DNS pašizdziedinošās īpašības

Ješua caur NikuDārgais Ješua, vienā no pēdējiem Krajona čenelingiem tika dota informācija par DNS izdziedinošo slāni un par DNS pašizdziedinošajām īpašībām, kuras tagad no jauna sāk atvērties un strādāt. Ja vari – nokomentē informāciju. Gribētos saņemt vairāk un sīkāk par šo informāciju un sīkāku tehniku-pieskaņošanos pašizdziedināšanas aktivizācijai...


Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos par šo jautājumu, jo šī tēma kļūst jums visai aktuāla jaunajos apstākļos.
Jūs tagad esat pienākuši planetāro un personīgo izmaiņu kārtējam etapam, kad jauno enerģiju pienākšanas procesi ar kodiem, kuri pastāvīgi mainās, turpina ierasties uz planētas, un tie jau ir atnesuši jums īpašu enerģijas veidu – kopradīšanas enerģiju. Tās ierodas pēc jūsu aicinājuma un nodrošina tos procesus, kurus jūs esat iecerējuši. Šajos apstākļos jums stāv priekšā lielas izmaiņas, ne tikai apziņā, bet arī jūsu ķermenī. Ir pienācis laiks, kad notiek ne tikai jūsu emocionālā un mentālā lauka attīrīšana. Jūs daudzi jau izejat maigās augšupcelšanās procesu, un tas ir viens no nosacījumiem, ar kuru jums ir iespēja paplašināt apziņu un pārvarēt tos aizsegus, kurus jūs izlikāt līdz tam, kad tika paredzēta šī pāreja. Tam, lai pārvarētu šos aizsegus, tam, lai izmainītu un turpinātu paplašināt savu apziņu, jums ir nepieciešams veikt jūsu paplašinošās apziņas un jūsu paplašinošos iespēju pieskaņošanās ar attiecīgām jūsu ķermeņu izmaiņām. Šis process neizbēgami notiks ar katru no jums. Tā ir viena globāla procesa daļa.


Paplašinot apziņu, jūs paplašināt sava ķermeņa iespējas, bet tam jūsu ķermenim ir jābūt attīrītam un jāiziet tās pārveidošanas, kuras ļaus jums turpināt pārvarēt aizsegus, paplašināt savu apziņu un iet caur maigās augšupcelšanās procesu.


Jūsu DNS, par kurām jums jau ir daudz nodots caur dažādiem kanāliem, tai skaitā caur Krajona kanālu, – tā ir tā struktūra jūsu ķermeņos, caur kuru jūs spējat veikt to, par ko es runāju agrāk. No vienas puses jums tika paziņots, ka jūsu DNS nav vienkārši noteiktas formas šūnu struktūru komplekts, ģenētiskā informācija un dvēseles atmiņa, kura atrodas jūsu ķermenī. Vienlaicīgi tās ir arī daudzas no jūsu ķermeņa paplašinošās smalkās struktūras, kuras ir saistītas ar visu kosmosu un visiem jūsu plāniem.


Jūsu apziņai ir iespēja paplašināties vienlaicīgi ar jūsu DNS funkciju paplašināšanos. Jūs varat iztēloties sev šo procesu no sava ķermeņa iekšienes: eksistē jūsu ķermenis ar jūsu zinātnei zināmajām DNS. Tā ir tā struktūra, kura ļauj jums pašapzināties un uzturēt ķermeni tajā stāvoklī, kurā jūs atrodaties kā fiziskais ķermenis, un ļauj jums veikt apziņas līmenī to programmu, ar kuru jūs atnācāt uz iemiesošanos. Tikko kā jūs sākat apziņas pacelšanas un paplašināšanas procesu, sāk ieslēgties un aktivizēties jaunas DNS funkcijas, kuras nekad nebija atslēgtas, bet kuras atradās aizmigušā stāvoklī, tā teiksim. Tas ir, apziņas paplašināšanas process un smalko struktūru DNS, nepazīstamu jūsu zinātniekiem, ieslēgšanas darbā process, – savstarpēji bagātinoši procesi.
Tie ir savstarpēji saistīti un savstarpēji atkarīgi procesi, un tie pastāvīgi noritēs samērā ar pāreju un pacelšanu.
Mērķis, kas jums ir jāsasniedz, – aktivizēt, cik iespējams, tos DNS slāņus, kuri jums atradās aizmigušā stāvoklī, paplašināt savu apziņu maksimāli iespējami, un, vienlaicīgi, caur šo apziņas paplašināšanu un DNS jaunu funkciju ieslēgšanu jūs ieslēdzat pilnīgi jaunas un unikālas iespējas, par kurām jums nebija zināms agrāk. Konkrēti, jūs ieslēdzat sava fiziskā ķermeņa pilnīgas izdziedināšanas programmas. Tikko kā jūs paplašināt apziņu un pašapzināšanos, jūs aktivizējat DNS smalkos slāņus un iegūstat iespēju pilnībā izdziedināt savu fizisko ķermeni ar savu apziņu un savu domu. Šie procesi jums norit daudzējādā ziņā tagad neapzināti, taču jūs pamazām pāriesiet pie apzināta darba ar savu ķermeni un apzināti veiksiet darbu pašizdziedināšanā. Lūk, kāpēc tik sīki jums tagad tiek nodota informācija par DNS, to struktūru, iespējām, un tas ir nepieciešams jums tam, lai jūs apzināti iekļautos darbā sava ķermeņa izdziedināšanā. Tas pēc būtības ir aicinājums jums uz apzinātu darbību ne tikai garīgās veselības, bet arī jūsu fiziskā ķermeņa veselības atjaunošanā.


Pieskaņošanās tehnika uz pašizdziedināšanu pēc savas būtības aprobežojas ar to, ka jūs no savas jaunās apzinātības augstuma, no to zināšanu augstuma un dziļuma, kuras jūs iegūstat garīgajā attīstībā, zināšanas par paša DNS, jūs iegūstat iespēju saprast arvien vairāk mehānismu, kā tas strādā, saprast to procesu jēgu, kā tie notiek. Jums nevajag šajā etapā censties saprast visu šī procesa dziļumu vairāk, cik katram no jums ir pieejams šajā brīdī, tāpēc ka zemes prāts daudziem no jums vēl nav gatavs operēt ar dziļiem jēdzieniem, kuri viņam vēl nav pieejami, kamēr jūsu prāta pūles nav apvienojušās ar dievišķā saprāta struktūrām. Jūs, vairums no jums, nespējat pagaidām iegūt (ņemt) jebkuru informāciju par jūsu ķermeni jebkurā tā līmenī. Jums šajā etapā ir jāuzticas ar jums notiekošo izmaiņu dievišķībai, jums ir jāuzticas savam paša dievišķajam iekšējam Es, kurš atšķirībā no jūsu zemes prāta absolūti skaidri redz visas jūsu ķermeņa un pasaules uztveres problēmas.


Tāpēc šajā etapā jūsu pieskaņošanās un pašizdziedināšanās tehnikai ir jāaprobežojas ar to, ka jums ir jāizdod pilnīgi precīza un skaidra doma, ko jūs gribat izdziedināt. Jums nav jāizdod pavēles, kā to darīt, jums ir jāiemācās precīzi formulēt uzdevumus savām DNS. Jūsu DNS ir jūsu saprātīgā daļa, un tā brīnišķīgi reaģē un dzird visas jūsu domas tāpat kā katra jūsu ķermeņa šūniņa. Ķermeņa šūniņas precīzāk un skaidrāk saprot un uztver lūgumus no jums, izrunātus balsī, kamēr jūs pietiekami neesat aktivizējuši savas smalkās DNS. Tālāk viņas brīnišķīgi sazinās ar jums jūsu domu līmenī. Jūsu DNS pieskaņosies visoptimālākajam jūsu fiziskā ķermeņa-nesēja stāvoklim šajā brīdī, un šis procesam jums ir jāseko, jums tas ir jālūdz un jāzina, ka tas, ko jūs lūdzat, noteikti tiks izdzirdēt un paveikts.


Ja jūs neredzat jebkādas būtiskas un skaidras izmaiņas jūsu ķermenī, tas nenozīmē, ka jūsu DNS nereaģē uz jūsu domām un vārdiem. Tas nozīmē tikai vienu – jūs šajā brīdī neesat pietiekamā mērā veikuši sava lauka emocionālo un mentālo attīrīšanu atbilstošu tām izmaiņām, kuras jūs lūdzat. Un jums ir nepieciešams šajā stāvoklī turpināt mierīgi un plānveidīgi strādāt ar attīrīšanām (aizvākt blokus enerģijas plūsmās, bailes, mainīt priekšstatus u.c.), vienlaicīgi paplašinot apziņu. Attīstības procesi, DNS jaunu smalko slāņu aktivizācijas procesi, fiziskā ķermeņa izdziedināšana, – tie visi ir savstarpēji saistīti procesi. Tāpēc jums jūsu ikdienas dzīvē pastāvīgi ir jāakcentē sava uzmanība, sava doma uz apziņas paplašināšanas procesiem, attīrīšanās no visiem emocionālajiem un enerģētiskajiem blokiem procesiem, un jums vienlaicīgi ir jālūdz atbilstoši atbrīvotajām iespējām veikt mērķtiecīgu jūsu fiziskā ķermeņa izdziedināšanu.


Mēs jau runājām ar jums par fizisko ķermeņu saslimšanu iemesliem un pasvītrojām, ka ķermeņa slimības nav jūsu ienaidnieki, tās drīzāk ir jūsu draugi un nav sodīšana. Tās ir tie zvaniņi, kuri norāda jums uz garīgu problēmu eksistenci jums. Ja kaut kādas slimības, neskatoties uz jūsu lūgumiem un ārstēšanu neaiziet, tātad jums paliek problēmas garīgajā sfērā, un jums ir nepieciešams atrast tās un izdziedināt (apzināt). Es lūdzu jūs uzticēties šīm procesam, pastāvīgi apzināti veikt šo procesu, apzināties un labot savas garīgās novirzes, bet pēc tam labot (izārstēt) ķermeņa problēmas. Ticiet, mani dārgie, tas ir pilnīgi reāli un ne tik grūti, kā jums var likties. Jūs spējat paši izdarīt to – pilnībā izārstēt savu ķermeni. Vienīgais, kas var traucēt jums šajā pašizdziedināšanas procesā, tad tas ir jūsu slinkums, neticība pašu spēkiem, šaubas un nevēlēšanās kaut ko darīt šajā virzienā.


Jums pastāvīgi jāatrodas garīgā darba procesā, tam ir jākļūst par jūsu dabisko stāvokli. Garīgajam darbam nav jāapstājas, taču tam nav jāpārvēršas jums smagā un pārāk grūtā darbā. Jums jāatrod tas zelta vidusceļš, kad šis darbs atnes jums prieku un apmierinājumu. Kad jūs saņemat labpatiku, kad jūs redzat pozitīvas izmaiņas jūsu emocionālajā un fiziskajā stāvoklī, jūsu pasaules uztverē, jūs gūstat labu stimulu pilnveidoties tālāk. Kādas vēl papildus tehnikas vai metodikas jūs piemeklēsiet vai vispār atteiksieties no jebkādām tehnikām, – ir atkarīgs tikai no jums un jūsu vēlmēm un priekšrokām. Svarīgi, lai tas būtu jums patīkami un efektīvi. Smalko struktūru DNS izdziedinošās spējas strādā automātiski, kompleksi samērā ar jūsu virzību maigajā augšupcelšanā. Es vēlu jums patiesu dzīves prieku, mani dārgie, visas pasaules uzbūves dievišķuma, tās skaistuma un unikalitātes jauna redzējuma iegūšanu. Jūs šajā pasaules uzbūvē esat viens no labākajiem dievišķajiem radījumiem, un tikai neticība un neattīrīts ego var traucēt jums kļūt laimīgiem.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 10.07.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/02