KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 14-20. maijs 2012Ar Mīlestību un Pateicību sveicinām jūs, dārgie! 
Lielo pārmaiņu un dažādu notikumu procesi Pasaulsēkā, Pasaules Garīgajā Galvaspilsētā un uz Zemes turpinās saskaņā ar Lielo Dievišķo Plānu, brīnišķīgie Mīlestības Radītāji Mīlestībā! Visu nedēļu turpinājās daudzdimensionālo smalko līmeņu pārkristalizācijas procesi, sagatavojot Pasaules Galvaspilsētu un visas kosmiskās pasaules – augšāmcelšanās kārtējam lielajam etapam. 

Šīs nedēļas beigās mēs kopā ar jums nonācām vispārējās Pacelšanās spirāles kārtējā pagriezienā, un tagad ieejam vēl daudz spēcīgākā fotonu starojuma joslā, kas enerģētiski nodrošina kosmisko [Gaismas] ķermeņu iegriešanu un Apziņas pacelšanos.


Pasaules Galvaspilsēta ir kļuvusi vēl krāšņāka; smalkākas un sarežģītākas ir kļuvušas gan tās ārējās, gan iekšējās struktūras. Viņas daudzdimensionālie lauki (Saules un visu sešu planētu struktūras un lauki) gatavojas vienotā ritmā iegriezt lielisko MerKaRa priekš Pacelšanās pārvietošanās – vienotībā ar visu kosmisko Gredzenu visām pasaulēm. Pārkristalizāciju iziet Saule, Saturns, Jupiters, Marss, Zeme, Venēra un Merkurs. Visi tie vienotībā iededz sevī arvien sarežģītākas Liesmas, paplašina Gara Tempļus, Nostiprina portālus planetārajos laukos, vienmēr ņemot vērā savu noteikto lomu kopējos procesos. Gaismas Kristāliskais Tornis no Pasaules Galvaspilsētas, diametrā iekļaujošs visu mūsu Saules sistēmu, kļūst smalkāks/sarežģītāks, un saskaņojas ar pasauļu augšāmcelšanās kopējās/vispārējās spirāles sarežģīto struktūru. 


Pārcelšanās/aiziešanas portālu struktūras arī nemitīgi izmainās, jo visi portāli (gan augšāmcelšanās portāli, gan citu pārvietošanos portāli) aktivējas līdz ar visu Zemes Dvēseļu pieslēgšanos, un šis process jau ir tuvu noslēgumam. Vienlaikus ir jāatceras, dārgie, ka pieslēgšanās procesi šoreiz norit pa etapiem un maigi, tie visi ir individuāli un atbilstoši katras Dvēseles gatavībai; Dvēseļu pārvietošanās [šajos portālos] un nostiprināšanās norit, izejot secīgi portāla stāvus [идут поэтажно по порталам] vienu pēc otra augšup no blīvās matērijas.


Ārkārtīgi jaudīgo Avota Viļņu nepieredzēti vērienīgo nolaišanās un uzņemšanas procesu maigākai norisei – mūsu Lokālā Visuma Sauļu Dvēseles, caur savu Jaunradi un Mīlestību ir dāvājušas visām Būtnēm jaunu ideju un programmu – šo Viļņu maigai ienākšanai un darbībai kosmosa blīvajās pasaulēs. Šī Dāvana ir lieliska, un tika ātri realizēta, izvēršot šo programmu kosmiskajos plašumos; un mums šīs nedēļas nogalē bija tā laime vērot, kā maigi, un vienlaikus jaudīgi Avota Mīlestības enerģijas nonāk un virzās blīvajās pasaulēs.


Ir noslēdzies kārtējais vispārējo transformāciju, izmaiņu sagatavošanas etaps, sagatavojot jaunradītās telpas Dzīvības iesēšanai, kur izmantots tika neskaitāms daudzums Debesu Līdz-Radīšanas ideju, sadarbībā ar Kosmisko pasauļu, Kvantu Dievu pasauļu augšāmcelošajām Dvēselēm, pateicoties mūsu radītajam Vienotās Dievišķās Sirds Uzliesmojumam un VISA [pastāvošā] RADĪTĀJA Mīlestības enerģijai. Mēs plūstoši ieejam kārtējā etapā; notikumi/norises blīvajās pasaulēs (kurās ir laiks un telpa) paātrinās, procesi kļūst sarežģītāki, līdz ar pieaugošo Avota enerģiju spēku Radīt Jaunu Skaistumu. Lielā Centrālā Saule, savā jaunajā elpošanas ritmā, tagad emitē/izstaro [испускает] nepieredzēti skaistu, Gaismas Spēka piepildītu enerģiju programmu plūsmas.


Visu nedēļu noritēja grandiozas saskaņošanās un pieredzes nodošana visām kosmiskajām pasaulēm, kuras saistītas ar Pasaules Garīgo Galvaspilsētu. Šo unikālo saskaņošanās procesu veikšanai un jauno savienojumu izveidošanai, kuri kalpos visiem gan tagad, gan turpmāk – ir radusies jauna garīga struktūra mūsu Saules sistēmas iekšienē. Savās Apziņās ir apvienojušies diženie Mīlestības Radītāji Mīlestībā – Saule, Zeme, Venēra, Jupiters. Apvienošanās ir notikusi – gan planētu Dvēseļu līmenī, gan arī planētu iemītnieku Starojošo Siržu līmenī.

Ar Pasaules Galvaspilsētu ir saskaņojušies visi Zodiaka Zvaigznāji aplī, kura centrā atrodas jaunā *Cilvēk-Diev-Eņģeļa* matrica (13-tā Zodiaka zīme). Viss tas ir izvērsies, atbilstoši Dievišķajam Plānam, un ir kļuvis iespējams pateicoties tam, ka mēs, nolaizdamies uz mūsu brīnišķīgo planētu, tikām atstājuši paši SEVI daudzās jo daudzās kosmiskajās pasaulēs (Monādes Koka veidā), bet tagad, iesaistoties ar Jaunu Gaismas Spēku augšāmcelšanās procesos – esam ieguvuši VIENOTĪBU ar viņiem – citiem saviem ES.


Sarežģītākas pa aizvadīto nedēļu ir kļuvušas arī Zemes kristāliskās struktūras; visi ietilpstošie portāli iegūst arvien lielāku aktivitāti planētas vienotajā milzīgajā Portālā. Viscaur turpinājās Gaismas portālu noenkurošana un nostiprināšana uz blīvās matērijas objektiem – gan dabiskas izcelsmes (kalni, jūras, ezeri, u.t.t.), gan Cilvēka Apziņas radītiem Zemes pastāvēšanas visos laikos (tempļi, piramīdas, artefakti, u.t.t.). Struktūru sarežģīšanās/izsmalcināšanās ir paaugstinājusi šo struktūru Gaismas vadītspēju, un liela daudzuma brīnišķīgu Apziņu (Cilvēces Skolotāju, Svētā Gara pārstāvju) nolaišanās uz Zemi turpinājās ar jaunu spēku, palīdzot augšāmceļošajiem radīt Jaunu Pasauli, un attīrīt un pārveidot planētu PRIEKŠ VISIEM.


*Drošības spilvens*starp 3D un 4D planetārajiem slāņiem pilnībā ir izšķīdis, dārgie. Šī telpa tagad tiek aizpildīta ar jaunu kristālisku slāni, kas ir turpinājums (paplašinājums) Zemes jaunā magnētiskā lauka otrajam (no augšas) kristāliskajam slānim. Reizē ar to – šo divu slāņu līdzšinējo izvērsumu testēšana ir noslēgusies, un tagad testēšana ir uzsākta – jau paplašinātā formātā. Mēs tuvojamies brīdim, kad divi vēl atlikušie magnētiskā lauka slāņi izvietosies tuvāk Zemei, un planētas jaunais magnētiskais lauks tiks izvērsts pilnībā. 


MĒS ESAM MĪLESTĪBA UN AVOTA TĪRĀ GAISMA!
MĒS ESAM BRĪNIŠĶĪGAIS VIENS KOPĀ AR VISU PSASAULSĒKU!
MĒS ESAM JAUNIEGŪTĀS VIENOTĪBAS STAROJOŠĀ SIRDS!


S V Ē T Ī T I !!!


http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_14_20_maja_2012/2012-05-21-150/


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4096252Pievienots: 2012/05/23