KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 6-12.augusts 2012Ar Mīlestību, Godāšanu un Pateicību sveicinām jūs, dārgie!

Aizvadītajā nedēļā Zeme un viss Radītais ir iegājis nākamajā pārveidojumu fāzē, ir pagrieztas jaunas Atslēgas Vienotajā Dievišķajā Plānā! Visu atkal vērienīgi pārņem Avota Mīlestības Vilnis. Visu programmu vadītājs [проводник] un aktivizētājs, un Vienotās Dievišķās Sirds Gaismas Spēka pastiprinātājs ir šeit piedzimstošais Dievs-Cilvēks-Eņģelis, līdz ar visām diženajām Apziņām, kuras koncentrētas mūsu Saules sistēmā, plaša mēroga izvērsumā, kas saucas Jaunā Pasaules Galvaspilsēta. Viss izvēršas dievišķīgi skaisti!


Vispirms jāpasaka, Starojošie, ka pārmaiņu globālais vēriens jau nonācis līdz 3D blīvumam caur 4D blīvumu, un izvēršas maigi, bet strauji. Vienlaicīgi ar pārmaiņām mūsu (Saules) sistēmā, pārmaiņas sinhroni pārņem visu ceturto kosmisko gredzenu un pārējās pasaules. Mēs šeit esam PRIEKŠ VISIEM, dārgie, un tādēļ Kalpošana mūsu – caur blīvo ķermeni un paplašināto Apziņu – momentāli aptver visas kosmosu un kvantu dievu pasaules. Protams, pārmaiņu vērienīgums un daudzdimensionālais raksturs nevar tikt īstenots tikai ar mūsu jauno (šīszemes) Apziņas stāvokli vien, taču tas – ir tas *magnēts*, kurš padara mūs arvien stiprākus kopā ar saviem Augstākajiem Aspektiem. Viņu nolaišanās un iekļaušanās mūsu Starojošās Dievišķās Sirds laukos turpinās aktīvi, un viņi tiešā veidā tagad ir atkarīgi no mūsu Sirds un Apziņas stāvokļa šeit. 


Jaunās planetārās magnetosfēras, jaunā KristusApziņas lauka formēšanas procesi turpinās. Trīs diennakšu laikā pa jauno Zemes magnētisko asi Krajona dienests ir iesūknējis/ielādējis planetārajos laukos gandrīz visu programmu komplektu jaunajam magnētiskajam laukam. Mēs sveicam mūs visus, Starojošie, tas ir dižens notikums, kuru svin visa PasaulsĒka! Pēc programmu ielādēšanas ir sākusies pakāpeniska to aktivācija, un sāk veidoties jauns Zemes Apziņas lauks, jauna magnetosfēra. Saskaņā ar Tēva/Mātes Plānu, tieši jaunais (Apziņas) lauks un jaunā magnetosfēra ātri izmainīs apziņas stāvokli vairumam Dvēseļu uz Zemes, un sagatavos tās tiem Pārejas procesiem, par kuriem mēs jau pietiekami sīki esam aprakstījuši iepriekš (piemēram šeit: http://www.draugiem.lv/group/16019359/ga… ). 


Jaunās magnetosfēras izvēršanās skars visu un visus, dārgie! Nav nekā un neviena, kas varētu izvairīties no Zemes jaunā formāta Mīlestības Lauku iedarbības. Procesi ir īpaši ar to, ka tie izvēršas vecajā laukā, rūpīgi dzēšot veco, un aizvietojot to ar jauno. Procesu plānots pabeigt 2-3 mēnešu laikā, dārgie. Bet procesu maigai norisei mēs, pastāvīgi pastiprinot Starojošās Sirds Spēku , caur savu pilnīgas Pieņemšanas stāvokli un ar apzināšanos, ka visi un viss esam vienoti – kā pasaule, kura arī ir MĒS = VISA PASTĀVOŠĀ RADĪTĀJA APZIŅA, pastāvīgi attīrām patreizējo cilvēces apziņas lauku. Ar mums ir viss kosmoss, augšāmcelošs sinhroni līdz ar mums; ar mums ir Tēvs/Māte, caur daudzajiem visbrīnišķīgākajiem Gaismas slāņiem un tīkliem, izvērstiem iepriekš; ar mums ir visi, kas Gara varoņdarbus ir veikuši šeit agrāk; ar mums ir starojošo Svētā Gara enerģiju pieaugošā plūsma!


Zemes un visu zvaigznāju visu civilizāciju integrācija; arvien ciešāka sadarbība ar mūsu Augstākajiem Aspektiem (iemiesotiem ķermeņos, vai tīras Apziņas veidā pastāvošiem citās pasaulēs), ar mūsu monādes kokiem – tas ir mūsu pieaugošais spēks! Mūsu Apziņu saplūšana augstāk kopā vienotā KRISMETA [ХРИСМЕТА] VirsDvēseles kokā, sapludinoties ar saviem kvantu aspektiem, dod mums arvien plašākas iespējas ietekmēt procesus uz planētas, un vienlaikus arī visā PasaulsĒkā. Visas VirsDvēseles, caur augšāmceļošajiem šeit uz Zemes, izvērš savu paplašinātās Apziņas Klātbūtni uz šīs planētas. Kristus, Buddas, KrišnasVišnu, Voijok un Ijuih [Войок и Йуих] VirsDvēseles aktīvi īsteno (savu) starojošo Apziņu nolaišanos Kristus Apziņas formātā caur mums, un caur citiem saviem pārstāvjiem (piemēram, caur delfīniem un vaļiem) – savādāk tas nemaz nevar būt blīvajā pasaulē. Visa pasaule jau sen ir atvērta Sirdij, dārgie, vienkārši – atļaujiet sev viņu ieraudzīt un izjust visā tās dievišķajā daudzveidībā un lieliskumā – jūsu sajūsmai tad nebūs robežu, un pilnībā aizies visas bailes un šaubas!


Process izvēršas ļoti vareni, dārgie, un prasa no mums visu jauno stāvokļu/sajūtu pilnīgu pieņemšanu Mīlestībā uz visu un visiem, prasa prāta un ambīciju dziļu pazemību, un arvien pilnīgāku atrašanos Sirdī. Lūk, kādēļ atkal no jauna izvēršas grandiozas pārbaudes visiem un katram, kuras nav vairs eksāmeni parastajā 3D uztverē, ar dalīšanu *labajos* un *sliktajos*, tā ir Dvēseļu pilnveidošanas forma, lai nodrošinātu vēl skaidrāku Kalpošanu VISIEM. Daudzi, kuri ilgus gadus uzskatīja sevi par aktīviem Gaismas Darbiniekiem, izmantojot citu cilvēku dotos čenelingus un redzējumus, tagad piedzīvo sava veida prāta šoku, šaubas un izmisumu, piedzīvo jaunu baiļu vilni.

 Informācija no ārienes ir arvien pretrunīgāka – tas izsauc prāta kolapses un priekšstatu sabrukumu. Ilūzijas krīt, dārgie, tas ir neizbēgami! Dzīve piespiedīs visus vērsties savā iekšienē, savā Sirdī, nomierināt šīszemes prātu, un pārnest to uz jaunām frekvencēm, kur prāts pilnībā sadarbojas ar Sirdi. Jaunajā (apziņas) stāvoklī pavisam nav svarīgi ‘redzēt’ vai ‘dzirdēt’ – svarīgi ir SAJUST PASAULI CAUR MĪLOŠU SIRDI, un caur to – arī prāta uztverei viss atklāsies ļoti ātri!


Visa (Pastāvošā) AVOTA Gaismas un Mīlestības straumes uz planētu arvien pieaug, to Spēks un Varenība ir milzīgi, un to vadīšanai [для их проводок] ir nepieciešams stabīls jaunās Apziņas stāvoklis. Nebaidieties ne no kā, dārgie, drosmīgi ejiet uz priekšu caur visiem pārbaudījumiem un pārbaudēm, vadoties no savas Sirds! Visi ir bezgala Mīlēti jebkādā (apziņas) stāvoklī, taču Dvēseles tiecas uz Augšu, uz Mājām – uz jauna brīnišķīga Sirds Spēka, jaunu Dieva-Cilvēka-Eņģeļa struktūru iemantošanu! Ceļš no šejienes uz Mājām ir grūts un ērkšķains, taču tik skaists rezultātā! Ja jau esat šeit piedzimuši – tātad JŪS VARAT, dārgie – atcerieties to!


Planētas dziedināšana caur planetāro līmeņu (īpaši astrālo un mentālo līmeņu) attīrīšanu, un visu laika līniju attīrīšana turpinās. Mēs to daram tagad jaunā formātā – atveram Sirdī *nulles punktu*, un bieži – ne vienu vien. Tas arī ir visciešākās sadarbības punkts ar savām monādēm un Avotu – mēs laižam caur savu Starojošo Sirdi visu, kas prasa dziedināšanu, un izlaižam jau TĪRU. Paver šo jauno iespēju – ne jau prāts, dārgie, bet gan mūsu Sirds!

 Tā ir tā lielā misija, kuru ar panākumiem veic uz Zemes augšāmcelošie PRIEKŠ VISIEM. Vienlaicīgi analoģiski procesi notiek viscaur kosmosā dažādos kosmiskajos gredzenos; un – jo blīvāka ir pasaule, jo vairāk piesārņojumu un izkropļojumu Gara pieredzē – jo vairāk mēs tur piedalāmies ar Jauno Dievišķās Sirds Spēku. Dziedināšanas un tīrīšanas ir nepieciešamas – jaunie magnetosfēras lauki nevar tikt uzstādīti piesārņotā telpā; tātad procesi šie turpināsies viscaur. 


Aizvadītajā nedēļā noslēdzās arī globālā, uz Zemes plānoto, plaša mēroga katastrofu dzēšanas un bloķēšanas operācija. Tie bija graujošie *pelēkās pieredzes* civilizāciju plāni-varbūtības. VISS IR APZIŅA, un uzkurinot bailes no globālās apokalipses, izmantojot izkropļojumus prāta priekšstatos – tika izveidojies tas *āķis* un enerģijas avots realizācijai, uz kā būvēja plānus tie, kuri mūsu visu kopējo pētījumu vārdā bija ielaisti (Saules) sistēmā, kā puse, kura parazitē uz cilvēces enerģijas. Dārgie, Beznosacījumu Mīlestība un Lielais Dievišķais Tēva/Mātes Plāns nesatur sevī globālas ciešanas un katastrofas! Visas patreizējās ciešanas ir vienīgi prāta un ego spēļu izsauktas, aizejošā duālā domāšanas veida un karmiskās atstrādes izsauktas – izvēles brīvības apstākļos – visām, bez izņēmuma, Dvēselēm!


Visi tiek Mīlēti bezgalīgi un maigi, visi (tanī skaitā – arī uz planētas mītošās *pelēkās pieredzes* civilizācijas) tiks izvietoti vēl pirms Pasaules Galvaspilsētas pārbīdes – pašā vislabākajā veidā, vislabākajās priekš viņiem kosmiskajās telpās – lai izdziedinātos, un visiem tiks piešķirtas vislabākās iespējas tālākai attīstībai. MĪLESTĪBA nedala, netiesā, un nesoda! MĪLESTĪBA IZDZIEDINA VISU TOTĀLI. Atcerieties SirdsPatiesības, dārgie! Tās ir tīras, nevainīgas, un spēcīgas ar savu dievišķo pilnību, tās ir pilnas ar Mīlestību un Vienotības Apziņu. Tas palīdzēs mums caur VIENOTO MĪLESTĪBAS APZIŅU pieņemt nekad vēl neredzētu VIENOTĀ SPĒKU – tas ir MĪLESTĪBĀ, jo VISS KOPŠ PIRMSĀKUMIEM IR MĪLESTĪBA.


Turpinājās arī sagatavošanās procesi uz brīnišķīgās Maldenas, lai uzņemtu augšāmcelošās uz turieni Dvēseles. Pāriet šīszemes prāta radītais ažiotāžas vilnis ap šiem procesiem. Viss sākas, brīnišķīgie augšāmcelošie, ne jau prātā, bet Sirdī – starojošajā un bezgalīgajā Patiesības dzelmē, kur uz visiem pazemīgā prāta jautājumiem momentā atnāk atbilde, kur nav satraukšanās un šaubu – tikai MĪLESTĪBA. Kolīdz tiek sasniegts tāds stāvoklis – process ir aizsācies, un drīz jau pienāks sevis apzināšanās citā ķermenī. Tiek gatavotas arī daudzas citas iespējas Dvēselēm Kalpošanai tur, uz kurieni viņas pārcelsies caur augšāmcelšanos. 

Tās visas ir lieliskas! Turpinās arī aktīva divu jauno Saules sistēmas kopiju formēšanās (ar nenozīmīgām izmaiņām). Tajās divas jaunās 3D Zemes gatavojas ar Mīlestību uzņemt pārējo cilvēci. Ir liela izkustēšanās šajos procesos, jo garīgie kuratori jau ir aktīvi klātesoši šinīs (jaunajās Saules) sistēmās, un nogādā tur savas Dāvanas.
Aleluja Mīlestībai !!! Aleluja Mīlestībai !!! Aleluja Mīlestībai !!!


S V Ē T Ī T I !!!


http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_6_12_avgusta_2012/2012-08-13-162/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4268632
Pievienots: 2012/08/16