AnastasijaSveiks, Ješua!!! Raksta tev Sergejs no Dubnas pilsētas. Es gribētu uzdot daudz jautājumu, bet pēc noteikumiem nevar, tā kā apstāšos pie šī. Šīs grāmatas lasa miljoniem cilvēku un atbalsta ideju par dzimtas muižām un citiem gaišiem pasākumiem par harmonisku dzīves veidu.
Vai ir taisnība tas, ko raksta Vladimirs Megrē savās grāmatās “Krievijas skanošie ciedri” par vientuli, taigā dzīvojošo Anastasiju ar bērniem no Vladimira Megrē, kurai piemīt pārdabiskas spējas un garīga tīrība? Un arī runā, ka tur cilvēku vientuļnieku tauta dzīvo, civilizācijas nesabojāta, tas tā ir? Un, vai mēs varam sasniegt tādas spējas pilsētas apstākļos kā Anastasija?

Un vēl kā papildinājums jautājumam: ir cilvēki, kontaktētāji no Arima, un ir grāmata “Anastasijas mīlestības sauciens”, atsauce uz grāmatas vietni http://sananda2005.narod.ru/Download/2007/Bk_Anast.rar

viņi apgalvo, ka telepātiski sazinās ar viņu un citiem gaismas skolotājiem, tā ir taisnība?
Es esmu lasījis grāmatas un pat ticies ar to autoriem, un man ir sajūta, ka tas viss ir gandrīz taisnība. Gribētu uzzināt par to sīkāk no jums. Domāju, tas būs svarīgi daudziem.
Iepriekš pateicos par atbildi.


Es pateicos tev, dārgais, un es ļoti priecājos par šo jautājumu. Anastasija – tā ir unikāla personība, un viņa patiešām dzīvo Sibīrijas taigā, dzīvo ar fizisku ķermeni, dzīvo ne viena, dzīvo Krievijas teritorijā un izpilda milzīgu darbu Patiesās Zināšanas un tā, kas jūs esat patiesībā, izplatīšanā. Anastasijas savdabība ir tā, ka viņas sūtījumi ir tīru vibrāciju pārņemti, lielas emocionalitātes un bezgalīgas mīlestības pret jums visiem pārņemti, un tāpēc tiem piemīt unikāls un milzīgs spēks. Viņas kanāls savienojas ar Centrālo Galaktisko Sauli un visām šīs pacelšanas dievišķajām hierarhiskajām struktūrām, tas ir tīrs un gaišs. Šis kanāls, viņas strādājošās kvantu struktūras, atļauj viņai jebkurā brīdī pārvietoties uz jebkuru visuma daļu un iegūt papildus informāciju un dievišķo enerģiju tam dižajam Darbam un tai dižajai Kalpošanai, kuru viņa veic uz šīs planētas.


Tas, ko viņa saka, – tā ir taisnība, un tas, ko viņa saka par Vladimiru Megrē, tā arī ir taisnība. Man ir jāsaka, ka neskatoties uz to, ka, pieņemot informāciju no Anastasijas, Vladimirs Megrē kaut kā brīdī apturēja ar gribas piepūli, apturēja ar savu prātu, zināmas informācijas pieņemšanu un izlaida to savos izklāstos un savās grāmatās, tomēr, visa informācija, kura iet caur viņu, nes Anastasijas tīrākās vibrācijas, un viņa grāmatas nav piesārņotas. Vienīgais trūkums, īpaši viņa pēdējām grāmatām, ir tāds, ka viņš neatklāj tur visu jautājumu plašumu, kuru nodeva caur viņu Anastasija.


Katrs no jums, tajā skaitā arī Vladimirs, iziet savas mācības un savu apziņas paplašināšanos. Nevar tikt piespiedu kārtā izmantotas kā Zināšanas pārvadītājas tās cilvēciskās būtnes, kuras nav pieslēgušās procesam apzināti un brīvprātīgi, un tieši tāpēc visi Vladimira garīgās tapšanas procesi ir pamanāmi tajos notikumos, kuri notiek ap viņa grāmatām un ap visu viņa darbību šajā virzienā. Jums nevajag nevienu nosodīt par lietu eksistējošo stāvokli, tā kā katrs no jums atrodas brīvās izvēles ietvaros un katrs no jums pastāvīgi atrodas attīstībā, ja viņš to ir izvēlējies.
Anastasijas grāmatas saglabā visas tā lielās un vistīrākās vibrācijas, kuras nodeva Anastasija, un šajā nozīmē viņas grāmatas ir ļoti vērtīgas un tīras enerģētiski, tajā skaitā arī ar to daudzslāņaino informāciju, kuru tās nodod.

 Visus tāda veida sūtījumus vispirms nepieciešams lasīt ar sirdi. Tās vistīrākās enerģijas, vistīrākās vibrācijas, kuras nāk no šīm grāmatām, tāpēc arī ir ieguvušas tādu lielu izplatību un atradušas atbalsi miljonos lasītāju, tāpēc ka tās ir spējušas atvērt ceļu no sirds uz sirdi. Tas ir ceļš no paša sirds uz Anastasijas sirdi, un caur viņas sirdi pie tām domām un idejām, garīgajām patiesībām, kuras viņa atklāj katram no jums. Katram, kurš atver šīs grāmatas, ir unikāla iespēja, kuru viņš var atļaut sev, pievienoties tai dižajai Zināšanai un dievišķākajai Patiesībai, kuru nes Anastasija.


Atveriet savas sirdis pretim šai dižajai Zināšanai! Un, jo vairāk jūs sev atļausiet to, jo vairāk būs informācijas un sajušanas sapratnes, kuras atnāks pie jums “starp rindām”, ielīs jūsu sirdīs. Centieties, netraucējiet ar savu prātu nonākt Zināšanai, kura bieži ir augstāk par zemes prāta saprašanu, jūsu sirdīs. Jūsu sirdis ir ne mazāk dievišķas kā Anastasijas sirds, vienkārši Anastasija sen ir atklājusi savu apziņu, dzīvojot garīgā un fiziskā tīrībā starp mums. Viņa ar savu pašas piemēru parāda, ka tas viss ir iespējams un reāls katram, kurš izvēlēsies šo ceļu. Tā ir diža Kalpošana, kurai velta sevi viņa, milzīgi ietekmē caur sevi jūs un planētu.


Tās ir grāmatas, kuras vajag uztvert tajā skaitā arī ar sirdi un, atverot savu sirdi pretim Anastasijai un informācijai caur viņu. Dievišķā Mīlestība viņas diženumā nevar tikt saprasta tikai ar zemes prātu. Atverot savu sirdi, kā jūs atverat savu sirdi, kad jūs lasāt Nikas vai citu čeneleru, citu pārvadītāju čenelingus, jūs atverat sev neizmērojamus jaunās Zināšanas un Patiesības slāņus. Jūsu dievišķība un Dieva uztveres spēja sākas jūsu sirdī. Kad jūs uzticaties citiem tīriem kanāliem, kuri jau lielā skaitā ir izplatīti pa planētu un kuri dažādā formā un dažādos kontinentos nes jums informāciju, atveriet sirdis – jūsu sirdis nekļūdās nekad. Patiesība kļūst pieejama arvien lielākam skaitam cilvēku ar atvērtu sirdi, un arvien lielāks skaits cilvēku pievienojas tai patiesībai, kuru nes jums visi sūtījumi no Mājām.


Kas attiecas uz cilvēkiem-kontaktētājiem no ARiMA un grāmatu “Anastasijas Mīlestības sauciens” – tas ir viens no tīrākajiem un spēcīgākajiem kanāliem, kurus tieši kontrolē un aizsargā enerģijas augstākajās Kristus-apziņas izpausmēs un Sanandas virsdvēseles enerģijas un kuriem ir ļoti spēcīgas un tīras vibrācijas, kuras jūs varat droši pieņemt un atvērt savas sirdis pretim tām. Tā ir tieša čenelinga informācija, kura tiek izklāstīta ar minimāliem kropļojumiem tieši tāpēc, ka cilvēki, kuri ir pārvadītāji, garīgi ir nonākuši pie tā, lai būtu par šiem tīrajiem kanāliem, kuri ļāva sev kļūt par šiem tīrajiem kanāliem. Šie cilvēki pārkārtoja savu apziņu un pārkārtoja savus fiziskos un garīgos ķermeņus šīs informācijas pieņemšanai ar maksimālu tīrību, un spēja nodot to lielo mīlestību un sazināšanās patiesumu, kuri adresēti katram no jums.


Katrs no jums var veikt to lielo kvantu pāreju, kura tagad notiek galaktikas jūsu sektorā un jūsu saules sistēmā, un uz jūsu planētas. Jūs visi esat dievišķas būtnes, un tā informācija, kura nāk jums caur Anastasiju un caur kontaktētājiem no ARiMA, tā mīlestība, kura spēcīgā straumē plūst no grāmatas “Anastasijas Mīlestības sauciens”, – tā visa ir patiesa informācija, kurai jūs varat uzticēties. Un, ja jūs, katrs no jums, vērsīsieties pie savas patiesās dabas, vērsīsieties pie savas sirds, pie savas dvēseles, katrs no jums pats spēs sajust to patiesumu un to beznosacījuma mīlestību, kura plūst uz katru jūsu sirdi.


Sirdi nav iespējams apmānīt, mani dārgie, sirds, – tas ir liels patiesības noteicējs un atšķīrējs no personīgās taisnības, kura eksistē prātos katram no jums. Uzticieties savām sirdīm, atveriet tās pretim Mīlestībai, kura nāk pie jums, kura plūst pie jums, kura spēcīgā straumē dodas tagad no Visa Esošā Radītāja caur tiem augstākajiem starpniekiem kā Sananda, Kristus un miljoniem to gaišo būtņu, kuras savu uzmanību un savu mīlestību ir nosūtījušas uz jūsu planētu. Ar lielu saudzību un lielu mīlestību viņas tur savās plaukstās jūsu planētu, kā māte tur savu sengaidīto bērnu, atbalstot to tajās lielajās pārmaiņas un tajās lielajās izzināšanās, kuri viņam stāv priekšā. Viņas jebkurā brīdī ir gatavas palīdzēt katram no jums.


Izdariet izvēli, mani dārgie! Jums stāv priekšā izdarīt tikai izvēli, patiesu izvēli, izvēli ar savu sirdi, un jūsu dievišķā daļiņa, jūsu sirds, atsauksies uz mūsu mīlestību, un jūs iegūsiet tās iespējas, kuras jūs saucat tagad par pārdabiskām spējām. Tas viss ir pieejams katram no jums. Jums ir svarīgi sākt mainīties garīgi. Jums vajag attīrīt savas sirdis, atvērt viņas. Jums ir svarīgi attīrīt savu prātu un savu ego, un jums vajag aktīvi iekļauties tajā darbā, uz kuru jūs aicina visi Augstākie Skolotāji, un tajā darbā, uz kuru jūs aicina Anastasija.


Visi mēs esam ar jums, blakus, un jebkurā brīdī mēs esam gatavi atbalstīt katra no jums pūles un izdarīt visu no mums atkarīgo tam, lai sniegtu jums palīdzību sevis patiesā iegūšanā un uztveršanā. Mēs esam blakus, lai jūs spētu atvienot savu prātu no tām materiālajām atkarībām un tām ilūzijām, kurās jūs bijāt iegrimuši ilgu laiku. Kļūstiet tie, kas jūs esat patiesībā, un tad tas, ko jūs saucat par pārdabiskām spējām, izpaudīsies katrā no jums adekvāti tam, cik jūs varat iekļauties šajā procesā, cik jūs spēsiet atļaut sev to lielo pāreju, kuru jūs sen esat pelnījuši un kura noteikti notiks.


Tie no jums, kas jau ir sasnieguši šīs spējas un atvēruši savas sirdis pilnā mērā, kas veic lielo kalpošanu katrai būtnei, kura tagad dzīvo uz planētas, tas ir pierādījums jūsu prātam. Taču sirdij nav vajadzīgi pierādījumi, tā ZINA! Es vēlu jums panākumus, mani dārgie, šajā ceļā ar mīlestību un patiesu ticību tam, ka arvien lielāks jūsu skaits atļaus sev iekļauties šajos grandiozajos, satriecošajos, ar visaptverošu mirdzošu mīlestību piepildītajos dievišķajos procesos. ES ZINU, ka daudzi no jums atļaus sev atrasties tajos ar tādu pašu uzticību, mīlestību un patiesumu, kā uzticas mazs bērns, atrodoties savas mātes mīlošajās un siltajās plaukstās.

Jūs visi esat Radītāja mīļie bērni, un katrs no jums ne mazāk kā jebkura būtne visumā varat un esat gatavi pieņemt šo Mīlestību, taču jums ir jāatļauj sev tas. Atļaujiet sev to, mani dārgie! Būvējiet ceļu no savas sirds uz Dieva sirdi, un tās izmaņas, kuras jūs uzskatāt par neticamām, notiks konkrēti ar katru no jums. Un jūs ielīksmosieties, tāpēc ka sapratīsiet, cik tas ir viegli un cik tas grandiozi, cik tas ir skaisti un cik tas ir piepildīts  ar Radītāja Gaismu un beznosacījuma Mīlestību pret katru no jums.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 15.08.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/20