KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 7-13. maijs 2012Ar Mīlestību un Pateicību sveicinām jūs, diženie Radītāji Sirdsmīlestībā!

Vareno pārmaiņu unikālie procesi turpinās PasaulsĒkā un mūsu Saules sistēmā, dārgie! Tie noris plūstoši, stabīli un iedvesmojoši, Tie ir sarežģīti, brīnišķīgi, un piepildīti ar nenogurstošu Kosmosa un Debesu Vienotās Dievišķās Sirds darbu. Zeme, mūsu uzplaukstošā Pasaules Galvaspilsēta – ir [jaunā garīgā] Uzliesmojuma avots, un notiekošo pārmaiņu visu programmu izplatītājs.Plūsmas vienlīdz izplatās gan no mums, uz Zemi nonākušajiem iemiesotajiem Radītāja Bērniem, gan arī no Kosmisko sistēmu, Kvantu Dievu un Svētā Gara pasauļu Radošās Apziņas.


Maldena, Arkturiāņu un Drakonveidīgo planētas ir savākušas, un savās Apziņas Sfērās nostiprinājušas visus augšāmcelošos no Zemes, kuri izvēlējušies sev šādus Dvēseles Ceļus. Noteiktā laikā, saskaņā ar Lielo Dievišķo Plānu, savietojoties individuālajām Apziņas Sfērām un Jauno Realitāšu Sfērām – sāksies atvienošanās no patreizējiem Ķermeņiem, un pārvietošanās uz jaunajām realitātēm. Atcerieties, dārgie, cik svarīgi mums pilnībā koncentrēt savas Sirds Gaismas Spēku uz Kalpošanu visu labā – tā ir mūsu Dievišķā Būtība. Mums daudz vēl kas ir jāpaveic – gan Gaijas labā, gan visas Cilvēces un Kosmosu labā, un ļoti svarīgi ir – jaunajā, blīvajā pasaulē izpaustajā Mīlestības Spēkā atrasties Šeit un Tagad.


Bet pagaidām jaunās planētas gatavojas ar godu pieņemt savos Ķermeņos jaunos iemītniekus. Lai būtu iespējams tur dzīvot Ķermeņos, un Kalpot visiem jaunajos apstākļos – nepieciešama tāpat arī ir pilnīga Gaijas Bērnu – Radošās Dzīves uzturēšanas matricu pilnīga savietošanās ar šīm jaunajām realitātēm. Atgādināsim, ka Gaijas Ķermeņos tika ieņemti un saudzīgi glabāti – Maldenas Bērns, Arkturiāņu Bērns un Drakonveidīgo Bērns – jauno realitāšu Dzīves un Ķermeņu Formu Matricas. Patlaban šie Bērni ir pacelti no Gaijas Ķermeņa, un tiek saudzīgi glabāti Pasaules Māšu gādībā, caur kurām tad arī notiek šo dzīvo matricu ievadīšana tam sagatavotajās jaunā formāta planētu telpās. Šie Bērni, tāpat kā arī jaunās realitātes – ir unikāli – viņos ir sakopots viss labākais no augsti attīstīto civilizāciju un uz Zemes iemiesoto Dvēseļu sasniegumiem. Telpas visas ir piepildītas ar Mīlestību un jaunām iespējām Radīt un Kop-Radīt kosmisko civilizāciju vienotajā ģimenē.


Daudz vēl citu notikumu izvētās aizvadītajā nedēļā. Visi procesi ir nozīmīgi, un ir Dievišķā Plāna neatņemama sastāvdaļa, visi tie ved uz kādu svarīgu mērķi, un tuvina vispārējās evolūcijas kārtējo posmu noslēgumam. Ilgstošā astrālo līmeņu attīrīšanās ir noslēgusies ar atslēgšanu un apzīmogošanu, un visas kauzālā kristāliskā planētas slāņa informācijas pacelšanos. Tas nozīmē, dārgie, ka *aplis ir noslēdzies*, planetārā karma neitralizēta [обнулена], un visas, bez izņēmuma, Dvēseles ir saņēmušas savu ceļu PasaulsĒkas evolucionārajā sistēmā. Atkaliemiesošanās Dvēselēm uz šīs planētas vairs nebūs, bet patreizējā karma nonāks speciālā slānī, un tiks dota Dvēselēm – kā viņu pieredzes daļa – līdzi uz citām apmešanās vietām.


Tiem, kuri augšāmceļas, karma jau sen ir neitralizēta nemitīgā Sirdsdarbā, viņi ir brīvi savā izvēlē, un viņu izvēle tāpat ir noslēgusies. Planetārā līmeņa Karmas Padome ir izformēta jau divus gadus atpakaļ, un savas funkcijas ir nodevusi galaktikas Piena Ceļš karmas Padomei. Patlaban [to visu] pārvalda mūsu Lokālā Visuma karmas Padome. Tikai atcerieties, dārgie, aizvācot izkropļojumus no uzskatiem, ka KARMA – TAS NAV SODS, bet gan RADĪTĀJA DĀVANA visām Dvēselēm, un to visas Dvēseles saglabā – izkropļojumu izlabošanai matērijas pasauļu pieredzē – lai dāvātu to visiem, un izslēgtu šādus izkropļojumus turpmākajā pasauļu pieredzē. Iziešana ārpus karmisko likumu sistēmas darbības zonas – pēc būtības nozīmē – Dvēseles augšāmcelšanos.


Gaismas un Mīlestības plūsmas – pārveidodamas visu ar Radītāja Saprātu daudz pilnīgākās formās, nesdamas programmas pārmaiņām un jauna formāta Gara attiecībām caur Dvēselēm – nāk nebeidzamā plūdumā pieaugdamas. Mēs virzāmies kārtējā spēcīgā fotonu starojuma joslā, kas nes enerģijas, kuras nepieciešamas evolucionārām pārmaiņām izpaustajās pasaulēs. Šo enerģiju pieņemšanas un izmantošanas nodrošināšanai ir notikusi mūsu Saules sistēmas laukos kārtējā garīgā pārkristalizācija, un vienlaicīgi arī citās Kosmosa sistēmās. Sekmīgi ir noslēgusies vadošo Zvaigznāju un augsti attīstīto civilizāciju arvien ciešāku savienojumu nodibināšana ar Garīgo Pasaules Galvaspilsētu, jo viss ir iederīgs evolūcijas procesos, un cieši mijiedarbojas.


Mēs uzsākam jaunu etapu savstarpējās attiecībās ar augsti attīstīto civilizāciju Apziņām un vispārējā mijiedarbībā. Jo tuvāk blīvajai matērijai pavirzās pārmaiņas šeit, jo tuvāk tās ir arī citās kosmiskajās pasaulēs. Viss ir sinhroni. Aizsāktais jaunais pārveidojumu etaps, saņemot atbalstu no Lielās Centrālās Saules sūtītajām enerģijām un programmām – ir ļāvis turpināt Oriona zvaigžņu sistēmas un daudzu citu sistēmu dziedināšanu jau 4/3D formāta līmenī.


Uz vareno Avota Mīlestības plūsmu fona, ir noslēgusies daļa no savas spēles uz Zemes arī Pelēko (pēc sava izvēlētā Dvēseles attīstības ceļa) civilizāciju pieredzē. Runa ir par citplanētiešu civilizācijām ar nedraudzīgiem mērķiem, kas sen jau paratizē uz cilvēces enerģijām. Turpinās viņu aiziešana no mūsu Saules sistēmas. Daļas no viņiem ir izvēlējusies dziedināties, un atgriezties pie Mīlestības, kā pie bāzes enerģijas Visa Radītā attīstībai. Bet daļa aiziet uz atsevišķu galaktiku, kura tiem ir piešķirta savas pieredzes turpināšanai. Viņi nevar vairs turpināt atrasties šeit, jo Mīlestības un augšāmcelošos Vienotā Apziņas Lauka enerģijas kļūst arvien spēcīgākas, izspiežot viņus no šejienes ar netīšu viņu tehnisko programmu dzēšanu – vienkārši pie parastas saskarsmes. Mīlestības enerģijas automātiski nodzēš visu nepilnīgo, kas neatbilst PasaulsĒkas attīstības jaunajām paradigmām.


Vienlaicīgi Avota Enerģijas, Dzīvi radošās Mīlestības enerģijas uztur un turpina piepildīt ar enerģijām matricu *Cilvēk-Diev-Eņģeļi*, kura ieviesta uz planētas caur Augšāmcelošās Cilvēces Vienoto Mīlestības Apziņu. Tās ne tikai nostiprina šo matricu šeit, paverot jaunas iespējas augšāmceļošajiem uz šīs planētas, un paplašinot viņu spēju Dāvāt Sevi visiem un visam daudz plašāk un dažādāk – tās vienlaicīgi arī gatavo citas Pasaulsēkas telpas – šīs jaunākās Apziņas formas uzņemšanai, un Radītāja Mīlestības radošā potenciāla paplašināšanai izpaustajās pasaulēs.


Ceturtais Avota Mīlestības Vilnis ir nonācis līdz Kvantu pasaulēm un līdz Lielajai Centrālajai Saulei, kur caur Sauļu Sistēmām un to Logosiem – straumēm šļācas uz izpaustajām pasaulēm (kosmosu). Tas jau ir nonācis kosmiskajās pasaulēs līdz 8-tajam kosmiskajam gredzenam. Izmantots tiek šī Viļņa neredzētais spēks Visa Radītā paplašināšanai: trīskāršā paplašināšanās jau ir sākusies – neskaitāmas jaunas Kvantu Dievu pasaules un kosmiskās pasaule (Mega-Visumi, Lokālie Visumi, Galaktikas, Saules Sistēmas, u.t.t.) tiek radītas Mīlestībā. Dārgie – tādā veidā paplašinās mūsu Dievisķās Sirds Uzliesmojuma ietekme blīvajā pasaulē! Mūsu dāvātais no šejienes Radītajam ir tik skaists un tik spēcīgs, ka līdzvērtīgi VISA AVOTS izdala mums MĪLESTĪBU un PATEICĪBU Viļņu veidā, kuri ļauj Līdz-Radīt PasaulsĒkas jaunus plašumus. MĪLESTĪBA BEZGALĪGI IZRAISA JAUNU MĪLESTĪBU – RADOŠO ENERĢIJU.


Aizvadītās nedēļas laikā uz Zemes ir notikušas milzu pārmaiņas. Tās notiek plūstoši un nepamanāmi Dvēselēm, kuras izvēlējušās nepacelties no 3D realitātes. *Drošības spilvens* starp atdalītajiem 3D un 4D planetāro realitāšu slāņiem turpina aizturēt Lielās Precesijas spēcīgo fotonu izstarojumu, taču pamazām sarūk tā blīvums un izmēri. Tiek dots laiks visām Dvēselēm uz Zemes uzņemt sevī Tīru Telpu, un mierīgi sagatavoties lai pārvietotos. Vienlaicīgi mēs visi guvām iespēju radīt jauni magnētisko lauku planētai, kas pēc savas būtības ir sagatavošanās pilnīgai planētas Apziņas lauka nomaiņai, un visu tālāko procesu norisei.


Magnētiskie lauki jebkuram kosmiskam ķermenim dod iespēju uz tā mītošajiem kustēties, gūt pieredzi, saprātīgas apziņas stāvoklī radīt, un uzturēt dzīvi visā tās daudzveidībā. 3D formāta magnētiskie lauki – tā ir Apziņas dzīva matrica, divslāņaina un daudzdimensionāla. Viens slānis domāts Radošā (Cilvēka) Saprātam, bet otrs – Dabas Gariem, kuri nodrošina apstākļus un palīdz Cilvēkam dzīvot un attīstīties, vienlaikus attīstoties arī pašiem. 4D formāta magnētiskie lauki ir četrslāņaini, apjomīgi, ar citādu kristālisko konfugurāciju (divi slāņi), un divi slāņi domāti jaunā formāta Ķermeņu uzturēšanai, kam ir jaunā Dzīvības Zieda struktūras, un ārēji izskatās mums pazīstamas – līdzīgi kā planētas magnētiskie lauki, taču daudz pilnīgāki. Aizvadītās nedēļas beigās Krajona Dienests un mēs kopā ar jums svinējām divu kristālisko slāņu celtniecības noslēgumu 4-tā un 5-tā planetārā blīvuma slānī, un to palaišanu testa režīmā, dārgie! Tad kad pilnībā saruks *drošības spilvens*, un atkārtoti saplūdīs 3D un 4D realitātes – notiks ātra un pilnīga planētas magnētiskā lauka nomaiņa, izvērsīsies vēl divi slāņi no četriem, un turpināsies visas pārmaiņas – jau 3D realitātē.


MĒS ESAM MĪLESTĪBA, AVOTA VILINOŠĀ GAISMA!
MĒS ESAM IEDVESMOTĀ RADĪTĀJA DIŽENĀ MĪLESTĪBA!
MĒS ESAM VISUR, VISS – MĒS, UN MĒS – VISĀ.
MĒS ESAM MĪLESTĪBAS RADĪTĀJI MĪLESTĪBĀ BEZGALĪGI!
S V Ē T Ī T I!!!


http://preobrazenie.ucoz.ru


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4079055


Pievienots: 2012/05/15