Par kontaktu ar sirdi un ego

2. daļa


Sirds kanāla pilnīga atvēršanās, kad jūs varat pilnīgi brīvi ieiet un sazināties ar savu dvēseli, sazināties ar daudzajiem garīgajiem Audzinātājiem, sākas pēc tam, kad jūs iziesiet 9 apziņas līmeni, bet līmenī 10 apziņas līmenī parasti norit tik pilnīga šī kanāla atvēršana, ka jums nav problēmu ieiet tur tikai ar nodomu vien. Tā kā tajā laikā jūs sākat pāriet uz savas apziņas kvantu daļu. Jo augstāk jūs celsiet savu apziņu, jo vairāk jūs to paplašināsiet un tādā veidā nostiprināsiet līmeņos 10, 11, jo ātrāk norit jūsu struktūru pārveidojumi, jo vieglāk jums iegremdēties jūsu sakrālo kanālu līmenī un izmantot to neierobežotās iespējas.


Tieši tādēļ, ka šo kanālu iespējas ir ārkārtīgi lielas, ir ļoti spēcīgas, bez zināma garīguma līmeņa sasniegšanas jūs slēpjat sev šos kanālus, un šie kanāli patiešām ir aizvērti līdz zināmam brīdim. Uzmanības koncentrēšana ir svarīgs jūsu garīgā darba elements, kad jūs sākat sazināties ar savu dvēseli. Lūk, tajā brīdī koncentrējot uzmanību uz sakrālajiem kanāliem ir tā svarīgā pieredze, kura nepieciešama jums, lai uzturētu pietekami ilgstošus dialogus un jūs varētu atklāt sev atbildes uz daudzajiem jautājumiem, kuri jūs satrauc.


Es ceru, ka es pietiekami saprotami paskaidroju, kādā veidā strādā sirds komplekss. Tieši šajā vietā ir nostiprinātas izejas uz visām jūsu sakrālajām struktūrām, pie jūsu patiesās būtības. Taču, lai atvērtu šos kanālus, jums nepieciešams paveikt diezgan daudz darba. Taču es lūdzu neveikt šos darbus gribas piepūles pielietošanas ceļā. Jebkura gribas piepūle un vardarbības pielietošana pret sevi, pret savu ķermeni neved pie vēlamajiem rezultātiem, tā palēnina apziņas augšupcelšanās un apziņas atvēršanās procesu. Jebkuri pūliņi, vērsti pret sevi, tā vai citādi atgriežas daudzkārtīgi pastiprināti.


Tāpēc vajag attiekties pret savu ķermeni, pret savu prātu ar pietiekamu cieņas pakāpi un risināt visus domu apstādināšanas jautājumus maigi, ar lielu cieņu un sapratni, ka jūs esat enerģētiska substance, jūs esat apziņa, kura atrodas ķermenī. Ķermenī, kurš arī ir dievišķs, bet prāts ir viena no tām nepieciešamajām funkcijām, kura jums nodrošina ne tikai jūsu ķermeņa saglabāšanu bez bojājumiem ilgstoši šajā matērijā, bet arī nodrošina jums šī līmeņa matērijas izpētes loģiskās funkcijas. Esot pateicīgiem tām ķermeņa iespējām, kuras jums ir, jums ir pilnas tiesības izpaust sevi kā dievišķu garu, kā dievišķu būtni, kura atrodas šajā ķermenī, un šai izpausmei ir jānotiek, atkārtoju, ar pilnu cieņu pret jūsu ķermeni.


Vienīgais, kur nepieciešama maiga gribas izpausme, tā ir cīņa ar paša slinkumu un paša bailēm, taču tai nav jābūt cīņai tajā izpratnē, kurā jūs saprotat cīņu. Tai jābūt mierīgai un labprātīgai saziņai ar paša ķermeni, un tad lēmumu, kuru pieņem jūsu apziņa, pieņems jūsu ķermenis. Jūsu ķermenis ir dievišķs, viņš lieliski zina, ka jūs kā dievišķa būtne atrodaties augstāk par viņu enerģētiski, viņš lieliski zina, ka jūs esat reālais stāvokļa saimnieks, tāpēc viņš nekavēs jūs to mērķu sasniegšanā, kurus jūs spraužat. Ja jūs attieksieties pret sevi un savu ķermeni ar mīlestību un cieņu kā pret dievišķu templi dvēselei, viņš būs jūsu draugs garīgajos pārveidojumos.


Par ego – tā ir jautājuma otra daļa. Ego ir tas faktors, kurš izraisa visvisādas ciešanas jūsu dzīvē, ja tā ir hipertrofēta. Ja jūs nepaužat zemes ego hipertrofētā formā, jūs nesaņemat lielas ciešanas, jūs nesaņemat neizbēgamas ciešanas un nesaņemat fiziskas slimības. Dzīvot bez liela ego ir maz ticams daudziem no jums, taču iespējams šīs matērijas zemo vibrāciju enerģijas apstākļos. Tam vajag būt pietiekami viedam un pietiekami pareizi, ar dievišķo likumu, pēc kuriem eksistē visums, zināšanu, būvēt savu dzīvi.


Nepārkāpjot šos likumus, jūs nesagādāsiet sev un apkārtējiem ciešanas, un jūsu dzīve būs veselīgas un laimīgas eksistences pilna. Tieši jūsu apziņas stāvoklis nosaka, kā iekārtojas jūsu dzīve, cik tā ir veiksmīga, cik tā ir laimīga, tajā skaitā pārpilnības jautājumos. Ja tajās daudzajās savstarpējās attiecībās, tajās spēlēs, kuras jūs spēlējat matērijā, jūs nepārkāpjat visuma garīgos likumus, tad jūsu dzīve neliek nekādus šķēršļus jums, tajā skaitā arī pārpilnībā. Vienmēr atradīsies pietiekami daudz faktoru, kuri ļaus jums eksistēt šajā pasaulē bez lielām problēmām.


Taču, ja jūsu eksistencē pieslēdzas jūsu zemes ego un jūs sākat pārkāpt eksistences garīgos likumus šajā matērijā, tad jūs, iespējams, iegūstat to, uz ko tiecaties ar gribas piepūli. Piemēram, kļūstat ārkārtīgi bagāti, taču jūs pie tam negūstat apmierinājumu no šī procesa, bet jebkuri garīgo likumu pārkāpumi vienalga nostrādās pret jums. Tā ir pieredze, kuru iziet un ir izgājušas daudzas dvēseles. Nauda – tas ir eksistences veids jūsu pasaulē, tā ir jūsu spēle, un jūsu zemes ego uzskata, ka tā atnes jums laimi un neatkarību. Taču tā ir ilūzija, ar kuru jūs piepildāt sevi. Jūs varat pamēģināt pārbaudīt to paši, un jūs redzēsiet, ka var būt daudz ciešanu arī ar lieliem naudas līdzekļiem. Nav iespējams nopirkt Mīlestību, laimi un veselību, tāpat, kā arī daudz ko citu. Ciešanas eksistē arī citās dzīves sfērās, šo ciešanu virkne ir bezgalīga, taču šo jautājumu atrisināšana ir iespējama tikai caur garīgo sfēru.


Tieši jūsu apziņas stāvoklis, bet ne ieciklēšanās jautājumos, kurus vada jūsu zemes ego, palīdzēs būt patiesi laimīgiem. Jums grūti noticēt, tā kā jums ilgu laiku kolektīvā apziņa iedvesa domu par to, ka matērija ir primāra, bet apziņa sekundāra, tai laikā, kad viss ir otrādi. Apziņa ir primāra, jūsu apziņas stāvoklis nosaka, kādi dzīves apstākļi jums ir matērijā, nosaka jūsu ķermeņa stāvokļa un dažādu jūsu lietu, jūsu savstarpējo attiecību ar citiem cilvēkiem un sabiedrību, stāvokļa līmeni. Jūsu labklājību nosaka tas, cik jūs garīgi dzīvojat savu dzīvi.


Kā atpazīt savu ego dažādās dzīves problēmās. Vispirms man ir jāsaka, ka ego atpazīšanai vajag atslēgt jūsu domu maisītāju, atslēgt prāta argumentus un ieklausīties tajā, ko tajā brīdī saka jūsu dvēsele, ko tajā brīdī saka Augstākais ES un sakrālās struktūras, kuras ir klātesošas jums krūtīs un augstāk. Ja jums izdosies iziet uz šo procesu un ja jūs pilnīgi skaidri uzdosiet jautājumu, jūs pietiekami skaidri iegūsiet uz to atbildi, atrodoties šajā stāvoklī. Jūsu zemes ego – tas ir no prāta, un kad jūs apturat prāta darbību uz laiku, jūs atbrīvojaties no zemes ego. Šajā stāvoklī jūs varat just sevi un sajust, kādi jūs esat patiesie, jūs varat izzināt sevi patieso šajā stāvoklī, tāpat, kā arī izzināt jūsu mijiedarbību ar visu visumu. Tajās atbildēs, kuras jūs iegūsiet īslaicīgas prāta atslēgšanas, tā kontroles pār jūsu apziņas stāvokli atslēgšanas stāvoklī, jūs ieraudzīsiet un sajutīsiet to starpību, kura eksistē uztverē caur jūsu zemes ego un caur to, kā jūs uztverat visu kā daudzdimensionālas dievišķas būtnes.


Cits sava ego atpazīšanas paņēmiens ir prasme godīgi uzdot sev jautājumus un godīgi atbildēt uz tiem sev. Atbildēt caur sirdsapziņu un iekšējām sajūtām, un šī prasme ir ārkārtīgi svarīga katram no jums. Tas ir tas juteklīgais bloks, kurš ļauj jums ļoti labi just, kur ir patiesība, bet, kur meli, kur ir viltus, kur ir slazds, kur ir klātesoša patiesība, kur viss ir gaismas apgaismots, kur viss atrodas pustoņos vai bez gaismas esamības. Tieši tādā veidā caur jušanas procesiem, caur pieprasījuma savai paša dvēselei, iekšējai jušanai procesiem, atslēdzot uz laiku savu prātu, jūs varat uzdot sev jautājumus, cik pareizi jūs rīkojaties tajā vai citā situācijā un kā jums rīkoties. Tas ir tas, ko jūs saucat par intuīciju.


Es jums iesaku attīstīt šo jušanu, es iesaku jums attīstīt šo “Patiesības jušanas bloku”, tas arī atrodas ķermenī, sirds līmenī. Ar vēršanos pie paša intuīcijas jums izdodas izvairīties no daudzām kļūdām. Prāts var kļūdīties, tāpēc ka prāts sākotnēji var pieņemt par bāzes parametriem, kurus jūs izmantojat vērtējumiem, maldīgus priekšstatus. Sirds un jūsu intuīcija nekļūdās nekad, tā kā tas ir tas līmenis, kurš attiecas uz jūsu neapzināto, uz jūsu “drošības jostu” līmeni, bet, tātad uz to līmeni, kurš atrodas ārpus ķermeņa un nav pakļauts tiem maldīgajiem priekšstatiem, kuri eksistē un ir kolektīvās apziņas ielikti jūsu apziņā. Ar Mīlestību pret jums


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 20.11.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_kontakte_s_serdcem_i_ehgo/7-1-0-279


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/05/15