Par lūgšanām un ikonāmSveicināti, Ješua un Nika, atbildiet man uz jautājumu, aizsargāties ar lūgšanām taču var, bet, kas tās izdomā un vai tās ir ar tik brīnumainu iedarbību? Man jūsu viedoklis ir svarīgs! Ja, piemēram, es skaitu Negaidītā Prieka lūgšanu, kas mani norobežo no nepatikšanām un kas palīdz tajā, par ko lūdzu? Un vēl viens jautājums, ikonas – tā ir elku pielūgšana vai tomēr reāla palīdzība kaut kam? Vai tām ir aizsardzības funkcija, ja nēsā sev līdzi?


Es sveicu tevi, dārgā, ar Mīlestību un godbijību. Pateicos tev par šo jautājumu, un es domāju, ka atbilde uz to būs derīga visiem, tā kā reliģijas stāvoklis uz planētas tagad ir tāds, ka ir diezgan daudz asi jūtošu jaunu cilvēku no jaunajiem bērniem, kuri atiet no reliģijas kā garīgas audzināšanas veida. Sava ķermeņa jaunības dēļ un pieredzes trūkuma dēļ, zem kolektīvās apziņas spiediena un ar spēju asi just melus, viņi ar vienu vēzienu aizmēž arī visu to vērtīgo, kas eksistē reliģijā un ko uztur daudzi ļoti spoži, garīgi tīri cilvēki, kuri kalpo tajos vai citos reliģiskajos egregoros.


Man ir jāsaka tev, mana dārgā, lūgšana ir vēršanās forma pie augstākajiem garīgajiem spēkiem, vēršanās pie Garīgā Visuma, ar jūsu personīgās saiknes Dvēseles un Gara palīdzību. Vēršanās var tik veikta kā ar tavām pašas domām un taviem pašas piemeklētiem vārdiem, tā arī var tik izteikta ar tām lūgšanām, kuras jums ir dažādās reliģijās. Pats galvenais, un tas ir ļoti svarīgi, es lūdzu pievērst uzmanību, ka jebkurā vēršanās formā jūs vienmēr dzird un pats svarīgākais tajā brīdī ir jūsu nodomu tīrība un jūsu patiesums. Tieši tas tiek ņemts vērā, un tam, kādā formā ir tava vēršanās, šajā nozīmē nav nekādas nozīmes.


Taču tam, lai precizētu plašāk tavu jautājumu par lūgšanām, man ir jāsaka, ka lūgšanas, lūgšanu vairumu ir rakstījuši reliģiskie darbinieki Kalpošanā. Uzrakstītas tās visbiežāk ir vientulībā, klosteros, un šīs lūgšanas, īpaši senās lūgšanas, ir izgājušas laika pārbaudi. Tās ir “izdzīvojušas”, tas ir, palikušas cilvēku pieprasītas tieši tādēļ, ka tās lietojošie juta to svarīgumu un patiesumu. Tāpat, kā viss, kas attiecas uz Radīšanas matērijā kategoriju, tā arī teksti, jebkura teksta, tajā skaitā arī lūgšanas teksta, spēks ir atkarīgs no tā cilvēka nodoma tīrības, garīgā skaistuma, kurš rakstīja to. Visbiežāk lūgšanas rakstīšanas laikā šie cilvēki atradās Dievišķās Ekstāzes stāvoklī, meditatīvā stāvoklī, tajā brīdī viņi saņēma no augstākām sfērām atklāsmes, kuras tad arī palīdzēja viņiem sarindot vārdus un skaņas lūgšanu tekstos tādā veidā, ka tie ieguva ļoti lielu spēku un lielu varenību.


Taču es atkal pasvītrošu, pat, ja tu vērsies pie stiprākas lūgšanas, kuru ir uzrakstījis kāds, ja tavi nodomi nav patiesi vai nav ārkārtīgi svarīgi tev, ja tiem piemīt egoistisks raksturs, egoistisks izpausmes tavā materiālajā dzīvēs jomā, tad tādas lūgšanas nedarbojas šajā gadījumā. Tās vienkārši nestrādā. Tāpat, kā Gaismas piesaukšana arī lūgšanu piesaukšana un visas citas piesaukšanas formas, kuras eksistē starp jums, tās strādā adekvāti jūsu nodomu tīrībai un skaistumam, jūsu domu skaistumam un jūsu patiesai vēlmei atrisināt kaut kādu situāciju ar labumu ne tikai sev, bet arī ar labumu visai tai savienībai, tam kolektīvam, kurā jūs atrodaties un uz kuru ir mērķēta jūsu vēršanās pie lūgšanām.


Radītāja Gaisma nekad neatnāks, tajā skaitā arī caur lūgšanu, jūsu netīru nodomu izpildīšanas atbalstīšanai vai uz jūsu nepatiesumu, tā vienkārši neatnāks, un brīnumainas iedarbības efekts novērojams nebūs. Es tik ilgi skaidroju to, lai jūs saprastu, kur tad ir jebkuras vēršanās spēks. Lai jūs apzinātos, kad tad tiek iegūts spēks, jebkurā formā vēršoties pie Radītāja un pie visiem augstākajiem hierarhiem, kuri Viņu pārstāv un kuri kūrē šo planētu.


Attiecībā uz ikonām man uzreiz ir jāatbild, ka vēršanās pie ikonām nav elku pielūgšana. Ikonas ir spēcīgi artefakti, kuri eksistē jūsu materiālajā telpā, jūsu matērijā. No tā cilvēka, kurš gleznoja to vai citu ikonu, nodomu tīrības, no dvēseles tīrības un skaistuma ir atkarīgs ikonas spēks un atbalsts no Gaismas puses un Dievišķo struktūru puses. Aktīvai ikonai, spēcīgai un stiprai ikonai, kura nes sevī dievišķus zīmogus dievišķai klātbūtnei pie tās radīšanas, šai ikonai vienmēr piemīt milzīgs varenums un milzīgs spēks. Tādas ikonas ir svētas dievišķā Spēka, dievišķās Mīlestības izpausmes tieši materiālajā pasaulē.


Ja runā par ikonām kā par materiālām lietām, kuras ir saistītas tieši ar dievišķajiem Spēkiem, tad man ir jāpasvītro, ka jebkura atklāta ikona, daudz pielūgta ikona, ir pēc savas būtības atvērts portāls uz Garīgo Visumu. Vēršanās pie ikonas principi ir analoģiski tiem principiem, kurus es norādīju augstāk, sarunā par lūgšanām. Vēršanās nodomu tīrība un patiesums – galvenais. Ja pie ikonām ļoti ilgi nevēršas vai vēršas cilvēki ar netīriem nodomiem, cilvēki ar ļoti piesārņotu apziņu, dažādām negatīvām domām un, kuri izpauž sevi visvisādā negatīvā veidā, tad  šie portāli vienkārši aizveras, un šī ikona pārstāj strādāt. Šajā nozīmē tā pārstāj būt Dievišķās enerģijas un tā spēka, kuru spēj paust ikona, avots.


Ja ikona pastāvīgi atrodas patiesas vēršanās pie viņas procesos, ja šī ikona ir daudz pielūgta, ja ar ikonu sarunājas un pievērš tai savu uzmanību, tad portāls atkal atveras. Tad tā ir atvērts dievišķs portāls pastāvīgi, un caur šo portālu uz jums nāk svētīgas enerģijas. Nepieciešamības gadījumā šīs enerģijas iejaucas pēc jūsu lūguma jūsu dzīvē, izlabo kaut kādus sašķiebumus tajā, arī enerģētiskus sašķiebumus jūsu ķermenī, un situācijas jūsu dzīves apkārtnē. Šajā nozīmē ikonas sniedz reālu palīdzību daudziem cilvēkiem. Jums cilvēces vēsturē ir zināms gan pietiekami daudz faktu par plaša mēroga palīdzību cilvēkiem, kuru to saņēma caur ikonām, tādā veidā atvērto portālu, kuri tur eksistē. Ikonas spēka izpausme kā palīdzība, dziedinoša  gan arī to saistīti citi notikumi. 
Tu jautā arī par jebkuras ikonas aizsardzības funkciju, ja tu nēsā ikonu kā talismanu. Tu vari nēsāt ikonu sev līdzi, taču atkal galvenais princips, kurš paliek nemainīgs ir svarīgi  ne vienkārši novietot uz sevis ikonu un nodomāt, ka tu tajā brīdī esi vienkārši aizsargāta. Šī ikona strādā adekvāti tam, kā tu ar to sazinies, cik patiesi tu pret to attiecies, cik patiesas ir tavas vēršanās pie tās un lūgšanas tai, cik stipra ir tava Ticība.


Vēlreiz pateicos tev par jautājumu un iespēju katram no jums paskaidrot situāciju ar jūsu savstarpējām attiecībām ar reliģijām un tām iespējām, kuras tās sniedz.


ES ESMU JEŠUA


Pieņemts 10.10.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_molitvakh_i_ikonakh/7-1-0-244


Tulkoja Jānis Oppe


Pievienots: 2012/05/11