētki ir Kunga Budas gaismas un vieduma iemiesošana uz Zemes un garīgajos plānos, kas vienlaicīgi palīdz cilvēces attīstībā.

 Buda vēlas, lai mēs priecājamies Budas manifestācijā mūsu fiziskajos ķermeņos uz Zemes un uzņemam gaismas un enerģijas viļņus, kas maija pilnmēnesī vai jebkurā citā gada laikā plūst no viņiem. Mums tikai jāpalūdz saviem pavadoņiem un Kungam Buda iezemēt mūsu būtībā no Planetārā Logosa ašrama nākošās dievišķās un augstās vibrāciju enerģijas.


Kungs Buda ir galvenā būtne, uz kuru būtu jākoncentrējas Zemes plānā mītošajiem; tas ir viņš, pie kura mēs, kā fiziskas būtnes, vēršamies un meklējam vadību laikā, kamēr vēl atrodamies uz Zemes, kā arī vēlāk, kad ieejam garīgajā hierarhijā, vai nu ieņemot kādu posteni garīgajā valdībā vai pildot kādus pienākumus kādā citā vietā. Ļoti noderīgi būtu ik dienas piesaukt Kunga Budas enerģiju un tādējādi ļautu tai pārraudzīt mūsu dzīvi, garīgo izaugsmi un ceļu, lai nodrošinātu integrāciju un ieviestu Radītāja dievišķo plānu, saņemot piemērotās enerģijas planētas līmenī, kas stimulēs jūsu izaugsmi. Ja neesat pārliecināti, kādas enerģijas vai Meistaru klātbūtne vajadzīga jūsu dzīvē, tad lūdziet Kunga Budas padomu. Viņš saprot katru enerģiju, aspektu un klātbūtni, kas eksistē planetārā līmeņa garīgajā hierarhijā un palīdzēs izveidot pareizu savienību ar jūsu dvēseli.


Mums jāiegūst savienošanās ar Budu, lai kliedētu jebkāda veida blokus vai problēmas un izietu Zemes mācības, tā ļaujot mums attīstīties un pāriet uz nākamo garīgās izaugsmes pakāpi. Kad iemiesojam viņa viedumu, gaismu un mīlestību, tad kļūstam par Radītāja manifestāciju uz Zemes, jo visi esam savstarpēji saistīti.


Pieņemiet un pieaiciniet Kungu Buda tagad novietot jūsu sirds čakrā no viņa dvēseles gaismas dotu balti zeltītas gaismas bumbu. Ļaujiet Budam līdzsvarot jūsu būtību, lai jūs varētu eksistēt kā Radītāja fiziskais aspekts uz Zemes, iemiesojot visu dievišķo, mīlošo un visas Radītāja svētās dvēseles viedās īpašības.


Es esmu Buda


Fragments no Natālijas Glassones grāmatas par 12 stariem un mūsu planētas Garīgo Hierarhiju 4. nodaļa

http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/2011/05/buda-un-vesaka-svetki.html
Pievienots: 2012/05/04