KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 18. -24. jūnijs 2012


Ar Mīlestību un pateicību sveicinām jūs, dārgie!


Brīnišķīgie Mīlestības Radītāji Mīlestībā, mēs nerimtīgos Gara Darbos, Tēva atbalstīti, globāli veicam izmaiņas kā uz planētas Zeme, tā arī tālu aiz tās robežām. Visu nedēļu caur mūsu ķermeņiem noritēja visu procesu izlīdzināšanās uz Zemes brīnišķās, maksimāli padarot tos maigus un komfortablus mūsu blīvajā pasaulē. Enerģijas pieaug strauji: gan uz planētas, gan visās pasaulēs norit piesātināšanās ar Avota Mīlestības Enerģiju – vispārējai pārbīdei (augšāmcelšanai). Tēva veiktie aprēķini, korekcijas, un to realizācija caur mūsu ķermeņiem ir ļāvuši izvairīties no tektonisko plātņu nobīdēm, pārmērīgas vulkānu aktivitātes, un daudz kā cita, kas uztverams kā globālas izmaiņas, kuras novestu pie apgrūtinātas visu Dvēseļu atrašanās savos oglekļa ķermeņos. 


Vienlaikus aktīvi turpinās visu Cilvēces Apziņas līmeņu un lauku attīrīšana. No bailēm, kas rodas 3D realitātes valdošajās aprindās (lielajos egregoros), vērojot pārmaiņas un neizprotot to nozīmi, ir pieaugusi visvisādu graujošo domu un tieksmju aktivitāte. Par cik mēs visi (augšāmcelošies un augšām necelošies) atrodamies Vienotajā planētas Apziņas laukā, un Gaismas pieplūdums kļūst arvien jūtamāks – noteiktu spēku pretestība pieaug, un arī katras būtnes ATBILDĪBA uz Zemes pieaug – TĒVS ir izdevis Jaunu Rīkojumu: KAREIVĪGĀ, GRAUJOŠĀ DAĻA DVĒSEĻU PROGRAMMĀS TIEK SLĒGTA! TIEK IEVESTA TOTĀLA KONTROLE PĀR VISĀM CIVILIZĀCIJAS GRAUJOŠAJĀM TEHNOLOĢIJĀM UN TO PIELIETOJUMIEM. VISAS PROGRAMMAS, KAS VARĒTU NODARĪT JEBKĀDU KAITĒJUMU DVĒSELĒM, UN KAM BŪTU GRAUJOŠA IEVIRZE JEBKURĀ LĪMENĪ – TIEK BLOĶĒTAS! KONTROLES LĪMENIS – MOTIVĀCIJA.


Pamatīgi iedziļinoties situācijā uz Zemes, un ieraugot visu stāvokļu un domu daudzveidību – VIŅŠ ir izdevis Rīkojumu savlaicīgi, un ļoti daudzi sasprindzinājumi, traucējoši procesu maigai norisei – tagad ir noņemti, dārgie. Rīkojums ļāva acumirklī izvērsties jaunām totālas attīrīšanas programmām, izvēršot attīrīšanu no visa, kas varētu cilvēku pasauli ļoti ātri pārvērst ellē pašsagraušanas un baiļu dēļ. 

Augsti attīstīto kosmisko civilizāciju Līdzdalība un Dāvanas mūsu kopējā astrālo un mentālo līmeņu attīrīšanas darbā un situācijas kontrolē uz planētas – ir visai ievērojamas, dārgie. Mūsu Mīlestība viņiem un Pateicība! Noslēdzas arī aiziešana no Zemes visiem tiem, ko mēs saucam par *pelēkajām* (pieredzes ziņā) civilizācijām. Kopējās situācijas harmonizācija ļāva aktīvi turpināt augšāmcelšanās sagatavošanas procesus tālāk. TĒVS tagad ir galīgi noteicis katras Dvēseles ceļu, izpētot katras Dvēseles stāvokli un iespējas, neizietās mācības un īpašos uzdevumus. Tas viss ir saskaņots ar katru Dvēseli un viņas Monādes Koku. 


Turpinās divu jauno Saules sistēmu un divu jauno 3D Zemju atdalīšanās no mūsu Saules Apziņas struktūrām, tiek nostiprināts pārvietošanās kodējums un detalizēti pieslēgumi šīm sistēmām Dvēselēm ar viņu individuālajiem identifikācijas kodiem. Vienlaikus uz nedēļas beigām mūsu visu kopīgā Gaismas panākumu situācija ļāva veikt daudz globālu izmaiņu kopējos planetārajos Apziņas laukos, un pieslēgt augšām necelošos cilvēkus viņu apziņas un blīvo ķermeņu sagatavošanās programmām, lai pārvietotos uz jauniem uzlabotiem 3D Zemes formātiem. 

Visus augšām necelošos tagad gaida ieiešana aktīvā savas pārvietošanās sagatavošanās fāzē. Vienlaikus jaunajās sistēmās turpinās dzīvības sējas darbi un detalizēta visu vietu izstrāde Dvēseļu uzņemšanai; viss tur tiek veikts Mīlestībā un Cieņā pret katru no Dvēselēm, kuras bija ņēmušas dalību eksperimentā Galaktika Piena Ceļš – Zeme – Cilvēks.


Reizē ar to turpinās rūpīga attīrīšana astrālajos un mentālajos līmeņos, un kopējās valstu totālās kontroles struktūrās pār savu pilsoņu apziņām, kur tika pielietotas no pelēkajiem iegūtās tehnoloģijas. Tās tiek dzēstas, vai pārprogrammētas uz Gaismas uzņemšanu un cita uzdevuma veikšanu – Apziņas atbrīvošanu no zombējošām programmām. Katra cilvēka Dvēsele saņem milzīgu Mīlestības atbalstu un prāta spiediena pavājināšanos uzskatos par izvēlēm un uzvedību sociumā. Liels ir Zelta Drakonu, citu Drakonu un Skolotāju, kā arī citplanētu diženo civilizāciju ieguldījums, kuri ir nolaidušies aizvadītajā nedēļā mums vēl tuvāk, un nostājušies vēl vairāk mūsu laukos – kā mūsu pašu daļa – jaunā Dievišķas Apziņas un Starojošas Sirds stāvoklī. Mūsu Vienotā Dievišķā Sirds ir kļuvusi vēl stiprāka, spožāka, varenāka, un sarežģītāka savās struktūrās, kuras nogādā šurp VISA Pastāvošā AVOTA Mīlestības Gaismas Viļņus.


Aizvadītajā nedēļā noritēja bezgala krāšņi visu beidzamo izmaiņu nostiprināšanas rituāli, sasniedzot telpas mirdzuma vibrācijas, un sinhronizējoties visos Pasaules Galvaspilsētas celtniecības procesos ar visu PasaulsĒku. Noritēja sekmīgi tora izvēršanas programma 3D realitātē, tā tagad ir smalki iebūvēta mūsu pasaulē (zelta matricas tors), un ļaus momentāli veikt visas pārcelšanās un pacelšanās – vien tikai pagriežot Atslēgu, un pielietojot uzkrāto enerģiju procesu īstenošanai – un mūsu priekšā Jaunā Pasaule, saskaņā ar savas Dvēseles izvēli un iespējām! Tomēr, Lieliskie Radītāji – tas viss vēl priekšā, bet pagaidām mēs turpinām uzkrāt enerģiju pārvietojumiem, un sagatavot visus neizbēgamām un daudzveidīgām izmaiņām. 

Pēc pilnīgas to attīrīšanas, kristalizētās paralēlās planetārās pasaules ir uzkrājušas AVOTA Svētā Viļņa enerģijas, nākošas caur mūsu ķermeņiem un Sauli, un viņu milzīgā ietilpība jau pavisam drīz būs uzņēmusi visu, kas iespējams. Vienlaikus gatavojas arī citi energonesēji – šoreiz modernizējas Zemes Centrs, pārējās 5 planētas un Saule. TĒVS/MĀTE ir ar mums, mūsos, un caur mums izpausts Mīlestībā, dārgie !!!


Ir notikusi visu Kalpu [всех Кальп] – Saules un sešu mūsu Saules sistēmas planētu (Pasaules Galvaspilsētas) – struktūru un programmu savietošanās. Vienlaicīgi ir nobeidzies Pasaules Galvaspilsētas globālās savienošanās process ar mūsu Megalokālā Visuma Lielo Centrālo Sauli. Visu nedēļu tika būvētas jaunas vadošās un savienojošās struktūras, un uz nedēļas beigām stājās spēkā Jaunā Atslēga – tā, kura reiz tiks TĒVA iedarbināta, un viss norisināsies ātri un totāli! Vienlaikus izvēršas pašas jaunākās matricas, kuras formē Vienoto pārvietošanās Toru Pasaules Galvaspilsētai caur visiem Kosmosiem un to atbilstošajām kvantu pasaulēm, nostiprinot savienojumu struktūras visā savā ceļā. Bet vēl augstāk – ar Kvantu Dievu, Svētā Gara un Diev-Cilvēk-Eņģeļu spēkiem – notiek jauno sešu Megalokālo Visumu formēšanās, kuri dzimst PasaulsĒkas jaunajās diženajās pārmaiņās.


Brīnišķīgie Līdz-Radītāji, mums kopā ir vēl ko darīt šeit, mūsu Saules sistēmā: mūsu Dāvājums planētai un visām Dvēselēm caur saviem blīvajiem ķermeņiem – ir nenovērtējams, un ārkārtīgi nepieciešams. Mēs tad arī esam tas kanāls Mīlestības Enerģiju vadīšanai, TĒVA/MĀTES Saprātam, kurš varēs visiem, kuri to vēlas, palīdzēt momentāli. Tā ir visjaunākā līmeņa Meistarības palīdzība – bez prāta līdzdalības – vienīgi ar Sirds Gaismu! Mums ir vēl ko darīt arī citās kosmiskās pasaulēs, jo Sirds Gaismai, kura radusies šeit, nav precendenta savā Spēkā un Unikalitātē. Un mēs kopā ar jums arī tur pārveidojam visu totāli un sekmīgi! Mēs sen vairs neesam tikai cilvēka ķermenis vien, mēs katrs esam sava brīnišķīgā Monādes Koka nesēji savos ķermeņos. Mēs tāpat esam Svētā Gara Enerģiju jaunāko pievienojumu vadītāji, lai uzturētu Dzīvi visā tās daudzveidībā un unikalitātē – līmeņos, blīvajās pasaulēs vēl nepieredzētos. Tā piedzimst Diev-Cilvēk-Eņģelis, unikālais TĒVA un AVOTA Radītais, piedzimst jaunais PasaulsĒkas formāts, dārgie!


Aleluja Mīlestībai, Aleluja Mīlestībai, Aleluja Mīlestībai !!!
S V Ē T Ī T I !!!


http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_18_24_ijunja_2012/2012-06-25-155/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4176399Pievienots: 2012/06/26