Par kvantu apziņu

Ješua caur NikuNica, Ješua – pastāsti par kvantu apziņu.


Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par šo jautājumu, tā kā atbilde uz to ir jums tagad to procesu atspulgs, kuri notiek jūsu apziņā. Tas ir to sakrālo zināšanu apvienošanas un savešanas kopējā sistēmā process, kuras jūs saņemat caur savām iekšējām struktūrām, caur mani un Niku, caur citiem kanāliem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs process jums tagad, jo ir pienācis galvenā darba laiks.


Nika pareizi atgādina jums par to, ka jūs visi spējat saņemt visas zināšanas caur sevi, ejot savas būtības iekšienē, un es, izmantojot šo sarunu, aicinu katru no jums patstāvīgi mācīties veikt to kolosālo iekšējo darbu, kuru jūs esat sākuši veikt. Neapstājieties šajā ceļā, kurā paceļat savu apziņu un paplašināt sava prāta iespējas saprast un uztvert pasauli jaunā veidā, uztvert sevi plašāk un nozīmīgāk, daudzveidīgāk, grandiozāk, nekā jūs uztvērāt sevi līdz šim brīdim. Uztverot sevi tikai kā ķermeni ar viņa sajušanas iespēju kompleksu, jūs ierobežojat sevis patieso uztveri un pazemināt savas Līdz-Radītāja iespējas.


Sākumam izskatīsim, kas ir vienas no jūsu zinātnes (fizika) sapratnē kvantu daba . “Kvantu lēciens” – tas ir īpašs termins fizikā, kurš attiecas uz daļiņu izmaiņu dabu: nepārtrauktas izmaiņas vietā notiek pārtraucošs lēciens. Vienā brīdī elementārdaļiņa atrodas kodola iekšienē, bet nākošajā brīdī tā ir izgājusi no turienes. Nav nekāda starpstāvokļa, nekāda laika, nekādas telpas, kad daļiņa atrodas pašā izejas un pārvietošanās procesā. 

Mirkli pirms lēciena elementārdaļiņa ieņem noteiktu telpas apgabalu. Pēc mirkļa tā ir kaut kur citā vietā un atbilstoši kvantu teorijai nekāds fizisks process nesavieno šos divus fiziskos eksistēšanas stāvokļus, nekāds laika ilgums neatdala tos. It kā elementārdaļiņa pēkšņi bez pēdām ir izzudusi, izgājusi caur bezlaika nenoteiktību un telpas neesamību, bet pēc tam atkal uzradusies kaut kur citā vietā. Pa starpu nekas nenotiek. Lūk, tāda apziņas pārvietošanas spēja tad arī tiek saukta par apziņas kvantu pārvietošanu. Apziņas kvantu stāvoklis paredz kvantu, bet ne materiāla visuma izzināšanu, un tam jums ir savi līmeņi. Katrs “līmenis” patiesībā apzīmē noteiktas sapratnes un pārdzīvojumus, caur kuriem var iziet “pārejai” uz nākošo līmeni. Šīs pārvietošanās saucas “kvantu lēcieni”, caur kuriem jūs ejat, iegūstot kvantu apziņu. Kad jūs ejat caur vienu apziņas aspektu, atveras jauni aspekti (durvis), tiek izzināti jauni pārdzīvojumi, un jūs varat pāriet pie nākošā apziņas aspekta. 

Daži Ercenģeļi šodien strādāja ar Niku, radot saprotamu jūsu prāta stāvoklim materiālā visuma līmeņu, kvantu visuma līmeņu, matērijas līmeņu (ML), apziņas līmeņu (AL) savstarpējo attiecību modeli un jūsu stāvokļu, sasniedzot noteiktus apziņas stāvokļa līmeņus (ANL), īsu aprakstu. Nika atradīs veidu parādīt to jums. Tāpat kā jebkurš modelis, radīts ar nepieciešamu pazeminājumu, tas cieš no pārliecīgas vienkāršības, taču, ja jums būs saprotams šis modelis, tad jūs vienmēr varat pieprasīt jebkuras detaļas un precizējumus ar savas kvantu apziņas palīdzību.


Modelis ir parādīts šeit :
http://vestijumi.lv/index.php?category=42&post=942

Kvantu apziņa arī ir tas apziņas līmenis katram no jums, kuru jūs sasniedzat “kvantu lēciena” ceļā jūsu apziņas paplašināšanas un tās pacelšanas maigajā augšupcelšanā sasniegumu procesā. Tie līmeņi, par kuriem mēs ar jums vairākkārt esam runājuši un identificējuši tos kā apziņas nostiprināšanas līmeņus (ANL) no 3ANL līdz 12ANL – tie visi ir arvien augstāku vibrāciju sasniegšanas ar apziņu un apziņas paplašināšanas, kvantu apziņas dažādu līmeņu aptveršanas un kvantu visuma izzināšanas etapi. Tādejādi var teikt, ka kvantu apziņa – tie ir līmeņi jūsu augšupceltajai apziņai, un tie ir līmeņi visuma struktūras jaunajai sapratnei un jaunajai uztverei caur jaunu līmeņu sasniegšanu ar jūsu paplašināto apziņu no materiālā visuma sapratnes līdz kvantu visuma sapratnei.


Tās struktūras, ko jūs izbūvējat apziņas augšupcelšanās procesā, caur maigās augšupcelšanās procesiem, – tās ir struktūras, kuras ļauj jūsu apziņai nekavēti pārvietoties ar “kvantu lēcienu” pa līmeņiem. No tā līmeņa, kur tagad atrodas jūsu ķermenis, līdz tiem līmeņiem, kuri jums ir pieejami šajā brīdī. Kvantu apziņa un kvantu pārvietošana ļauj veikt šo momentāno pārvietošanos. Un tieši to jums ir svarīgi saprast, – ar ko parasta pārvietošana, saprotama jūsu ķermenim, principiāli atšķiras no kvantu pārvietošanas. 

Apziņas kvantu pārvietošana nepakļaujas tiem ķermeņu pārvietošanas likumiem, kas jums ir labi pazīstami. Kvantu pārvietošanas ir momentānas, un tās pakļaujas citiem likumiem. Tādejādi, paplašinātas kvantu apziņas ieguvējs iegūst neierobežotas pārvietošanās iespējas ne tikai pa augšupcelšanās struktūrām, bet arī, paplašinoties tajos līmeņos, kur struktūras iet garām. Un viņa iespējas ierobežo tikai jūsu kvantu apziņas stāvokļa līmenis. Paplašinoties dievišķo Radījumu bezgalībā ar apziņas kvantu lēcieniem, jūs iegūstat neierobežotību, jo jūs esat brīvi taisīt kvantu lēcienus uz jebkuru jums pieejamu interešu sfēru.


Maigās augšupcelšanās process, kā jūs sākat saprast, tas ir grandiozs process. Jums atveras tagad tādi aizsegi, kuri bija līdz tam aizvērti. Jums atveras tie vārti, kurus jūs kaut kad paši vēlējāt aizvērt savai apziņai, lai pilnībā iegremdētos šī materiālā visuma un šo apziņas līmeņu izpētīšanai. Tagad ir pienācis laiks daudziem no jums atgriezties Mājās, ne tam, lai vienkārši atgrieztos varoņa lomā, bet tam, lai atgriezušies apzinātu Patiesību par sevi un, ar jaunu sapratni atgriezušies jūsu ķermenī uz šīs planētas, izmainītu to, radītu jaunu realitāti un jaunu apziņas līmeni. Lūk, jūsu pašreizējās apziņas paplašināšanas un tās pacelšanas mērķis, lūk, mērķis, kura dēļ jūs atkal esat atgriezušies pie kvantu apziņas un kvantu pārvietošanās izmantošanas. Jūs pieprasījāt savu dievišķumu un savu neierobežotību jūsu atrašanās šeit sākotnējā mērķa dēļ.


Tagad jūs pakāpeniski sākat apzināties, kas tad jūs esat patiesībā, jūs sākat saprast jūsu lomu kopējos procesos un savus plānus, jūs pilnībā maināt savu zemes vērtību sistēmu un jūsu pasaules sapratnes un pasaules uzskata sistēmas. Tie visi ir procesi pārejai no materiālā visuma apziņas līmeņiem uz kvantu visuma līmeņiem, izmatojot kvantu apziņas iespējas. Ja tu vērsīsies pie tām zināšanām, ko mēs agrāk jums nodevām, pakāpeniski, samērā ar jūsu gatavību saprast, un paskatīsies uz tām tā jaunās kvantu apziņas līmeņa gaismā, kurā atrodaties jūs, maigi augšupceļošies šajā laikā, tad tu piešķirsi citu jēgu agrāk saņemtajai informācijai un ieraudzīsi lielāku tās dziļumu un nozīmīgumu jums, nozīmīgumu galvenajam darbam, kura laiks jau ir iestājies. Tu sapratīsi arī, ka visa atbilžu daudzveidība uz tamlīdzīgiem jautājumiem un uz citiem jūsu izmaiņu aspektiem, – tās vienkārši ir viena sarežģīta un diža planētas un visu, kas uz tās atrodas, kvantu pārvietošanas procesa šķautnes. Tāda pārvietošana no šī matērijas līmeņa uz citu nav iespējama bez jūsu personīgas kvantu apziņas un apziņas kvantu pārvietošanas pieprasīšanas.


Vienlaicīgi jūs interesē, kas ir kvantu apziņas līmeņi un kvantu visuma līmeņi. Es varu jums atgādināt, ka vienreiz mēs runājām ar jums par to, kas ir šie līmeņi un kādu jaunu informāciju tie jums nes, un kādas jaunas iespējas viņi jums nes.


(Skatīt 45. atbildi Krājumā “Saruna ar Ješua” (1. daļa) (  Skat. pievienoto failu 01 - Cilveka paplasinata struktura.doc): http://vestijumi.lv/index.php?category=42&post=942

Tā ir tā informācija, kuru jūs spējat aptvert jau dziļāk un pilnīgāk. Bez tam, es aicinu jūs patstāvīgi tiekties ne tikai uz augšupcelšanās struktūru celtniecības procesu, bet arī uz apziņas paplašināšanas daudzdimensionalitātē no katra jūsu sasniegtā līmeņa procesu. Es aicinu jūs pie apzināta darba ne tikai apziņas augšupcelšanā, bet arī tās paplašināšanā. Tādejādi jūs savā iekšienē arvien vairāk sapratīsiet, kas ir dažādi apziņas, tajā skaitā kvantu apziņas, līmeņi. Tas dos jums iespēju ar atkal atgūto kvantu apziņu izmainīt jūsu pasaules sapratni, piešķirt citu jēgu visuma uzbūvei un saprast planētas kvantu pārejas (pārvietošanas) notiekošo procesu dziļumu.


Jūs patiešām esat bezgalīgi, un jūs esat neatņemama visuma daļa, jūs esat ierakstīti visās visuma struktūrās un ietekmējat to ar savas kvantu dabas palīdzību. Šis pacelšanās un pārveidojumu process norit katram no jums individuāli, un tas veicina tos globālos procesus, kas notiek tagad šajā matērijas līmenī un uz šīs planētas – visuma zilās pērles.


Par kvantu visumu un kvantu apziņu var runāt bezgalīgi, jo tā pati ir bezgalīga, taču tagad jums vajag saprast, ka procesi, notiekoši uz planētas tagad un ar jums, atver jums pilnīgi neierobežotas iespējas. Portāli daudziem GD ir atvērti jau līdz 12-jam līmenim. Pakāpeniski atveras portāli priekš visas planētas un visas cilvēces. Tādejādi katrs no jums ieiet šajā vienotajā un kopējā procesā ar planētu.


Atgādināšu vēlreiz jums, ka jūsu loma šajā procesā ir vadošā, jo caur jūsu apziņas pacelšanu un jūsu pārvietošanos ar apziņu uz kvantu līmeņiem jūs iegūstat iespēju pārvadīt caur sevi jaunās Radīšanas enerģijas. Es atgādināšu jums, ka caur jūsu personīgajiem portāliem (jūsu personīgajām augšupcelšanās struktūrām) jūs padodat šurp jaunās radīšanas programmas. Caur globālajiem portāliem, kāds ir arī jūsu saule saules sistēmā, jums tiek padotas jaunās enerģijas Radīšanai, taču pašu jauno radīšanu veicat jūs, veicat jūs ar savu domu. 

Bet, lai kaut ko apzināti radītu, ir par maz vienkārši sapņot, ir nepieciešama visu jaunās radīšanas detaļu izstrādāšana, un jūs to izdarījāt ilgi pirms nolaišanās šurp, un tagad jūs vienkārši paceļaties, paplašināties un paņemat kvantu apziņas augstākajos līmeņos šīs jaunās radīšanas programmas. Tā jūs kļūstat reāli Jaunās Zemes Līdz-Radītāji. Dievs pēc jūsu pieprasījuma dod jums enerģiju Jaunajai Radīšanai, un jūs piesaucāt šo jauno enerģiju kopā ar planētu, un jūs tālāk rīkojaties ar šo enerģiju, esot ar tīriem nodomiem un patiesu Mīloša un apzināta Līdz-Radītāja vēlēšanos.


Jaunā planēta katrā mirklī ir tāda, kādas ir jūsu domas, un tas, ko jūs savā sapratnē saucat par “dievišķo plānu”, ir jūsu pašu plāns no jūsu kvantu apziņas līmeņiem. Pēc jūsu priekšstata (daudziem) šī plāna projicēšana šurp notiek it kā atsevišķi no jums, neatkarīgi no jums, jūs bieži domājat, ka tas ir jums uzspiests no augšas plāns, ka jūs tajā ierakstāties kā spēlētāji. Taču man pilnīgi noteikti ir jāsaka jums, ka šie priekšstati ir ne gluži pareizi. Jūs paši esat šī plāna Līdz-Radītāji, un tieši jūs noteicāt, ilgi pirms nolaišanās šurp, kā globālās plāna koncepcijas, tā ari tā detaļas. Es runāju tagad par tiem GD un planētu (atgādināšu jums, ka planēta – dzīva, saprātīga būtība), kas radīja šo plānu. Tagad jūs paši ieviešat šo plānu darbībā, jūs sākat darboties pēc šī plāna. Tieši jūs veicat tās grandiozās izmaiņas, kuras notiek atbilstoši šim plānam.


Bez tam, jūs dodat unikālu iespēju daudzām dvēselēm veikt kvantu lēcienu apziņā un ātri izmainīt sevi un savu vietu visumā. Taču, tā kā daudzi no jums ļoti slimīgi attiecas pret kaut kā uzspiešanas jautājumu, es paziņošu jums, ka visas bez izņēmuma dvēseles, kas te ir klātesošas šajā laikā, pašas piekrita ņemt dalību šajā grandiozajā projektā. Vieni, lai palīdzētu veikt to (jaunie bērni), citi, lai izrautos no šī līmeņa matērijas atkarības ilgtermiņa gūsta.


Jūsu personīgās pārvietošanās pa kvantu apziņas līmeņiem procesā jūs arvien vairāk sapratīsiet dievišķā plāna – jūsu Līdzradīšanas plāna – struktūru. Dižais Visa Esošā Radītājs atbalstīja jūsu plānus ar Mīlestību un lepnumu par saviem bērniem. Interese visumā par šo plānu un tā kulmināciju ir milzīga, un tās iespējas, kuras jūs atklājat dvēselēm apziņas attīstības no zemo līmeņu matērijas izstrādātajās shēmās, ir nenovērtējamas un ļoti pieprasītas citās visuma sistēmās. Jūsu pasaules uzskata globālums tagad augs, un atbilstoši ar to pieaugs jūsu atbildības sapratne, kā augs arī Mīlestības izpausme pret visām dievišķajām radībām visumā. Šajā līdzradīšanas etapā jums ir jādarbojas, un jūs darbosieties apzināti, un jūs plānveidīgi slēgsieties klāt visiem procesiem un veiksiet tās dižās pārmaiņas, kuras notiek jau tagad. Ar Mīlestību un dziļāko godbijību pret jūsu darbiem.


ES ESMU JEŠUA

ES ESMU SANANDA

ES ESMU ERCEŅĢELIS MELHISEDEHS

ES ESMU ERCEŅĢELIS METATRONS

Pieņemts 08-09.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/12