Par izmaiņu procesiem šajā laikā

Ješua caur NikuSveicinu, Mīļotais Ješua!

Tagad ir ļoti vētrainu pārmaiņu un revolucionāru enerģiju laiks daudzām iemiesotām Gaismas būtnēm un visam visumam kopumā.

Ar visu savu būtību es tagad sajūtu, ka tuvojas kaut kas ļoti svarīgs visam visumam... un, kaut arī, kā teica Nika – viens svarīgs datums iet pa pēdām citam, es jūtu, periods augusts-novembris ir kāds pagrieziena punkts, kas vēl nav bijis un nav sajusts nekad, it kā tās ir durvis uz mājām...

Es lūdzu dot vairāk informācijas, visu, ko Tu uzskati par vajadzīgu un gribētu teikt visiem par šo gaidāmo periodu.

Un neliels personisks lūgums pastāstīt, lūk, par ko: no dažiem avotiem izlasīju, ka 2009. gada 11. novembrī atveras portāls 13. dimensijā un tie, kas saņems tās dimensijas kodus un frekvences, spēs izpaust tīru avota apziņu, tā tas ir?


Es sveicinu tevi, dārgais, un pateicos tev par jautājumu. Jūsu zinātkārajam prātam ir ļoti raksturīgi censties skatīties uz priekšu un gaidīt nākotni. Es gribu atgādināt katram no jums, ka, kad jūs tiecaties ar domām nākotnē, kad jūs mēģināt ieskatīties perspektīvā tam, kas būs, jūs izlaižat un aizlaižat ļoti daudz lieliskās tagadnes brīžu. Un es lūdzu jūs saprast, ka tā nav metafora un alegorisks tēls, ar kuru arī es gribētu piesaistīt jūsu uzmanību tam, ka jums nepieciešams dzīvot iekš tagad.


Tā doma, kuru es izteicu, ir patiešām ļoti svarīga jūsu sapratnei. Un es lūdzu katru no jums ar savu sirdi sadzirdēt to, ko es saku. Nelaidiet garām mirkli, nelaidiet garām to brīnišķīgo mirkli, kurš eksistē ap jums un jūsos, nelaidiet garām to un netraucieties ar domām aizskriet ne uz priekšu, ne atpakaļ. Nav pagātnes un nav nākotnes bez jums, viss, kas būs tur, kā jūs uzskatāt – priekšā, tas tiek radīts jūsos tagad, lūk, šajā mirklī. Tieši ar katru mirkli, kurš plūst jūsos, jūs formējat to nākotni, kura jūs tā interesē. Un katram no jums ir ārkārtīgi svarīgi sajust šī katra mirkļa pilnību un skaistumu. Mācieties dzīvot mirklī. Mirklis ir brīnišķīgs, un tas ir bezgalīgs.


Kad jūs to sapratīsiet, jums pazudīs vēlēšanās ieskatīties perspektīvā un zīlēt, kas gan tur ir priekšā, vai censties skriet uz to “priekšā”. Tad jūs sapratīsiet, ka aizskrienot tālumā, jūs palaižat garām neparasta skaistuma notikumus, kuri izvēršas jūsu iekšienē. Var gadīties tā, ka atskrienot tajā pašā nākotnē, uz kuru jūs tik mērķtiecīgi skrējāt, jūs pēkšņi atklājat, ka tajā jūsu jau tagadnē (jūs atskrējāt tur – nākotnē) trūkst krāsu vai trūkst kaut kā ļoti svarīga. Tā ir kā pasaule, kura ir izkrāsota ne līdz galam vai ne pilnībā. Un, lūk, tajā brīdī jūs apzināties, ka šīs trūkstošās krāsas jūs aizmirsāt tur, no kurienes skrējāt, tajā brīdī, kad jūs tiecāties uzzināt šo nākotni.


Es ļoti lūdzu jūs sadzirdēt mani ar savām sirdīm. Jums ir jāiemācās just katru mirkli, just pilnā mērā šī mirkļa dievišķumu un bezgalību. Tikai tad jūsu dzīve iegūs jums neticamu jēgu un skaistumu, un no tā, cik jūs protat ik minūti, ik sekundi iegremdēties dzīves skaistumā, kas ir jums apkārt, ir atkarīga laimes un sajūsmas sajūta, kuru jūs izjūtat no šīs iespējas, kuru jūs esat uzdāvinājuši sev, uzdāvinājis jums Dievs, – šo iespēju dzīvot un just sevi jaunā veidā šeit, šajos ķermeņos.


Taču ķersimies pie tās jautājuma daļas, kurā tu jautā par periodu augusts-novembris šajā pašreizējajā gadā. Nika pareizi teica tev, ka jūs esat ķērušies pie tām lietām, kad galvenie portāli un galvenās plūsmas, kurus jūs nostiprinājāt, noenkurojāt, pa kuriem nāk jaunā enerģija uz planētu visam pārveidojumu spektram kvantu pārejas laikā, šo procesu jūs jau esat pabeiguši, un tas tiek koriģēts tikai niansēs. Tagad notiek darbs lielu kosmisku sistēmu balansēšanā un arī pašas planētas iekļaušanā šajā sistēmā. Pāreju veic taču ne tikai planēta Zeme, pāreju veic arī visa saules sistēma un viss galaktikas zars. Visiem tiem pārveidojumiem, kuri notiek, ir jābūt nodrošinātiem, visam ir jābūt izbūvētam, visiem notikumu figurantiem, caur kuriem tiek pārvadītas enerģijas uz materiālo visumu, ir jāatrodas savās vietās, ir normāli jāfunkcionē un jābūt gataviem viegli un brīvi veikt tās programmas, kuras viņi veic.


Procesi tagad tiek padoti tādā veidā, ka tie dziļāk strukturējas gan galaktikas zara, gan jūsu saules sistēmas mērogos. Taču, tā kā jūs, protams, vairāk interesē tā planēta, kur tagad atrodas jūsu ķermeņi, blīvums, kurā jūs tagad atrodaties, tad es pacentīšos veltīt vairāk uzmanības tieši tiem pārveidojumiem, kuri notiks uz Zemes šajā laikā. Taču tomēr jums vajag saprast, ka tie ir kopīgi procesi, kuri notiek veselā galaktikas sektorā, un visi procesi ir savstarpēji saistīti, jūs visi draudzīgi pārvietojaties, un notiek saules sistēmu, dažādu debesu objektu korekcija, un visa šī korekcija notiek dažādos blīvumos, par kuru eksistenci jūs daudzi pat neesat dzirdējuši. Jūsu zemes prāti vēl par daudz ko nenoskārst un nezina, taču jūsu apziņa, kura paplašinās, arvien vairāk uztver šo procesu kā vienotu visuma procesu. Un tas ir pamanāms tavā jautājumā. Lūk, šī smalkākā strukturēšana un kvantu pārejas procesu piesiešana tiem pārveidojumiem, kuri notiek, tad arī ir aktuāli tagad. Var teikt, ka ārējās dekorācijas ir uzbūvētas un ka tagad notiek visa cēliena iekšējo dekorāciju izstrādāšana un uzliktas arvien mazākas detaļas uz kvantu pārejas kopējās skatuves, tiek izstrādātas smalkas līnijas un detaļas.


Augusts un novembris ir tie mēneši, kad šīs struktūru pārveidošanas, kuras jau ir fiksētas, turpina notikt arvien intensīvāk. Agrāk jums tika ziņots, ka jaunās struktūras ir izliktas un pa tām jau uz planētu nāk enerģijas, kuras nes sevī jaunās Radīšanas, jaunās materiālās realitātes kodus. Un tā kā šo enerģiju ienākšanas process bez pārtraukuma turpinās, un šis process pastiprinās, tajā skaitā uz maigi augšupceļošos cilvēku skaita palielināšanās rēķina, šie kodi sāk izvērsties, atveras Radīšanas un matērijas programmas. Šie atvērtie kodi, šīs programmas sāk pārveidojumus, un uz šī gada beigām jūs jau varēsiet ļoti reāli sajust tās izmaiņas, kuras notiks uz planētas.


Tas ne vienmēr būs patīkami cilvēciskajai uztverei un ne vienmēr būs attaisnots no trešā matērijas līmeņa, apziņas zema līmeņa cilvēka redzes viedokļa. Viņiem tie būs lielu pārmaiņu, lielu pārveidojumu procesi, kuri iedzīs viņus stresa stāvoklī, pakļaus jauniem pārbaudījumiem viņu apziņu, viņu ķermeņus un visu vērtību sistēmu, kura viņos eksistē. Taču vienlaicīgi tie cilvēki, kuri jau ir iegājuši maigās augšupcelšanās procesā un kuri jau ir iekļāvušies apziņas augšupcelšanās procesā, viņi pavisam citādi uztvers notiekošo, jo saprot notiekošo procesu būtību, un viņi priecīgi apsveiks tos.


Daudzi no jums atrodas gaidīšanas procesā, un, kad tu uzdod man jautājumu par nākotni, es sajūtu tavas iekšējās trīsas un pārmaiņu gaidas ar vēlēšanos tās priecīgi apsveikt. Un šajā stāvoklī atradīsies daudzi no jums, tā kā jūs jau esat pacēluši apziņu līdz tam līmenim, kad jūs saprotat notiekošo pārmaiņu būtību, kad jūs saprotat to nepieciešamību, to skaistumu, kad jūs esat mērķēti uz šīm pārmaiņām. Un jūsu darba programmas ir noskaņotas uz šīm pārmaiņām, tās būs prieks un liels iekšējs atvieglojums, neskatoties uz to, ka no jūsu ķermeņu fiziskas eksistences uz planētas redzes viedokļa apstākļi kļūs arvien grūtāki un sarežģītāki.


Iepriekšējā jautājumā, kurš tika uzdots par jūsu ķermeņu transmutāciju, es atbildēju uz jautājumu par to, kā mainīsies jūsu ķermeņi. Un, ja to atbildi jūs pieliksiet šai informācijai, kuru es dodu jums tagad, tad jūs sapratīsiet, ka arī jūsu fiziskajiem ķermeņiem un tiem cilvēkiem, kuri mainās, kas atrodas izmaiņu un apziņas pacelšanas procesā, kas atrodas maigās augšupcelšanās procesā, bet tātad arī ķermeņu transmutācijas procesā, daudzas nepatīkamas lietas metīs līkumu. Grūtāku apstākļu problēmas, neizbēgamas pie jebkurām izmaiņām, skars cilvēkus, kuri nav izvēlējušies sev izmaiņu ceļu. Atšķirībā no viņiem jūs neizjutīsiet ciešanas caur visām dzīvības procesu sistēmām. Tāpēc, ka jūs saprotat notiekošo procesu būtību, jūs neizjutīsiet emocionālu šoku, tāpēc, ka jūs esat nostiprinājuši savu apziņu mentālajos slāņos un protat vadīt savu emocionālo ķermeni, jūs daudz vieglāk nekā pārējie cilvēki pārcietīsiet visus smagumus, kuri uzkritīs cilvēcei, un jūs neizjutīsiet to stipro bada un slāpju sajūtu, kura var izpausties dažos planētas reģionos.


Daudzi no jums darba turpināšanai tiks pārvietoti uz fiziskajiem ķermeņiem drošākiem rajoniem, bet tie, kas strādās zonās ar paaugstinātu bīstamību vai, pareizāk sakot, ļoti aktīvu izmaiņu zonās, tie no jums tiks nodrošināti ar visu nepieciešamo jūsu darba atbalstīšanai un eksistēšanai šajās vietās. Jums nevajag ne par ko uztraukties, dārgie, jums vajag ieklausīties savos stāvokļos, savā dvēselē, jo visas atbildes taču atrodas tur. Jums vajag paplašināt savu apziņu, tāpēc ka jums stāv priekšā ļoti daudz iekšējā darba ar jūsu apziņu, tās paplašināšanu tam, lai pēc iespējas pilnīgāk veiktu visus jūsu ķermeņu pārveidošanas un jūsu apziņas pārveidošanas procesus. Jūs rezultātā plūstoši iekļausieties pārejas procesā, un jums pāreja nebūs stiprs pārbaudījums, jūs iesiet caur pārejas projektu ne tikai patiešām viegli sev, bet jūs arī palīdzēsiet citiem cilvēkiem veikt šo pāreju. Un daudziem no jums tas kļūs par galveno darbu, kuru jums stāv priekšā veikt.


Jūs gaida ļoti daudz izmaiņu arī līdz šī gada beigām, izmaiņu jūsu apziņā. Jūs redzēsiet, cik daudz cilvēku ieies apziņas augšupcelšanās stāvoklī, kā daudzi mainīsies un dažiem no viņiem tas būs pārsteigums, bet dažiem tas būs ļoti plūstošs un dabisks process. Galvenais, ka procesi notiks arvien intensīvāk un arvien spožāk, un pa pēdām šiem apziņas pamošanās procesiem celsies viss to nepieciešamo pārveidošanu slānis, kuras notiek pa pēdām apziņas pamodināšanai un pacelšanai.


Par Portālu un 13-to dimensiju. Tā nav gluži pareiza izpratne. Sakarā ar to mums nāksies palabot, lūk, tādu izkropļotu uztveri, tā kā šeit ir ļoti liels izkropļojums šīs informācijas nodošanā un tās patiesās jēgas sapratnē.
Maksimāli pieejamais līmenis apziņas ceļojumiem no šejienes – tas ir 12-tais līmenis, šeit nekas nemainās. Tā kā kvantu pārejas stāvoklī jūs pārvietojaties pa evolucionārās spirāles vijumu, jūs iegūstat pieejas paplašināšanas iespēju pa līmeņiem (aizsegu vai portālu atvēršanu), taču ne augstāk par 12-to līmeni. Iespējams, pareizāk būtu bijis teikt, ka tās ir jaunas iespējas tiem, kas augšupceļas, kuras atvērsies tieši sakarā ar pārvietošanos pa evolucionāro spirāli. Izeja augstāk par 12-to līmeni parādīsies tiem GD, kuri ir saistīti ar galaktiskajām struktūrām, atbildīgām par visa galaktikas sektora, tajā skaitā arī šīs planētas, pārveidošanu. Tas ir saistīts arī ar to, ka norit visu struktūru, kuras eksistēja neredzami vairākuma redzējumam, pārvietošana, un tās pārvietosies kopā ar visu planētu augstāk par pašreizējo savu līmeni (Šambala, Teloss un daudzas citas). Tādu GD nav pārāk daudz uz planētas, un tie ir pieejas līmeņi, kuri atvērsies viņiem.


Un tajā nav nekādas pretrunas vai citu tiesību aizskaršanas, katrs no jums izpilda savu darbu un izpilda to darbību, kuru viņš ir ieplānojis izpildīt šajā pasaulē. Un, kad visa planēta pārvietosies uz jaunu līmeni, kad noslēgsies šis spirāles apgrieziens un jūs pāriesiet uz jaunu vijumu, nostiprināsieties tur uz nākošo kosmisko attīstības ciklu, kad jūs pārvietosieties uz jaunu matērijas blīvumu un kad šie procesi izies no vētrainu pārveidojumu ritma, parādīsies tie, kuri veiks šo pieeju pie šīm jaunajām iespējām, kuras atveras, un jaunajiem kodiem. Taču tas būs pavisam cits stāsts jums un jūsu dzīvēm, tas būs jauns pētījumu etaps.


Tiem no jums, kuri pabeigs pārveidojumu procesus tajā līmenī, kur paliks cilvēki, kuri nepārgāja kvantu pārejas laikā to vai citu iemeslu dēļ, neizgāja vibrāciju filtrus, tiem no jums, kuri pabeigs tos procesus, kas notiks uz 3ML planētas, tiem GD, kuri tur atradīsies un tur strādās, viņiem nebūs vajadzīgi jaunākie kodi un pieejas uz 13-to līmeni, tā kā 3ML nav tas līmenis, kur ir vajadzība pēc šiem jaunajiem kodiem un frekvencēm. Priekš 4ML, jauniem blīvumiem, tiem apziņas (Kristus-apziņa) līmeņiem, kuros jūs nostiprināsieties (4/5AL), kur jūs nostiprināsieties ar saviem jaunajiem pārveidotajiem ķermeņiem, tur jūs visi saņemsiet pieeju jauniem kodiem un portāliem, un tie būs jums parastas frekvences, kuras jūs izmantosiet savā tālākajā attīstībā savā jaunajā stāstā.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 05.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/10