KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 3-9.septembris 2012Ar Mīlestību, cieņu un pateicību sveicinām jūs, dārgie !

   
Aizvadītā nedēļa bija piesātināta Debesu Gara un augšāmcelošo Zemes Dvēseļu kopējiem darbiem, Līdz-Radīšanā kopā ar neskaitāmām starojošām apziņām, kuras nemitējas ierasties mūsu Saules sistēmā, sakarā ar Pasaules Galvaspilsētas augšāmcelšanos. Vienlaikus augšāmcelošo Dvēseļu paplašinātā apziņa turpināja vērienīgu pārmaiņu procesus visos kosmiskajos gredzenos, kvantu dievu pasaulēs, Svētā Gara mitināšanās sfērās. Visi procesi attīstās pēc Lielā Dievišķā Plāna, tiek Dieva Acs Tīkla pārraudzīti un Tēva/Mātes Apziņa kontrolēti. Transformāciju tempi pastāvīgi pieaug, un arvien vairāk un vērienīgāk pietuvojas blīvajai – mums tik labi pazīstamajai pasaulei, kuru mēs uztveram caur saviem brīnišķīgajiem cilvēciskajiem ķermeņiem. Piedzimstošā Dieva-Cilvēka-Eņģeļa un Debesu savstarpējo Dāvanu svētais līdzsvars tiek uzturēts dievišķā balansā un pastāvīgā attīstībā. 


Noslēdzies ir visu četru iepriekšējo cilvēcisko civilizāciju laika līniju attīrīšanas process. Tas ir ārkārtīgi svarīgs notikums, Starojošie Eņģeļi, jo mūsu vietā neviens cits nevarēja paveikt šo milzīgo un rūpīgo darbu. Viss uzkrātais mūsu DNS atmiņā, brīnišķīgās Gaijas DNS atmiņā, visu to caur sevi ir laidušas Dvēseles, iziedamas pieredzi šeit, ne vienu vien reizi. Mēs apsveicam mūs visus, dārgie, ar šo svarīgo noslēgumu, jo tagad mūsu koncentrēšanās vērsta tikai uz patreizējās civilizācijas pieredzes izskatīšanu un attīrīšanu, sagatavojoties tās nobeigumam. Ir notikusi visu četru Zemes Dzīves Grāmatu aizzīmogošana Tēva Dzīves Grāmatā, kas tika pavadīta ar svinēšanām un rituāliem Debesīs. Šīs planētas Dzīves Aplis, Pieredzes Aplis dievišķajai formai *Cilvēks*, vecā formāta visblīvākajā pasaulē – noslēdzas, izpildot savu pamata uzdevumu – *Dieva-Cilvēka-Eņģeļa* Apziņas piedzimšana, un pilnīga pārbūve mūsu Megalokālā Visuma iekārtojumā, ietverot milzīgu daudzumu lokālo visumu un galaktiku tajos. Pavisam drīz sāksies jauns cikls visās pasaulēs, cikls ar jauniem nosacījumiem un pieredzes gūšanas formām Dvēselēm. 


Tanī pat laikā, Starojošie, abu Mirdzošo Gara Tempļu – Sanat Kumaras Tempļa un Debesu Mirdzuma Tempļa – saplūšana uz Zemes intensīvi turpinās. Kopīgais daudzdimensionālais un bezprecendenta milzīgais Templis nosaukts *Dieva-Cilvēka-Eņģeļa Mirdzuma Templis*. Jaunā Tempļa celtniecība no Pasaules Galvaspilsētas paplašinās tagad uz Lokālo Visumu līmeņiem, tā tiek pavadīta ar daudz ciešāku visu Virsdvēseļu apvienošanos, un Svēto Liesmu etalonfrekvenču savienošanos, iegūstot Jaunu Spēku savos Gaismas parametros. Tas ļauj paātrināt MĪLESTĪBAS Mirdzošās Gaismas nolaišanās procesus milzīgā ietekmes spektrā transformācijām blīvajā zemo vibrāciju kosmosu pasaulē, sagatavojot mūsu planetāro 3D matricu un visus kosmiskos gredzenus noslēdzošai sašaurināšanai, un vienlaikus – jaunu uzlabotu formu izvēršanai. Stacionārās pieredzes gūšanas formas – SFĒRAS – transformējas par TORIEM, evolucionāra lēciena īstenošanai, lai pēc tam, izejot no jauna punkta, izvērstu atkal jaunas pieredzes gūšanas sfēras bezgalīgi lielam skaitam Dvēseļu. PasaulsĒkas evolūcija turpinās bezgalīgi!


Jaunu Gaismas etalonfrekvenču parādīšanās Pasaules Galvaspilsētā (mūsu izmaiņās esošajā Saules sistēmā), pastāvīga telpu vibrācijas frekvenču nomaiņa ļauj paātrināt visus procesus, ievest jaunas, daudz spēcīgākas Mīlestības enerģijas, īstenot šeit, un daudzos dažādos citos kosmiskajos gredzenos, kvantu pasauļu milzīgāko Mirdzošo Apziņu un Svētā Gara Sfēru pārstāvju nolaišanos. Tā arī aizvadītajā nedēļā mēs vēl daudz vairāk pietuvinājām šeit savus Augstākos Aspektus, *uzģērbām* tos saviem smalkajiem ķermeņiem. Mūsu monādes ir satuvinājušās ar mums, uz Zemes esošajiem, kā nekad vēl, un tātad – arī ar planētu. Viņas ir nostiprinājušās jau ceturtajā Zemes blīvuma dimensiju līmenī. Robeža starp mūsu cilvēcisko zemes apziņu un Debesu apziņu izzūd arvien pamanāmāk. Ir notikusi arī Erceņģeļu un Arheju, neskaitāmu un dažādu Eņģeļu, tanī skaitā arī Zeltīta Eņģeļu masveida nolaišanās, un viņu pietuvošanās ļoti tuvu blīvajai pasaulei. Pastāvīgi papildinās un nāk klāt šeit augsti attīstīto civilizāciju milzīgā Gaismas armija, jo savstarpējā Dāvāšana nodrošina Augšāmcelšanās vispārējo procesu nemitīgi maigu plūdumu, sinhronitāti, un dievišķu skaistumu. Debesu Apziņas un augšāmcelošo Dvēseļu Apziņas vienotais veselums sastāda tādu Skaistumu un Varenumu, ka ļauj mums kopā paveikt unikālo Gaismas darbu blīvajā pasaulē: bez būtiskām kataklizmām sagatavot mūsu unikālo planētu augšāmcelšanai un visu Dvēseļu pārceļošanai. 


Milzīgu mērogu transformācijas norisinās uz viena no Pasaules Galvaspilsētas galvenajiem portāliem – Saule. Vairāki jauni garīgās kristalizācijas apvalki ļauj noturēt – ārkārtīgi jaudīgo enerģiju ietekmi uz blīvo pasauli – pieņemamā/nekaitīgā līmenī, un rūpīgi izsekot pārvietošanās procesus visām enerģijām, kuras pastāvīgi ieplūst/iekļaujas [Saules] sistēmā, un uz mūsu planētas. Vienlaikus, turpinoties vērienīgai attīrīšanai un transformācijām, tas ļauj uzturēt mūsu ķermeņu dzīvības oglekļa formu – līdz pat Dvēseļu pārcelšanās brīdim. Īstenojamo operāciju unikalitāte satriec mūsu šīszemes prātu, taču Dievišķajai Sirdij ir saprotama! Jūs jau zinat, ka, saskaņā ar Tēva/Mātes Plānu, augšāmcelošie pametīs oglekļa ķermeņus, un pārvietosies – vai nu uz jauniem silīcija ķermeņiem, vai arī uz Saprāta pastāvēšanas Gaismas formām. Augšām-necelošām Dvēselēm, ar Mīlestību un Godāšanu, tiks Dāvāta iespēja transformēt (attīrīt) apziņu un blīvos ķermeņus, ar tam sekojošu pārvietošanos uz jaunām (uzlabota matricas formāta) 3D Zemēm.


Jaunās (3D jauno formātu saturošās) Saules sistēmas ir izšķīlušās/atšķēlušās no Saules Apziņas, un pagaidām stingri nostiprinājušās ceturtajā blīvuma līmenī un augstāk. Tanīs [jaunajās Saules sistēmās] atrodas arī divas jaunās 3D Zemes. Pa speciāliem portāliem tās pieejamas ir Svētā Gara sfērām, Kvantu Dieviem, un jaunajiem garīgajiem kuratoriem no kosmosa augsti attīstītās daļas. Viss atrodas vienā no noslēdzošajām sagatavošanās stadijām, tanī skaitā arī izdziedināto blīvo ķermeņu tehniskie pārvietošanas portāli.   


Dalās [atšķeļas] arī Zemes Kundalini, saudzīgi sagatavojot izdziedināto blīvo ķermeņu pārvietošanos uz jaunām mītnes vietām.
Maldena, un citas 4D augšāmcelšanās planētas arī noslēdz sagatavošanos to Dvēseļu uzņemšanai, kuras izvēlējušās dažādus ceļus un mērķus savai pārejai, augšāmceļoties. 


Piektā civilicācijas cikla cilvēces [mūsdienu cilvēces] augšām-necelošajai daļai vēl joprojām tiek piešķita izvēles brīvība – atgriezties Sirds Apziņā caur KristusApziņu, un pārcelties uz jaunajām 3D formāta planētām, vai arī šīs Dvēseles Augšāmcelšanās Uzliesmojums uznesīs –no blīvajiem ķermeņiem – uz Svētā Gara sfērām – izdziedināšanai. Augstākajā paplašinātajā Trīsvienības Padomē, kurā ietilpst Lokālā Visuma Gara Padome, tam piestiprinātie Kvantu Dievi, un augsti attīstīto civilizāciju pārstāvji, jau ir apstiprināti augšāmcelošo Dvēseļu saraksti. Aizsācies ir arī augšām-necelošo Zemes cilvēces Dvēseļu sadalīšanas/ sašķirošanas process, atbilstoši pārcelšanās iespējām. Visu apziņa transformācijas procesu paātrināšanai, un faktiski – lai nodrošinātu apziņai izeju no dualitātes spēles patreizējā 3D matricā – Diženās Tēv/Mātes Apziņas ievieš tagad Planetārajā matricā Sākotnējo Dieva Īpašību frekvences. Visām Dvēselēm tādejādi tiek piešķirta iespēja apziņā ātri atgriezties pie savas SĀKOTNES – pie Sirds Apziņas, pie Mīlestības Apziņas, pie visu un VISA Vienotības Apziņas!


Turpinās Jaunā magnētiskā lauka izvēršanās, vienlaikus akurāti dzēšot veco magnētisko lauku. Joprojām vēl pastāv divas atšķirīgas magnētiskās asis – vecā un jaunā, ar 7 grādu nobīdi, taču jau ir notikusi viņu apvienošanās caur enerģētiskajām bedrēm ar šādu [7 grādu] amplitūdu Dienvidu un Ziemeļu magnētiskajos polos. Magnētiskā lauka nomaiņa – tas ir viens no grandiozākajiem faktoriem, kurš ārkārtīgi strauji ir spējīgs izmainīt apziņas stāvokli cilvēcei, un tās oglekļa ķermeņus. 


Aleluja MĪLESTĪBAI !!! Aleluja MĪLESTĪBAI !!! Aleluja MĪLESTĪBAI !!!
S V Ē T Ī T I !!!


http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_3_9_sentjabrja_2012/2012-09-10-166/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule  
http://www.draugiem.lv/#/blogs/?p=7903068


Pievienots: 2012/09/14