Cilvēka paplašinātā struktūra

Ješua caur NikuTā kā tīklā nav absolūti nekādas informācijas par darbu ar čakrām augstāk par 7 (kroņa), lūdzu tevi dot attīstības tehniku jebkurai, var arī divām, no enerģētiskajiem centriem augstāk par 7. Paldies.


Tā kā šī veida informācija ārkārtīgi reti tiek apgaismota Internetā, tad, ja iespējams, lūdzu arī pateikt katras čakras uzdevumu, īpatnības un uz cilvēka pasaules izpratni un veselību iedarbojošās īpašības, un nosaukumus, ja tiem ir analogi cilvēka runā.


Es sveicu jūs, mani mīļotie! Ir ļoti patīkami redzēt, kā mainās jūsu uztvere un jūsu intereses. Es pamēģināšu pastāstīt jums par tām struktūrām, kuras atrodas virs jums zināmā cilvēka lauka. Pirmkārt, jūs saprotat, ka šīs struktūras jau tieši attiecas uz garīguma attīstību un pāreju uz pilnīgi jaunu dzīves uztveres un attieksmes pret to veidu. Faktiski tas ir ceļš uz Mājām. Ceļš, kuru jūs gaidījāt, kuru jūs meklējāt un kuru nopelnījāt ar daudzu miljonu dzīves gadiem uz šīs planētas. Tā ir jūsu pieredzes ļoti svarīga etapa pabeigšana, bet jebkura pieredze prasa izprašanu.


Šis process, par kuru jūs jautājat, tas principā ir pazīstams jums visiem, taču jūs to nekad nepārnesāt uz sapratnes un apzināšanās sfēru, atrodoties cilvēka ķermenī un paceļoties, turpinot atrasties ķermenī (mīkstā pacelšanās). Tas ir pilnīgi unikāls process, jauns process visumā. Veikt to tā, lai varētu atrasties šeit ķermenī un izmantot tās iespējas, kuras atver šis ceļš uz Mājām, tas tad arī ir unikāli.


Es ļoti mīlu jūs, mani dārgie, un ļoti lepojos ar jums par to, ka jūs izvēlējāties un piekritāt iziet šo ceļu. Tas ir pētnieka ceļš, visādas cieņas, sajūsmas un mīlestības vērts. Es zinu, ka pa to iet ir, no vienas puses, viegli, no otras puses, tas ir jums neparasts process, jūs iegūstat veselu spektru jaunu sajūtu, saistītu ar jaunu iespēju parādīšanos jums. Pamazām jūs apzināties šīs iespējas vienu pēc otras, un paši sajūsmināsieties par savu drošsirdību un satriecošo zinātkāri. Es jūsmoju par jums, mani dārgie, un tas ir ļoti patiesi.


Tad nu parunāsim par pašu jūsu jautājumu. Ķēdīte no čakrām, kuras izkārtotas augšup – tas ir diezgan nosacīts nosaukums “čakra”. To drīzāk var aprakstīt citādi, - jo augstāk, jo grandiozāku nozīmi un izmērus iegūst tie enerģētiskie centri, caur kuriem notiek uzeja, paplašinās piekļuve apziņai. Taču jūsu uztveres atvieglošanai mēs pieņemam šo nosaukumu un sauksim šo enerģētisko robežu numurus par čakrām. Tikko, kā jūs savā attīstībā izejat ārpus 8-tās čakras robežām, kura atrodas 15-28 cm attālumā virs galvas, tikko, kā jūs pārejat robežu starp 7. un 8. čakru, jūs sākat izkārtot spirālveida struktūras augšup. Mēs jau runājam par mīkstās pacelšanās procesu. Katra nākošā čakra augstāk kļūst arvien neizmērojamāka un daudzdimensionālāka, tā arvien vairāk paplašinās. Struktūras, kuras izkārtojas augšup, ir spirālveidīgas, piesaistītas ķermenim, un konstruktīvi turpina jūsu smalko ķermeni, un tai pat laikā tām ir savas īpatnības, kuras pieaug no vienas čakras uz otru.


8-tā čakra ir bāzes čakra un akumulē dievišķo enerģiju, kura nodrošina cilvēka kā vibrāciju-enerģētiskas vienības dzīvotspēju, un, tātad, nodrošina ar enerģiju un iespēju dzīvot katru jūsu ķermeņa šūnu. Čakra ir zeltainā krāsā un ir saistīta ar saules portālu, caur kuru izplatās dzīvības uzturēšanas dievišķo kodu sistēma uz šīs planētas. Tagad jūs saprotat, kāpēc šī čakra ir Dieva saiknes ar Radīto bāzes čakra. Tā ir čakra – uztvērējs, sadalītājs, amortizators, čakra, kura rāda katra indivīda enerģijas iespējas jebkurā Brīdī un uz kuras bāzes notiek enerģētisko struktūru būvēšana un uzturēšana zemāk. Pēc šīs čakras var ātri noteikt organisma enerģētikas vispārējo stāvokli. Pie ievērojamiem enerģijas zudumiem no apakšas (dažādu iemeslu dēļ) enerģija ātri tērējas, un rādītāji 8. čakrā krīt. Rādītājs zemāk par 75% enerģijas šajā čakrā norāda uz fiziskā ķermeņa slimības procesa sākšanos. 99,9-100% parāda brīnišķīgu ķermeņa stāvokli, brīnišķīgas enerģētiskās spējas, tai skaitā arī visu organismu sistēmu un visu ķermeņa šūnu darbam. Ķermenis – tas ir apbrīnojams izgudrojums, brīnišķīgs nesējs materiāla izpētei šajā līmenī, pie kura ļoti daudz strādāja. Taču jebkurā izgudrojumā vienmēr vajag iedvest dzīvību, ķermenim ir jādzīvo un jāstrādā, tam ir jāfunkcionē, lai tas varētu nodrošināt jums maksimālas iespējas pieredzes iegūšanai.


Platīna krāsas 9-tā čakra ir enerģētiska lode, pa daļai saistīta ar mēness enerģiju. Tā atrodas 1,5-1,8 metru augstumā virs galvas un ir sava veida bāzes čakra izejai uz ēteriskajiem kosmiskajiem slāņiem. Es nedomāju, ka ir nepieciešams paskaidrot, kā tas notiek, jo tas būs ar grūtībām un izkropļoti saprotams tagad daudziem no jums, bet dievišķā piebarošana, kura notiek caur šo čakru, ir daļa no dievišķās enerģijas piesātināšanas un nolaišanas procesiem, tās projekcija uz matēriju. Šī čakra atver iespēju iziet uz piecdimensiju telpu no jūsu pasaules. Tas ir papildus enerģijas avots apziņas ceļojumiem uz augšējo mentālu un tās nostiprināšanai tajā. Tā, ja gribat, ir vibrāciju bāze nostiprināšanai mentālajos plānos, tuvinātos visam visumam. Atcerieties, tas, par ko mēs ar jums runājam, - tas ir ceļš uz Mājām. Un 9-tā čakra, ja seko analoģijai, ir viens no pīlāriem, kurš norāda ceļu katram ceļavīram un dod viņam tam spēkus un iespējas.


10-tā čakra – tā ir vēl lielāka diametra energolode, kura, var teikt, jūsu izpratnē ir jau jums pilnīgi jauna pasaule. Neaizmirstiet, ka struktūras augšup tiek būvētas ar lielāku paplašinājumu un paplašinājumu dimensijās, jaunās dimensijās. No 10-tās čakras jūs nokļūstat visuma augšējā mentāla smalko dimensiju pasaulē un “slāņos” augstāk. Jūs nokļūstat pilnīgi jaunos apstākļos un iegūstat jaunas iespējas apziņas ceļojumam visas galaktikas ietvaros. Jūs iegūstat pieeju saskarsmei ar visiem saviem Augstākajiem Es, kuri iemiesoti citās dimensijās, un tas viss ir jūsu dvēsele. Viņi eksistē citās vietās un tur iegūst pieredzi. Faktiski jūs kļūstat par daļu no vienas lielas pieredzes, kuru iegūst jūsu bāzes kosmiskā dvēsele, jūs varat nodot savu pieredzi tieši, lietot to, jūs iegūstat iespēju sazināties un tieši palīdzēt viens otram. Jūs iegūstat iespēju paplašināt kontaktus ne tikai ar jūsu kosmiskās dvēseles daļām, kuras patstāvīgi dzīvo citās visuma daļās, jūs iegūstat iespēju ievērojami plašākiem kontaktiem ar visumu caur tiem savas dvēseles fragmentiem un caur šīm savām paša saiknēm, kurus jūs dibinājāt savās iepriekšējās dzīvēs. Vienā vārdā sakot, jūs iegūstat pieeju kolosālai visa visuma Zināšanai un pieredzei, kurus jūs spējat izmantot, kā arī nodot savu pieredzi, jūsu dvēseles pieredzi, no tā dvēseles fragmenta, kurš tagad iegūst pieredzi uz šīs planētas. Es lūdzu jūs nedomāt, ka tā pieredze, kuru jūs iegūstat šeit, ir nenozīmīga vai kaut kāda nesvarīga. Tas ir pilnīgi nepareizs redzes viedoklis. Tā pieredze, kuru jūs iegūstat un ieguvāt daudzu un daudzu dzīvju laikā uz šīs planētas, tā patiesi ir unikāla un ļoti pieprasīta visā visumā. Pat, ja tagad jūs neapzināties to, ticiet man, tas tā ir. Tieši ar jūsu pētījumiem, ar jūsu pieredzi, pat, ja jūs to neapzināties vai neapzinājāties, šo pieredzi jūs guvāt, notika visuma pieredzes bagātināšanās. Jūs veicāt dažādus pētījumus, un, tieši pateicoties jūsu pētījumiem, tiek sniegta palīdzība Gaijai (Zeme) ar galaktikas koalīcijas spēkiem. Tieši uz jūsu pieredzes daudzo pētījumu pamata tiek būvētas visas palīdzības programmas jums. Tas ir savstarpēji bagātinošs un savstarpēji atkarīgs process. Es ļoti lūdzu jūs nekad nedomāt par to, ka tie, kuri jums tagad palīdz no smalkajiem plāniem, ir labdari jums, nesaprātīgajiem. Tas ir mūsu kopējs darbs, ļoti sarežģīts un skrupulozs darbs, kurš atnes apbrīnojamus augļus. Tieciet, mani dārgie, visi, kuri atrodas šajā pusē, sajūsminās par jums pilnīgi patiesi. Viņi patiesi mīl jūs un sajūsminās. Tāpēc, ka atrasties notikumu centrā vienmēr ir gan sarežģīti, gan atbildīgi, un visi to lieliski saprot. Un, tātad, 10-tā čakra dod jums iespējas ievērojami paplašināt jūsu spēju kontaktēties ar citām jūsu dvēseles daļām, paplašināt kontaktus ar jūsu dvēseļu klasteriem, tas ir kolosāls daudzkārtīgs palielinājums iespējai iegūt informāciju un jums pārraidīt informāciju. Pārraidīt to visumam pieejamā un saprotamā formā. Ja jūs uzskatāt, ka tās zināšanas, kuras jums ir, izmantojot jūsu smadzenes un zemes saprātu, tas ir, tās zināšanas, kuras jūs apzināties, ir vienīgās zināšanas, kuras jūs iegūstat, atrodoties šeit, tad atļaujiet jums nedaudz vilties – tas tā nav. Pieredze, kuru iegūstat un kuru jūs neapzināties līdz tam brīdim, kamēr jūs nepacelsieties augstāk, tā ir daudzkārt lielāka kā jūsu apzinātā pieredze, un šī pieredze katram no jums ir unikāla. Katrs no jums izstrādā konkrētu un interesantu pieredzi, un caur 10-to čakru jūs iegūstat iespēju to nodot tieši.


11. čakra, kura atrodas augstāk, tā ir izeja uz galaktiskajām un starpgalaktiskajām struktūrām. Tas ir, ja runā par ceļu priekšstatos par jūsu ķermeņa stāvokli telpā tagad, kad jūs stāvat ceļa vienā galā un tālu priekšā redzat jūsu ceļa beigu objektu. Jūs skatāties un domājat: “Lūk, tajā galā atrodas manas Mājas, man uz turieni.” Faktiski tā ir izeja uz centrālajām galaktiskajām struktūrām, izeja uz struktūrām, kur esat dzimuši, izeja uz centrālo galaktisko sauli, kā to ir pieņemts šeit saukt. Šīs galaktikas vissvētākā vieta. No šī līmeņa jūs varat kā saņemt, tā arī nodot savu pieredzi un būt tiešā kontaktā ar šīm struktūrām. Tā ir Jūsu Māju Pasaule, kuru redzot, jums patīkami kņud dvēselē, parādās patīkams satraukums un satikšanās prieka gaidas. Visu jūsu ceļu augšup pavadīs liels daudzums tikšanos un lēnas apzināšanās. Tās nebūs lēcienveidīgas apzināšanās, tas ir mīkstās pacelšanās ceļš, tas ir apziņas ceļš, taču jūsu pašreizējas ķermenis turpina palikt uz jūsu mīļās planētas, planētas, jūsu radītas. Jums uz šīs planētas ir jāpabeidz daudzi jūsu iecerētie plāni, jāveic lietas un pasākumi, jāizpilda daži pienākumi. Un tāpēc apzināta pieslēgšanās informācijas saņemšanai un apzinātam ceļojumam uz Mājām notiks lēni, lai būtiski neietekmētu jūsu plānus esamībai uz planētas. Tas ir pareizs jūsu lēmums. Tas ir vīrišķīgs lēmums. Planētas pacelšanās procesā, jūsu mīlestības un jūsu dvēseles radošo procesu akordu pavadījumā, kad jūs paņemsiet savās stiprajās un skaistajās rokās planētas nākotni, planētas, kura tā mīl jūs, kura ar tādu maigumu un rūpēm vienmēr ir attiekusies pret jums, kad jūs patiesā pateicībā un mirdzošā mīlestībā paņemsiet uz rokām šo brīnišķīgo radību – Gaiju, jūs palīdzēsiet viņai veikt to, ko veicat tagad jūs paši. Kad jūs to darīsiet, jūsu apzināšanās pieaugs arvien vairāk un vairāk, un to jūs esat ļoti pareizi nodomājuši.


12-tā čakra – pēdējais aizklājs, kurš atver jūsu apziņai ceļu uz Pamatlicēju līmeni. Tas ir līmenis, kurā jūs varat būt tiešā saskarsmē ar viņiem un iegūt informāciju no tā līmeņa. Tas ir līmenis, kurā tie radīti visumi, kurā notiek visu sistēmu un pasaules kārtības radīšana, balstīta uz dievišķiem likumiem. Tas ir liels radošais laukums jaunu skatuvju celtniecībai satriecošu ideju iemiesošanai mūsu iemīļotā Radītāja radītā izpētei. Tie ir tie laukumi, kurus jūs paši ceļat, lai tur iegūtu tur savu pieredzi. Tie ir tie radošie laukumi, kuros notiek pasaules kārtības visas globālās struktūras radīšana, un tiek izdomātas visas detaļas. Tieši tur tika iecerēts un pārdomāts līdz sīkām detaļām ar mīlestību viss, kas ir radīts uz šīs planētas. Līdz katram zvēriņam, kukainītim, lapiņai, ūdens pilieniņam un tā tālāk. Jūs redzat, ar kādu mīlestību un ar kādu maigumu pret jums tas viss tika radīts?


Attiecībā pret nosaukumiem, domāju, ka ievērojami vienkāršāk atstāt to zem numuriem, jo dot nosaukumus vietējās valodās tām lielajām, daudzdimensionālajām struktūrām ir grūti. Pats nosaukums “čakra” ir visai nosacīts, un to pareizāk ir nosaukt par aizsegiem apziņai, jo visi jūs, Gaismas Darbinieki, atnācāt no tiem līmeņiem, jūs atnācāt no Mājām un turp atgriežaties, un dot nosaukumus šīm pasaulēm cilvēku valodā šajā līmenī patiešām ir sarežģīti. Tas ir gandrīz neizpildāms uzdevums šeit, lai kā es tagad to nesauktu vai nenoteiktu, tas būs ļoti liels izkropļojums. Uzskatiet, ka tās ir durvis uz milzīgām pasaulēm, kurās ir daudz saules sistēmu un bezgalīgs skaits dzīvības formu. Nosauksim tos par Vārtiem. Ar dziļu pateicību, bezgalīgu mīlestību un ciņu


ES ESMU JEŠUA

Saņemts 06.10.2008 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/11/08