KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 16-22.jūlijs 2012


Ar Mīlestību un Pateicību sveicinām jūs, dārgie!


Mūsu planētas izformēšanas procesi aktīvi turpinās, Starojošie, pateicoties Debesu (Kvantu Dievu, Garīgās Debesu Hierarhijas, augsti attīstīto civilizāciju) un mūsu Saules sistēmas augšāmcelošo [būtņu] garīgajam darbam un Vienotajai Dievišķajai Sirdij. Viss tiek organizēts vislabākajā veidā, ļoti maigi, un dievišķīgi skaisti! Visas uz šīs planētas iemiesotās Dvēseles tiek bezgala Mīlētas un godātas, viss izvēršas pēc paša vislabākā scenārija no visiem iespējamajiem, atbilstīgi Lielajam Dievišķajam Plānam!


Neizbēgamo pārmaiņu procesi jau cieši pietuvojušies tai mūsu unikālās planētas matricas-programmas daļai, kuru mēs, savos patreizējos ķermeņos atrazdamies, saucam par blīvo pasauli. Viss šeit ir Lielās Dievišķās Skatuves ilūzija, kura dāvājusi visam Radītajam Dievišķās Sirds Uzliesmojumu. Tāda mēroga Uzliesmojums nav dzimis nekad vēl PasaulsĒkā, dārgie, un piedzimt tam ļāva vairāki faktori: Dievu nolaišanās caur kosmosiem uz šo pasauli, un iemiesošanās jaunizstrādātajā formā – Cilvēks, apveltītā ar dievišķu un bezgalīgu potenciālu Dāvāšanai VISIEM; sarežģītas un nebūt ne vieglas dzīves pieredzes uzkrāšana, kas ļāvusi mums iemācīties plašāku Līdzcietību Mīlestībā; pašā blīvākajā pasaulē izpaustā Mīlestība ir atvērusi AVOTA Mīlestības Enerģijas bezgalīgu avotu. Mēs ne jau tāpat vien tagad atceramies visu to, jo mūsu triumfa brīdis, Diev-Cilvēk-Eņģeļa piedzimšanas brīdis blīvajā pasaulē nepielūdzami tuvojas, un šis brīdis būs – VISA Radītā un paša visa Radītāja augšāmcelšanās, jo viss ir Viņā, un visi mēs – Viņa Apziņas daļiņas!


Aizvadītajā nedēļā liels daudzums notikumu norisinājās un norisinās uz planētas, Saules sistēmā, visā kosmosā, un visās sarežģītajās un daudzdimensionāli iekārtotajās VISA Radītāja Apziņas pasaulēs. Neiemiesoto Kvantu Dievu un Svētā Gara Sfēru virzīšanās uz blīvo pasauli strauji turpinās. Planēta ir ieguvusi jaunas Galaktiku un Pasaules Galvaspilsētas Apziņu vienojošas struktūras – plūstošām pārmaiņām un saskaņotībai. Jauno saskaņošanos rezultātā ir apvienojušies Galaktikas PienaCeļš Centrālās Saules un mūsu Saules Logosi (vadības struktūras). Vienlaikus ir notikusi un pabeigta Dvēseļu tālākas virzības, atbilstoši to izvēlēm un iespējām, visu jauno virzienu (4D Maldenas, Arkturiāņu Koridora, Drakonu planētas, divu uzlabotā formāta 3D Zemju) Logosu apvienošanās. Visu jaunās pieredzes skatuvju radīšana priekš visām Dvēselēm – tiek veikta iedvesmoti, priecīgi un ar Mīlestību!


Visas sekojošās un tagadējās augšāmcelšanās pārbīdes norisinās viscaur visā daudzdimensionālajā kosmosā, mēs katrs virzāmies reizē ar visu savas monādes koku – ĢIMENI, īstenojot sinhroniskas pārbīdes VIENOTAJĀ. Milzīgā Ģimene gaida mūs Mājās kā Gara varoņus, jo Gara Spēks uz Zemes dzimušais, ir varens un unikāls! Mēs tiecamies izkļūt no šejienes, arvien vairāk apzinoties savu mūžību un bezgalību – ne jau lai atpūstos, dārgie, bet lai no jauna Dāvātu – jo nav Mīlestībai pieturu, Viņas Ceļš ir mūžīgs un bezgalīgs, priecīgs, iedvesmots un skaists! Sagatavota ir arī iemiesoto Kvantu Dievu aiziešana, kuri kā pēdējie atstās šo 3D matricu, visu atlikušo ātri iztīrot un aizverot/ saritinot galīgi. 

Tiek slēgts šis unikālais Dievu Jaunrades laukums, vienlaikus rodoties jauniem – daudz pilnīgākiem un brīnišķīgākiem savās iespējās - priekš Dvēseļu radošajām izpausmēm. Visus mūs jau gaida brīnišķīgas iespējas – gan izdziedināties pēc blīvās pieredzes saviļņojumiem, gan arī Dāvāt visdažādākā veidā – arī turpmāk, dārgie! Bet pagaidām Kvantu Dievu Apziņu nolaišanās/iemājošana savās iemiesotajās daļiņās masīvi turpinās, izmainot blīvās matērijas ietekmēšanas iespējas, un nodrošinot visu procesu plūstošu un maigu norisi. 


Vienlaikus ar gigantiskajām pārmaiņām visā daudzdimensionālajā kosmosā – norisinās jaunāko vadības un sadarbības struktūru izbūve Kvantu Dieviem ar augsti attīstītām civilizācijām, kuri vadīs procesus PasaulsĒkas nākamajā lielajā attīstības ciklā. Mums svarīgi ir apzināties, dārgie un Diženie Radītāji, ka tik grandioza Mīlestības Enerģijas izkustēšanās Apziņā un pārmaiņas iespējamas – vienīgi kā savstarpējas Dāvanas. Mūsu Dāvana VISIEM ir unikāla un brīnišķīga, mūsu Starojošo Siržu dāvanas piepludina visas kosmiskās pasaules, visu PasaulsĒku, un tāpēc mēs saņemam lielu daudzumu visbrīnišķīgāko Debesu Dāvanu. 

Debesu (tā mēs saucam to, kas ir neizpausts blīvajā pasaulē blīvā formā) Dāvanas plūst mirdzošā straumē no Visa AVOTA – kā Mīlestības Enerģijas ar milzīgu potenciālu izmantošanā, kā brīnišķīgas plūstošu izmaiņu realizācijas programmas no Kvantu Dieviem un viņu Radošais Potenciāls, kā augsti attīstīto civilizāciju palīdzība daudzos līmeņos un visdažādākajos veidos. Mēs – VISIEM, un visi – mums, mītošiem uz visbrīnišķīgākās Zemes. VISU un VISA VIENOTĪBA no jauna tiek atgūta – ne tikai sajūtās vien un bezgalīgas sajūsmas un pieņemšanas stāvoklī caur Mīlestību, bet arī konkrētos darbos blīvajā pasaulē un ap to. 


Turpinājās arī plaša mēroga attīrīšana Planetārajās telpās, kas vainagojās ar dvēseļu izdziedināšanu un atvienošanu no sociuma destruktīvajām programmām. Tas ir svarīgi, dārgie, jo bija arī iespējams visu notīrīt momentāli, izsaucot vētrainas pārmaiņas, kas ķermenim vienmēr šķiet bīstamas. Taču plūstamība un komforta sajūta visos procesos tiek nodrošināta tādejādi, ka mēs mierīgi un neredzami veicam attīrīšanu un dziedināšanu caur smalkajiem plāniem, kas kā brīnums parādās blīvajā pasaulē. Šo brīnumu nodrošina Starojoša Dievišķa Sirds, piepildīta ar Mīlestību un bezgalīgu Pateicību visam un visiem !!!


Mēs esam sagatavojuši visu priekš nemanāmas magnētisko polu pārbīdes bez grandiozām planetārām kataklizmām, taču ar pamanāmām pārmaiņām visu iemiesoto Apziņā. Vēl joprojām mūsu mērķos viena no galvenajām prioritātēm ir – maksimāla daudzuma Dvēseļu ātra sagatavošana viņu *pamošanai*, Sirds atvēršana. Vienlaikus izvietotijau daudz tuvāk 3D formātam visi portāli, un norisinās visu Dvēseļu piesaistīšana individuālajām izvēļu ejām kopējā daudzveidīgajā pārvietojumu dažādībā. Gatavojas parādīties atklātā redzamībā otra Saule – Jupiters, masīvi kā Dāvanu Cilvēcei nesot Tēva un Svētā Gara enerģijas, maigā veidā ietekmējot apziņas stāvokli.

 Viss ir sagatavots *starta stāvoklī*, jo tālāk notikumi izvērsīsies vēl straujāk. Skats no malas ir satriecošs – ar izveidoto izbūvju grandiozitāti, viņu pilnību, un Radošās MĪLESTĪBAS Enerģijas bezgalīgo Skaistumu! 
Mēs visi VIENS=MĪLESTĪBA! Cilvēces Apziņa gatavojas attīrīties no ego atšķirtības, kurā bija uzturējusies ilgu laiku, un atrodas vēl – kā daļa no ļoti svarīgas pieredzes, kura radījusi ciešanas un Jaunu Mīlestības Spēku – LĪDZCIETĪBU, bet līdz ar to – DIEVIŠĶĀS SIRDS UZLIESMOJUMU! Mīlestība ir saprātīga, dārgie, tā ir VISA RADĪTĀJA doma – tad uzticēsimies labestībā un apbrīnā Mūžīgajam Dzīves Plūdumam – sekojot arī blīvajā pasaulē savai Sirdij – domās un darbos!


VISS JAU NO LAIKA GALA IR BIJIS UN IR MĪLESTĪBA,
MĪLESTĪBAS PLŪSMA TURPINĀS BEZGALĪGI !!!
Aleluja Mīlestībai, Aleluja Mīlestībai, Aleluja Mīlestībai !!!
S V Ē T Ī T I !!! 


http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_16_22_ijulja_2012/2012-07-23-159/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule  

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4228572


Pievienots: 2012/07/27