Darbs ar informāciju, garīgās prakses, kontakts ar PavadoņiemDārgais Ješua! Man pie tevis ir ļoti svarīgs jautājums, un daudziem cilvēkiem ir līdzīga problēma. Es tikai nesen nostājos uz skaidras garīgās pilnveidošanās ceļa, un sākumā es tikai saņēmu informāciju: lasīju literatūru, čenelingus, taču, kad nolēmu cieši ķerties klāt enerģētiskajām praksēm, manā priekšā nostājās liela problēma: praktiski visas ezotēriskās prakses balstās uz vizualizāciju, tas ir, vajag domās sev kaut ko iztēloties, bet es nevaru, lai kā mēģināju. Aizveru acis un redzu tikai melnu ekrānu, un tas mani ļoti apbēdina. Lai kā es nemēģinātu sevi pārliecināt, ka tas ir normāli, tomēr atnāk no kaut kurienes tā sajūta, ka esmu nepilnvērtīgs un ka citiem ir dots, bet no manis nez kāpēc paslēpts! Iesaki, ko man darīt! Ar mīlestību Vadims!


Es sveicu tevi, dārgais, ar prieku un godbijību! Un vispirms man gribas teikt tev, ka tavi priekšstati pat tavu nepilnvērtību vai kāda nepilnvērtību, kas arī par sevi tā domā, ir nepareizi un ir jūsu aplami priekšstati par sevi. Mēs parunāsim tagad par tevi un vizualizācijas problēmu. Vienlaicīgi mums ir vērts apskatīt jautājumu par praksēm, kuras jūs aktīvi izmantojat savā dzīvē. Iepriekšējās sarunās mēs nedaudz skārām šo tēmu, taču, iespējams, mums tagad ir vērts akcentēt uz to mūsu uzmanību vēlreiz.


Jūs un tu tajā skaitā, iepazinušies ar literatūru, iepazinušies ar pamata priekšstatiem, kurus tu tur ieraudzīji, tu saskāries ar to cilvēku redzējumu, kuri rakstīja tās vai citas grāmatas. Un es lūdzu jūs nekad neaizmirst par to. Un pat čenelingi, kurus pieņem jebkuri kanāli, tie nes cilvēka, kurš pieņem, personības nospiedumu. Nav nekādu šaubu, mēs sekojam kanālu tīrībai, un visi, kas strādā uz kanāliem, kas pieņem informāciju no mums, pastāvīgi atrodas apmācības un savas apziņas paplašināšanas stāvoklī. Nav un nevar būt kanālu un personību, kuras nav izgājušas ļoti daudz apmācības pakāpju, un, kamēr mēs nepārliecināsimies, ka viņu priekšstati no matērijas nav ļoti stipri izkropļoti, līdz tam laikam kaut kāda veida informācija nevar tikt piegādāta caur kanālu. Tā ir blakus piezīme, kura man vienkārši bija jums jāizsaka.


Es gribu aiznest līdz jums vienu ļoti svarīgu domu: visas grāmatas, kuras jūs lasāt, kuras jūs izvēlaties, tajās jūs mācāties noteikt patieso un nepatieso, mācāties atdalīt šaubīgo no patiesā, kas dod rezonansi ar jūsu iekšējo būtību, un jūs pilnveidojat šo sajušanas mehānismu. Tas ir ļoti svarīgs mehānisms, un jums ir nepieciešams iegūt un pilnveidot šo prasmi. Tā patiešām ir ļoti svarīga prasme, kurai ir jāizplatās ne tikai pār lasīšanu, bet arī pār visām jūsu dzīves sfērām. Jums ir jāiemācās ļoti labi sajust, prast pastāvīgi veikt jebkuru dzīves izpausmju ap jums salīdzināšanu ar savu iekšējo stāvokli. Jums ir jāiemācās patstāvīgi novērtēt šīs izpausmes, novērtēt caur savu patieso iekšējo stāvokli un patiesuma sajūtu. Es runāju ne par prāta vērtējumiem, bet tieši par intuitīviem vērtējumiem, jūsu sirds un jūsu dvēseles līmenī.


Es saprotu, ka jums visiem noteiktā etapā ir nepieciešams lasīt grāmatas, analizēt tās, pieņemt informāciju tādā veidā. Jūs uzskatāt, kas tas ir vienkāršāk un tas ir ērti jums. Tā uzskata jūsu prāts, un tā ir iekārtots jūsu prāts. Un tajā nav nekā neparasta. Taču, ja tagad jūs padomāsiet pat to, ka jūs, pārstrādājot milzīgu daudzumu visdažādākās informācijas: dažādas grāmatas, rakstus, čenelingus, jūs, pirmkārt, uzsūcat to informāciju, kura jums tiek dota. Jūs vienkārši kļūstat sūklis, kurš uzsūc to, kas tam ir apkārt. Jūs ne vienmēr mācāties pārbaudīt tās patiesumu un nepatiesumu, jūs ne vienmēr protat noteikt kodu, kas izkropļo patiesību, esamību tajā. Tādejādi, bez kontroles, bez iekšējās kontroles, turpinot aprīt milzīgu informācijas daudzumu ar jūsu prāta palīdzību, jūs ļoti stipri piegružojat viņu, un ļoti bieži jums iestājas periods, kurš saucas nogurums. Tas izpaužas jums tajā, ka jūs jau vienkārši pārstājat visam ticēt, jūs pārstājat lasīt, un jums pilnībā pazūd interese ne tikai lasīt, bet arī vienkārši nodarboties ar kaut ko šajā sfērā. Jūs apturat savu attīstības ceļu, domājot, ka jūs vienkārši esat pārslogojuši savu prātu. Faktiski, tas patiešām notiek. Taču šeit ir viena īpatnība, kuru es gribu jums pasvītrot: jūsu prāts pārslogojas tieši no neīstas informācijas. Ja informācija ir patiesa, tā vienmēr aiziet uz pārstrādi dziļākos slāņos, aiziet izprašanai, uz jūsu zemapziņu, uz jūsu mentālo lauku, un no tādas informācijas nenogurst, tā nav balasts. Balasts un nogurums – tā ir tā informācija, kura uzkrājas čaumalu veidā un kura nav interesanta jums iekšējiem, un tā nav interesanta jums tāpēc, ka jūsu iekšējā būtība ļoti labi zina, ka tā ir neīsta informācija. Taču jūs šajā brīdī vienkārši neesat iemācījušies klausīties savu iekšējo es, klausīties savu iekšējo stāvokli, klausīties to rezonansi, kura notiek ar jūsu iekšējām interesēm, un jūs neizbeidzat neapšaubāmi neīstas informācijas nonākšanu jūsu prātā.


 Tādejādi, jūs radāt tur pilnīgi nevajadzīgus krājumus, lai kā jūs tos sauktu, informācijas paliekas, kuras jūs nevarat nekur izmantot praktiskam pielietojumam, izņemot tikai to, kā piegružot jūs un jūsu priekšstatus un traucēt tālāko priekšstatu attīstībai.


Viens no pamata secinājumiem, kurš mums ar jums ir jāizdara no tā, ko es teicu augstāk, tas ir tas, ka, pirmkārt, vajag iemācīties pieprasīt no sevis jebkuras informācijas iekšēju sajušanu. Tai skaitā var pieprasīt jūsu pavadoņu palīdzību tam, lai jums ieslēgtos mehānisms jušanai un reaģēšanai uz tās informācijas patiesumu vai nepatiesumu, lai jūs enerģētikas līmenī un zemapziņas līmenī ļoti labi iemācītos just to informāciju, kura jums nāk. Jums vienkārši jāvēršas pie viņiem šīs palīdzības sniegšanai un jāsastrādā sava personīgā pieredze.


Un tā, mēs ar jums parunājām par lasīšanu, un es uzskatu, ka tas ir svarīgs jautājums, kuru es nevarēju neskart sakarā ar to, ko mēs tagad apspriežam. Pārejam pie dažādu ezotērisku prakšu, kuras tiek rekomendētas lielā daudzumā jūsu literatūrā, un to tehniku un metodiku, kuras jums tiek piedāvātas, apspriešanas. Pamēģināsim veikt nelielu analīzi un principā parunāt par šīm tehnikām. Vispirms, man jāsaka, ka tehnikas – tā ir prasība, kuru izdod jūsu prāts. Prāts prasa no jums praktiskas darbības, viņš prasa no jums nepieciešamību darboties atbilstoši kaut kādam plānam vai atbilstoši kaut kādai metodikai. Atkārtošu to, par ko jau esmu runājis un ne vienreiz mūsu sarunās, – prakses disciplinē, tās palīdz jums noskaņoties darbam, tās palīdz jums atvēlēt zināmu laiku tam, lai ķertos pie tā vai cita garīga darba, taču prakses nav tas faktors, kurš var principā pats par sevi izmainīt jūsu iekšējo stāvokli, izmainīt jūsu priekšstatus. Es lūdzu jūs atbrīvoties no ļoti pie jums izplatītas ilūzijas par to, ka tieši praktizējot, jūs attīstāties. Šī saikne ir, taču tā nav taisna, tā ir pastarpināta, un šī saikne ir saistīta ar to, par ko es teicu augstāk. Tas viss attiecas uz pašdisciplīnas sfēru, kuru jūs vadāt ar sava prāta palīdzību.


Bet pati attīstība balstās uz to, ka jūs neizmantojat nekādas speciālas tehnikas, tās jums nav vajadzīgas. Jūsu uzdevums ir tāds, lai ietu savā iekšienē, lai iemācītos just sevi iekšējo. Visas zināšanas un visas prasmes atrodas jums iekšienē, un jūsu priekšstati par to, ka jūs praktizējot izstrādājat vai sastrādājat sevī kaut kādas jaunas zināšanas vai arī kaut kādas unikālas zināšanas – tas ir aplams priekšstats. Savu unikālo pieredzi matērijā jūs iegūstat caur izzināšanu ar jūsu ķermeņa palīdzību savas dzīves laikā matērijā. Es runāju par pašu dzīvošanas procesu, par dzīves un darbības ar ķermeni procesu. Vienlaicīgi jums visiem ir pieeja jebkurai informācijai un visam, kas jūs interesē. Vispirms, atbildes jūs varat atrast tajā enerģētiskajā substancē, kura atrodas jūsu ķermenī, – tā ir jūsu dvēsele. Un tālāk caur viņu un caur savas apziņas pacelšanu pa monādes vertikāli jūs iegūstat pieeju visa visuma neierobežotajai informācijai. Un par to mēs arī ar jums nevienu reizi vien esam runājuši. Es lūdzu jums apzināties to, un, tikko kā jūs sapratīsiet būtību tam, par ko es runāju, jūs sapratīsiet, ka jums atkrīt nepieciešamība saprast prakses tieši tā, kā jūs saprotat tās tagad. Es neatrunāju jūs izmantot kaut kādas prakses vai kaut kādas metodikas un nemēģinu pārliecināt jūs par to, ka pēc tā nav nepieciešamības. Ja jūs sajūtat, ka nepieciešamība pēc šim praksēm jums ir, tad jūs esat brīvi izmantot tās.


Atsevišķi ir jāatceras par metodikām, kuras tie nodotas jums, vienu no tām mēs nesen izskatījām, saistītu ar kosmiskajiem ritmiem un metodikām, kuri ir nodoti jums pašregulācijas, pašuzstādījumu, pašizdziedināšanās un atgriešanās pie harmoniska stāvokļa, kurš sākotnēji bija raksturīgs jūsu cilvēka dabai, procesiem. Tās visas ir metodikas – darbības ar ķermeņa palīdzību matērijā, ņemot vērā to, kā strādā jūsu prāts. Tās vienkārši palīdz jums noskaņoties uz to bezgalīgo iekšējo potenciālu, kurš ir katrā no jums, un tāds ir to mērķis. Palīdzēt jūsu iekšējam stāvoklim izmainīties, lai jūs iekšienē noreaģētu uz tām ārējām vibrācijām, kuras tiek dotas jums šajās metodikās, lai noreaģētu caur tiem jums pierastajiem mehānismiem, kuri jau iepriekš ir jūsu ķermeņiem. Jūsu reakcijas un jūsu iespējas darboties ar ķermeņa palīdzību pētīja ļoti daudzas civilizācijas, kuras jums palīdz, un speciāli tika izstrādātas konkrēti jums, lai palīdzētu jums pašapzināties, atgriezties pie sava dabīgā un normālā stāvokļa, savas dievišķības un savas būtības apzināšanās stāvokļa. Tieši to izvirza tās metodikas, kuras jums tiek nodotas, un tās strādā pilnīgi dažādos aspektos un ar dažādiem vibrāciju spektriem, taču mērķis tām ir viens – dot jums kamertoņa uzskaņojumu, lai jūs, izdzirdot šo skaņu vai ieraugot tēlu, kurš uzpeld jums darba ar metodiku laikā, noskaņotos uz to un, tādejādi noorientētu jūsu attīstības vektoru pareizā virzienā. Noorientētu tā, lai palīdzētu jums paātrinātu jūsu apziņas atdzimšanas procesus, pamošanās procesus.


Tas pats attiecas arī uz vizualizācijas praksi. Es zinu par to, ka ļoti daudzi no jums nevar šo procesu pieprasīt sevī. Un es lūdzu tevi nedomāt par to, ka tu esi nepilnvērtīgs šajā procesā. Gluži otrādi, tas, ka tev ir aizvērta tā smadzeņu daļa, kura atbild par jebkuru priekšmetu vizualizāciju, to iztēlošanos domās, liecina par to, ka tu jau esi apveltīts ar attīstītāku pasaules uztveres sistēmu, ka tev nav nepieciešams vizualizēt kaut ko, ka vizualizācija būs tev traucējošs faktors attīstībā. Tas nepavisam nenozīmē, ka tie, kas var lieliski vizualizēt, var sajust savu nepilnvērtību – tas arī ir aplams priekšstats. Prasme vai Neprasme vizualizēt liecina tikai par to, uz kādu no smalko plānu sfērām ir orientēts tavs darbs šajā iemiesojumā. Tāpēc vari droši uzskatīt, ka tās metodikas, kuras piedāvā tev vizualizēt – nav tavas. Ja tev tagad vislabāk ir strādāt ar tehnikām, kā tu uzskati, tad tev ir vērts vērsties vai nu pie metodikām, kuras neprasa vizualizāciju, vai arī vispār atteikties no jebkādām metodikām un iet pa iegremdēšanās sevī, kontaktu ar savu iekšējo apziņu, kontaktu ar savu Augstāko Es, pavadoņiem u.t.t. attīstīšanas ceļu.
Jūs visi esat ļoti dažādi, jūs visi esat ļoti individuāli. Daudzi no jums iet vizualizācijas un aktīvu ikdienas daudzu stundu prakšu ceļu, bet ir arī tie, kas ir sasnieguši ļoti lielus panākumus bez daudzas literatūras lasīšanas un visdažādākajām jogu praksēm, viņiem vienkārši palīdzēja elpošanas vingrinājumi un ļoti īsas meditācijas. Ar to viņiem pietika tam, lai uzturētu sevi harmoniskā stāvoklī un ļoti stabili un pārliecināti paplašinātu savu apziņu augšup.


Es vēlu tev panākumus, dārgais, un lūdzu tevi – mācies uzticēties sev, savai intuīcijai, mācies nebūt līdzīgs visiem, bet paust savu ārkārtējo individualitāti, tai skaitā arī garīgumā. Lūdzu jūs visus atcerēties, ka jūs visi esat brīnišķīgi un visi mīlēti, mūsu dziļi godāti un cienīti, mēs ļoti labi redzam katra no jums unikalitāti un lūdzam jūs novērtēt jūsu unikalitāti. Neatļaujiet savām neveiksmēm nomākt jūs, mācieties redzēt dziļāk, nekā ir redzams pirmajā acu uzmetienā. Mācieties novērtēt citādi un vairāk. Konkrēti, es gribu teikt, ka, ja jums kaut kas neizdodas vienu, divas, trīs reizes un jūs nevarat atrast iemeslu, kāpēc tas neizdodas, jums nevajag bēdāties, jums vajag vienkārši mierīgi, ar mīlestību un cieņu pret sevi mēģināt saprast, ko tad jūs darāt ne tā, kāpēc neizdodas, un, apgalvoju jums, visbiežāk iemesls ir tajā, ka jūsu priekšstatos iejaucas neīstas maldīgas idejas un maldīgas izpratnes. Un tieši, lūk, šis maldīgums arī traucē jums virzīties uz priekšu. Nevajag bēdāties šajā sakarā, vajag vienkārši atdalīt maldīgo ideju no patiesās idejas un sekot tiem variantiem, kuri palīdz jums attīstīties. Jūs varat izmantot svešu pieredzi un iegūt informāciju no mums, vai apmainīties ar to ar saviem biedriem, taču jums, vispirms, jāorientējas uz savu personīgo pieredzi un uz tām praksēm, kuras jūs iegūstat savas attīstības gaitā, savas apziņas paplašināšanas procesā.


Es domāju, ir vērts tagad pateikt arī par to, ka nospiedošam vairumam no tiem, kas neprot vizualizēt, kam sākotnēji ir nobloķēts tas smadzeņu apgabals, kas atbild par vizualizāciju, ir ļoti attīstīts iekšējais ekrāns un ir iespēja iegūt informāciju uz šī ekrāna. Es gribu arī teikt, lai jūs pavērotu apkārtējo dzīvi, tāpēc ka jūsu eņģeļi un jūsu pavadoņi pastāvīgi atrodas ap jums, viņi pastāvīgi ar mīlestību seko jums un ir gatavi palīdzēt jums, viņi dod jums visdažādākās zīmes un uzvednes, un jums vajag iemācīties redzēt šīs uzvednes. Nekļūt par paranoiķi, bezgalīgi meklējot kaut kādas zīmes un kaut kā neparasta visā redzējumus. Taču, ja jūs redzat, ka jūsu uzmanība pilnīgi negaidītā veidā tiek piekalta vieniem un tiem pašiem apstākļiem un jūs novērojat zināmu šo apstākļu sinhronitāti, piemēram, viens un tas pats ir gadījies divas-trīs reizes pietiekami īsā laika sprīdī, tad jums ir vērts pievērst uzmanību šai informācijai, kur jums tiek nodota zīmju veidā, ciparu vai kaut kādu apstākļu veidā, kuriem jums lūdz pievērst uzmanību, tai skaitā caur sapņiem un zīmēm reālajā dzīvē.


Tas viss ir klātesošs ap jums pastāvīgi, un jums ir jāiemācās strādāt ar saviem palīgiem kaut vai caur šo sazināšanās ar jums sistēmu līdz tam brīdim, kamēr jūs nespēsiet sazināties ar viņiem, kā jūs sazināties ar saviem biedriem reālajā dzīvē, gūstot labpatiku no saskarsmes emocionāli un informatīvi. Kamēr tas nav noticis, jums ir masa citu variantu nolasīt informāciju no apkārtējās pasaules un novērot dažādas uzvednes. Viens no tādiem sazināšanās variantiem ir arī tas, ka vairumam no jaunajiem bērniem, kuri ir atnākuši šurp, ir ļoti attīstīta, stabila sistēma informācijas saņemšanai no Augstākā Es, un šī sistēma ir atstrādāta, un tā ir pieslēgta. Un es runāju šajā gadījumā par to iekšējo ekrānu, kurš atrodas jūsu priekšā. Un, ja jūs nevarat vizualizēt, tad jūs vienmēr varat pieprasīt uz šī ekrāna jebkuru informāciju, jūs varat domās veikt konkrētus pieprasījumus, jūs varat lūgt jebkurus jums ērtus variantus: ekrāna krāsu, kādā veidā jums šī informācija ir vajadzīga (ciparu, grafikas, attēla u.t.t.).


Jebkurā gadījumā, prasme, kura jums būs vajadzīga – iemācīties ļoti skaidri veikt pieprasījumus un izdot ļoti skaidru, nepārprotamu domu, ko tad jūs gribat iegūt uz sava ekrāna un kādā veidā, lai tas būtu saprotams jūsu prātam, lai jūs varētu izanalizēt un nolasīt šo informāciju un būt apmierināti ar to atbildi, kura jūs interesē šajā brīdī. Mācieties strādāt ar tām daudzajām iespējām, kuras jums ir, atklāt šīs iespējas sevī, un tad jums nebūs jūsu pašu nepilnvērtības, tāpēc ka tās jums nav bijis nekad. Jūsu iespējas, pat atrodoties šajā ķermenī, – milzīgas, un jums vienkārši vajag zināt par to un mācīties ar tām strādāt.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 30.06.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/11/15