Jautājums par veģetārismu

Ješua caur NikuJautājums par veģetārismu. Daudzi zinātnieki apgalvo, ka neatņemama garīgās dzīves un fiziskās veselības daļa ir atteikšanās no gaļas. Taču dietologi pie tā apgalvo, ka dzīvnieku olbaltumvielas ir nepieciešamas cilvēkam. Taču no otras puses ir vietā ētiskais moments. Lai ēstu gaļu, vajag cietsirdīgi nogalināt nevainīgu dzīvnieku! Kā tas saskaņojas ar cilvēka tikumību? Izklāsti, lūdzu, savu redzes viedokli šajā jautājumā. Manas pateicības!


Es sveicu tevi, dārgais! Ļoti labs jautājums. Un es zinu, ka ļoti daudzus nodarbina šis jautājums. Daudzas garīgās mācības, kuras ir izplatījušās uz šīs planētas, patiešām dod priekšroku veģetārismam. Un tā daudzējādā ziņā ir pareiza pieeja garīgās un fiziskās veselības uzturēšanai. Šeit sākotnēji tika radīti visi apstākļi tam, lai šīs planētas iedzīvotāji varētu pilnībā nodrošināt sevi ar visām nepieciešamajām komponentēm gara un ķermeņa uzturēšanai veselīgā stāvoklī. Ja izskatītu visu spektru augiem un dažādām augu kultūrām, kurus audzēja cilvēks, tad to sastāvā ir visas nepieciešamās komponentes tam, lai pilnvērtīgi barotos.


Pāreja barošanā uz dzīvnieku olbaltumvielām arī nenotika nejauši. Lieta ir tā, ka apstākļos, kad planēta eksistēja pašu zemāko vibrāciju enerģiju ciklā cilvēces attīstības etapā, notika divi, savstarpēji aizstājoši, procesi. No vienas puses, daļa planētas iedzīvotāju turpināja eksistēt augstās vibrācijās, un viņu bija nedaudz. No otras puses, tam, lai iegūtu zemu vibrāciju eksistences pieredzi matērijā, bija nepieciešama ķermeņa vibrāciju pazemināšana. Un tā bija svarīga sastāvdaļa, tā kā dzīvnieku olbaltumvielas patiešām, tās lietojot, ievērojami pazemina vibrācijas. Dzīvnieku olbaltumvielu apgūšanai ir nepieciešama ilgtermiņa, ilgstoša zemas frekvences enerģijas izmantošana. Tas bija jūsu lēmums, un tas bija vietā, un tam bija savi dibināti iemesli. Nebija nekā slikta šajā lēmumā. 

Cilvēce piekopa tādu dzīves veidu un atradās tādos apstākļos, kad šī aizvietošana daudzējādā ziņā bija nepieciešama, tā bija tā pieredze un tie tai radītie apstākļi, kurus jums gribējās izpētīt un apskatīties. Šī jūsu lēmuma nodrošināšanai tika radīta vienošanās starp dzīvnieku valstības garu un jums. Es gribu atzīmēt, ka šajā lēmumā nebija nekā nepareiza. Gaļa, kuru tika lietota tajos laikos, tā bija savvaļas un mājdzīvnieku gaļa. Un var teikt, ka tā bija vienošanās un kaut kādā mērā runāt par šī lēmuma ētiku ir ne visai pareiza pieeja. Runājot vienkāršāk, dzīvnieki jums atļāva to darīt. Un jūsu ķermeņi tika nokoriģēti un pārbūvēti atbilstoši šim lēmumam, pilnīgai dzīvnieku olbaltumvielu apgūšanai. Dzīvnieku olbaltumvielu lietošana nenodarīja ļaunumu jūsu ķermeņiem, gluži otrādi, tā piešķīra tiem jaunas īpašības. Un pareizi būs sacīt, ka no šī perioda sākās ķermeņa nostiprināšanās un gara vājināšanās. Taču es gribu pasvītrot, ka tas bija ieplānots lēmums saskaņā ar jaunajiem eksistences apstākļiem uz šīs planētas.


Cita lieta, ka vēlāk, līdz ar civilizācijas attīstību un tās nostiprināšanos lielās kopās, es runāju par cilvēku sakopojumiem, tādiem kā lielās pilsētas, jūs pilnīgi izmanījāt savu dzīves veidu, izmanījāt savu barošanos. Te notika interesants moments, pie kura ir vērts pakavēties. Nepieciešamība patērēt barībā dzīvnieku olbaltumvielas samazinājās, tā kā enerģētiskie izdevumi pretestībai apkārtējai videi un ķermeņa saglabāšanai jums zaudēja aktualitāti, taču jūs turpinājāt lietot dzīvnieku gaļu. Un tas jau bija kļuvis par pieradumu, vajadzība pēc kura pazeminājās. Jums labi ir zināms tas, kā reaģēja jūsu civilizācija uz tādām izmaiņām. Dabiskā gaļa un dabiskie produkti kļuva arvien retāki un retāki jūsu porcijās. Un jūs arvien vairāk pārvietojāties uz sfēru, kur dabiskie produkti tiek samainīti ar dažādām aizvietojošām piedevām. Un tas ne vienmēr bija veiksmīgi jūsu ķermeņa veselības saglabāšanai.


Visu šo sašķiebumu rezultātā, tādu, kā nepieciešamība lietot produktus “ar ilgspēlējošu enerģētiku”, un ar to dzīves veidu, kuru jūs sākat piekopt, notika nepatīkama pārbīde ķermenim. Nesabalansētas un pa lielai daļai civilizācijas un dažādu izkropļotu uzskatu par barošanos barības dēļ, un, neesot elementārai pareizas barošanās kultūrai, kura strauji zuda tajās vietās, kur vienlaicīgi dzīvoja liels daudzums cilvēku, sāka ciest ķermenis. Apstākļos, kad bija notikušas apziņas pārbīdes zemajās vibrācijās un, kā sekas, pieaugušas tendences morāles likumu pārkāpšanā, arvien vairāk izpaudās ķermeņa problēmas mentālu iemeslu dēļ. Rezultātā jums ir tas, kas ir: daudz ķermeņu ar fiziskām kaitēm un slimībām un ar dažādām garīgām problēmām. Šeit es gribu pasvītrot, ka visu slimību, kuras ir cilvēku ķermeņiem šajā periodā, galvenais cēlonis ir saistīts daudz lielākā mērā nevis ar barošanos, bet garīguma stāvokli. Tas ir sava veida slēgts aplis, kurā lamatas no prāta un jums uzspiestām nepareizām teorijām un priekšstatiem, kuru ietvaros vairums no jums eksistē, turpina savu graujošo darbību. Garīgo likumu pārkāpšana arī pa lielai daļai noveda pie tā, ka jūs pazaudējāt iekšējo garīgo kontroli, tai skaitā, arī pār barošanos. Jūs pārstājāt pareizi baroties, un, jau kā šo dažādo iemeslu sekas, parādījās ļoti daudz dažādu saslimšanu, kuras jūs tagad novērojat.


Man ir jāsaka, ka tagad, kad jūs esat pienākuši tai iezīmei, aiz kuras jums stāv priekšā atcerēties, kas jūs esat, un atcerēties, kā dēļ jūs esat šeit, jums ir nepieciešams izlabot tos daudzos izkropļojumus, kuri ir notikuši jūsu apziņā pēdējās civilizācijas attīstības procesā. Un šajā nozīmē ir ļoti svarīgi pakāpeniski atgriezties pie garīguma, un šis jūsu iekšējais garīgums spēs jums pateikt priekšā no iekšienes, kā, tai skaitā, baroties. Tas pavisam nenozīmē, ka jums visiem vienlaicīgi ir jāatmet gaļas produktu lietošana un jāpāriet tikai uz veģetārisku barošanos. Visiem tas notiks dažādi atkarībā no tā, kāds enerģijas patēriņš ir tajā vai citā jūsu darbības veidā. Atdzimstot jūsu garīgumam, jūs paši dabiski bez prāta piedalīšanās nolemsiet sev dažādos dzīves brīžos, ka jums vajag tajā vai citā brīdī pāriet uz veģetārismu vai daļēju veģetārismu, vai samazināt to vai citu produktu lietošanu. Tas notiks dabiski un plūstoši. Jums nevajag pieslēgt prātu šim procesam, jo tas nav nepieciešams. Jūsu uzdevums – apzināties. Un šajā procesā automātiski notiks visas korekcijas, tai skaitā, ne tikai jūsu dzīves, domāšanas veida un priekšstatu korekcija, bet arī attiecībā uz jūsu personīgo barošanos. Tas jau notiek ļoti aktīvi. Es domāju, ka jūs jau esat paspējuši pamanīt, ka dažādi cilvēki dažādu iemeslu dēļ atsakās no to vai citu produktu, tai skaitā arī dzīvnieku olbaltumvielu, lietošanas. Un ne tāpēc, ka viņi par to kaut kur ir izlasījuši vai izdzirdējuši, viņiem vienkārši pazūd pēc tā vajadzība.


Ir vēl viens moments, kuram es gribētu pievērst jūsu uzmanību, runājot par jūsu barošanās sistēmu, jums ir vērts pievērst uzmanību produktu, kurus jūs lietojat, kvalitātei. Produktu kvalitātei ne tikai tajā nozīmē, ka tie piesārņo jūsu ķermeņus, rada enerģētiskus blokus, tas tā ir, taču man jums jāatgādina, ka jūsu ķermeņa iespējas – ir ļoti lielas. Un jūsu ķermenis ir spējīgs tikt galā lielu daudzumu visdažādāko sārņu, tam ir noteikti mehānismi. Pats galvenais, kas bremzē šo mehānismu darbu – tās ir jūsu negatīvās domas un visas negatīvās emocijas, un viss, kas nes uz sevis bezgarīguma nospiedumu. Ja šodien katram no jums būtu lielāka garīgā atvērtība, ja būtu izmainīts dzīves veids un apzināti tie dievišķie likumi, pēc kuriem vajag dzīvot, tam, lai būtu laimīgi un veselīgi, tad arī saruna par barošanos mums ar jums nebūtu bijusi. Jūs jau sen pastāvīgi būtu nokoriģējuši to produktu sarakstu, ko jums gribētos lietot. Taču tā kā mums ir tas, kas mums ir jūsu sabiedrībā tagad, izteikšu dažas piezīmes. 

Jums ir vēlams tagad atteikties no visiem mākslīgas izcelsmes produktiem ar dažādām mākslīgām piedevām. Jums vajag apstākļos, kad uz planētu nāk jaunas enerģijas, atteikties no visdažādāko gaļas produktu ar dažādām piedevām lietošanas, un, ja jūs jūtat iekšēju vajadzību pēc gaļas, pēc dzīvnieku olbaltumvielām, pamēģiniet lietot to dabiskā veidā un pareizi gatavot. Par to, kā gatavot – tā ir atsevišķa tēma. Bet vispārīgos vilcienos varu teikt, piemēram, ka, pagatavojot gaļu tādā veidā, kādā tā tagad tiek ražota un kā tiek apstrādāta, un kādā veidā nonāk līdz jums, tad tādu produktu nav ieteicams lietot tajā veidā, kādā tas nonāk līdz jūsu galdam. Es ar to domāju, ka vienkārši veikt termisko apstrādi cepšanas vai sacepšanas veidā es nerekomendēju. Es rekomendēju vispirms, ja jums ir neatlaidīga vajadzība pēc gaļas produkta, iegādājoties dabisku gaļu, labi to nomazgāt un veikt ne mazāk kā 1,5-2 stundu tās vārīšanu ar trīs ūdeņu nomaiņu. Pie tam ir ļoti labi vārot izmantot dažādas zāles un garšvielas, kad jūs pārejat pie šīs vārīšanas trešā etapa. Kad jūs veicat produkta ielikšanu trešajā ūdenī, tad var tur pievienot dažādas zāles un garšvielas, kuras izaug jūsu rajonā vai kuras ir jums tuvas pēc garšas un aromāta. 

Un es gribu jums izteikt vēl vienu mazu piezīmi šajā jomā, kura būs jums brīnumaina, bet to ir pamanījuši daudzi no tiem, kuri ir atteikušies no dažādām desām un dažādiem pusfabrikātiem ar dažādām piedevām. Tikko kā jūs sākat gatavot dabisku produktu, jums ievērojami krītas nepieciešamība tā lietošanā. Un, kad jūs jau esat sagatavojuši savu produktu, jums pazūd vēlēšanās lietot to barībā. Un jūs tādā veidā ievērosiet, ka patiesībā jūsu iekšējā vajadzība dzīvnieku olbaltumvielu lietošanā ir ievērojami zemāka, nekā jūs domājat.


Nākošais, par ko es gribētu jums pateikt – es iesaku jums pāriet uz dažādu barošanos no graudaugiem, dārzeņiem, augļiem, galvenokārt uz tiem, kas izaug jūsu reģionā. Paplašiniet visdažādāko zāļu un neasu garšvielu lietošanu, un jūs pamanīsiet, ka jūsu organismam kļūst vieglāk un patīkamāk eksistēt. Tiem no jums, kuri saņem tagad pietiekami dzīvības enerģijas un prot to pārstrādāt no dabas avotiem, es runāju tai skaitā par sauli, nepieciešamība baroties caur gremošanas sistēmu samazināsies un kritīsies, un es domāju, ka jūs to arī esat pamanījuši.


Mūsu sarunas rezultātā es gribu pasvītrot nepieciešamību pievērst uzmanību pareizai prioritāšu izvietošanai. Jūsu garīguma stāvoklis nosaka jūsu vajadzību pēc tiem vai citiem produktiem, bet ne otrādi. Es novēlu jums visaptverošu eksistences prieku šajā brīnišķīgajā pasaulē. Eksistences prieku bez  sāpēm, apbēdinājumiem, prieku just sevi kā neatņemamu un brīnišķīgu daļu no pasaules jums apkārt. Es Mīlu jūs visus, un es zinu, ka katrs jums atradīs savu taciņu uz šī lielā, gaišā, ne vienmēr vieglā, taču vienmēr brīnišķīgā ceļa uz Mājām!


ES ESMU JEŠUA, un es vienmēr esmu ar jums!


Pieņemts 21.05.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/12/06