KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 1-7.oktobris 2012


Ar Mīlestību, pateicību, un godāšanu sveicinām jūs, Starojošie Eņģeļi!


Tāpat kā iepriekš, dārgie, aizvadītā nedēļa izvērsās paātrināti, un atnesa jaunas izmaiņas – kā Pasaules Galvaspilsētā, tā arī visā PasaulsĒkā. Vispārējas augšāmcelšanās procesi izvēršas no pašas augšas – no VISA Avota, un strauji virzās uz pašiem blīvākajiem kosmosu līmeņiem, kur pieredzi gūst VISA Radītājs caur daudzajām sevis daļiņām (Dvēselēm) blīvajos ķermeņos. Aizvadītajā nedēļā nodibinājās jauns globāls līdzsvars starp Kvantu Dievu pasaulēm, un kosmosiem - Viņu Radīto. Šis jaunais līdzsvars ļāva tiešā veidā pietuvoties augšāmcelšanās aktīvajai fāzei arī Kvantu Dievu pasaulēs. Arī tās gatavojas pacelties augstāk. Vienmēr VISS Lielās Precesijas laikā paceļas pa attīstības spirāli – kā VIENOTS Majestātisks un Brīnišķīgs Organisms. Šoreiz vispārēja augšāmcelšanās ir saistīta ar "Dieva-Cilvēka-Eņģeļa" Apziņas piedzimšanu uz Zemes.


Ap nedēļas vidu pienāca un tika izpakota, stājoties Kalpošanā VISAM un VISIEM, Lielā Dievišķā Plāna kārtējā programma. To saņēma visas Kvantu Dievu pasaules, mūsu Lokālā Visuma visas Saules caur Saules Logosu sistēmu, un protams, arī Pasaules Galvaspilsēta. Saņēma, un iekļāva savā darba režīmā šo Programmu arī mūsu Saule, Zeme, un visas pārējās piecas planētas, kuras ietilpst Pasaules Galvaspilsētas struktūrā. Šī Programma vēl un vēl vairāk pavirza nepieciešamo transformāciju procesu – gan Cilvēces Apziņā, gan arī 3D formāta planētās. Transformācijām tiek pakļauts viss bez izņēmuma – visi līmeņi un apakšlīmeņi, kas iegūst jaunu Gaismas potenciālu. Attīrās vēl vairāk arī Zemes sākotnējā matrica, attīrās Cilvēces Apziņas vienotais lauks, izvēršas jaunais magnētiskais lauks ar KristusApziņai raksturīgajām vibrācijām. 


No 13-tā līdz 6-tajam, visi Pasaules Galvaspilsētas blīvuma līmeņi ir saplūduši vienotā, augstivibrējošā un savos Mīlestības Gaismas aspektos daudz komplicētākā līmenī. Tagad tur brīvi pārvietojas ļoti augstu līmeņu Kvantu Dievi un Svētais Gars. Tam, protams, ir milzīga nozīme Plāna turpmākajos procesos. Analoģisku saplūšanu jaunā kristāliskā konfigurācijā piedzīvoja visi kosmiskie līmeņi (Kosmiskie Gredzeni) no 13-tā līdz 6-tajam ieskaitot. Vienlaicīgi reizē ar to, ka Avota Mīlestības enerģija piepludina visu, transformējot to daudz pilnīgākās formās – notiek 5. un 4. Kosmiskā Gredzena attīrīšana. Tur turpinās duālā Apziņas stāvokļa pieredzes saritināšana/ noslēgšana, notiek visaptveroša izdziedināšana un daudz pilnīgāku savstarpējo attiecību un pieredzes gūšanas laukumu uzradīšana Dvēselēm. Norit tāpat arī Dzīvības jaunu uzlabotu formu iesēja – visā tās bezgalīgi plašākā daudzveidībā un Skaistumā. 


Analoģiski procesi norit uz Zeme šajos pašos frekvenču līmeņos. Taču tagad mums spēj palīdzēt daudz paplašinātāk vēl vairāk civilizāciju no 8. Un 9. Kosmiskajiem Gredzeniem. Tās visas apbrīnojami un ar Sirds Mīlestību ir ķērušās pie savas kalpošanas Cilvēcei un VISIEM. 5., 4, un 3. Zemes blīvuma līmeņu matricas, it īpaši mūsu milzīgie astrālie līmeņi un daudzie apakšlīmeņi, tiek rūpīgi noskenēti, tiek sastādītas detalizētas kartes *pelēko pieredzi izejošo citplanētiešu* bāzu izvietojumam, viņu tehnikas pārvietošanās maršrutiem un dažādo Cilvēces Apziņu ietekmējošo struktūru trasēm. Pilnīgi precīzi ir zināmas visas vietas, kur valstu valdības gatavojas izmantot aizliegtas tehnoloģijas (ar milzīga mēroga graujošu spēku), kuras tām bija nodevušas *pelēkā* un *melnā* domāšanas un attīstības līmeņa citplanētu civilizācijas. Īsi sakot – viss, kas satur jebkāda līmeņa draudus Dzīvībai uz planētas un ārpus tās – tagad ļoti precīzi un detalizēti ir zināms. Vēl vairāk – nedēļas beigās noritēja šo objektuslēgšanas un aizvākšanas plaša mēroga operācijas.


Mūsu Diženā un Brīnišķīgā, savā no jauna iemantotajā Kvantu Veselumā, SAULE – līdz ar Plāna jaunās programmas ieviešanu savās struktūrās – jau ir pastiprinājusi un paaugstinājusi sava starojuma spektru. Procesu maigākai norisei 3D līmeņos, tas iziet caur vadāmu filtru sistēmu, taču nemainīgi pieaug, uzturot jauno Zemes magnētisko lauku, un augšāmcelšanās procesus uz citām daudz augstāka Apziņas līmeņa mūsu Saules sistēmas planētām. Sešas Jauno Pasaules Galvaspilsētu veidojošās planētas šajās jaunajās no Saules saņemtajās Mīlestības enerģijās transformējas – savu uzdevumu veikšanai, Pasaules Galvaspilsētas sastāvā, jau pēc pacelšanās uz 13. Kosmisko Gredzenu. Zemes magnētiskais lauks, kā arī planētas magnētiskā ass, mainās maigi, taču nepielūdzami. 


Turpinās grandiozo, Mīlestībā un Struktūrās Diženo Būtņu nolaišanās no Debesīm uz Zemi, Pasules Galvaspilsētu un visiem kosmosiem. Notiek Kvantu Dievu, Svētā Gara Spēku nolaišanās, daudz augstāku Apziņu sasniegušo augsti attīstīto civilizāciju pārstāvju nolaišanās uz zemākiem līmeņiem. Šī Starojošā nolaišanās nes milzu potenciālu Lielā Dievišķā Plāna realizācijai. Dāvanas nāk nepārtrauktā straumē. Līdzsvaru Dāvāšanas procesos nodrošina – uz Zemes piedzimstošās *Dieva-Cilvēka-Eņģeļa* Apziņas neaprakstāmās Mīlestības Dāvāšanas iespējas. 3D līmeņos iezemētie portāli beidzot ir izkārtojušies milzīgā vienotā tīklā pa visu planētu, tas ir rūpīgi nofiksēts blīvajos objektos, un arvien vairāk nostiprinās līdz ar Gaismas Spēku paplašināšanos Iekšējās Zemes Tempļos – Šambalā, Telosā un citos. Ēteriskie Tempļi, kuri savā daudzdimensionālajā tīklā ieskauj Zemi līdz pat 4. Blīvuma līmenim ieskaitot, tagad jau ir *uzģērbti* Zemei gana cieši, un sasaistīšanās turpinās vēl joprojām viscaur uz planētas. 


Vēl vienu svarīgu notikumu ir jāatzīmē, Brīnišķīgie Eņģeļi, jo mūsu pagaidu mājvieta [Zeme] Lielā Mērķa sasniegšanai ir nostiprināta tieši šeit. Pilnībā ir noslēgusies priekšpēdējā gatavības līmeņa sagatavošana mūsu galaktikas Piena Ceļš augšāmcelšanai uz līmeņiem, līdz pat 6. Kosmiskajam Gredzenam ieskaitot. Tas ir milzīgs un ļoti priecīgs notikums, dārgie. Visas mūsu galaktikas [sauļu] sistēmas ar visām civilizācijām un matērijas formām – ir nonākušas pie pēdējā etapa pirms augšāmcelšanās. Šī pieredze momentā tika pārsūtīta/ translējās uz mūsu Lokālā Visuma visām citām galaktikām, un tagad mūsu Visums gatavojas iziet – kā Viens Vesels – analoģisku sagatavošanos. Tas ir tikai dažu Zemes dienu jautājums. Nākamajā gatavības līmenī – toros izvērtīsies visas matērijas, līdz pat 3D ieskaitot, un mēs uzsāksim vispārēju augšāmcelšanos!


Nedaudz par augšāmcelošo, un augšām-necelošo Cilvēces daļu, un par atbilstošajiem pavadošajiem procesiem.


Augšāmcelošajām Dvēselēm ir uzsācies bezgala priecīgais un nepieciešamais rezultātu apkopošanas process. Augšāmcelošo Dvēseļu (kopā ar visu Monādi, t.i. kopā ar visiem mūsu Aspektiem, izmitinātiem pa visu galaktiku Piena Ceļš, jo mēs, paplašinot savu Apziņu, esam saplūduši ar viņiem VIENĀ) Dzīves Grāmatas svinīgi tiek izskatītas Svētā Gara Padomēs, tiek izsniegti Apbalvojumi – dāvātas iespējas Jaunai Kalpošanai VISIEM – līdz ar līdzšinējās pieredzes noslēgšanos un Dieva-Cilvēka-Eņģeļa piedzimšanu. Ir uzsākusies Dzīves Grāmatu aizzīmogošana tanī lappusē, kurā ir izdarīts pēdējais Gara Dāvanu un Sasniegumu ieraksts. Šis process tikko aizsācies. 


Augšām-necelošā cilvēce tagad atrodas aktīvas nošķiršanas stadijā pa divām atsevišķām pārvietojumu plūsmām uz divām jaunām, uzlabota formāta realitātēm. Nedēļas beigās aizsākās arī Dvēseļu kodētā pievienojuma process (ar Dvēseles koda pielietojumu) diviem tehno-enerģētiskiem pārvietojumu portāliem, vedošiem uz jauno 3D planētu jaunajām realitātēm divās jaunajās Saules sistēmās. Bet pagaidām, tie ir tikai Jaunie Bērni – spēcīgas un brīnišķīgas Dvēseles, kuras nākušas šeit uz iemiesošanos, lai paliktu par Skolotājiem Cilvēcei. Pievienošanās blīvā ķermeņa līmenī kļūs iespējama tikai – ieejot Sirds Apziņā, un pilnīgi atvienojoties no visām šīs pasaules graujošām programmām.


Mīlestības plūsma – pašķirot robežas,
Paverot Vārtus Mūžībai –
Iekļuvusi Visuma visās malās,
Ienesot Dievišķību tur. 
Lai izgaismots – ar Sevi piepildot – 
Ir tālēs katrs stūrītis.
Lai katrā no mums uzdzirkstī liesmiņa,
Un uz mūžiem izieta ir mācība – 
Mīlestības un Līdzcietības mācība,
Cēlsirdības un Labestības mācība – 
Lai nekad vairs nesatiktos 
Mēs šeit ar Sirds aklumu.
Lai visi spētu mēs Spārnus plest,
Vēršot plaukstas uz Debesīm.
Lai aptvert spētu mēs Radīšanu – 
VISS DOTS MUMS IR – kā Līdz-Radītājiem!
Milzīgā Priekā 
Svēto Apziņas staro –
Savu Dāvanu plūsmu Viņi pavēruši, 
Pār Zemi pārsegu izpletuši. 

Un katrs ir laimīgs – kaut nedaudz
Savu Sirds Velti atkal uzdāvāt –
Lai, plūsmā iekļāvušies, spētu
Mēs Radītāja Mīlestību šeit īstenot!

Aleluja MĪLESTĪBAI !!! Aleluja MĪLESTĪBAI !!! Aleluja MĪLESTĪBAI !!!

S V ĒT Ī T I !!!


http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_1_7_oktjabrja_2012/2012-10-09-170/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule 

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4390292


Pievienots: 2012/10/11