Dimanta enerģija un tās struktūra

Ješua caur NikuSveicu tevi, Ješua!
Lūdzu, pastāsti par dimanta (krieviski: диамантовой (tulk. piez.)) enerģiju, dimanta sirdi, dimanta ķermeni un tā pamošanos. Sirsnīgi pateicos tev un Nikai.


Es sveicu tevi, dārgais, un es pateicos tev par šo jautājumu. Atbilde uz to palīdzēs jums apvienot kaut kādā ziņā tās zināšanas, kuras pirms tam es tiku nodevis un kuras ir tagad ļoti svarīgas jūsu sapratnei. Dimanta enerģiju, dimanta sirdi, dimanta ķermeni pagājušajos čenelingos caur daudziem kontaktētājiem vēl sauc par dimanta (krieviski: алмазными (tulk. piez.)) tādiem, un mēs ar jums varam izmantot arī šo vārdu, jo, pēc būtības, viņi ir vienādi.


Kas ir viss visums? Jums, ja pazīstat brīnišķīga sakrālo zināšanu popularizatora un izplatītāja Dunvalo Melhisedeka darbus, ļoti neslikti bija jāaptver visuma galvenie principi un uzbūve pēc skaitliskiem principiem un pēc ļoti precīzi uzbūvētas sakrālās ģeometrijas principiem. Un tieši caur sakrālās ģeometrijas struktūru sapratni var meklēt atbildes uz tiem jautājumiem, kuri tevi tagad satrauc.


Vispirms jums ir svarīgi saprast, ka katrai visuma daļiņai ir noteikta vibrāciju frekvence, un, mijiedarbojoties, tās rada laukus, un šie lauki nav amorfi. No vienas puses visuma uzbūves princips modeļos, kurus saprot prāts, kurš atrodas šajā apziņas līmenī un šajā matērijā, atkārto sevī atoma uzbūvi. Taču no otras puses, mijiedarbojoties savā starpā, tās rada sarežģītākas struktūras, un šīs sarežģītākās struktūras visas ir uzbūvētas uz sakrālās ģeometrijas principiem, kuri ļoti populāri tika izklāstīti jums. Visi mazākie Radīšanas elementi (daļiņas) mijiedarbojas pēc ļoti stingri noregulētiem likumiem un dievišķiem principiem. Šī mijiedarbība rada tos objektus visumā, kurus jūs saucat par matēriju un kurus mēs saucam par materiālo visumu. Materiālais visums ir ļoti daudzveidīgs, un tas eksistē dažādos līmeņos. Tā kā jūs tagad pārejat no 3. apziņas līmeņa (3AL) un 3. matērijas līmeņa (3ML) uz augstāku kārtu, tad tieši tāpēc jūsos rodas tā nepieciešamība tajā zināšanā, kuru tu pieprasi.


Un tā, mēs jau runājām agrāk, ka jūsu līmenis eksistē pēc analoģijas ar oglekļa struktūru, tieši tāpēc jūsu ķermenim-nesējam ir oglekļa daba un visam, kas atrodas materiālā visuma jūsu līmeņa veidošanas ietvaros, ir ar analoģisku dabu. Tam var būt dažādas ārējās formas, taču tās smalkākā struktūra paliks nemainīga, un to uzturēs tieši tās vibrāciju frekvences un dievišķie kodi, kuri uztur tieši šo matērijas līmeni.


Kad notiek kvantu izmaiņas, kad notiek kvantu lēciens, kad notiek jauna Radīšana, kad norit līmeņa paaugstināšana uz augstāku, tad tajā laikā notiek Radīšanas uzturēšanas programmu nomaiņa. Notiek pakāpeniska veco nomaiņa un jaunu jaunā materiālā visuma uzturēšanas kodu un programmu uzstādīšana, un mēs par to ar jums runājām agrāk. To jaunā 4ML līmeņa matērijas struktūru, kuru iegūst jūsu tagadējā matērija, iegūs arī smalkie un fiziskie ķermeņi. Iespējams, Nika ir stāstījusi jums jau par to, ka maigās augšupcelšanās procesos, kuri notiek ar jums, viņa, novērojot, kā pārkārtojas jūsu smalkie ķermeņi, ir ievērojusi lauku kristalizācijas procesu, jūsu lauki pārkārtojas. Šo pārkārtošanos projicē dievišķās enerģijas, to projicē jaunie kodi, un šīs process notiek diezgan lēni, lai nesabojātu ne jūsu apziņu, ne jūsu ķermeni. Šis process notiek lēni, tāpēc, ka norit nolaišana no augstākām vibrācijām uz zemākām vibrācijām, un, jo zemāka ir vibrācija, jo lielāka ir šo izmaiņu pretestība un ātruma samazinājums. Tie, protams, visi ir nosacīti jēdzieni, kurus mēs pielietojam jūsu sapratnei, taču tā atbilst īstenībai priekš jums, un tie paskaidro jums to, kā notiek apziņas izmainīšanās.


Tā jūsu smalko ķermeņu un jūsu apziņas pārkārtošanās veic nomaiņu uz kristālisku formu jūsu smalkos ķermeņus, un šīs izmaiņas notiek, no vienas puses, – ārēji (no ārpuses projicē Dieva enerģijas), no otras puses, – visas izmaiņas ir piesaukusi jūsu bezgalīgā apziņa un jūsu dvēsele. Izmaiņas aptver visus dziļos līmeņus jūsu smalko ķermeņu iekšienē un jūsu fiziskā ķermeņa iekšienē. Šie procesi norit no divām pusēm, savstarpēji papildinot vien otru, bet tie, bez jebkādām šaubām ir saistīti ar tām ārējām izmaiņām, kuras notiek jūsu matērijā.
Un tā, kosmiskās kvantu pārejas laikā notiek lēna un plūstoša pāreja jūsu iekšienē, kura pieved jūsu apziņu stāvoklim, kad viņa saprot tos procesus, kuri notiek, un, ja šīs sapratnes nav, jūsu prāts sāk pieskaņoties jūsos notiekošajām pārmaiņām. Sākas ne tikai jūsu apziņas dziļa paplašināšanās, bet arī jūsu prāta iespēju paplašināšanās, attiecīgi, jūsu sapratnes iespēju paplašināšanās procesi.


Dimanta Enerģijas, Dimanta Sirds un Dimanta Ķermenis, – tas tieši arī ir tas enerģiju līmenis un projicējamo dievišķo kodu līmenis, un tas jūsu iekšienē radāmo ķermeņu līmenis, kurš veicina jūsu pāreju uz jaunu līmeni. Dimanta enerģijas ne tikai maina jūsu apziņu un sapratnes ar prātu, bet arī uztur jūsu ķermeņa izmaiņas un tā iespēju paplašināšanu. Viss tas, pasvītroju, kļūst iespējams jums tieši kvantu pārejas, kuru jūs piesaucāt, laikos. Dimanta enerģija ir tie dievišķie kodi un tās dievišķās atslēgas, kuri maina tagad jūsu matēriju un maina vienlaicīgi arī jūs, kā šīs matērijas sastāvdaļu.


Es atgādināšu jums, ka katrs no jums ir ievērojami vairāk kā jūsu ķermenis, tā ir viena no tām sapratnēm, kuras jūs sasniedzat apziņas paplašināšanas un notiekošās kvantu pārejas laikā. Jūs sākat saprast un uztvert sevi ne tikai kā ķermeņus, jūs sākat saprast un apzināties, ka jūs esat lielā visuma neatņemama daļa, ka jūs ārpus ķermeņa esat bezgalīgi, un jūs vienlaicīgi eksistējat visur un ietekmējat visu. Un tā globālā sapratne, kura būvējas jūsu prāta iekšienē, sāk ietekmēt jūsu uzvedību un jūsu uztveri un sāk mainīt realitāti.


Es atgādināšu jums par otru patiesību, par kuru mēs ar jums vairākkārt arī esam runājuši. Es atgādināšu jums, ka jūsu domas rada to realitāti, kurā jūs eksistējat. Un, ja jūs maināt savu uztveri, ja jūs paplašināt sava prāta iespējas, ja jūs sākat uztvert sevi kā neatņemamu savstarpēji iekļūstošu visā vienotu visa daļu, jūs pilnīgi citādāk sākat attiekties pret pasauli un pret sevi, un jūsu domu līmenis tādejādi arī mainās, un tādejādi mainās arī matērija. Doma ir primāra, realitāte ir sekundāra. Par to mēs arī jau ar jums runājām. Tieši tā notiek izmaiņa matērijā, un tieši tā notiek attīstība uz jaunu realitāti, tieši tā notiek jūsu ķermeņu izmaiņa un tieši tā notiek jūsu iekšienē tā kvantu pāreja, kuru veic jūsu planēta, uz kuras jūs tagad atrodaties, un jūsu realitāte.


Un tā, par dimanta enerģiju mēs esam tikuši skaidrībā. Jūs sapratāt, ka dimanta enerģija – tā ir jauna dievišķa Radīšanas enerģija, kurā ienāk rajonā, kur notiek kvantu pāreja, un maina tajā burtiski visu, katru daļiņu, un pārved to jaunā stāvoklī jaunā apziņas vibrāciju frekvencē.


Dimanta Sirds – tā ir tā struktūra, kura ir tas fokusējošais filtrs vai tas noskaņošanas filtrs, caur kuru iet cauri dievišķā enerģija no pašiem augstākajiem plāniem un iegūst tās īpašības un kvalitātes, tās jaunās Radīšanas programmas, kuras uzturēs Kristus-apziņu (4AL un 4ML).


Dimanta Sirdi šajā nozīmē var nosaukt un iedomāties kā patiešām dimanta sirdi, tēla veidā, ejot cauri kuram, visaugstākā dievišķā enerģija iegūst tieši tās īpašības, kuras nepieciešamas jaunajai Radīšanai.


Dimanta Sirds pilnībā projicējas arī uz matērijas līmeni, un projicējas tā caur jūsu struktūrām. Jūs to varat iztēloties tādā veidā, ka visumā (ja izmanto to shēmu, kuru es jums parādīju iepriekšējā čenelingā, (Par kvantu apziņu - http://vestijumi.lv/index.php?category=42&post=982) – enerģiju lodi), ja no lodes nomalēm pie jums, kas atrodas lodes dziļumā, nāk enerģija, tad dimanta sirds atrodas uz tā ceļa pie katra no jums caur tiem kanāliem, kurus jūs esat izbūvējuši tam, lai piesauktu pie sevis jaunās realitātes Radīšanas enerģiju. Šajā koridorā jaunās Radīšanas dievišķās enerģijas pieņemšanas galapunkts esat jūs, kas atrodas jūsu ķermeņos šeit, un galvenais šīs enerģijas pieņemšanas punkts ir jūsu sirds, krūšu rajons, anahatas komplekss. Par anahatas kompleksu mēs arī ar jums esam daudz runājuši. Tas ir atslēgas komplekss, no kurienes jūs sākat savas apziņas pacelšanu, no kurienes jūs veicat visas izmaiņas, no kurienes jūs sākat savas apziņas augšupcelšanos un būvējat to koridoru pa ceļu uz lodes nomalēm, pa ceļu pie visaugstākajām dievišķajām Radīšanas enerģijām. Un tieši uz to pašu rajonu jūsu ķermeņos jūs saņemat enerģiju, kuru jūs piesaucāt savām izmaiņām.


Tādejādi kaut kādā nozīmē var teikt, ka Dimanta Sirds – tā patiešām ir struktūra, kura atrodas ne tikai šajā koridorā, pa kuru jūs pārvadāt jaunās enerģijas ar jaunajiem kodiem, bet tā ir arī tā jaunā struktūra, kura būvējas jums anahatas kompleksā. Tādejādi jaunā sirds, kuru jūs iegūstat savu pārveidojumu rezultātā, ir ne tikai jaunās enerģijas uztvērējs, bet tā ir pārraidošā iekārta un programma, kura nostiprinās jūsu ķermeņos un veic tālāku jūsu ķermeņu izmaiņu.


Tieši tā notiek visas izmaiņas, un tieši šī uzbūvētā saikne, par kuru es jums tikko kā izstāstīju, ir jaunā programma Kristus-apziņas nostiprināšanai jūsos, Radīšanas enerģiju nostiprināšanai jūsos, pilnīgi jaunas paplašinātas apziņas nostiprināšanai jūsos. Tieši Dimanta Enerģijas, Dimanta Sirds ir jūsu jauno domu pamats, un tādejādi jūs kļūstat jaunās matērijas līdzradītāji jaunajā realitātē. Es atgādināšu jums, ka jauno matēriju jums apkārt jūs radāt ar savām domām un tām enerģijām, kuras jūs pārvadāt katrs pa saviem personīgajiem koridoriem savas apziņas maigās augšupcelšanās procesā.


Dimanta Ķermenis – tas ir tas ķermenis, kuru jūs iegūstat un nostiprināt sevī pēc tam, kad ieslēdzas programma, kuru jūs saņēmāt caur Kosmisko Dimanta Sirdi savā Dimanta Sirdī. Tikko kā šī programma ieslēdzas, sāk mainīties jūsu ķermeņa uzbūves programmas un notikt izmaiņas, jūsu iepriekšējais ķermenis pakāpeniski kļūst par jūsu jauno ķermeni. Ja pavērotu, kā mainās jūsu smalko ķermeņu struktūras, kā jaunā paplašinātā apziņa projicē jaunās programmas, kā notiek jūsu astrālā ķermeņa kristalizācija, kā mainās jūsu mentālā ķermeņa struktūra un visas citas struktūras, tad ir ļoti labi pamanāms, kā tās lēni, taču pareizi, iegūst pilnīgi jaunas vibrācijas, pilnīgi citu skatu. Un tās ārēji patiešām ir līdzīgas dimantu kristāliem, kuri ļoti cieši un harmoniski pieguļ cits citam un kuri kļūst par jūsu smalko ķermeņu jauno struktūru. Tikko kā izmainās jūsu smalkie ķermeņi un notiek šī pārkārtošanās, sāk mainīties jūsu fiziskie ķermeņi, jūsu fiziskie ķermeņi sāk iegūt jaunas īpašības. Un daudzi no tiem, kas ir augšupcēlušies vai atrodas augšupcelšanās procesā, novēro jau ļoti skaidri viņos notiekošās izmaiņas. Izmaiņas, notiekošas ne tikai viņu apziņā, bet izmaiņas, kuras notiek viņu smalkajos ķermeņos un viņu fiziskajos ķermeņos.


Man ir arī jāsaka, ka tas viss ir tiešā veidā saistīts ar tiem jēdzieniem, kurus jūs saucat merkaba, merkivik un merkiva. Jūsu struktūras mainās visos līmeņos, un, ja jūs atkal vērsīsieties pie tā čenelinga (Par kvantu apziņu - http://vestijumi.lv/index.php?category=42&post=982) par tām struktūrām, tad var ieraudzīt, kā mainās arī šīs jūsu struktūras jūsu iekšējās kvantu pārejas procesā. Jūs varat uzlikt tās atklātās sakrālās zināšanas un sapratnes uz tām zināšanām un sapratnēm, kuras es devu jums tikko un kuras es devu jums iepriekšējos čenelingos, un tas dos jums viengabalaināku ainu. Jūs ieraudzīsiet, ka tas ir viss viena procesa redzējums no dažādām uztveres pusēm, viss ir viena globāla procesa uztveres griezumi, un pēc būtības viss, par ko mēs runājam, viss ir to izmaiņu, kuras notiek, dažu aspektu viena detalizēta izskatīšana.


Es pateicos par to milzīgo darbu, kuru veic jūsu apziņa, par to milzīgo darbu, kuru jūs darāt, veicot visas izmaiņas savā iekšienē. Es pateicos jums par labo gribu jaunās Radīšanas izplatīšanā caur jums, kuru jūs izpaužat šajā procesā, par paplašinošos mīlestības sapratni un paplašinošos sevis uztveri, kuru jūs veicat. Es atgādināšu jums ar lepnumu un visdziļāko cieņu pret jums visiem, ka tieši jūs esat tas galapunkts, kurš pilnībā izmainīs to planētu, uz kuras jūs mītat, izmainīs jūs, izmainīs jūsu apziņu. Tā radīšana, kura notiek un notiks, tā notiek ar tiešu jūsu piedalīšanos. Jūs esat patiesie Līdz-Radītāji, un visi mēs ar lepnumu, milzīgu mīlestību un godbijību pret jums par jūsu darbu novērojam šo procesu.


Jūs esat šo izmaiņu cienīgi, un jūs esat tik brīnišķīgi un mirdzoši, ka jūs spējat veikt tās izmaiņas, kuras jūs veicat, un jūs izdarīsiet to apbrīnojami skaisti, par to nevienam no mums nav ne mazāko šaubu.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 08.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/14