Vēlreiz par to, kas jūs esat

2. daļa


Nobeigums


Materiālā visuma attīstības 3 līmenī eksistē bezgalīgs daudzums pasauļu ar saprātīgās dzīvības eksistences dažādām formām, un ne tikai analoģisku ar Zemes apstākļiem. Taču uz Zemes tika radīti tādi apstākļi, kuri ir pievilcīgi un atbilst ļoti daudziem attīstības apstākļiem uz vairuma dažādu materiālo visumu planētām, kur eksistē saprātīga dzīvība. Tieši to jūs bijāt izdomājuši, un tam eksistē šī planēta. Tieši tam nāk šurp dvēseles, lai iegūtu to attīstības pieredzi, kuru varētu pēc tam izplatīt pa visu materiālo visumu, pa visām planētām un saules sistēmām, kurās eksistē saprātīga dzīvība šajā apziņas līmenī.


Attīstības problēmas rodas daudzās materiālā visuma daļās un rada ļoti daudz visdažādāko problēmu visas galaktikas globālās sistēmas eksistencei. Bet, tā kā viss eksistē visā, un viss patiešām ir savstarpēji saistīts, tad jebkura problēma, radusies kaut kādā galaktikas daļā, rada ar atbalsīm problēmas visā galaktikā. Kā piemēru varu tev minēt sekojošu salīdzinājumu: iztēlojies, ka tavs ķermenis – tā ir galaktika. Un, ja uz tavas kājas mazā pirkstiņa kaut kas ir noticis un tur eksistē kaut kāda brūce, kura sagādā tev ciešanas, tu meklē problēmas risinājuma ceļus, kā tev izārstēt šo brūci. Analoģisku priekšstatu var pielietot arī visai galaktikai.


Ja kaut kur kaut kādā pilnīgi tālā tās daļā ir notikusi kaut kāda katastrofa, un kaut kāda civilizācija ir veikusi kaut kādas kolosāla postoša mēroga kareivīgas darbības un ir uzspridzinājusi, pieņemsim, savu planētu, un izpostījusi savu saules sistēmu, tad tas uzreiz atspoguļojas visā galaktikā. Un visa galaktika, arī līdz 12 līmenim, visi saņem paziņojumu par šo traģēdiju, un visi meklē risinājumu, kā gan atrisināt šo problēmu un kā to novākt. Analoģiski tam, kā tu meklē ātras sadzīšanas veidu brūcei uz mazā pirkstiņa, tā rīkojas arī galaktiskā savienība un visas tās pasaules, un visas tās augstākās saprātīgās radības, kuras eksistē visumā. Visi viņi sāk meklēt iespēju atrisināt problēmu. Eksistē atstrādātas jūsu ķermeņa ārstēšanas metodes. Tu, piemēram, ņem kaut kādas zāles, apstrādā brūci uz mazā pirkstiņa un uzlīmē tur plāksteri. Analoģiski kaut kādām shēmām un izstrādātiem materiāliem ir jāeksistē arī pašā galaktikā.


Taču, ja ir uzsprāgusi planēta kaut kur galaktikā un ir nobīdījies viss viņu saules sistēmā, un tas ir izsaucis rezonansi visā galaktikā, visu šīs galaktikas sistēmu kustībā, tad ir acīmredzami, ka mērogi pasākumiem, kurus vajag pielietot, atšķiras. Taču pēc būtības tas ir ļoti līdzīgi tam piemēram, kuru minēju tev es. Tātad ir nepieciešams izstrādāt, pēc analoģijas ar tavu ķermeni, to vai citu slimību, to vai citu brūču un pārsteigumu, kuri var rasties un rodas, ārstēšanas metodes. Un, lūk, Zeme, kā saprātīga būtība, piekrita piedalīties šajā procesā ar jums – dieviem, līmenī zemākiem nekā šīs galaktikas Dibinātāji. Piekrita tam, lai caur un uz sevi caur savu teritoriju veiktu tos daudzos pētījumus un iegūtu to pieredzi, kura palīdzētu principiāli risināt jebkuru konfliktu un jebkuru problēmu, kuras rodas apziņas 3 līmeņa materiālajā visumā, izārstēšanas jautājumus.


Tieši ar to jūs šeit arī nodarbojaties. Jūs nākat šurp pēc pašu vēlēšanās tam, lai aktīvi piedalītos to metožu izstrādē, kuras vajag izmantot, lai ārstētu to vai citu “saslimšanu”, kuras eksistē šajā matērijas līmenī un šajās apziņas līmenī. Bet tam, lai labi izpētītu slimību, vajag labi iegremdēties apstākļos, kurus šī slimība rada, kā arī apstākļos, kuros slimība parādās. Ir iemesli, ir mērķi, un jūsu kā dievu-radītāju uzdevums ir tajā, lai “vienkārši apstrādātu brūci un uzlīmētu plāksteri, un aizmirstu par šo kājas pirkstu”, taču jau citā līmenī, citā slimībā un citos mērogos. Taču uzdevums tāpat ir tajā, lai principiāli izpētītu saslimšanas iemeslus un izslēgtu tās vai citas saslimšanas parādīšanās iespēju. Izslēgtu pašus principus, kuri no nelielas problēmas var pāraugt lielā problēmā, un tieši šī pieredze jums bija nepieciešama, un tieši šo pieredzi jūs gūstat šeit.


Lūk, kāpēc mēs vairākkārt runājam par to, ka tā pieredze, kuru jūs izvēlējāties šeit iegūt, tā ir tā pieredzes daudzveidība, kura ir ļoti pieprasīta visā visumā. Jūs pētāt tās problēmas, kuras ļoti bieži ir sastopamas materiālajā visumā, un tās ir tās problēmas, kuras var atrisināt sākuma etapā jebkurā materiālā visuma civilizācijā. Taču tam vajag labi zināt, pie kā noved katrā eksistences etapā tā mazā problēma, par ko viņa izaug un ar ko tas var beigties. Jūs tiecaties novērst, apzināti novērst nevēlamu situācijas attīstību. Visa galaktika, kad ir ārstēšanas metodes, kad ir visdažādāko mazu un lielu problēmu novēršanas un profilakses metodes, kad ir problēmu brīdinājuma sistēma, tad visa lielā sistēma necieš, un tad visa galaktika turpina attīstīties ar vismazāko skaitu problēmu. Bet, ja problēmas arī parādās, tad tās ir atrisināmas problēmas, un, ja parādās kaut kādas principiāli jaunas problēmas, tad tām arī var atrast ārstēšanas metodes.


Planēta Zeme uzņēmās unikālu lomu šajā galaktikā, kļūt par to unikālo pētījumu centru, kur tiek pētīts, kādā veidā var risināt attīstības problēmas 3 līmeņa (3 Matērijas Līmenī) matērijā un no apziņas 3 līmeņa (3 Apziņas Līmenī). Tā kolosālā pieredze, kuru jūs sastrādājat daudzu dzīvju procesā, – tā ir unikāla pieredzes krājkasīte, kura pastāvīgi tiek analizēta un kura reāli tiek izmantota, un tā pieredze, kura jau ir, tiek pielietota citās visuma vietās. Šī pieredze palīdz novērst ļoti daudz katastrofu un karu, kuri bija galaktikā. Tieši tādā veidā tiek novērsti tie globālie pašiznīcināšanās procesi no sistēmas iekšpuses, kuri eksistēja.


Es domāju, daudzi no jums ir skatījušies filmu, kuru Nika ne tik sen paskatījās. Filmu par galaktiskajiem kariem (“Zvaigžņu kari”, Nikas piez.). Neskatoties uz to, ka kaut kādā ziņā tas ir mākslas darbs, vēstījums ir balstīts uz reāliem notikumiem, kuri bija galaktikā, un tāds lietu stāvoklis nevarēja apmierināt galaktisko savienību. Dzīvot uz vulkāna no kaislībām un kariem, kuros iesaistās arvien vairāk un vairāk civilizāciju, un just tās globālās problēmas, kuras tādēļ uzrodas, tā nav pati labākā eksistence, kādu var iedomāties. Tāpēc, kad tu runā par to, ka kaut kur tur augšā dzīvo bez ciešanām un sāpēm, tad es tev atgādināšu, ciešanu un sāpju galaktikā līdz tam, kad sākās jūsu pētījumi uz šīs planētas, bija vairāk, kā eksistē tagad.


Radītājs un Dibinātāji neiejaucās šajos procesos līdz tam laikam, kamēr ļāva jums sastrādāt pieredzi un pašiem nonākt pie tā, lai attīstītos, pie tā, lai jūs paši varētu atrast atbildes uz daudzajiem jautājumiem. Dievs mīlestības pret jums dēļ nekad nav atņēmis jums iespēju iegūt paša pieredzi un dzīvot tā, kā uzskatāt jūs paši, viņš vienmēr ir atzinis un cienījis jūsu unikalitāti, pašpietiekamību un jūsu personīgumu. Viņš nekad nav apspiedis to, jo Viņš – pati Mīlestība! Tai ļoti lielajai, un tajā skaitā arī militārajai pieredzei, kura eksistēja galaktiskajā savienībā, agri vai vēlu bija jātiek pārvestai uz situācijas izmaiņas sfēru. Šajā nozīmē planēta Zeme bija tas priekšpostenis, kur mazos mērogos tiek pētīti tie procesi, kuri pastāvīgi notika galaktikā.


Es gribu pasvītrot, ka, ja lielā organismā eksistē problēmas 5 -10 -20 -1000 vietās, tad, jo vairāk tādu vietu, jo vairāk tas atspoguļojas visos galaktiskajos procesos. Jums jāsaprot, ka jūs neesat atdalīti no visas galaktiskās savienības un visa visuma. Jūs – neatņemama daļa no vienotā! Tas, kas notiek tajā vai citā visuma punktā, – viss atspoguļojas procesos, kuri notiek visā galaktiskajā savienībā, visā galaktikā. Katrs tāds problēmu punkts ienes destruktīvus elementus procesos, kuri eksistē galaktikā, un tas, bez jebkādām šaubām, nevar neuztraukt visu galaktisko saprātīgo savienību, nevar neuztraukt dievišķās hierarhiskās struktūras, nevar neuztraukt tajā skaitā arī Dibinātājus. Nevienam negribas problēmas paša radītajā, un viņi arī ir savas radīšanas procesā viņu galaktiku un veselu visumu radīšanas līmenī, arī ņem vērā to pieredzi, ko jūs esat ieguvuši, lai radītu pilnīgākus radījumus, pilnīgākas attīstības programmas, pēc kurām notiek visi dzīvības procesi dievišķajās radībās.


Es ceru, dārgais, ka šoreiz es devu tev tās jaunās koncepcijas tavam prātam, uz kuru bāzes tu izmainīsi nepareizos priekšstatus, kuri eksistē tavā prātā tagad. Priekšstatu par to, kas ir galaktika un kas ir galaktikas mērogos planētas, un kādu unikāla loma ir planētai Zeme galaktiskajā savienībā. Tas liks tev aizdomāties un pilnīgi citādi saprast to, konkrēti, savu lomu, kuru tu pats esi uzņēmies, atrodoties iemiesojumā šajos apstākļos. Tas palīdzēs tev izjust pret savu dvēseli un sevi pašu dziļu cieņu par to milzīgo darbu, kuru veic katra jūsu dvēsele šeit, par to milzīgo pieredzi, kuru jūs atnācāt šurp iegūt tam, lai jau pašā procesā nodotu šo pieredzi visam visumam.


Rezultātā taču jūs strādājat ne tikai šai planētai. Jūs strādājat milzīgam paplašinājumam, un jūsu darba rezultāti tiešā nozīmē tiek pielietoti visos visuma eksistences līmeņos. Pirmkārt, protams, jūsu pieredze tiek izmantota tajos līmeņos, kur ir paši zemākie apziņas līmeņi, un tieši tur dzimst dažādas problēmas, kuras pēc tam atspoguļojas visā visumā. Es ceru, ka šoreiz tu izjutīsi lielāku cieņu un mīlestību pret tām dvēselēm, kas nolaidās izzināt caur savu personīgo pieredzi mitināšanās apstākļus materiālā visuma zemajos līmeņos. Cieņu par to darbu, kuru tu šeit veic, un par to milzīgo ieguldījumu, kuru ienes katra dvēsele šajā procesā. Jūs visi esat unikāli, un katra no jums pieredze ir unikāla. Un šajā nozīmē, jo smagāku pieredzi jūs iegūstat, jo lielākas jums ir izredzes izārstēt vissarežģītākās un vissmagākās slimības 3-šā līmeņa pasaulēs. Jūsu darbs šeit arī ir unikāls, un tāpēc visi, kuri klāt šeit uz šīs planētas, visi ar lielu atbildību iet šajā iemiesojumā.


Un es agrāk teicu jums par to, ka viss visums balstās uz tiem apziņas līmeņiem, kuriem vairs nav problēmu, saistītu ar sapratni par to, kas ir galvenais un kas ir laime viņiem, un kuriem vairs nav kaut kas jauns, dziļa apzināšanās par to, kas tad nepieciešams dievišķai būtnei laimei. Viņas lieliski saprot, ka viņu laimes ir tajā, lai dzīvotu priekš visiem. Lai nekur nebūtu ciešanu, lai visa attīstība notiktu cik vien var mierīgāk un vienmērīgāk un lai attīstošās dvēseles mierīgi tuvotos tam augstākas apziņas līmenim, kuram visi tuvojas. Lai iegūtu arvien paplašinātākas milzīgā radošā potenciāla izpausmes iespējas, potenciāla, kurš ir ielikts visās dievišķajās radībās. Jūs šeit esat ar dižiem mērķiem, ar ļoti svarīgiem mērķiem, un jums tas ir jāsaprot, jāapzinās un jālepojas ar sevi, jums ir pilnas tiesības tam.


Es pateicos tev par to, ko dari tu. Es pateicos visiem un katram par to darbu, kuru jūs veicat, par jūsu Kalpošanu. Es varu tāpat teikt tev, ka uz planētas strādā ne tikai tie, kas dibināja šo planētu, šeit vienmēr ir strādājuši arī tie mācītie analītiķi, kuri pētīja un apkopoja jūsu pieredzi tiešas atrašanās pašā šī līmeņa materiālajā planētā apstākļos. Šie pētnieki arī tagad atrodas starp jums. Šeit tāpat tika uzņemtas būtnes no dažādām materiālā visuma vietām, būtnes, kuras tika pārdzīvojušas plaša mēroga katastrofas savā pasaulē, no civilizācijām, kuras tika izglābtas vai daļēji atjaunotas. Visus viņus planēta pieņēma un pieņem līdz pat šim laikam šeit, lai viņi paši izietu to pieredzi, pateicoties kurai, viņi spēs atkal atgriezt dzīvē savu unikālo civilizāciju, atdzīvināt ļoti lielo viņu civilizācijas pieredzi un attīstīt viņu civilizāciju tādā mērā, lai tā izrautos no tā apziņas līmeņa, kurā tā ir iestrēgusi. Un paceltos uz augstākiem līmeņiem un kļūtu ievērojami laimīgāka un apzinātāka galaktiskās savienības locekle.


Šeit ir ļoti daudz to, kas ir cietuši citās pasaulēs, un visus viņus planēta pieņem. Visi viņi atrodas starp jums, un šajā nozīmē šī planēta arī izpauž sevi kā dziļi mīloša dievišķa radība, kura sniedz palīdzību ne tikai ar konkrētas pieredzes, konkrētu pētījumu sastrādi, bet arī palīdz konkrētām civilizācijām iziet un pabeigt līdz galam tos momentus, kurus tās ir palaidušas garām savā attīstībā. Piešķirt citu jēgu savai pieredzei un tiem iemesliem, kuri rezultātā noveda tās pie ļoti lielām problēmām: vai nu tehnokrātiska (militāra) civilizācijas pašiznīcināšanās, vai arī atražošanās iespējas zaudēšana, un daudz ļoti dažādas problēmu, kuras eksistē dažādās civilizācijās materiālajos visumos.


Visas šīs problēmas mēģina atrisināt šeit, jo uz Zemes vienmēr ir atradušies spēcīgi pētnieku spēki, iemiesojušies šeit ir arī dievi-radītāji, nolaidušās dažādu Viedas meistaru un ļoti daudz būtību no augstākajām hierarhijām dvēseles. Planēta Zeme ir milzīgs pētnieciskais komplekss, kurš veic patiešām unikālu darbu šajā galaktikā. Un tas, ko šeit izdodas sasniegt, tās izstrādes, kuras tiek gatavotas šeit, tās ir piesaistījušas arī citu galaktiku uzmanību, un es jums jau vairākas reizes savās sarunās esmu teicis, ka pieredze, kura tiek sastrādāta šeit, ir pieprasīta arī citās galaktikās. Jums ir ar ko lepoties, mani dārgie, jums patiešām ir ar ko lepoties. Un tas, ka tagad jūs tuvojaties brīdim, kad jūs uz pašu planētas nobeidzat milzīgu darbu, – tas ir tas, ko jūs esat pelnījuši, un to pieredzi, kura ir ārkārtīga pieprasīta, daudzi no jums izplatīs pa visu visumu.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 20.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/7-1-0-96


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/24