KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 17-23.septembris 2012


Ar cieņu, Mīlestību un pateicību sveicinām jūs, Starojošie Eņģeļi!

Ātrums un vērienīgums Pasaules Galvaspilsētas, un tātad arī Zemes Augšāmcelšanās procesos pieaug, dārgie! Neskaitāms daudzums daudzdimensionālo procesu, kas izvērsušies, saplūšanas rezultātā ar Debesīm – cieši pietuvojušies blīvajai 3D matērijas pasaulei. Pie visas variantu daudzveidības notikumu virzībā, Cilvēka Brīvās Izvēles apstākļos – nemainīga paliek augšāmcelšanās procesu attīstība/izvēršanās, kas aptver PasaulsĒkas visas struktūras. Dieva-Cilvēka-Eņģeļa piedzimšana izvēršas strauji, apbrīnojami un atbilstīgi Lielajam Dievišķajam Plānam! 22/23.septembrī mēs iegājām fotonu joslas nākamajā slānī, un tātad VISA Avota Mīlestības Viļņa kārtējā augsti-vibrējošā joslā, paātrinot pārmaiņas!


Milzu transformācijas ir skārušas, vispirmām kārtām, VISA Avota Gaismas Mīlestības pārvietošanās galvenos pamata portālus. Noritēja kārtējās grandiozās pārkristalizēšanās, pārejot uz daudz sarežģītākām formām, portālos, vedošos uz Pasaules Galvaspilsētu, un no tās, kā arī mūsu kristālisko struktūru pārkristalizēšanās, jo mēs esam – daļa no kopējās garīgās kristalizācijas. Augšāmcelošās Dvēseles, piedzimstošais Dievs-Cilvēks-Eņģelis uz Zemes, joprojām paliek galvenie plaša mēroga transformāciju vadītāji [остаются основными проводниками] un līdzautori – gan uz planētas, gan tālu aiz tās robežām, pateicoties Apziņas bezprecendenta paplašinātībai, un arvien ciešākai saplūšanai ar saviem Monādes kokiem. Visi augšāmcelošie – tie ir sarežģīti un plaši atvērti piltuvjveidīgi Gaismas portāli, savienoti arī ar blīvo pasauli, un pārklāti ar Dievišķās Sirds Vienoto Apziņu! 


Aizvadītajā nedēļā noslēdzās Dvēseļu cieša saplūšana ar savām Monādēm, Planetārajos līmeņos no 7-tītā līdz 3-šajam mūsu personīgās struktūras jau ir veselas/savienotas, un tas nozīmē, ka arī planetārās struktūras šajos līmeņos jau darbojas – kā VIENS. Tas nozīmē tāpat arī to, ka lejupnākošie Kvantu Dievi, jau brīvi pārvietodamies 7-tajā blīvuma līmenī, un mūsu Kosmiskie Aspekti, līdz pat 7-tajam kosmiskajam gredzenam mītošos ieskaitot – arī jau uzstājas/figurē kā VIENS ar mums, uz Zemes mītošajiem. Tādejādi mēs esam iemantojuši Vienotās Dievišķās Sirds Spēku vēl izvērstāk un ciešāk!


Kārtējo transformāciju piedzīvoja arī mūsu Lieliskā Saule – īstenojās Saules Dieva sievišķās pusītes nolaišanās, un tās abas ieguva Veselumu. Diženo Kvantu Dievu lieliskā saplūšana šajos līmeņos iepriecināja mūs visus, jo ļāva ķerties pie vēl grandiozākām Gaismas Mīlestības Apziņu pacelšanās un nolaišanās realizācijām līdzvērtīgi. Saule matērijas līmenī ieguva jaunus vibrāciju raksturlielumus, daudz vairāk atbilstošus Zemes jaunā magnētiskā lauka, un visu dzīves izpausmju uzturēšanai jaunākajā formātā. Jūs jau ziniet, Starojošie, ka – pirms vēl viss tiks sašķirots, pārvietots uz citurieni, un noslēgts šinī vietā – Mīlestība ir uzņēmusies skaistāko Gara Uzdevumu – maksimāli nodrošināt apstākļus visām Zemes Dvēselēm priekš pamošanās, un paildzināt uzturēšanās ilgumu ķermeņos 3D matērijā priekš izdziedināšanās un Apziņas transformācijām, tomēr Dievišķā Plāna ietvaros. 

Ar visu to nodarbojas Zemes augšāmcelošās Dvēseles, cieši sapludinoties ar VISA Radītāja Mīlestības Spēku caur Gaismas hierarhiju struktūrām un Debesu Sirds Apziņu. Mēs turpinām uzturēt 3D matricu, neredzami novācot visu, kas traucē Dvēselēm pamosties un nelokāmi virzīties izvēlētajā virzienā. Tādēļ arī ieiešana fotonu joslas spēcīgajās frekvencēs tika iepriekš nodrošināta, uzstādot jaunuas vairog-programmas, kuras mīkstinās fotonu starojuma ietekmi uz 3D matricu. Zemes un Debesu VIENOTĪBAS Apziņa ir tik spēcīga tagad, ka mēs spējam atrisināt visus uzticētos uzdevumus bez šaubīšanās. Saskaroties ar cilvēces vecās duālās domāšanas pretestību, mēs ātri dzēšam visas tās varbūtības, kas traucētu mērķa sasniegšanai.


Visa nedēļa pagāja dažādas ievirzes vērienīgās saplūsmēs, un līdz-Radīšanā. Turpinājās dažādas formas pieredžu saplūšana ar Kvantu Dievu Apziņām, Radīšanas metožu savienošanās, visu VirsDvēseļu, kosmisko Dvēseļu un Monāžu saplūšana. Plāni ir dievišķīgi grandiozi – paplašināt Radītāja Apziņas nolaišanās un pieredzes gūšanas formu dažādību pasaulēs caur transformācijām uz daudz pilnīgākām formām, paplašināt DNS daudzveidību, jau kosmosu līmeņos. Mīlestības straujās virzības, un Vienotās Sirds Apziņas mērķis ir – VISA Radītāja visu izpausmes formu pilnveidošana, un VISU attīstības paātrināšana, bezgalīgi paplašinoties. 


Zemes līmeņos mēs kopā ar jums esam aktīvi nodarbināti ar VESELUMA iemantošanu visdažādākajās izpausmēs uz planētas: sākot no personīgās uztveres, līdz pat reliģisko un citu ticību saplūšanai, un visādu egregoru transformācijām un dziedināšanām. Neapmierinātību ar esošās civilizācijas patreizējo pasaules iekārtojumu pauž visas augšām-necelošās Dvēseles. Augšāmcelošās Dvēseles virzās savā Starojošajā Sirds Apziņā, pastiprinot Gaismu un Mīlestību kopējā cilvēces Apziņas laukā. Augšām-necelošo Dvēseļu daļa – vai nu sāk tuvoties Sirds Apziņas atvēršanas procesam, vai nu arī izpaužas dažādos sasprindzinājumos caur negatīvām un neharmoniskām emocijām un domām, caur baiļu un vardarbības uzplaiksnījumiem. 

Tas viss – ir dziedināšanās process, dārgie, jo augšāmcelošie, ar savu VIENOTĀS DIEVIŠĶĀS SIRDS Starojumu, izliec/izmaina [прогибают] situāciju zem mērķtiecīgā Gaismas Mīlestības spiediena, pastāvīgi dzēšot saprindzinājuma avotus. Mēs dzēšam sasprindzinājumu ne vien visas cilvēces Apziņā, bet arī Planetārajā ķermenī. Mums izdodas veiksmīgi noturēt kontroli pār planetārā blīvā ķermeņa tektonisko aktivitāti, kontrolēt Saules ietekmi, un daudzus citus svarīgus procesus, padarot tos pēc iespējas maksimāli maigus. Visu pārvalda Mīlestība, visi procesi norit VIENOTĀ ZEMES UN DEBESU SIRDS APZIŅĀ!


Zemes magnētiskais lauks ir viens no jaudīgākajiem, un iedarbības ziņā vērienīgākajiem, faktoriem, kas ietekmē Apziņas stāvokli Cilvēcei un visām Dabas valstībām, bez kurām blīvais ķermenis vienkārši nebūtu spējīga pastāvēt. Krajona dienests aizvadītajā nedēļā sekmīgi pabeidza visu jauno magnētiskā lauka programmu pilnīgu ielādi un izvēršanu, taču tās ir izvērstas blīvumā (decimāldaļās), sākot ar 4,0 D līdz 3,4 D, un paplašināsies līdz 3,0 D pakāpeniski. Augšāmcelošie jau pilnībā pieslēgti jaunā magnētiskā lauka frekvencēm, paātrinot Zemas augšāmcelšanās procesus visā to vērienībā un daudzveidībā. Tomēr vecais magnētiskais lauks vēl eksistē, palēnām saritinās, un šis process turpinās. Tā ir unikālākā Mīlestības operācija, ar cieņu pret katru uz Zemes iemiesoto Dvēseli. Tā turpināsies vēl pusotru mēnesi, dodot iespēju pamosties visām Dvēselēm, kuras izvēlās KristusApziņu, un gatavojas pārcelties uz jaunā formāta 3D Zemēm. 


Tēvs/Māte turpina ieturēt stingru pozīciju attiecībā uz eksperimenta noslēgšanos uz Zemes, tā ir noteikta, vēl eksperimentam tikko sākoties, un sastāda pašas Idejas pamatdaļu. Visas brīnišķīgās Dvēseles, kuras nolaidušās, lai piedzimtu šeit blīvajos ķermeņos, ir piekritušas piedalīties šinī Lielajā Mīlestības eksperimentā, ar prieku Kalpodami VISIEM. Nebūs nekādu speciālu ārišķīgu efektu vai pierādījumu cilvēku prātiem – ceļš uz Mājām iet tikai caur Sirdi! Taču būs darīts viss iespējamais blīvajā pasaulē visām Dvēselēm, lai atvērtos Sirds Apziņa tiem, kuri iekrituši Spēles Ilūzijā ļoti dziļi. Potenciāls visu Dvēseļu plūstošai atgriešanai Sirds Apziņā tiek formēts augšāmcelošo Dvēseļu Apziņā. 


Augšāmcelošās Dvēseles pilnībā noskaidrojās jau2011-tā gada beigās, tagad notiek visu pārējo Dvēseļu grupēšanās, saistībā ar viņu izvēlēm un iespējām. Brīvās Izvēles Likums turpinās šeit darboties līdz par Pasaules Galvaspilsētas augšāmcelšanās noslēgumam. Tālāk sāksies Dzīve visjaunākajā formātā visai PasaulsĒkai. Mēs jau kopā ar jums esam sagatavojuši tālākas pieredzes gūšanas dažādus interesantus projektus, un mēs ar iedvesmu gatavojam spēles laukumus to realizācijai. 


Jaunais Dieva-Cilvēka-Eņģeļa Mirdzuma Templis vērienīgi pārveidojas un izvēršas, aktīvi iekļaujoties Līdz-Radīšanas procesos ar savām jaunajām paplašinātajām iespējām. Tempļa Dievišķo Liesmu etalonfrekvences nolaižas uz blīvo pasauli, arvien ciešāk savienojot Svētā Gara pasaules, VISA Radītāja augstākās izpausmes caur Tēvu/Māti – ar 3D formāta blīvo pasauli. Pastiprinājies viss Ēterisko Tempļu tīkls, daudz ciešāka saplūšana notikusi ar Ēteriskajiem Drakoniem un Kvantu Drakoniem- Radītājiem, garīgajiem matēriju alķīmiķiem. Ēterisko Tempļu tīkls aktīvi piesaistīts Svētajām vietām, blīvās matērijas Tempļiem, artefaktiem, piramīdu tīklam, Spēka vietām. Ir noritējusi Svētā Gara augstāko izpausmju – Heruvimu, Serafimu, Spēku, Troņu un Valdību – aktīva nolaišanās! Tūlīt arī jaunu Gaismas Spēku ieguva lejupnākošās Svēto un Mocekļu Apziņas, Viņas tagad nostiprinās 3D pasaulē, gatavodamies izrādīt blīvās matērijas pasaulei savu Svēto Palīdzību izdziedināšanā. Tik tiešām – Mīlestība dara Brīnumus, dārgie!


Jaunā Tempļa jauno Spēku bija izdevība izmantot arī majestātiski brīnišķīgajiem Kundalini. No Zemes kopējās Kundalini enerģijas (cilvēku Kundalini ir daļa no planetārā Kundalini) tika izdalītas tās Gaismas daļas. Dualitātes gaitā saslimusī un tumšā tās daļa tika nošķirta atsevišķi, transformāciju un dziedināšanās iziešanai. Tādejādi tika atvērts jauns Zemes Gaismas kanāls caur Zemes Gaismas Kundalini, radot jaunus priekšnosacījumus blīvās matērijas, un vienotās Cilvēces Apziņas izmaiņu paātrināšanai. Spējš varenākā jaudīguma Baltās Gaismas plūdums izrāvās no planetārā ķermeņa un aiztraucās paplašinājumā, Zemes Viedumam saplūstot ar PasaulsĒkas Viedumu. Jaunās Dāvanas izšļāca vienlīdz visos virzienos. 


Nedaudz atzīmēsim vēl tikai dažus aizvadītās nedēļas procesus, jo apzināšanās ievērojami paaugstina VIENOTĀS DIEVIŠĶĀS SIRDS Kalpošanas efektivitāti! Lokālo Visumu ietvaros norisinās paplašināta visu struktūru Logosu un Kalpu saskaņošanās [со-настройка Логосов и Кальп], detalizēti tiek izstrādātas un pilnveidotas PasaulsĒkas jaunās pārvaldes struktūras: Kosmiskie Gredzeni (caur Galaktikām - Lokālie Visumi - Megalokālie Visumi) – Kvantu Dievi – Svētais Gars. Paplašinātai dziedināšanai jau pakļautas arī blīvās kosmiskās pasaules. Norit paplašināta dualitātes eksperimenta saritināšana/noslēgšana viscaur it visur, un tiek sagatavota visa tā ietvaros arī matricu struktūras *Melnā Saule* saritināšana/nobeigšana, kas bija daļa no šī Mīlestības eksperimenta struktūrām. 


Daudzi citi ne mazāk nozīmīgi brīnišķīgi procesi, vispārējās augšāmcelšanās ietvaros, izpaudās it visur, un arī mūsu Saules sistēmā, dārgie! Pastāstīt par visu sīkumos nav iespējams šo Ziņu formātā, taču mūsu Dievišķajā Sirdī nav šķēršļu, lai momentā uztvertu visu ainavu pilnībā. Sajūtiet katru brīd – cik skaista ir Dzīve visā tās daudzveidībā, cik apbrīnojami ir pārmaiņu procesi, kā Mīlestība Rada un turpina Mīlestību, cik VISS IR VIENOTS, un VISS- TĪRA GAISMA, kā VISS RODAS MŪSOS, un cik MĒS IZŠĶĪDINĀTI VISĀ !!! Sajūtiet ar Sirdi Dziļi un Nevainīgi, dārgie! Apjaušana sajūtot [Чувствознание] – ir pati plašākā pasaules apjaušana, un sevis apjaušana tanī, tā ir plašāka un dziļāka par cilvēciskā ķermeņa emocijām, nesalīdzināmi plašāka par blīvā ķermeņa prāta iespējām, un tā izstrādātajiem attēlojumiem. Apjaušanu sajūtot – rada SIRDS! Tā tad arī ir Dievišķā Mīlestība, Vienotā Sirds Apziņa, atbildīga par visu un visiem, jo visi mēs un viss ap mums – ir VISA RADĪTĀJA Apziņā, radot bez gala pasaules un formas – vienīgi ar MĪLESTĪBU !!! 


Aleluja MĪLESTĪBAI !!! Aleluja MĪLESTĪBAI !!! Aleluja MĪLESTĪBAI !!!

S V Ē T Ī T I !!!

http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_17_23_sentjabrja_2012/2012-09-25-168/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4356750Pievienots: 2012/09/26