Par mums nodotajām pašizdziedināšanās metodēmIr Metode 7P0 (skat. http://dlux.ru/category/all/e-d-marchenko (tulk. piezīme)).

Brīnišķīgi ritmi, piemēram:


 “Atstājiet mūs vienus vienatnē ar dieviem,
Vienatnē ar saprāta brāļiem.
Vienatnē ar kosmisko staru,
Vienatnē ar zvaigžņu spalvojumu...” 

(No Ritma “Vienatnē ar dieviem)


“...O, Skolotāj, kā sakļauti plaksti,
Neiedomājami grūta ir apgaismība,
Aizvāc nejēgas apģērbu,
Patiesības garam dod pamošanos...” 

(no Ritma “Pie Skolotāja pēdām”)


Metodē viss ir dzīvs, lasot izvēršas, viss strādā un ir J.D.Marčenko atnests praktiskam pielietojumam mūsu dzīvē. Ar katru gadu mācīties kļūst arvien sarežģītāk: Radastas, materiāli apmācībai (bet tas nav maz) kļūst arvien dārgāki. Radasteja ir kļuvusi jaunāka pēdējo gadu laikā, un tas priecē, atbrauc daudz bagāto – arī lieliski, nu, bet ko darīt tiem, kam ir neliela alga vai pensija? Vai tiešām šīs unikālās Zināšanas būs bagāto tiesa? Es mācos vairāk par 7 gadiem, ir tie, kuri mācās arī vairāk un aiziet (ģimenes, bērni u.c.). Man pašai ir nācies iztikt ar pašu mazumu, lai reizi gadā aizbrauktu uz tikšanos. Jā, nauda atnāk, taču par kādu cenu. Es gribu mācīties un mācos.


Mani sveicieni, dārgā! Es esmu ļoti pateicīgs tev par šo jautājumu, jo tas izvirza ļoti svarīgu problēmu, un to izjūt daudzi no jums. Konkrēti problēmu par samaksu par tiem pakalpojumiem, kurus sniedz jums cilvēki, kuri ir sasnieguši noteiktu garīgās attīstības līmeni un dod jums pieejamas pašregulēšanas un pašizdziedināšanās metodes. Tā ir brīnišķīga metode, un tā tika nodota jums caur šo sievieti uz planētu izmantošanai kā VELTI! Un šī metode patiešām lieliski strādā, un tā ir saistīta ar kosmisko ritmu, kuri tiek ielikti šajās metodikās un frāzēs, iedarbību. Tās ir sava veida kodu programmas, kuras pieslēdz jūs visuma ritmiem ar augstāku frekvenci, un iedarbība notiek jūsu DNS spirāļu (to, ko vēl nav atklājuši jūsu zinātnieki) līmenī.


Tāda iedarbība izved jūs caur zemapziņu uz tiem līmeņiem, kur jūs esat laimīgi un brīnišķīgi, kur jūs nezināt slimības un esat ar harmonisku pasaules uztveri. Tā ir iedarbība jūsu dvēseles līmenī, kura ir nesalīdzināmi lielāka un daudzdimensionālāka kā jūsu ķermenis. Tāda iedarbība uz jūsu ķermeni caur jūsu nemirstīgo daļu – dvēseli un DNS smalkajām vibrācijām ir loti labvēlīga. Tā labo jūsu enerģētiskās plūsmas laukā, paplašina apziņu un caur paplašināšanu māca jūs pilnīgi citādi skatīties uz pasauli un sevi tajā, māca jums pašizdziedināšanos garīgās un fiziskās veselības uzturēšanai, kā arī sapratni par to, ka tas viss ir ļoti cieši savstarpēji saistīts. Šie ritmi palīdz jums pārslēgt prāta darbību no viņa izdzīvošanas domu skrējiena ķermeņa līmenī uz pilnīgas un vispārējas visuma pārpilnības ritmiem, māca noskaņoties uz citiem ritmiem – jūsu patiesās dabas un izcelsmes ritmiem. Visam tam ir izdziedinošs un atjauninošs efekts jūsu ķermeņiem.


Taču tu pievērsi uzmanību problēmai, kura izplatās tagad uz jūsu planētas, jūsu sabiedrībā. Es tagad runāšu ne tikai par šo VELTI, bet arī citām metodēm un palīdzības kanāliem, kas tika sniegti un tiek sniegti. Pašpalīdzības metodes un līdzekļi jums ir nodoti jau ļoti daudz, tajā skaitā ar izliktiem kosmiskajiem enerģētiskajiem kanāliem. Tieši par piešķirto iespēju parunāt par to es tev arī esmu pateicīgs.


Problēma ir, ka viens cilvēks vai cilvēku grupa ir savā veidā privatizējusi jums visiem kā velti nodotas harmonizācijas metodes un izmanto to, lai iedzīvotos personīgā bagātībā. Kaut arī patiesiem planētas Garīgajiem Skolotājiem ļoti sen ir zināmi noteikumi, kā apieties ar atlīdzību par garīgu palīdzību un darbu, taču tieši pēdējā laikā šo noteikumu ignorēšanas mērogi ir strauji pieauguši. Mēs paredzējām tādu situāciju, taču negaidījām, kas tas iegūs tādus mērogus, un esam spiesti to konstatēt.


Jums nodotās tehnikas no augstākajām sfērām, metodikas, cita veida tehniskā palīdzība – viss ir jūs Mīlošu būtņu VELTE. Es gribu to pasvītrot. Tāda veida palīdzība tiek nodota uz materiālo visumu caur Pārvadītājiem, šajā gadījumā es runāju par matērijā iemiesotām būtnēm, spējīgām pieņemt un pārvadīt caur sevi augstas kvalitātes un vibrāciju enerģijas, apzināti pieņemt informāciju, spējīgus, izmantojot savu gaismas ķermeni iziet apmācību augstākās sfērās.


Es gribu šodien pilnīgi noteikti paziņot jums: VELTE netiek pārdota, tā arī tiek dāvāta, citādi tā zaudē savu spēku. Šeit es sniegšu dažus svarīgus paskaidrojumus un nodemonstrēšu jums, kā tas strādā, lai jūs zinātu, kāda lieta ir patiesībā. Kad Pārvadītājs saņem VELTI, par kuru mēs ar jums runājām augstāk, viņš, var tā teikt, paraksta garīgu vienošanos, kurā viņš apņemas lietošanā nodoto VELTI izmantot visu gribētāju labumam bez atlīdzības, viņš apņemas izplatīt iegūtās zināšanas ar mīlestību un līdzcietību. Tas, kas tiek dāvāts – tas tiek dāvāts VISIEM caur šo cilvēku, un, saprotiet, citādas izpratnes nav augstāk un būt nevar. Tā ir viena no Mīlestības, eksistējošas aukstākās sfērās, sastāvdaļām. Par lielu prieku un laimi skaitās iespēja būt noderīgam priekš kāda. Es reiz paskaidroju Nikai, kad viņa kādu reizi pajautāja man, kāpēc, kad viņa pateicas mums par palīdzību un dalību, mēs laimīgi un nedaudz samulsuši smaidām, “Kāpēc jūs tā reaģējat?” – bija viņas jautājums, un es viņai tad paskaidroju, ka mēs izjūtam ne mazāku, bet pat lielāku pateicību jums par to, ka varam šajā situācijā būt noderīgi jums – mīļotiem un dārgiem mūsu brāļiem un māsām. Mēs taču patiešām pēc savas būtības esam VIENS!


Kas tad notiek ar VELTI, kad to sāk izmantot iedzīvošanās mērķiem, ar to pašu pārkāpjot garīgo vienošanos? Tā kā jebkura VELTE, teiksim tā, ir noausta no Mīlestības un Līdzcietības enerģijām, tad, tikko kā to sāk izmantot citiem mērķiem, “Dāvātāja” un “Pārvadītāja” saiknes ķēdīte pavājinās vai pavisam pārtrūkst, un tas notiek adekvāti garīgās vienošanās pārkāpšanas pakāpei. Tā kļūst par Pārvadītāja problēmu, jo darbā iesaistās lielie dievišķie likumi, kas nodrošina Mīlestības enerģijas brīvas un netraucētas plūšanas visā visumā procesu un ar to pašu nodrošina Attīstību visā tās daudzveidībā. Netiesājiet Pārvadītāju, un neapvainojieties uz viņu, jo tā patiešām ir viņa problēma un viņš tieši PATS soda sevi par visuma garīgo principu pārkāpšanu. Kas tad notiek šajā gadījumā ar VELTI? TĀ taču ir nodota VISIEM un, vienreiz būdama nodota, – tā nekur nepazūd. Atslābusī vai pārtrūkusī saikne ar “Pārvadītāju-pārkāpēju” pārtrūkst tikai priekš viņa.


Mēs speciāli uz daudzu piemēru pamata analizējām situāciju, kāda tā ir šajā laikā jūsu reālās dzīves līmenī. Un, neskatoties uz to, ka aina ir dažāda, ir skaidras un kopējas tendences un pazīmes.


1. Garīgās vienošanās pārkāpšana notiek diezgan lēni un gandrīz nemanāmi priekš Pārvadītāja, viņa prāts vienmēr atrod attaisnojumu jebkurām novirzēm.


2. Kamēr notiek “pikēšanas” process, Pārvadītāja apkārtnē tiek radīta sava veida atbalstoša sociuma industrija, kas pats par sevi ir ļoti labi, jo norit zināšanas ātra izplatīšanās, no otras puses DĀVĀŠANAS sistēmā ieslēdzas naudas enerģija, kura jūsu eksistējošajos apstākļos agri vai vēlu izjauc Enerģiju Balansu.


3. Lepnība un visas pavadošās īpašības – tas, no kā reti kuram izdodas izvairīties. Šī slimība, tāpat kā ar pirmo iemeslu, ir neredzama Pārvadītājam no iekšienes, un viņš turpina atrasties mierīguma un bezrūpības stāvoklī.
Kā likums, šajā laikā liela personīgo vibrāciju krituma dēļ pamazām pārtrūkst Pārvadītāja saikne ar Dāvātājiem un Skolotājiem.


Protams, tas nav vispārējs process, taču es iesaku katram no jums aizdomāties, kad jums liedz iespēju iegūt “garīgās industrijas” kārtējo produktu. Es iesaku jums arī aizdomāties par garīgo pakalpojumu izplatīšanas sistēmu jūsu vidū noteiktas obligātas maksājuma prasības veidā par nodoto garīgo “velti”. Padomājiet, vai vērts tērēt savus naudas līdzekļus “kanāla”, “iniciācijas”, “pieslēgšanās” iegūšanai. Izvēle, protams, ir jūsu, taču man ir iespēja tagad pateikt jums par savu situācijas redzējumu tās izvērstā un paplašinātā stāvoklī. Tad ko gan darīt šajā situācijā – jautāsiet jūs. Atbilde jums vienmēr tiek nodota ļoti skaidri katrā no VELTĒM. Izmantosim piemēru no jautājuma.


“Atstājiet mūs vienus
vienatnē ar dieviem,
Vienatnē ar saprāta brāļiem,
Vienatnē ar kosmisko staru,
Vienatnē ar zvaigžņu spalvojumu...” 

(No Ritma “Vienatnē ar dieviem)


Atslēgas vārds šajā sūtījumā ir vārds “VIENATNĒ”. Jūs saprotat, jums tiek nodots tieši un nepārprotami, ka jūs PERSONĪGI saņemat šo velti un šo palīdzību no jūsu brāļiem un māsām visumā? Tāds ir VELŠU princips, un tas ir strādājis vienmēr. Velte tika radīta caur Starpnieku VISIEM gribētājiem šo velti izmantot, un jums visiem vienādā mērā ir tiesības iegūt šo velti. Kas tad jūs attur? Tas, ka jums vai jūs paši sev esat iedvesuši domu, ka jūs esat necienīgi un jūs esat sliktāki? Vai arī atradīsies vēl tūkstošiem iemeslu? Atļaujiet jums pilnīgi noteikti atgādināt: jums visiem, bez izņēmuma, ir tiesības izmantot jebkurā brīdī uz planētu nodotās VELTES, jūs visi esat mīlēti un godājami, un mēs visiem jums esam gatavi pastiept palīdzības roku.


VELTES uz planētas, tās ir šeit, un tās ir klātesošas visur – jebkurā jums ērtā vietā. Jums nav vajadzīgs starpnieks! Viss, kas jums nepieciešams – tā ir patiesa vēlēšanās mainīties, iegūt paša garīgo spēku un skaistumu, vēlēties izārstēt fizisko ķermeni caur tā saslimšanu iemeslu sapratni. Vienreiz, vēršoties pie kaut kādas no nodotajām VELTĒM, jūs jau saņemat, kā jūs to saucat, pieslēgumu, un vajag tikai jums atcerēties to stāvokli vai tā brīža ainu, kad jūs pirmoreiz saskārāties ar VELTI, un jūs vienmēr varat caur šīm sajūtām atgriezties pie VELTES enerģijām. Stāvokli, kad notrīsēja jūsu sirds no apbrīnojami patīkamām mīlestības un dziļas jūsu sapratnes sajūtām, kad jūs izjutāt pilnīgu jaunu un tādu ļoti tālu “Māju klātbūtnes” sajūtu, – aizmirst nav iespējams.


Jebkurš VELTES Pārvadītājs sākotnēji zina, ka viņa garīgais pienākums ir tupināt dāvāšanas ķēdīti, un, ja viņš kaut kādu apsvērumu dēļ pārrauj šo dāvāšanas plūsmu, šī plūsma vienkārši pārstāj strādāt caur viņu, taču tā neizzūd. Jūs, kā es jau teicu augstāk, vienreiz saskārušies ar VELTI, varat izmantot to patstāvīgi. Es kliedēšu vēl vienu jūsu ilūziju. Kad jūs strādājat grupā, bieži jūs uzskatāt, ka caur Pārvadītāju jūs saņemat tās garīgās veltes un enerģijas, kuras nāk visai jūsu sapulcei. Tas ne gluži tā izskatās patiesībā. Pārvadītājam, bez šaubām, ir iespēja piesaistīt lielas enerģijas plūsmas zālei, taču, katrs no jums individuāli, bet ne caur Pārvadītāju, saņem VELTI, un no lielās plūsmas uz zāli, kur jūs atrodaties, jūs katrs individuāli saņemat savu personīgo plūsmu. Jūs personīgi saņemat VELTES enerģiju tajā samērā, cik stipra ir jūsu ticība, cik tīri ir jūsu nodomi un cik atvērti jūs esat jaunajai sajūtai.
Protams, ja VELTES Pārvadītājam ir tīri nodomi un viņš nepārkāpj garīgo vienošanos, kura tika noslēgta pie VELTES nodošanas, tad arī caur viņu personīgi var tikt sniegta individuāla palīdzība, bet – tā ir papildus palīdzība. Galvenā palīdzība nāk tieši katram no jums.


Jums ir iespēja izmantot VELTES patstāvīgi, un tas strādā caur jūsu dievišķās dabas izpausmi. Jums tas ir jāapzinās, un jāatļauj sev pārtraukt prāta šaubas un pārtraukt jūsu galvās ielikto dažādo jūs pazemojošo šablonu darbību. Es ļoti gribu apkampt jūs visus, paskatīties jums acīs un dot jums iespēju saprast, cik ļoti mēs Mīlam jūs visus, un pārliecināt jūs, ka mūsu VELTES ir nodotas jums bez atlīdzības, ar lielu Mīlestību un godbijību.

Nekad nepārtrauciet SAVU VELŠU PĀRPILNĪBAS plūsmu, un visuma pārpilnība vienmēr trauksies pie jums.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 24.06.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/11/19