Kas mēs esam un priekš kam šeit

Ješua caur NikuDārgais Ješua! Man ir tāda sajūta, ka mēs esam sen un tuvu pazīstami, taču mūs šķir ...it kā... neredzama un caurspīdīga siena. Reizēm, kad rodas vēlēšanās uzdot jautājumu... jau tā sastādīšanas domās stadijā sāk kaut kur iekšienē formēties atbilde... lai arī ne tik skaidra kā tev. Kas tas ir? ...prātošana, pieslēgšanās vai balsts uz agrāk saņemto informāciju? Bet reizēm... cikliskas darbošanās (soļošana) laikā... rodas sajūta, ka esi pieslēgts savam noteicējam (debesu skolotājam). Un tā ir realitāte. Es jau ilgstoši izmantoju savu niku (Ūdensvīrs) dažādās lapās ...un tas man ir tuvāks kā vārds, tēva vārds, uzvārds. (Tas ir komfortabls kā “mājas čībiņas”.) Tas ir pieradums vai ir dziļākas saknes? Paldies. Ar mīlestību.


Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par šo jautājumu, jo ļoti daudzi no jums ir pienākuši pie tās stadijas, kad jūs sākat arvien aktīvāk saņemt informāciju no savas sirds līmeņa, kuru jūs saucat par intuīciju vai dvēseles saucienu, taču jūs apturat sevi šajā procesā ar savu zemes prātu, un tādejādi notiek šī procesa apstādināšana. Tāpēc parunāt par to mums ir ļoti svarīgi, neskatoties uz to, ka daudzās sarunās caur Niku mēs esam runājuši par to vairākkārt.


Tas, ka mēs sen un tuvu esam pazīstami, tas patiešām ir tā. Līdz tam, kad jūs nolaižaties materiālajā visumā, nolaižaties iemiesojumā uz šo planētu, jūsu dvēsele mitinās tajos slāņos, kurus jūs pēc iegrimšanas matērijā neatceraties un neapzināties. Tādu lēmumu jūs tikāt pieņēmuši sen, un tas ir viens no jūsu atrašanās šeit noteikumiem. Man jāsaka, ka tāds jūsu lēmums patiešām izrādījās ļoti svarīgs un pareizs tam, lai paša eksperimenta un to lielo mērķu, kurus uzstādīja jūsu dvēseles, tīrība saglabātos sarežģītākos apstākļos, pietuvinātos reāli eksistējošiem apstākļiem šī līmeņa materiālajā visumā. Jūs izzinājāt procesus no matērijas līmeņa vissarežģītākajos apstākļos, kuri ir analoģiski tiem apstākļiem, kuri eksistē daudzās visuma daļās materiālā visuma līmenī, trešā līmeņa matērijas līmenī.


Tam, lai sīki izpētītu apziņas pacelšanas procesus un apziņas augšupcelšanās procesus, tam, lai paātrinātu apziņas attīstību no zemo vibrāciju līmeņiem un 3-šā līmeņa matērijas līmeņiem, jums bija nepieciešams saņemt informāciju, pilnīgi iegrimstot šī līmeņa matērijas apstākļos, un sajust pilnā mērā caur jūsu ķermeni-nesēju, kā notiek visi procesi. Izzināt to daudzos variantus un iespējamos variantus attīstībai no šī līmeņa. Tas ir dižens mērķis, kuru jūs uzstādījāt, un jūs izzināt visus šos procesus ne vienu iemiesojumu vien. Informācija, kura caur jums tiek nodota uz lielo kosmisko banku un tiek analizēta, ir patiesi unikāla, un tie procesi, kurus jūs izejat no jūsu iegrimšanas matērijā brīža, no iemiesošanās brīža, patiešām ir nenovērtējama visiem, kas vēlas paātrināt dvēseļu attīstības procesus no materiālā visuma trešā līmeņa.


Atgādināšu jums, ka materiālais visums ir milzīgs, tur eksistē bezgalīgs skaits pasauļu un bezgalīgs skaits saprātīgās dzīvības izpausmes formas. Taču apziņas augšupcelšanās procesiem ir ļoti daudz kopēju struktūru, un tāpēc jūsu pieredzi var pielietot liela skaita citos materiālajos visumos un materiālās radīšanas sistēmās citas attīstošās dvēseles uz citām planētām. Tā ir jūsu lielā kalpošana un jūsu lielais mērķis, kuru jūs uzstādījāt sev un kuru jūs realizējat.


Viens no procesiem, kurš atšķir materiālo visumu no citiem dievišķajiem Radījumiem, ir apziņas stāvoklis, iegrimstot šajā līmenī, un uztveres ierobežojums ar to materiālo nesēju, kāds ir ķermenis. Tiem ne obligāti visā visumā ir humanoīda forma, caur kuru jūs izzināt matēriju šeit. Mērķis un vienīgā izeja uz attīstību, – tas ir – apzināti pārvarēt uztveres caur ķermeni-nesēju ietekmi uz apziņas augšupcelšanos pie sava Avota, pie visa esošā Radītāja, atgriešanos turp, kur šīs dvēseles izcēlās un no kurienes tās atnāca. Atgādināšu, ka tā ir apzināta atgriešanās, un tieši tādā veidā notiek attīstība, un tieši tādā veidā notiek tas daudzo apzināšanos process, kurš notiek attīstības laikā.


Tev ir ļoti laba sajušana. Un tā neredzamā un caurspīdīgā siena, par kuru tu runā savā jautājumā, tas ir tas aizžogojums, kuru izliek tavs ķermeņa-nesēja prāts, tavas smadzenes, kuras ir ierobežotas savās funkcijās pilnīgai iegrimšanai matērijā un sevis uztveršanas caur ķermeni. Tikko tu ļausi sev savienoties ar Dievu, atdalot prāta ietekmi no atkalapvienošanās ar Radītāju caur paša sirdi procesiem, tad šī neredzamā un caurspīdīgā siena vienkārši izzudīs. Tā izšķīdīs kā mirāža, tā kā šī siena ir tā ilūzija, kuru izliek Patiesību uztveršanai nepārveidots prāts, šī sapratne ir augstāk par viņa iespējām, un šī siena pēc savas būtības ir šaubas un dažādu baiļu kopums. Bailes pārtraukt prāta kontroli pār tiem procesiem, kuri notiek caur ķermeni un pašā ķermenī.


Apzināšanās par to, ka jūs esat nesalīdzināmi vairāk kā šis ķermenis, apzināšanās par to, ka ķermenis ir tikai laicīgs patvērums šī līmeņa matērijas izzināšanai, tad arī ļaus pakāpeniski aizvākt visas bailes un aizvākt prāta kontroli. Un tad šī neredzamā un caurspīdīgā siena vienkārši sabruks un pārstās eksistēt. Tādā veidā sākas dzīves process sirdī, sākas apziņas augšupcelšanās un paplašināšanās process, un no šī brīža jūs arvien tuvāk tuvojaties Patiesībai, pie sevis pašiem, un sākat saprast, ka jūsu ķermenis, tas neesat jūs. Jūs sākat apzināties un saprast, ka jūs kā dievišķa vienība esat bezgalīgi un jūs vienlaicīgi esat klāt visur, un jūs varat apzināti pieprasīt klātesamību jebkurā visuma vietā. Kad jūs saprotat, pieņemat un apzināties to, ka jūs esat bezgalīgi, un to, ka jūs pēc savas būtības ne ar ko neesat ierobežoti, jūs spēsiet sākt prāta pārveidošanu un pieprasīt savas apziņas kvantu daļu šiem pārveidojumiem. Un notiek tas, ko mēs ar Niku daudzās mūsu ar jums sarunās saucam par zemes prāta apvienošanu ar dievišķo saprātu. Tas dod tā ķermeņa-nesēja iespēju paplašināšanas iespēju, kurā jūs tagad mitināties.


Jūsu ķermenis uz šīs planētas ir unikāls, un tas uzkonstruēts tādā veidā, ka tam ir ievērojami vairāk savas eksistēšanas laika iespēju, pie kam eksistēšanas bez slimībām un jebkādām fiziskā ķermeņa nastām. Tāpat jums šajā ķermenī ir pilnīgi unikālas struktūras, kuras iet no sirds augstāk. Šo struktūru pieslēgšana un attīstība notiek caur apzināšanās un atbrīvošanās no prāta kontroles virkni, caur atbrīvošanos no visām ilūzijām un bailēm. Caur atbrīvošanos no uztverēm, kuras pēc savas būtības ir šī ķermeņa funkcijas, taču šī ķermeņa smadzenēm piemīt spējas pēc liela skaita parametriem apvienoties ar dievišķo saprātu, un tad jūs iegūstat tās spējas, kuras šajā etapā jūs saucat par pārdabiskām spējām. Patiesībā šīs spējas potenciāli ir bijušas klāt jūsos vienmēr un ir klāt.


Taču vēl viens uzdevums ir tajā, lai, izzinājuši materiālo visumu ar sava ķermeņa palīdzību, apzinātos savu dievišķo dabu, apzinātos savu būtību, un caur šo apzināšanos paplašinātos līdz jūsu DNS kvantu struktūrām. Paplašinātos par tik, lai pieprasītu tās izmaiņas tajā jūsu ķermeņa daļā – smadzenēs šī ķermeņa iespēju paplašināšanai un kontakta ar visu visumu, kontakta ar augstākajām dievišķajām hierarhijām iespēju paplašināšanai. Tādejādi jūs panākat to, ka sava prāta atjaunotā stāvoklī, ar saviem jaunajiem priekšstatiem, iegūstat iespēju pilnībā izmanīt savas domas. Jūs dodat sev iespēju tādā veidā sākt domāt ļoti globālās kategorijās, kuras visas ir piesūcinātas ar dievišķo mīlestību, un jūs spējat ar savām jaunajām domām izmainīt to materiālo pasauli, kurā jūs atrodaties. Lūk, vēl viens atrašanās matērijas, 3-šā līmeņa matērijas, viszemākajos līmeņos mērķis.


Jūs tiecaties caur visu spēju pieprasīšanu šajā ķermenī-nesējā, paplašinot šīs spējas, paplašināt un izmanīt savu pasaules sapratni, savas domas, un, atrodoties šajā 3-šā līmeņa matērijas realitātē, pārveidot to ceturtā līmeņa matērijā. Tādejādi jūs tiecaties pilnībā nomainīt jūsu eksistences šajā realitātē apstākļus, pilnībā nomainīt jūsu realitāti, pilnībā izmainīt jūsu dzīves veidu un ļoti daudz šīs dzīves parametru. Tas ir tas, ar ko jūs tagad nodarbojaties, – jūs radāt to pašu jauno realitāti, par kuru es tagad runāju. Jūs apzināti pārvedat sevi uz apzināšanās ceturto līmeni, un caur savas pasaules sapratnes un pasaules uztveres izmaiņu jūs radāt ar savām domām jauno realitāti. Jūs Radāt Jauno Zemi un matērijas  ceturto  līmeni un pārejat uz pilnīgi jaunu matērijas kvalitāti. Tā arī ir tā pati kvantu pāreja, par kuru mēs ar jums runājam pēdējos gados. Jums tas liekas vēl arvien neticams, mani dārgie? Apzinieties – un jūs paši sapratīsiet, ka to darāt jūs un neviens cits!


Par soļošanu. Šeit ir novērojams viens no variantiem, kad kaut kāda šī ķermeņa monotona darbība atslēdz vai vājina prāta kontroli pār notiekošiem procesiem. Tikko kā samazinās šī kontrole, jums palielinās spēja sazināties ar saviem debesu vadītājiem un sazināties ar savu Augstāko Es un ar daudzām dievišķajām struktūrām, ar kurām jūs esat saistīti tiešā veidā ar savu apziņu. Tieši tas notiek cikliskas darbības laikā, piemēram, soļošanā, kuru tu dod kā piemēru.


Par nika Ūdensvīrs izmantošanu. Paplašinot apziņu, jūs pārejat pie tā sapratnes, ka, neskatoties uz to, ka informācija par jūsu dzimšanu uz šīs planētas nošifrējas jūsos pašos, nošifrējas jūsu dzimšanas datos un vārdos, augstāk jums ir pavisam citi vārdi, un tie arī ir vārdi, kuri nošifrē informāciju par jums, taču augstāku vibrāciju slāņos. Tādas jūsu sajūtas un minējumi ir pilnīgi pareizi un dabiski. Es nevaru tagad atklāt jūsu daudzos Vārdus, kuri eksistē jums augstākās vibrācijās. Nevaru nosaukt tāpēc, ka apstākļi uz planētas atrodas zināmā nestabilitātē un tā zināšana, īpaši zināšana ne priekš jums personīgi, bet plašai sabiedrībai var sagādāt jums zināmas neērtības eksistēšanai matērijā. Taču katrs no jums spēj saņemt informāciju par sevi un saviem Vārdiem dažādos vibrāciju līmeņos, un jūsu daudzie vārdi samērā ar jūsu apziņas pacelšanos un nostiprināšanos tur, šī informācija būs jums visiem pieejama. Tāpēc nesteidzieties ar jautājumiem, kas jūs esat un no kurienes. 

Un, ja šī informācija netiek dota jums tajā brīdī, kad jūs to pieprasāt, tas nozīmē ne to, ka to grib noslēpt no jums kaut kādu egoistisku dziņu (neattīrīta ego un tādas uztveres nav augstākās vibrācijās) dēļ. Jūs to ļoti labi jūtat, un šo informāciju jums nedod tikai tā iemesla dēļ, ka jūs savas apzināšanās stāvoklī nevarat izmantot šo informāciju tādā veidā, lai nesagādātu sev kaitējumu ar neapdomātu, neapzinātu, neapzināmu rīcību un cita veida darbībām.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 15.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/16