DIEVA CILVĒCISKOŠANA

16.07.2011Sveicināti dārgie, Es Esmu KRYON no Magnētiskā Dienesta. Tā nu es atgriežos atkal pie vēstījuma PAR UZTVERI. Tas, ka tagad notiek un turpinās pārbīdes uz šīs planētas patreizējā brīdī – tas ir PAR JUMS. Tas ir PAR KOMUNICĒŠANU. Par to, lai jūsu Iekšienē jūs uzrunā jūsu Augstākais ES, kurš paliek neidentificēts un vienkārši nevar tikt pienācīgi nodefinēts ar trīsdimensiāliem paņēmieniem. Tādejādi – bieži vien tas tiek pārprasts. Šis ir laiks – visiem sadzirdēt šo vēstījumu, neskatoties uz to, ka būs arī daļas un tēmas tajā, ko jūs nevarēsiet saprast. Telpa, kurā jūs atrodaties, ir jūsu trīsdimensiālā IZDZĪVOŠANAS telpa. Tas ir viss, ko jūs ZINIET. Tādejādi – visas lietas jūs bāzējiet uz to – ko jūs REDZAT, un lēmumus izdariet vienīgi par to – ko jūs d o m ā j i e t, ka ZINAT. Faktiski – bāzēt lietas uz to, kas nav zināms – jums nav iespējams, tomēr mēs lūdzam, lai jūs pamēģiniet.


Par daudzdimensiālām lietām cilvēcei ir sarežģīti prātot. Ja jūs IZIETU ĀRUS šīs paradigmas, kurā jūs esat piedzimuši, ĀRPUS šīs realitātes, kurā jūs esat izdzīvojuši – tā jums būtu mulsinoša pieredze. Kā tad lai mēs lūdzam jūs – domāt veidā, kas jums nav zināms, vai ko jūs neesat pieredzējuši?


Enerģija uz šīs planētas izmainās. Jūs varētu teikt, ka Gaismas Darbinieku instrumenti uzlabojas. Tādejādi – jaunie instrumenti – tā ir atslēga – lai varētu izdarīt to, par ko es saku, ka tas ir iespējams, un SĀKT DOMĀT DAUDZDIMENSIĀLI – pat neapzinoties, ka jūs to darat. Jūs redzēsiet, ka daļa no instrumentiem ir nepierasti. Jūs tos iedarbināsiet ar savas Senās Dvēseles pastiprinātu intuīciju.


Ļaujiet mums sākt tādēļ ar afirmāciju, ar saprašanas nodoma paziņošanu. Par cik jūs atrodaties kopā iepretī Garam – grupā, tādā kā šī, vai arī vienatnē klausāties vai lasāt, tad daži no jums tagad griežas pēc vieduma: „Dārgais Gars, palīdzi man saprast daudzdimensiālā veidā koncepciju, kura šeit tiek dota.”Tad, ja jūs vēlaties pastiprināt savu viedumu – tas palīdzēs uzlabot komunikāciju starp Aizkara abām pusēm.


Dieva Cilvēciskošana
Es grasos dot virsrakstu šim čenelingam, ko mans partneris vēl nezina. Es ne vienmēr to daru, jo nosaukumu došana ir kas tāds, ko dara trīsdimensiālu iemeslu dēļ. Jūsu realitātē jūs vēlaties apzīmējumu vēstījumam, kuru jūs grasāties noklausīties. Tad nu es došu jums to, kā dihotomijas vingrinājumu. Šis nosaukums būs – „Dieva Cilvēciskošana.”


Mans partneris sēž uz šī krēsla. 22 gadi viņam bija nepieciešami, lai atnestu manas konceptuālās domas līdz jums.Pat pie visa tā, ka šīs konceptuālās domas no otras Aizkara puses tāpat ir katrā cilvēkā un katra cilvēka Augstākajā ES – tās tomēr nav viegli pieejamas. Tas ir tādēļ, ka tās pastāv daudzdimensionālā stāvoklī, nevis cilvēciskajā sapratnē. Tādēļ bija vajadzīgi 22 gadi manam partnerim, lai iemācītos linearizēt šo koncepciju – vārdu virknējumā, kurš tiek pasniegts valodā, kuru jūs saprotat.


Ne visi šeit sēdošie un šo lasošie sapratīs to, ko es šodien jums gatavojos izklāstīt. Es to zinu, par cik Garam nav vajadzīgs runāt valodas formā ar Cilvēcisku Būtni. Tā vietā – Gara valoda izpaužas tanī, ko jūs saucat par INTUITĪVU UZPLAIKSNĪJUMU – ārpus lineārā laika, un momentāli. Tieši tādā veidā jūs saņemat savu vislabāko informāciju. Tomēr daudziem no jums ir sajūta, ka visu saprotošs Dievs ir ārpus jums.


Lineāri Piemēri
Par cik es atrodos šeit, iespējams, ka individuāli cilvēks, kurš pirmo reizi šeit nonācis, uzdos jautājumu – „Kas tu esi, Kryon, un no kurienes tu nāc?” Šie divi jautājumi varētu būt pavisam loģiski un normāli katrai cilvēciskai būtnei, kas lasa vai klausās šo vēstījumu, bet man jums ir jāteic, ka šādā vaicājumā izpaužas lineāri tendēta domāšana. Par cik Kryon nav (kaut) kas (noteikts), un viņš nav no (kaut) kurienes. Kā tas var būt? Vienīgais veids, kā es varu to paskaidrot, ir metaforas. Es zinu, ka metaforas nevar noderēt pilnīgai izpētei, jo neviena analoģija nav perfekta. Tādēļ uzlūkojiet šo visu – kā tuvinātu piemēru – sava saprašanas procesa aizsākšanai.


Teiksim, ka jūs izjūtat neaprakstāmu mīlestību savā dzīvē uz kādu citu cilvēku, vai piemēram uz dzīvnieku, vai arī uz savu bērnu. Teiksim, ka jūs esat pārņemts ar šo mīlestību, un iespējams pat, ka jūs raudat aiz prieka – tik spēcīgas ir šīs jūtas. Tad, kad jūs to sajūtat šādā veidā – jūs raugaties visapkārt un prasiet – „Kas te ir? Kas tu īsti esi?” Vai jūs šai MĪLESTĪBAS emocijai adresētu jautājumu – „No kurienes tu esi?” – it kā tai būtu ķermenis? Jūs to nedarītu. Tā vietā – jūs vienkārši akceptētu to, un teiktu – „Es zinu, ka tas nāk no manis paša, bet īsti es to neizjūtu kā sevis daļu.”


Te ir kaut kas no Mīlestības. Tas nāk no visurienes. Tas iekļūst cilvēka Dvēselē. Jūs sajūtat to nemaldīgi. Jūs nezinat – kā tas pie jums nonācis vai iepludināts jūsos; TAS VIENKĀRŠI IR. Bet tas ir tik neparasts un dziļš – gandrīz, it kā tas būtu – daļa no VĒL kaut kā, no kaut kā VĒL LIELĀKA. Vai iespējams, ka daļa no Dieva jūsos ir izpaudusies? Jums būtu taisnība. Mīlestība nav atsevišķa. Jūs nevarat to sadalīt daļās vai ietilpināt ķermenī, un iedot tai nosaukumu vēl pie tam. Tā ir KONCEPCIJA, kas saviļņo katru jūsu ķermeņa šūniņu, un visas jūsu ķermeņa funkcijas. Un dažkārt tā pārņem jūs visā pilnībā! Tā ir MĪLESTĪBAS BRĪNIŠĶĪBA.


Es neesmu KAS. Jūs dzirdat mani caur šo balsi, kas nāk no atsevišķas Cilvēciskas Būtnes ķermeņa. Un pilnīgi saprotams, ka jūs vēlaties zināt – KAS runā. Taču vienīgā atsevišķā lieta šeit ir – cilvēks, caur kuru es nāku. Es vislabāk varētu identificēties – kā AVOTA Radošās Enerģijas apvienojuma sakopojums Visumā. Es neesmu saskaitāms, izolēts un atsevišķs. Jūs nevarat aprakstīt mani (definēt mani ar trīsdimensiālu atribūtu palīdzību). 22 gadus atpakaļ es stādījos priekšā, un teicu – „Es Esmu, Kas Es Esmu.” Un tad es teicu – „Un arī JŪS.” Es teicu, ka atoma kodols ir tā vieta, kur es esmu. Es teicu, ka lauks starp elektronu mākoni un kodolu ir pildīts ar Mīlestību. Es teicu, ka labvēlīgā Radošā AVOTA enerģija, kura ir daļa no jums – ir arī daļa no manis. TAS VISS IR KOPĀ. Jūs atradīsiet to – gan kokā, gan dubļos, gan zālē. Jūs atradīsiet to gaisā, un jūs nevarēsiet noskaidrot – KUR, jo mēs neatrodamies atsevišķi. Jūs nevarat rēķināties, ka izgaršojot zupu, jūs varēsiet identificēt – „KUR ir sāls?” Tā vienkārši „ir” zupa.


Dievam nav cilvēciskas būtnes prāta un cilvēciskas būtnes apziņas. Dievs tāpat nav daudzu atsevišķu apziņu sakopojums, un tas ir sarežģīti priekš jums – to aptvert. Dievs var runāt ar katru atsevišķu cilvēku – ar visiem 6,7 miljardiem – vienlaicīgi. Dievs var ienākt mīlošā, dziedinošā sarunā, būdams personīgi uzreiz kopā ar katru no jums. Padomājiet par to. Tas nav KAS. Tas ir Visuma RADĪTĀJS. Tā ir Dievišķa, saprātīga un mīloša enerģija. Nav vajadzīgs cilvēciskot šo AVOTU. Tas nelīdzinās jums.


Lineāra Domāšana
Cilvēki grib padarīt visu par atsevišķu un individuālu. Jūs vēlaties atdalīt, identificēt un noskaidrot daudzumu. Tas ir cilvēciski, jo katra dzīva lieta, ar ko jūs nonākat kontaktā – ir atsevišķa un atdalīta – cilvēks, dzīvnieks, kukainis, augs. Viņiem visiem tas ir kopīgs. Katrs ir NOSLĒGTA dzīvības sistēma, un katrs ir VIENS. Kad jūs ienesat Dievu šinī telpā, jūs jūtaties daudz labāk. Par cik tikai tad varat jūs aptvert, kā jums šķiet – kā vērsties, un kā izturēties pret Dievu. Linearizētais Dievs palīdz jums sajust – KAS jums būtu jādara, un KAD jums būtu tas jādara.Visi izdzīvošanas atribūti, kurus jūs esat mācījušies visu savu dzīvi, – tur ietilpst, un mēs to saucam par cilvēces lineāru nobīdi. Dievs ir labāk saprotams, ja tas ir ... cilvēks ar garu bārdu un zemu balsi, ja tā ir ... autoritatīva figūra. Taču GARS nepavisam tam nelīdzinās.


Dievs NAV autoritatīva figūra, nepavisam! Tomēr daudziem no jums to ir grūti akceptēt. „Vai tad jāsaprot, ka Visuma RADĪTĀJS nav g a l v e n a i s ?” Es to neteicu. Es tiku teicis, ka Dievs nav autoritatīva figūra. Dievs – ir ĢIMENE. Ja nu tanī IR kāda PILNVARU enerģija – tad JŪS TO LIETOJIET k o p ā ar Dievu, jo Dievs ir JŪSOS. Tādejādi – JŪS ESAT AUTORITATĪVA FIGŪRA.


Te nav nekādu priekšrakstu, nekāda protokola pie tam. Vai dzirdat? Nav nekāda vispārēja protokola! Tūkstošiem gadu reliģijas ir ģenerējušas tūkstošiem „noteikumu” par to – kā „iegūt Dieva labvēlību”. Ja nu nekas no tā neatbilst īstenībai? Ļaujiet man jums ko pavaicāt: Ja nu jūs vēlētos aprunāties paši ar sava ķermeņa šūnu struktūru – pēc kāda protokola jūs vadītos? Ja saruna būtu jums ar sevi pašu – ar ko jūs sāktu? Vai jums vajadzētu sapost sevi mazliet, un nomesties uz ceļiem – lai sevi sagatavotu? Vai jūs izdomātu kaut ko, kaut kādu simbolisku žestu, lai tas uzlabo saskarsmi? Vai varbūt tomēr – jūs vienkārši ar savām domām ieietu SEVĪ, sarunātos ar to, kas ir SEVĪ PAŠĀ, un atrastu atbildi un risinājumu. Vai saredzat – ko es ar to domāju? Cilvēki nekad nav saskatījuši Dievu SEVĪ. Tā vietā viņi ir vēlējušies ieraudzīt atsevišķu Dievu. Viņi ir vēlējušies paaugstināt Dievu un novietot GARU uz altāra, kura priekšā viņi varētu vērsties pie tā. Gadās, ka viņi pat ieslēdz to statujā, lai tādejādi varētu vizualizēt – KAS tur runā. Tā ir Dieva CILVĒCISKOŠANA.


Pavadoņi un Eņģeļi
Parunāsim tagad par to, ko es sauktu par Dieva cilvēciskošanas ļaunāko scenāriju, un tas skar būtībā daudzus no jums. Tas ir tas – kā jūs vizualizējiet Pavadoņus un Eņģeļus. Nu ko, tas ievērojami var atšķirties no tā – kā jums ir mācīts. Tādēļ – sagatavojieties citādai domāšanai. Tas nepazeminās nevienu Dievišķu Būtību, tikai uzlabos jūsu izpratni, lai noskaņotos – uz šo Būtību daudzdimensiālu uztveri.


Vai pastāv Eņģeļi? Jā, noteikti. Taču – ne tā, kā jūs iedomājieties, vai kā jums ir mācīts. Vai viņi var palīdzēt? Pavisam noteikti. Bet atkal – ne tā, kā jūs domājat. Kad Eņģeļi apmeklēja cilvēkus senatnē – un šie notikumi tika pierakstīti no tiem, kuri šādu vizīti bija piedzīvojuši – es galvoju, ka šie notikumi stipri atšķīrās no tā, ko viņi spēja izlikt uz papīra. Kad Eņģelis parādās cilvēka priekšā – tas līdzinās virpuļojošai enerģijas lodei – dažkārt pat liesmojošai, bet kura nav karsta, un nenodara neko ļaunu. Eņģeļi nav cilvēciskā formā, un nekad nav bijuši. Tās ir daudzdimensiālas būtnes, nevis trīsdimensiālas. Un tomēr – jūs vēlaties ietērpt tos cilvēciskā ādā, uzlikt tiem spārnus, un iedot tiem vārdus. KĀ DĒĻ? Tas liek jums labāk justies. Mēs to saprotam.


„Kas viņi ir?” JŪS dodiet tiem vārdus; JŪS dodiet tiem atribūtus. Šīs Eņģelis dara to; tas Eņģelis dara šito. Kā būtu, ja es pateiktu, ka tie visi ir KOPĀ? Kā jūs uz to reaģētu? Jūs droši vien teiktu – „Man tas nepatīk. Es vēlos, lai tie ir atšķirami, un dara katrs kaut ko citu.” Cilvēki vēlas, lai Eņģeļi būtu kā „dievišķas rūpnīcas strādnieki Dievam” – katrs ar savu uzdevumu. Tādā veidā tas nestrādā. Kad jūs ievelciet elpu – vai tad skābeklis sastājas lineāri pa atsevišķām molekulām, kur katrai ir savs uzdevums un savs vārds, un tad ienāk jūsu plaušās rindas kārtībā?? Pierodiet pie koncepcijas, kura tiek saukta fizikā par sapīšanos [entanglement]. Šis jēdziens tiek lietots kvantu fizikā, lai aprakstītu, ka jebkurš atsevišķs matērijas atribūts ir šķietami sasaistīts [savienots, sapīts] vienlaicīgi ar visiem citiem.


Es gribu, lai jūs pierodat pie kaut kā, kas ir dziļš un brīnišķīgs. Jūs esat daļa no VISA! Jūs neesat atšķirti no tā. Jūs IEDERATIES tajā. Jūs varat būt individuālos ķermeņos trīsdimensiālajā telpā, taču daudzdimensionālajā pasaulē jūs esat savienoti ar VISU.


Ļaujiet tagad parunāt par Pavadoņiem un Palīgiem – vēl specifiskākā, vēsturiskā kontekstā. Senatnes čenelingi [Svētie Raksti] bija saskaņā ar jūsu TRIJU PAVADOŅU redzējumu. Taču jums ir jāzina par šo skaitli „trīs” – šinī jaunajā izpratnē, jo tagad es grasos dot jums kaut ko, kas atšķiras no trīsdimensiālā redzējuma.


Divdesmit gadus atpakaļ es vienkārši pievienojos jūsu izpratnei par „Trim Pavadoņiem”. Tas kalpoja jums tad, jo, lai saprastu jebko citu – jums nevajadzēja nekādu īpašu viedumu. Tagad vajadzēs. Man ir kas jauns priekš jums: jums nav TRĪS Pavadoņu. Šis „trīs” – ir tikai numeroloģiska identifikācija Pavadoņu enerģijai. Skaitlis „trīs” kļūst par „norādi” uz savādāku jēgu.


Es teicu iepriekš šodien [manā iepriekšējā čenelingā], ka visi jūs komunicējat „Trešajā Valodā” mana čenelinga laikā. Daži no jums pat nedzird neko no tā, ko es stāstu caur manu partneri patlaban. Tā vietā – viņi saņem PERSONĪGU vēstījumu, kurš tiek pārraidīts tieši tagad. Tādēļ tas, ko mēs saucam par „Trešo Valodu” – ir katalizējošs, daudzdimensionāls process. Tas katalizē enerģiju starp jums un mani, un kad jūs sēžat man iepretim, un jūs atverat to, kas ir jūsu Trešā Acs – jūsu čiekurveida dziedzeris ir plaši atvēries. Tieši tad katalizators sāk savu iedarbību, un jūs saņemat intuitīvas dabas komunikatīvu vēstījumu.


Katalizators darbojas starp enerģiju, ko jūs saucat par savu Augstāko ES, un to Aizkara pusi, kur esmu es. Šī valoda strādā ar jūsu intuīciju, sniedzot jums uzplaiksnījumus, sniedzot jums instrukcijas, paņemot jūs pie rokas, un sniedzot jums savu Mīlestību. Tāda it Trešā Valoda.


Nav Jums Trīs Pavadoņu
Patlaban šķiet, ka jums patiešām ir Trīs Pavadoņi, jo pastāv trīs atsevišķas enerģijas, kuras ir Dievišķas, un kuras GARS izmanto saistībā ar Cilvēci. Pirmais cilvēks, kas to pamanīja, un publicēja šo faktu, bija Eliša [Elisha], pravieša Elijas [Eliah] dublieris (Elijas darbu pierakstītājs un turpinātājs). Kad viņš novēroja Elijas Pacelšanos – viņam parādījās, ka trīs balti zirgi aizrauj Eliju karietē, ar kuru Elija pazūd mākoņos, saskaņā ar viņa apzinātu Augšāncelšanos. Eliša nosauca šo visu pieredzēto – par „MerKaBah”. Tas ir ebreju vārds, kas nozīmē „brauciens”.


Tas, ko novēroja Eliša, bija trīs enerģijas, kas piederēja pašam Elijam, tie nebija ne Pavadoņi, ne Eņģeļi, kas būtu bijuši daļa no viņa pacelšanās procesa. Mīļotie, jūs nonākat uz Zemes ar Dievišķu enerģiju, kura ir tik ļoti dziļa, pamatīga, milzīga, ka daļa no tās paliek ārpus jums, jūsu fiziskās dzīves laikā. Jūs esat daudz lielāki, nekā jūs domājat. Jūsu Vadība – ir daļa no JUMS.Tā nav atdalīta, tā nenāk no citas vietas, un tā n e m a i n ā s. „Tad nu gan, Kryon! Iepriekšējās grāmatās tu teici, ka Vadība izmainās!” Patiešām, teicu, un tas bija tādēļ – lai sagatavotu jūsu sapratni par Realitātes Dievišķo vienkāršību. Tagad – jūs esat absolventi.
Dvēseles Tumšā Nakts – Acīmredzama Vadības Maiņa


Tagad es došu jums vēl kaut ko, kas jums ir jādzird. Daudzi no jums ir bijuši situācijā, kad tie, kam jūs esat uzticējušies – jūsu Eņģeļi, jūsu Pavadoņi, vienalga, lai kā jūs viņus sauktu – ir jūs pametuši uz kādu laiku. Kryon pirmajās grāmatās mēs stāstījām jums, ka apmēram 90 dienas jūs varēsiet piedzīvot to, ko mēs tagad saucam par „PĀRKALIBRĒŠANOS”. Toreiz mēs to dēvējām par „Neitrālo Implantu”. Tā bija „Jūsu Pārmaiņu Nodoma implantācija”. Tas bieži vien asociējas ar sajūtu, ka jūsu Pavadoņi un Eņģeļi atstājuši jūs uz 90 dienām.


Katram atsevišķam cilvēkam, kurš pārkalibrējas, neatkarīgi no tā – cik laika tas aizņem – būs tāds laika intervāls, kad nav vairs nekādas acīmredzamas palīdzības, un šķiet, ka GARS ir pametis jūs. Tagad es dodu jums šo informāciju, jo daži no jums gatavojas to piedzīvot, bet daži no jums tam jau ir izgājuši cauri. Bet tas nav tas, ko jūs domājat. Tagad es gribu, lai jūs paklausītos uzmanīgi, jo es beidzot izskaidrošu – kas notiek.


Šinī Pārkalibrēšanās laikā, kad jums ir sajūta, ka GARS neuzklausa jūs, vai ka jūsu Pavadoņi jūs ir atstājuši – labākais, ko jūs varētu izdarīt, būtu – palasīt labu grāmatu. Necentieties to visu izprast. Nepieņemiet nekādus lēmumus. Nemainiet savu dzīvesvietu. Ja jūs vēlaties izdarīt ko noderīgu – tad jūs apsēdieties, un pasakiet – „Pateicos Tev, Dievs, ka Tu rūpējies pietiekami par mani, un ka es varu iziet tam cauri. Tādēļ, ka ejot caur to – es IZMAINOS.”TO jūs varētu!


Cilvēciskās Būtnes pārkalibrējas – caur Nodomu, ar Brīvu Izvēli – paaugstināt vibrācijas. Līdz ar pārkalibrēšanos nāk – Dievišķīgāks Redzējums, vairāk Intuīcijas, vairāk Gaismas, un vairāk atklāsmes par to – Kas Jūs Esat. Kad jūs pārkalibrējaties, un nonākat uz nākamā enerģijas pakāpiena, tad jums izliekas, ka jūs esat ieguvuši sev jaunus Pavadoņus. Jūs domājiet, ka VIŅI ir pārmainījušies? Ha ha. Viņi to nevar! Tas pats enerģijas klāsts tur arī tagad ir, kas vienmēr tur ir bijis, izņemot vienīgi to – ka JŪS SAJŪTAT un SAREDZAT to LABĀK !!! Vai saprotat – ko es pateicu? Tomēr trīsdimensiāli tas izskatās – it kā vienas enerģijas vietā ir atnākusi kāda cita. Patiesībā – jūs pārmaināties līdz tādai pakāpei, kad tās vienkārši izliekas jums savādākas. Dēļ tam – cik ļoti JŪS ESAT IZMAINĪJUŠIES. JŪS esat izmainījušies – nevis jūsu pavadošās enerģijas.


Vai tam ir kāds precendents? Jā, ir. Tas ir aprakstīts jūsu Svētajos Rakstos, pamatīgi, un es došu jums to. Tas netiek dots, lai kādu aizvainotu, bet es došos uz tādu vietu šinī diskusijā, uz kuru jūs nebūsiet gaidījuši, ka es iešu. Es pateikšu jums īstenību, un tā ir skaista. Jūsu vēsturiskajos Svētajos rakstos par to tiek runāts – skaidri, un tik pat arī –neizskaidrojami. Mīlestības Meistars piesists pie nāves krusta. Tā ir smaga diena – kad zināmi pārvaldes cilvēki bija aizlēmuši nogalēt vienu Meistaru, kurš varēja parādīt viņiem VISVAIRĀK. Viņš iekliedzas izmisumā, un asaras rit pār viņa vaigiem, un viņš sauc – „Mans Dievs – Kādēļ Tu esi mani atstājis?” Vai pazīstat šo frāzi? To teica pasludinātais Dieva Dēls.


Un tagad es došu jums iemeslu: Viņš bija nolēmis Pacelties! Un šīs Pacelšanās ietvaros, ko viņš bija izvēlējies – bija nepieciešams šķietamajām Vadības enerģijām iziet pārkalibrēšanos. Cilvēciskajam Kristum izlikās, ka viņš ir pazaudējis to visu – bet tikai – uz brīdi. Tomēr skaidrs ir tas, ka viņš bija dziļi sāpināts par to, ka viņš negaidot bija nokļuvis Tumsā – BEZ TĀ ATBALSTA, pie kura viņš bija pieradis visu savu mūžu. Tad tas viss atkal atgriezās, un Dievišķība atjaunojās – jau pastiprinātā veidā. Tāds bija Augšāmcelšanās process.


Arī JUMS piemīt šis atribūts. Šis „Dieva Dēls” pateica, ka arī JŪS – tāpat esat „Dieva Dēli”. Viņš nepārprotami vēlējās, lai jūs saprastu, ka viss, ko viņš ir paveicis tanī laikā, kad viņš atradās šeit, uz Zemes – ir bijis kā piemērs tam – ko arī JŪS varat paveikt tāpat. Ja jūs izejat šo procesu, es vēlos jums pateikt vienu: Dievs NEKAD jūs nepamet. Neviens nevar izņemt Dievu no jūsu ķermeņa. Jūs varat noliegt Dievu visu savu dzīvi, bet vienalga – gluži tas pats Eņģeļu daudzums BŪS AR JUMS, mīļotie, kas ir kopā ar dziedniekiem un čeneleriem. Tur nav nekāda vērtējuma jūsu uzskatiem – VIENĪGI MĪLESTĪBA.


Komunicēšana ar Dievu
Parunāsim tagad par sekojošo – par KOMUNIKĀCIJU. Kādēļ notiek tā, ka jūs cilvēciskojat Dievu? Kā jau iepriekš es pieminēju – jūs novietojat Dievu ĀRPUS sevis, nosakiet viņam dzimumu, dodiet viņam bārdu un zemu balsi. Jūs piešķirat viņam NOTEICOŠU statusu, un jūs vaicājiet viņam, jūs viņu pielūdzat, jūs ceļat statujas, jūs viņu cilvēciskojat. Dievs ir IEKŠIENĒ !!! Visvarenākā Radītāja enerģija uz Zemes – slēpjas katrā atsevišķā Cilvēciskā Būtnē – tieši IEKŠIENĒ. Katrai atsevišķai DNS šūnai tas piemīt – visiem 100 triljoniem no tām. Tanīs ir APZIŅA, un tām pat ir komunicēšana savā starpā, par ko zinātne vēl nenojauš. DIEVS IR JŪSOS !!! Tad kāpēc jūs viņu izgrūžat, un ceļat ēkas viņam?


Ļaujiet man jums jo pavaicāt: Ja nu jūs šobrīd vēlētos parunāties ar vienu no sava ķermeņa orgāniem, un šodien, piemēram, jūs gribētu aprunāties ar savu nieri. Vai jums būtu nepieciešams uzcelt gigantisku nieres skulptūru, lai pielūgtu to? Oo, cik trīsdimensiāli no jums! Vai redzat, ko es jums saku? Kādēļ gan jums tas tā būtu jādara, ja tas atrodas jūsu Ķermenī? Tas tādēļ – ka jūs neuztverat Dievu – kā no jums pašiem nākošu. Tādejādi – runa ir par Dievišķu Uztveri. Ir pienācis jums laiks – izmainīt savu priekšstatu par SEVI. Kad jūs to izdarīsiet – jūs varēsiet atvērt savas acis, paskatīties spogulī, un pateikt – „Es Esmu, Kas Es Esmu. Dievs ir MANĪ.” Ir grūti jums to izdarīt – kā Cilvēciskai Būtnei. Tas prasa no jums – spert soli ĀRPUS jūsu vecās vajāšanas un izdzīvošanas realitātes.


Kas ir jūsu sabiedrībā tiek teikts par jūsu Dievišķību? Viss, ko jūs redzat mēdijos, apgalvo jums, ka jūs esat nepilnīgs. Jums pietrūkst tas, un jums pietrūkst vēl kas cits ... Vai esat kādreiz redzējuši reklāmu, kur kāds skatītos uz jums un teiktu – „Jums NEKAS nav vajadzīgs, izņemot SEVI PAŠU.” Vai vajag vēl turpināt? Nē.


Kā jūs vislabāk varētu sazināties ar Dievu? Es jums pateikšu. Jums ir JĀIEMĪLAS SEVĪ. Tā ir Atslēga. Tas ir Portāls. Tas ir tikai normāli, ka Dievs ir jūsos. Jūs neesat netīri kopš dzimšanas. Jūs esat piedzimuši – burvīgi, BRĪNIŠĶĪGI !!! Un tie no jums, kas ir ATKLĀJUŠI savu burvību – netiek vairs ego vadīti. Tie ir – Mīlestības vadīti – un tā ir LIELA atšķirība. Viņi sevi mīl tā – kā mīlētu Dievu. Viņi izprot balansu – paceļoties pāri saviem uzskatiem un esot par Gaismas daļu, un atlaižot tās lietas, kuras pārstāv veco enerģiju un tumsu. Tanī pašā laikā – viņi neļauj vaļu savam ego, un tādejādi – tas nekad nevar valdīt pār viņiem. Tas ir tas, ko Meistari DARA, un tas ir tas, ko Meistari MĀCA.Komunicēšana ar Dievu kļūst AUTOMĀTISKA – ja jūs pievēršaties TAI Radītāja daļai, kas ir JŪSOS. Tas atver Portālu.


Zvaigžņu Kari?
Palūkojieties vēsturē uz mirkli, un paskatieties – ko cilvēki ir izlēmuši par Dievu un par Dieva vēsturi. Atļaujiet man pastāstīt stāstu, kas tiek mācīts vēl joprojām. Sen senos laikos – Dievs, Visuma Radītājs sastapās ar problēmu. Šķiet, ka bija izcēlies karš. Tā vai citādi – tas bija karš, kurā bija iesaistīti Eņģeļi, jo atsevišķiem Eņģeļiem nepatika veids – kā lietas kārto Dievs. Tagad – pasakiet uzreiz – vai tas izskatās pēc Dieva, vai pēc cilvēka?


Stāsts turpinājās. Visbeidzot, kad karš palika pavisam šausmīgs – kūdītājs tika izmests no Debesīm (vienalga – kā jūs arī to nosauktu), un nokrita uz Zemes. Viņš paņēma savus sekotājus sev līdz, un nogāja pazemē. Tagad viņam ir aste un ragi, un viņš kurina uguni. Un atkal, dārgie – vai JUMS tas izklausās pēc Visuma Radītāja? Vai tas izklausās pēc Mīlestības BŪTĪBAS, pēc Visa Pastāvošā daudzdimensiāla AVOTA ??? Nē. Tas izklausās pēc bērnu pasaciņas, kur Dievs ir cilvēciskots – lai tādejādi būtu iespējams kontrolēt masas. Karš ir tas, ko CILVĒKI rīko – nevis jūsu Visuma Radītājs. Un Zvaigžņu Kari? Šis stāsts – pats par sevi – jau ir – galīga Dieva cilvēciskošana. CILVĒKI rada nopēluma, sodīšanas, atriebības, un drāmas scenārijus, un pēc tam – piedēvē to visu Dievam. Ja jums būs kaut neliela Garīgas loģikas dzirksts – tad tā kliegs, ka tas ir CILVĒKU, nevis Dieva stāsts.


Dieva Mīlestība
Es esmu jums jau teicis, ka Mātei, raugoties uz savu Bērnu – ir tikai Mīlestība. Ka neviens Ģimenes loceklis nekad neteiks Bērnam, ka viņš ir nevēlams, vai arī, ka dzīve ar viņu ir grūta. Nevienam no viņiem neienāktu prātā iemest Bērnu tumšā vietā, ja tas nedara to, ko viņam saka. Tā vietā – ir tikai Mīlestība, Sapratne, Pacietība, un Atbalsts. Tas ir viss. Un tas ir tas – ko jūs saņemat no Aizkara otras puses, mīļie. Tas ir tas – kādēļ es stāvu jūsu priekšā tagad. Kāpēc gan jūs cilvēciskojiet Dievu, un reducējiet šīs Radošās enerģijas cēlumu – uz parastu dualitāti? Iemesls ir tāds, kas reprezentē cilvēces vecās domāšanas enerģiju, nevis Jaunās Zemes Viedumu. Cilvēce IZMAINĀS, un tādejādi nāk pie sapratnes par Dievu IEKŠIENĒ.


Jaunās Enerģijas Īpatnība
Tagad es došu jums kaut ko, ko jums būtu jāzina par Jauno Enerģiju. Neatdaliet sevi no sabiedrības. Vecajās Enerģijās jums bija tendence – izvairīties no „tumšām” vietām, un sameklēt citus „apgaismotus” cilvēkus – lai dibinātu komūnas, vai varbūt vadātu paši sevi pa tuksnesi. Cilšu svētie vienmēr ir dzīvojuši vientulībā. Tas, kā tika domāts, palielināja jūsu šķīstumu, lai tādejādi jūs varētu labāk kalpot Garam.


Tagad, turpretī, es saucu jūs – par Sērkociņa Turētājiem, un jūs jau zinat, kas tas līdzinās Gaismas Bākām. Jūs nodrošinat Gaismu tumšā vietā, un tas ir tas – dēļ kā jūs esat šeit. Mazāk kā pusi no viena procenta ir vajadzīgs tādu, kas AIZDEGUŠI savu Sērkociņu – lai radītu mieru uz Zemes. Sēkla tam jau ir iesēta, par cik mēs šeit ar jums runājam. Vecajās Enerģijās jūs būtu izvairījušies no tumsas; tagad mēs vēlētos, lai jūs paliekat savā sabiedrībā, un vienkārši IZSTAROJAT savu Gaismu.


Vēl šeit ir kaut kas, ko es gribētu jums pateikt. Ir šinī telpā tādi, kas ir neizpratnē – „Kādēļ man ir jāstrādā tur, kur es tagad strādāju? Tur nav neviena līdzīgi domājošā, un tā ir tumša vieta. Man tur nemaz nepatīk, tad kādēļ man uz turieni būtu jāiet?” un atkal mēs teiksim to, ko esam sacījuši jau desmitiem gadu – ka tad, kad jūs esat Bāka – jum jāiet tur – kur nav nevienas citas Bākas. Iespējams, ka jums – ir vienīgā Gaisma visā apkārtnē. Jums nav pat nojausmas – cik daudz kuģu notur kursu jūsu Gaismā. Tieši tādēļ jūs esat šeit – lai ietu uz vietām, kur jūs, iespējams, nekad neesat bijuši, vai arī – lai paliktu tādā vietā – kura jums izliekas tumša varbūt.


Ir apsolījums no GARA, ka šinī Jaunajā Enerģijā tumsa nevar jūs skart. Ja jūs nesat tikai Gaismu sevī – tumsa nevar jūs skart. Gaismas trūkums NEVAR AIZSTĀT Gaismu. Nesatraucieties par to, ka jūs varētu sasniegt kas tumšs. Tas nav iespējams. TAS NAV IESPĒJAMS. Nevajag jums vairs atraut sevi no sabiedrības. Neesiet augstprātīgi, kad piemēram, jūs izvēlaties neiet kaut kur, vai arī nedarīt to vai citu – jo jums šķiet, ka tādejādi jūs samaisīsieties ar tiem, kuriem nav tādu pašu domu, kā jums. Nenosodiet tos, kas ir jums apkārt. Ziniet, ka viņi VISI – arī ir Dieva daļiņas – tāpat kā jūs. Vienīgā atšķirība ir tā, ka jūs esat Sena Dvēsele, un jūs esat IEDEGUŠI SĒRKOCIŅU. Jūsos ir MEISTARĪBAS SĒKLA. Vai tad jūs nevēlētos APGAISMOT to tā – lai visi var labāk redzēt?


Citi cilvēki, iespējams, nemaz nezina – no kurienes tā svaigā Gaisma nāk. Viņi, iespējams, nemaz nezina jūsu vārdu. Bet kad jūs stāvēsiet starp viņiem ar AIZDEGTU SĒRKOCIŅU – tad viņi saredzēs viens otru labāk. Svētītas ir tās Cilvēciskās Būtnes, kas saredz cits citu GAISMĀ, par cik – vismazāk ir iespējams, ka viņi izies uz karu, un tādēļ vien – ka KĀDS ir AIZDEDZIS SĒRKOCIŅU.


Sērkociņš – tā ir metafora APGAISMOTĀM Senajām Dvēselēm, kuras iet uz šīs planētas ar ZINĀŠANU. „Tādā gadījumā – ko gan mēs DARAM?” – jūs teiksiet, – „Kāds ir mūsu UZDEVUMS?” Jums nekas nav paredzēts DARĪT. Jums ir paredzēts BŪT. BĀKAI nav paredzēts komunicēt ar kuģiem jūrā. Tām tikai JĀIZSTARO sava Gaisma. Jums nevajag iet un sprediķot. Jums nevajag iet un piedāvāt ikvienam Kryon grāmatas. Jums nevajag neko klāstīt. Gaisma, kuru jūs nesat sevī – ir redzama no tā – KĀ jūs IZTURATIES pret citiem, KĀ jūs IZTURATIES pret ģimeni, – situācijās, kas ir gluži cilvēciskas. Tas ir tas – kā jūs atspoguļojiet Dieva Mīlestību.


Drāmas Mehānisms
Vai problēmas rodas visu laiku? Vai drāma ir jūsu dzīvē pastāvīgi? Vai esat par to noraizējušies? Kad šķiet, ka šādas lietas pievelkas jums kā magnēts visu laiku – ko jums vajadzētu ar to iesākt? Ja vēlaties – es varu jums pateikt – jūs neesat iededzis savu Sērkociņu. Oo, jūs varat būt Gaismas Darbinieks, bet patiesībā – jūs NEESAT IEDEDZIS SĒRKOCIŅU. Jūs tikai esat dabūjis instrumentu paneli. Jūs neesat to atvēris.


Kā Tas Darbojas
Dārgais Cilvēk, jums ir aktīvs mērķis uz šīs planētas, un jūs esat dzimuši – šī iemesla dēļ. Par cik jūs paaugstiniet savas vibrācijas – Kristāliskais Režģis, kas ir ezotēriskas dabas režģis uz šīs planētas – ZINA, KAS JŪS ESAT. Tikko kā jūs sākat paaugstināt savas vibrācijas – jūs esat tiešā sasaistē ar šo planētu, ar Gaiju. Un viņa sāk mainīt savu vibrāciju – jo JŪS izmainat SAVĒJO. Ja jūs aizdedzat sērkociņu tumšā telpā – tas apgaismo šo telpu. Beigu beigās – atradīsies tādi, kas būs ieinteresēti, lai viņiem PAŠIEM būtu SAVS Sērkociņš – un viņi to ATRADĪS. Tad arī viņi tādā pat veidā ietekmēs Zemes Kristālisko Režģi, kā jūs. Šis Režģis – tā ir Gaijas APZIŅA. Līdz ar Gaijas Režģa izmaiņām – mainās visa Cilvēce. Jūs varat to redzēt pēdējo divu paaudžu laikā. Tas jau tika vēstīts šodien [tiek domāta Lī Kerola lekcija pirms tam.


Cilvēces Apziņa ir izmainās – kā jau mēs to tikām teikuši 22 gadus atpakaļ. TAGAD ir laiks – lai Gaisma sāk DARBOTIES. Būs varbūt nepieciešamas vēl divas paaudzes, lai faktiski varētu redzēt to, ko mēs sauktu par uzskatu sadursmes noregulējumu Tuvajos Austrumos – apgaismojot ceļu uz stabilu mieru visā pasaulē. Bet SĀKAS tas – jau TAGAD, un JŪS esat šo notikumu priekšplānā. Un jūs to sajūtat. Šīs enerģijas darbība iesakņosies jūsu sabiedrības kultūrā, kļūs par tās daļu, kamēr jūs TURĒSIET SAVU SĒRKOCIŅU AIZDEGTU.


Gaismas Darbinieks – tas ir Gaismas strādnieks. Vienkārši sakot – tas ir cilvēks, kurš ir spējīgs izgaisināt drāmu, un kurš sāk saprast, ka IR iespējams dzīvot garu, mierpilnu dzīvi, un izdziedināt sevi – neskatoties ne uz ko. Vinalga – fiziski vai psiholoģiski – Gaismas Darbinieki apgūst – kā pārrakstīt DNS. Tā ir apmācība. Tas ir tas, ko jūs sākat darīt. Jūsu instrumentu panelī parādās jauni Meistarības instrumenti. Daži no tiem var pat izlikties jums pārsteidzoši brīnumaini, jo tie atrodas ĀRPUS trīsdimensionālās paradigmas. Beigu beigās jūs varēsiet tos redzēt it visur, un zinātne sāks tos vēl vairāk pilnveidot – apstiprinot to – ko JŪS sajūtat jau tagad.


Dievu nevajag cilvēciskot! Tā vietā – saņemiet Dieva pasniegto roku, kas jums tiek piedāvāta caur jūsu Augstāko ES, un kļūstiet par daļu no viņa. Nevajag pielūgt Dievu, nevajag zemoties Dieva priekšā. Tā vietā – kļūstiet par Dieva Mīlestības esenci, kura mīt JŪSOS. Pirmo reizi Cilvēces vēsturē jūs esat pietuvojušies ABSOLVENTA statusam. Jūs gatavojaies paziņot jūsu galaktikas visattālākajām daļām – ka jūs esat jau tik tālu nonākuši savā sapratnē. Oo, dārgie, jums nav pat nojausmas – ko tas viss nozīmē!


Maijiem ir taisnība. Cilvēces VISAUGSTĀKĀS APZINĀŠANĀS POTENCIĀLS – ir iezīmēts. Tas nav bijis iepriekšnoteikts nekādā veidā, taču caur jūsu BRĪVO IZVĒLI divu pēdējo paaudžu laikā – jūs tam esat tuvāk, kā jebkad. Jūs neejat uz iznīcību šoreiz. Tā vietā – jūs sāksiet visu pamazām vērst uz labu.


Zeme [Gaija] sadarbosies ar jums. Tas notiek jau tagad. Dzīves ciklu izmaiņas, un okeānu atdzišana jau ir sākusies – kā pēc grafika. Zeme ir savienota ar jums. Jūs esat KOPĀ tanī visā – nevis ārpus tā.


Dārgie, visas šīs lietas – tā ir patiesība. Dažas no tām jūs vēl neizprotat pagaidām, bet es teikšu vienu jums: Svētīts ir tas Cilvēks, kurš atpazīst Visuma Radītāja seju, kad viņš raugās spogulī. Jo tad viņš saprot – ka ir tikai normāli – Mīlēt to – ko viņš redz – Dievu SEVĪ.


Tāds ir šodienas vēstījums.

Es Esmu Kryon, Mīlestībā uz Cilvēci.

Un Tā Tas Ir.


KRYON


Dzīvais KRYON čenelings caur Lī Kerolu 16.07.2011 ir dots Totowā, Ņūdžersijā, un klausāms audioierakstā:
http://www.kryon.com/cartprodimages/download_NewJersey-sat_11.html


Šo vēstījumu Lī kopā ar Krajonu ir atkārtoti caurskatījis un rediģējis, lai panāktu lielāku skaidrību rakstiskajā formātā, un tas ir publicēts:
http://www.kryon.com/k_channel11_New%20Jersey.html


No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?&f_tid=3410145
Pievienots: 2011/09/09