Cilvēciskā Pārkalibrēšana

1.daļa**no Maijas ...**
Paldies visiem, kas soli pa solītim līdz ar mani gāja cauri šim PĀRKALIBRĒŠANĀS vēstījumam  
Sveicināti, dārgie, Es Esmu Kryon no Magnētiskā Dienesta. Šķiet, ka tikai kādu minūti atpakaļ es teicu jums, ka šai telpā notiks izmaiņas, un tās jau tagad var sajust. Neiztrūkstošs atribūts tam, kas nāk no Aizkara otras puses – tā ir Līdzcietība, Līdzjušana [compassion]. Lai nu kā, te vienmēr rodas jautājumi. Daži vaicā, „Kā lai es zinu, kas mani apciemo? Mani biedē šis un tas, un kad es noskaņojos uz saskarsmi un atveru savu sirdi, es neesmu drošs par to, kas var notikt. Vai tad es varu ļaut jebkurai Visuma enerģijai ienākt bez brīdinājuma?” Un mēs jums sakam – ak, cik trīsdimensionāli tas ir no jums – domāt, ka Eņģeli , kas stāv jums blakus jebkad pieļautu kaut ko tādu! Ja tās ir Līdzjušanas enerģijas, tad tās ir no Dieva. Ja nē – tad tās ir no jums pašiem. Tas ir ļoti vienkārši. Nevajag savā prātā iedomāties tumšo enerģiju pūļus, kuri to vien gaida, lai uzbruktu jums, jo tā ir mākslīgi radīta suģestija. Jūs Dievu esat tik ļoti cilvēciskojuši, ka jūs nejūtaties droši pat tad, kad Gars jūsu roku tur savējā. 


Mums vajadzētu izmainīt tagad šo situāciju. Ziniet, lai kur arī jūs neietu – jūs varat to saukt kā gribat – bet jūsu enerģiju gaisotne, jūsu pavadošā grupa vienmēr ir ar jums. Ir ļoti sarežģīti jums paskaidrot Dvēseles fragmentāciju, jo tas asociējas ar kaut ko negatīvu, taču patiesībā tas ir skaisti. Jūsu Trijotne vienmēr ir ar jums, lai kur jūs arī neietu. Oo, patiesībā jūsu pavadošā svīta ir daudz lielāka, taču patlaban mēs reprezentēsim galveno grupu. Viens no šīs Trijotnes ir jūsu Augstākais ES, kurš ir jūsu būtības kodols. Kā lai es to paskaidroju ... Tas ir JŪSU kodols. Tā ir JŪSU daļa, kas vibrē augstāk. Tas neatrodas a u g s t ā k par jums – tas atrodas JŪSU iekšienē, un šis augstāk vibrējošais „ES” atver portālu, lai jūs savienotos, un burtiski sarokotos ar GARU. Un tas esat jūs. Tas ir numur viens. 


Tad vēl Jūsu Trijotni pārstāv apzinīgais prāts, kurš reprezentē jūsu Bioloģisko ES. Tā jau ir otrā daļa. Cik jums vēl vajadzīgs grupai? Vai redzat? Tās ir lietas, kuras ir kvantiskas, un kuras jums IR, tiklīdz jūs šeit ierodaties, ieskaitot arī lauku ap jums astoņu metru platumā. Cilvēks ir apbrīnojams.


Nākamā no Jūsu Trijotnes daļām – tā ir tā JŪSU daļa, kura paliek MANĀ Aizkara pusē, un kuru jūs galīgi neizprotat un neatzīstat kā SAVU. Jūs to saredzat kā pavadoņus vai palīgus, kuri jums ir cieši piesaistīti. Īstenībā tā ir konstante, kura jūs savieno ar Dievu – vienmēr un visur – lai kur arī jūs nebūtu. 


2012
Es vēlos ar jums parunāt par to, kas patreiz notiek uz planētas, un es gribu jums dot šinī pirmajā plašajā 2012. gada čenelingā to, ko es nosauktu par atribūtiem enerģijai, kura jūs tagad apciemo. Šī enerģija mainās. Tie, kuri sēž šodien šeit, un tie, kuri sēdēs manā priekšā rīt [runa ir par tiem, kas čenelingu klausīsies Okanagan ielejā], saņems vienu un to pašu vēstījumu. Tas būs viens no nedaudzajiem gadījumiem, kad es atkārtošu savu vēstījumu tai pašā valodā. Ir vajadzīgs to atkārtot. Ieraksti tiks veikti, un daudzi tos dabūs dzirdēt. 


Kad būšu devis šo izskaidrojumu, senās Dvēseles vairāk uzzinās par piedzīvojumiem, kas viņus sagaida, un labāk sapratīs šo piedzīvojumu cēloņus. Tas tiek dots Mīlestībā, un te nav no kā baidīties. Jūs atrodaties drošā vietā. 


Enerģija, kura tagad apciemo Zemi, ir gaidīta. Tā ir sen pareģota, un mēs jums devām iepriekšējos čenelingos, pat čenelingā, kas tika dots valstī, ko jūs saucat par Peru – ieskatu par pārbīdi, ko mēs nosaucām par spārnotās čūskas pārvietošanos [pirmo reizi pieminēta Kryon 8.grāmatā 2000. gadā]. Faktiski polu nomaiņa notiek starp Sievišķajām un Vīrišķajām enerģijām uz Zemes. Ziemeļu puslode, kura visu laiku bija Vīrišķo smagnējo enerģiju nesēja – izmainās. Dienvidu puslode, kura nebija orientēta tādā veidā – arī izmainās. Senās gudrības, kas bija izvietotas Dienvidu puslodē, sāk apmainīties ar Ziemeļu puslodes senajām gudrībām. Un jūs sākat pamanīt cilvēkus – daudz maigākus.


Garīgā ziņā, senās Dvēseles bija gatavas šai pārbīdei pirmās, un sāka izjust bioloģiskas pārmaiņas. Jūs to gaidījāt, un tas nu ir klāt. Šis process ir tāds, kas sajūtams uz visas planētas. Satraukums, kuru jūs varat redzēt tagad tanīs valstīs, kuras bija noturējušās bez izmaiņām simtiem gadu – ir šo pārmaiņu rezultāts. Un tas ir tas, kas notiek, kad cilvēce iemanto vairāk Līdzjušanas, kad viņi vairāk vēlas apvienoties, nevis būt katrs par sevi, un kad jaunas domas un gudrība sāk darboties.


Jauni Izgudrojumi
Šī jaunā apziņa rada jaunus izgudrojumus – augstāku zinātni, augstākus risinājumus tām lietām, ko jūs saucat par cilvēces pamatproblēmām. Demogrāfiskais sprādziens, pārtika, ūdens, elektroenerģijas avoti – visas šīs lietas piedzīvos izmaiņas. Tur būs jauna domāšana, jaunas domas un jauni atklājumi nākamo divu paaudžu laikā, un dažos gadījumos – pat nākamo 18 gadu laikā. Taču pārbīde NOTIEK, un es jums pateikšu – KAS to sajutīs vispirmām kārtām. Tie ir tie, kuri sēž manā priekšā un klausās manu balsi, vai arī lasa šīs rindas, un kuri ir bijuši uz šīs planētas jau ļoti daudz reižu, kad viņi tika lietojuši veco enerģiju. Senās Dvēseles, jūs sākat atcerēties. Jūs sākat atcerēties – KĀ TAS BIJA, un KĀ tas varētu BŪT atkal. Senās Dvēseles, jūs sākat savu Pārkalibrēšanos, un šīs ir 3D izmaiņas ŠŪNU līmenī. 


Šī enerģētiskā pārbīde – mēs jums sakam – tas nebūs kaut kāds Jaunās Ēras ezotēriskās maģijas veids. Gluži pretēji – jūs varēsiet redzēt to skaidri pamanāmu valdībās un zinātnē. Jūs varēsiet redzēt to pa visu planētu, jo enerģija sāk pārbīdīties tālu no tā, ko kāds varēja iedomāties. Lēnām ... Es to jau esmu teicis. Lēnām ... Tās būs valstis, kuras bija atradušās izolācijā ilgus gadus, un kuras vēlēsies atvērt savus vārtus. Jūs labāk piefiksējiet patreiz to visu attēlos un filmās, jo vairs nekas nebūs tā, kā bijis. Lēnām viņi pievienosies pārējai pasaulei, un viņu bērni satiksies ar jūsu bērniem, un jūs aptversiet – ka jums ir kas kopējs, nevis ka viņiem ir zemu enerģiju atribūti, kā tas jums tika iegalvots. 


Bioloģijas Pārkalibrēšanās
Seno Dvēseļu Pārkalibrēšanās – tas ir šī un arī rītdienas čenelinga temats. Tātad šie čenelingi būs līdzīgi, nevis kā turpinājums. Jums nav vajadzīgs, lai būtu A un B daļas. Es jums VISU to došu šodien, un VISU to došu rīt. Es vēlos lai jūs zinātu – ko jūs varat sagaidīt, un pie kā jau strādā daži no jums. Tā ir PĀRKALIBRĒŠANĀS. Pārbīde būs – JŪSU BIOLOĢIJĀ. Tai ir JĀSPĒJ – ABSORBĒT šo neizsakāmi maigo un liego Līdzjušanas Enerģiju, DARBOTIES tanī, un BŪT par tās DAĻU. Lai tas tā notiktu – ir nepieciešama paša KODOLA, jeb enerģijas CENTRA Pārkalibrēšanās.


Tie no jums, kuri ir pētījuši elektromagnētisko režģi, kas reprezentē enerģiju veidošanos un cirkulēšanu ap jums, tie zina par Pārkalibrēšanos. Jūs zinat par enerģiju sabalansēšanu, kas ir nepieciešama Cilvēkam, uzsākot izmaiņas sevī. Jūs zinat, ka ir tāda Atjaunināšanās Programma jūsu ķermenī, kas jau šodien tika pieminēta, – kas paredz šūnu dalīšanos, un VISU jūsu organisma šūnu (ieskaitot smadzeņu, sirds un ādas šūnu) reģenerāciju. Tās nolūks ir – reģenerācija, un ja kāda šūna iet bojā – tās nolūks ir to atjaunot, un ja kāda no šūnām tiek sabojāta – tās nolūks ir to atjaunot. Oo, es teikšu to vēlreiz – Cilvēk, vai Tev neliekas savādi, ka jūras zvaigzne var uzaudzēt sev jaunu ekstremitāti, bet Tu to nevari? Vai Tev tas neliekas savādi? Tas tagad mainīsies.


Tad, ja jau visu var atjaunināt – vai gan neliekas jums tas dīvaini, ka slimība var sākt neatgriezeniski izmainīt (kā cilvēki uzskata, un kā zinātnieku jums iegalvo) jūsu smadzeņu šūnas, vai sabojāt vai likvidēt tās tā, ka cilvēks pat zaudē spēju atcerēties Mīlestību? Kur te ir Atjaunināšanās? Kur te ir atjaunošana? Ne jau slimību uzturēšanai DNS ir domāts, dārgie. DNS ir ieprogrammēts tā, lai šūnas atgrieztos pie to sākotnējās Gaismas kopijas, un radītu jaunas svaigas šūnas. Lūk, kam tas ir domāts. Jūsu zinātne uz to iet, un jūsu apgarotie ķermeņi uz to iet, un arī tie, kas sēž manā priekšā – iet uz Pārkalibrēšanos, un pie tā strādā. 


Pārkalibrēšanās ir AUTOMĀTISKA !!! Jums nevajadzēs par to lūgt. Ļaujiet man to vēlreiz atkārtot. Tas notiks tādēļ, ka JŪS ESAT, Senās Dvēseles, un tādēļ, ka JŪS ESAT ŠEIT. Jums nevajag par to lūgt. Jo Pārkalibrēšanās – tas ir tas, kas jūs SAGAIDA, un ko jūs ATCERĒSIETIES. Bet iespējams gan, ka tas nebūs gluži tā, kā jūs to iedomājāties ... 


Tas var būt arī NE-komfortabli! Tagad daži no jums sapratīs, par ko šinī vēstījumā ir runa, jo mēs jums dosim sarakstu Pārkalibrēšanās atribūtiem, teiksim tā – nebūt ne „pozitīviem”, kurus daži no jums pieredzēs šinī Pārkalibrēšanās procesā. Tomēr – tas būs DAŽIEM no jums, nevis visiem. Katram cilvēkam ir SAVS UNIKĀLS CEĻŠ, un viņš piedzīvos šīs lietas SAVĀ ĪPAŠĀ VEIDĀ. Tā kā šo nevajadzētu uzskatīt par v i s p ā r ē j u sarakstu tam, kas var notikt ar Senajām Dvēselēm. Gluži pretēji – tā ir tikai daudzo potenciāli iespējamo simptomu uzskaitīšana, ko Pārkalibrēšanā varētu piedzīvot Senās Dvēseles, kuras ir ŠEIT, un kuras ir GATAVAS pavirzīties uz priekšu uz šīs planētas. 


Saraksts
Dažiem no jums var negaidīti sareibt galva. Tas ir Viens no Pārkalibrēšanās atribūtiem. Tas var uznākt un tas pāries, un tas arī ir viss. Taču tas var izraisīt satraukumu, jo tiem, kam uznāk reibonis, var iestāties dezorientācija, un tas var izsaukt pat ģīboni. Tad ko jūs varat iesākt šinī sakarā? Numur viens – ziniet, ka jūs neesat saķēruši kādu briesmīgu smadzeņu slimību. Numur divi – ejiet uzmanīgāk. Vai tas varētu jums noderēt?


Ir vēl kāda lieta. Jums var būt problēmas ar miegu – vairāk nekā parasti. Jums varētu būt ne viena vien pamošanās nakts vidū, bet divas vai pat vairāk. Tādejādi – tie no jums, kas jau ir saskārušies ar to – zināsiet, kas notiek. Tā ir Pārkalibrēršanās.


Pirmais jautājums, ko Cilvēks parasti uzdod, ir: „Cik ilgi tas var turpināties?” Atbilde ir – tik cik vajadzēs ... ak jūs blīvie. [Krajona labvēlīgais smaids] Es domāju, ka sapratāt. Pārkalibrēšanās notiks tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, un ja jūs tai pretosieties – tā var ieilgt. Vēl sliktāk var būt, ja jūs mēģināsiet lietot medikamentus/narkotikas – tas jūs nepadarīs laimīgākus. SVINIET to, un virzieties uz priekšu – CAUR šo Pārkalibrēšanos. Pastāstiet savai šūnu struktūrai – kā jūs to saprotiet, un virzieties – CAUR to, nevis PRET to. Tas ļaus jums to paātrināt, un tādejādi jūsu Pārkalibrēšanās paies daudz ātrāk. 


Katram [cilvēkam] šinī telpā ir atšķirīga bioloģija, un nu mēs jums tagad pasniegsim to, ko neesam vēl stāstījuši, taču jums tas ir jādzird. Tas, kas sekmē jūsu dziedināšanu – pamatojas galvenokārt un pilnībā uz ierakstiem jūsu Akaši hronikās. KUR jūs esat pavadījuši lielāko daļu no savām iepriekšējām dzīvēm? Varbūt Āzijā? Varbūt Indijā vai Tibetā? Varbūt tas bija Dienvidu puslodē? Katrai no šīm vietām un kultūrām ir sava atšķirīga pārtika, kura uzturēja jūs sabalansētus un veselus. Nu tagad jūs esat Ziemeļu puslodē šinī dzīvē. Es gribu, lai jūs zinātu, ka jūs lielā mērā ietekmē tā diēta, ko esat piekopuši [iepriekšējās dzīvēs]. 


Iespējams, ka jūs esat bijis vegāns savās iepriekšējās dzīvēs. Iespējams, ka jūs ēdāt vienīgi graudaugus. Tādēļ jūsu šūnas uzstājīgi pieprasa, lai jūsu diēta arī tagad būtu šādi sabalansēta. Vai saprotat? Te ir arī daži no jums, kas nāk pamatā no Ziemeļamerikas, no Eiropas, un kas nekad nav piekopuši tāda veida diētu, kā Āzijā vai Dienvidos. Tādēļ viņiem nerodas problēmas ar šejienes ēdienu. Saprotiet: nav nekādas vienas vispārīgas atbildes uz jautājumu: „Ko man vajag ēst – savas garīgās veselības nodrošināšanai? ” Te nevar būt nekādu „vajag”. Tā vietā – jums labāk ir ieklausīties savos dabiskajos IEKŠĒJOS signālos, kuri jums dos vislabāko priekšstatu par visveselīgāko pārtiku jūsu ķermenim. Citiem vārdiem – uzklausiet, ko saka jūsu šūnas!


Kādēļ es jums to stāstu? Tādēļ, ka jūs gribēsiet iet pēc padoma pie cilvēkiem, lai jautātu viņiem: „Kas man būtu jāēd, lai es uzlabotu to, kas ir tagad noticis ar mani pie šīs Pārkalibrēšanās?” Un tieši tādēļ es jums saku – lūdzu noignorējiet viņus. Tā vietā – ieejiet savā iekšienē, un ļaujiet savām Akaši hronikām pateikt – KAS varētu darboties JŪSU labā. Nebrīnieties, ja dažiem no jums uzsāksies ALERĢISKAS REAKCIJAS uz dažām lietām, kuras jūs parasti tikāt lietojuši. Es jums pateikšu – arī jūsu bioloģija Pārkalibrējas. Šis atribūts jums ir vajadzīgs, lai jūs pavirzītos uz priekšu, lai jūs pārorientētos uz tādu pārtiku, kas palīdzēs jums sabalansēties ar jūsu augstāko viedumu. 


Daudzi no jums var izjust nepatiku pret kādu noteiktu ēdiena apstrādes veidu, jo jūs to netikāt lietojuši jūsu Akaši hronikās. Vai redzat, uz ko es tēmēju? Ja jūs vēlaties izvilkt tagad gaismā savu šamanisko enerģiju no sava vieduma dzīlēm, kur jūs tikāt to iepazinuši, apguvuši un lietojāt atkal un atkal savās iepriekšējās dzīvēs – būs dažas lietas, kuras nāks līdz ar to. Tas varētu būt sabalansēts uzturs, par piemēru, – un jums ar to ir jārēķinās. Jums būtu tas jāpieņem, nevis jācīnās ar to.


Sagaidiet šīs lietas. Tās ir šeit priekš jums, lai jūs tās redzētu un sajustu. Ieraugiet tās – tādas, kādas tās ir – tie ir Pārkalibrēšanās atribūti. Jūs tad varēsiet teikt: „Dārgais Gars! Pateicos Tev par šo Pārkalibrēšanos, par rūpēm un gādību, jo es zinu, ka tas ir tas, ko esmu gaidījis, un ko patiesi vēlos.” Dārgās Cilvēciskās Būtnes, Tas, ka jūs Pārkalibrēsieties TAGAD – noteiks to – KĀ jūs dzīvosiet šeit savu turpmāko dzīvi. Jums nebūs jāiet atkal tam visam cauri – vairs nekad. Akaši hronikas ir daudz kas vairāk, nekā tikai pieraksti par jūsu izcelšanos [par jūsu fiziskajiem vecākiem]. Jūs to zinat. Patiesībā Akaši hronikas satur to, ko jūs esat PIEDZĪVOJUŠI visu savu iepriekšējo dzīvju laikā, neatkarīgi no jūsu vecāku gēniem. Var gadīties, ka tā būs centrālā un smagākā lieta, ar kuru jums nāksies nodarboties. Tie no jums, kas tagad klausās manu balsi vai lasa šīs rindas – sāk jau pie tā strādāt. Tā kā – nākamā lieta šinī sarakstā ir: SAGAIDIET, KA JŪSU PAGĀTNES DZĪVJU LIETAS ATGRIEZĪSIES – LAI TIKTU IZDZIEDINĀTAS.


Pagātnes Attīrīšana
Var gadīties, ka jums ne visai labi ir paveicies dzīves mācību apgūšanā dažu pēdējo dzīvju laikā, un tagad, tieši šinī dzīvē jūs saprotat, ka jūs varētu izdarīt to labāk. JŪS TO GRIBAT, jo Zemei jūs esat vajadzīgs. Bet jūs nespēsiet neko viņai palīdzēt, ja būsiet sevi apkrāvis ar bailēm. Viņai būtu svarīgi, ka JŪS PAZIŅOJAT PATS SEV: „Es akceptēju šo Pārkalibrēšanos. Lai kas arī manā ķermenī notiktu – tas var izbeigties. Ja tas nav man piemērots – tas var aiziet. Es stāvu kā Dievišķības daļa uz šīs planētas – gudrs un atbilstošs, un TE ir MANA vieta. Šis ir MANS laiks. Šūnu struktūras un sistēmas lai uzklausa mani: Ja IR šeit kaut kas nepiemērots – lai tas iet prom. Lai tas tiek izskalots kopā ar atkritumiem. Lai tas tiek izvadīts. Palikšanas tam vairs nav, ja tas nav samērojams ar Dieva Mīlestības Enerģiju. Lai tikai Līdzjušanu un Līdzcietību saturošām lietām ir ļauts ienākt manā Apziņā.” Var gadīties, ka dažiem no jums būs grūti to pateikt ...


Labā Ziņa
Tā, un tagad paskatīsimies uz tām lietām, kuras jūs varat sagaidīt fiziskajā plāksnē, un kas vairs nebūs tik smagas. 


Numur viens. Jūs būsiet spējīgi tikt galā ļoti ātri arī ar vissliktākajiem ieradumiem, kas jums katram ir bijuši savā dzīvē. Tāda ir jaunās enerģjijas sadarbība ar Gaismas Darbinieku enerģiju. Vai jums jau tāda ir? Nu labi, apstāsimies mazliet, un patlaban izdarīsim dziļu ieelpu, jo man jāaprunājas ar tiem no jums, kas klausās manu balsi un lasa šīs rindiņas, un kuri tūkstošiem gadus ir gājuši caur vajāšanām, ciešanām, un mokām. Šeit ir tie, kas tika sadedzināti uz sārta. Tas bija tādēļ, ka ar to enerģiju vien, kuru jūs bijāt atnesuši uz Zemi, nepietika, lai apspīdētu visu, ko jums šeit nācās pārciest. Svēti vīri un sievas tika aicināti vienubrīd kādu izdziedināt, bet jau nākamajā mirklī tie tika izraidīti no ciema, un viņi beidza savu dzīvi, metoties lejā no stāvas klints. Bailes noteica šo ceļu. Un nu – Tu atkal esi šeit. Es pazīstu Tevi. Tu esi atgriezies. Bet tagad jau šī planēta sāk iekustēties tā, ka visas lietas, kuras jūs tikāt šeit ienesuši un ierakstījuši savā Akaši hronikā – sāks SADARBOTIES ar JAUNO enerģiju. 


Oo, izdariet vēl vienu dziļu ieelpu, lai manifestēšana sāktu uzlaboties – ne jau tūlīt, ne šodien, ne šinī stundā, bet ļoti lēnām. Šis kvantu pulkstenis sāk stundas skaitīt JŪSU virzienā. Zeme sāk saņemt daudz maigākas, un daudz kaislīgākas enerģijas. Tādas, ar kurām JŪS ESAT PIEDZIMUŠI. Tas ir tas instruments, kas jums IR. Senāk tas tika uzskatīts par lieku, par dīvainu, par vājuma izpausmi. Jūs tikāt izstumti. Daži no jums tika padzīti no savas ģimenes. Es zinu tos, kas ir šeit. Es jums saku, ka šinī jaunajā enerģijā – pat viņi sāks skatīties uz jums savādāk, un ieraudzīs, ka jūs paliekat maigāki – pat nenojaušot to, ka VIŅI PAŠI ir tie, kas izmainās. 


Iedomājiet darīt ko tādu, ko agrāk neesat darījis! Varbūt jums ir paradums, ko vēlaties izmainīt? Varbūt tas ir jūsu domāšanas veids, vai jūsu ēšanas ieradums. Varbūt tas ir tas, ko jūs ievelkat savā ķermenī? Varbūt tas, ka jūs smēķējat? Varbūt tas nogalina jūs, un jūs to zinat. Jūs zinat, par ko es runāju, dārgie. Vai jūs vēlētos to izmainīt ??? Tad nu es varu teikt, ka tas, ko jūs darīsiet šinī jaunajā enerģijā – var atsaukties uz jūsu ķermeni pavisam savādāk – pat ja jūs bijāt to izmēģinājuši jau agrāk. 


Uzklausiet: Neviens no jums nedrīkst teik, vieduma pilnās Senās Dvēseles – neviens no jums nedrīkst teikt: „Es jau biju to mēģinājis, un tas nestrādā.” Ja jūs tā darīsiet – tas būs tikpat, kā kad bērns paziņotu, ka nesaprot – kā lietas notiek. Tā vietā jūs varētu teikt: „Šoreiz es labāk zinu. Es VARU to manifestēt, jo ķermenis mani u z k l a u s ī s. ŠIS ir MANS laiks.”


SADARBĪBAS enerģija, un kā to LIETOT
Tātad – tas, ko jaunā enerģija ienes – tā ir SADARBĪBA. Lietas kārtosies labāk un noritēs labāk. Tās visas virzīsies uz priekšu, nevis atpakaļ. Ja jūs izteiksiet skaļi – KO jūs vēlaties savā dzīvē – tad process sāksies, un daudzi no jums pamanīs pozitīvus pavērsieus jau tūlīt. SINHRONISMOS ir atslēga. NOSTĀDIET SEVI noteiktā pozīcijā – lai šīs lietas var nostrādāt. Nemēģiniet manifestēt kaut ko savā prāta, un tad sēdēt četrās sienās un gaidīt – kā tās realizēsies. Tā tas nestrādā. Tā vietā – NOSTĀDIET SEVI tādā vietā, KURĀ jūs vēlētos, lai tas manifestējas. Vai sapratāt? TUR jūs saņemsiet ATBILDI, jo TUR būs arī CITI, kas nodarbosies jūsu lietas labā! Viņi GAIDA uz jums – tāpat kā jūs – uz viņiem. Neieraujieties sevī. Pārkalibrēšanās laikā tomēr ļoti bieži ir vērojama tendence norobežoties, jo jūs nesajūtieties vēl gluži „pareizs”.


SAAUKSTĒŠANĀS
Jūs biežāk tiksiet pie saaukstēšanās. Kādēļ tam tā ir jābūt? Bet jūs arī ātrāk tiksiet pie izveseļošanās – un kādēļ TAM tā ir jābūt? Cilvēkiem saaukstēšanās vienmēr ir saistīta ar bioloģisko procesu Pārkalibrēšanos.

 Saaukstēšanās jums ir NEPIECIEŠAMA, un tieši tā dēļ jūs to nevarat „izārstēt”. Jums vajag iziet tam cauri. Saaukstēšanās ir cikliska iespēja jūsu imūnsistēmai koriģēt sevi. Iespējams, ka jums par to nebija ne jausmas. Un tieši tā dēļ jums nevajadzētu ķerties pie ķīmiskiem medikamentiem, lai to apturētu. Tā ir Pārkalibrēšanās ierīce jūsu iekšienē. Tā izbūvē notekta veida sistēmu, kura palīdzēs jums, un šai darbībai ir nepieciešams atkārtoties. Lai jūs tas nešokē. Un tad jums navajadzēs saķert galvu un teikt: „Kā? Es taču domāju, ka esmu ticis ar to galā! Kāpēc es atkal saaukstējos ???” Tā ir Pārkalibrēšanās. 


Šīs ir tās lietas, kuras mēs gribējām jums pastāstīt – lai jūs zinātu, kas notiek, un lai no tā nebaidītos. Te ir ļoti daudz tādu pozitīvu lietu, kas reprezentē uz šīs planētas notiekošo izmaiņu patiešām pozitīvās enerģijas, un kas izvēršas – kā IESPĒJA Cilvēcei. Tā ir tāda enerģija, kura uztur un atbalsta Gaimasdarbiniekus. Šeit vairs NAV jācīnās, peldot PRET straumi, dārgie. 


Un tātad – katrs no jums ir atšķirīgs, un es ZINU – KAS jūs esat. UZTICĒŠANĀS – ir atslēga. Jūs nevarat nevienai no šīm lietām uzdurties „nejauši”, bet jūs jau to zinat, vai ne? Kad jūs UZTICAT (Visumam) manifestēt to, kas jums nepieciešams savā dzīvē – Visums to UZKLAUSA. Kad jūs saņemat šādu vēstījumu no Aizkara manas puses – es jums varu pateikt vienīgi to, ko jūs jau TĀPAT ZINAT. Mums nav pulksteņa. Tādēļ es sarunājos ar jums TAGAD. 
Es redzu enerģiju šai telpā, un es redzu – KAS šeit atrodas. Es redzu Senās Dvēseles. Es runāju ar jums TAGAD. Tādēļ – tas tagad ir atkarīgs vienīgi no JUMS – KO dara JŪSU pulkstenis, un cik tas laika aizņems JŪSU realitātē. Manā realitātē – Tas Jau Ir Noticis ... Jau Paveikts, par cik – tikai paši spēcīgākie potenciāli ir tie, kuri reāli arī manifestējas. Vai varat jūs ŠĀDI to ieraudzīt ??? Vai varat iziet no šīs telpas tagad ar APZIŅU, ka Viss Jau Ir Noticis – jūsu prātā. Enerģijas, kas šeit šinī telpā atrodas – TAGAD iepludina sevi tieši TUR – kur tām ir JĀBŪT.


http://www.kryon.com/k_channel11_Red%20Deer-12.html

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3849526
Pievienots: 2012/02/24