Ceļš uz MājāmŠajās dienās es, izvēršot lielu informācijas portālu ar nosaukumu “Ceļš uz mājām”, es ceru uz tevi un ļoti gribu, lai tu kļūtu viens no galvenajiem “atgriešanās audzinātājiem”, Ješua, palīdzēsi man atrast kanālus priekš tevis? Ar lielu mīlestību pret jums abiem, S.


Es ar Mīlestību sveicu tevi, dārgais! Man ir jāsaka tev, ka ceļš uz Mājām ir tas ceļš, kuru izvēlas daudzas dvēseles, aizejot no šīs planētas, pabeidzot savu reinkarnāciju ciklu. Tieši to mēs saucam par lielā kosmiskā cikla pabeigšanu šajā apziņas līmenī uz šīs planētas, kad tiek nobeigta lielā pieredzes iegūšana. Šī ir ļoti svarīgas pieredzes pabeigšana dvēselei un ne tikai viņai kā personalizētai substancei, bet arī kosmiskajai dvēselei, virsdvēselei un visam visumam.


Tā pieredze, kuru guva dvēseles ir ārkārtīgi svarīga. Ne viss nonāk vienmēr pie noslēguma cikliski, lai sāktu jaunu attīstības vijumu. Mēs vairākkārt esam runājuši par to, ka 3 apziņas līmenī / matērijas līmenī Zeme tuvākajā laikā beigs pastāvēt. Bet jaunā līmeņa, 4 apziņas līmenī / matērijas līmenī, Zeme eksistēs pēc kvantu pārejas, pēc iziešanas caur kvantu lēciena brīdi, pēc “fotonu joslas” iziešanas. Šajā kvantu zonā planēta atrodas jau vairākus gadus, tuvojoties centrālajai vietai, kur notiek tieši kvantu lēciens.


Tās dvēseles, kuras izvēlas pāreju uz jaunu dimensiju uz jaunā līmeņa Zemes, uzņemas pieredzes turpināšanu, taču jaunajā līmenī. Jaunas pieredzes, kura nodrošina viņām ļoti aktīvu mijiedarbību ar visu visumu, atver viņām daudzas pilnīgi jaunas iespējas kontaktam ar visu visumu, ar visu Materiālo Visumu, ar visu Garīgo Visumu. Un tas arī ir viens no ceļa uz Mājām variantiem. Ir dvēseles, kuras dodas uz Mājām tieši tajos blīvumos, no kurienes viņas atnāca, kuriem vāc pieredzi pavisam citos blīvumos un turpina nodarboties ar daudziem pētījumiem, ar kuriem viņas nodarbojās arī līdz tam, kā atnāca uz šo planētu.


Savu ceļu izvēlas katra dvēsele patstāvīgi, taču tagad mēs runājam par tās pieredzes noslēgšanas ceļu, kura norit uz šīs planētas. Izeja uz jauno līmeni, kvantu pāreja, tiks veikta, pateicoties garīgajai Kristus apziņas Enerģijai, un tāpēc apkārt planētai ir uzstādīts Kristus apziņas Režģis. Mana klātbūtne caur šo Režģi, tāpat, kā arī citu Garīgā Visuma pārstāvju klātbūtne, pastāvīgi palielinās līdz ar šī Režģa nostiprināšanu un planētas kristāliskā smalkā ķermeņa nostiprināšanu. Pēc tam tu vari pilnīgi droši uzskatīt, ka atgriešanās Mājās audzinātājs ir Kristus apziņas Enerģija, tā ir sākotnēja, un es esmu tas, caur kuru šis Kristus apziņas Režģis tika nostiprināts šeit un tiek uzturēts. Tas beidzot iegūst pilnībā reālus vaibstus un iespēju strādāt materiālajā blīvumā, zemu vibrāciju blīvumā, un šīs izmaiņas jūs jau pamanāt un turpināsiet pamanīt arvien vairāk.


Tam, lai atrastu izeju uz Kristus apziņas Režģi un caur to uz mani, nepieciešams augšāmcelt savu apziņu un nostiprināties uz šī režģa. Tā ir pāreja no tava Zemākā Es pie Garīgā Es caur anahatas kompleksu, Garīgā Es attīstība, izeja uz dvēseles kanālu un sirds kanālu un rezultātā izeja pie sava Augstākā Es un apziņas nostiprināšana 9. līmenī. Tas ir minimālais slieksnis, lai veiktu maigo augšupcelšanos, apziņas augšupcelšanos ar eksistēšanas šajā ķermenī turpināšanu un iespēju izmainīt šo ķermeni atbilstoši jaunajiem apstākļiem, kuri iestājas uz planētas atbilstoši pārejai ar pārveidotu ķermeni uz planētu ar jaunu apziņas līmeni/matērijas līmeni.


Es varu sniegt tev palīdzību, mans dārgais, atbalstot šajā procesā. Taču ir jāatceras, ka šis process ir individuāls un tam jānorit individuāli, tā ir tavas dvēseles pieredze, un nevajag mazināt savas paša iespējas. Jūs visi esat dažādā pakāpē, taču pieredzējušas dvēseles, kurām ir daudz brīnišķīgas pieredzes, jūs esat skaisti sākotnēji un brīnišķīgi. Vienīgi, kas jums nepieciešams šajā procesā, tas ir izdarīt plūstošu pāreju no uztveres ar jūsu ķermeni uz jūsu dvēseles uztveri un nostiprināt tiešo kontaktu ar jūsu dvēseli. Tur jūs atradīsiet visas atbildes, tur jūs atradīsiet visu nepieciešamo palīdzību un spēkus tam, lai paceltu un pārveidotu savu apziņu. Pārveidotu apziņu tam, lai paplašinātu to tajā daudzdimensionalitātē, kura aizvedīs jūs pie apziņas augšupcelšanās, aizvedīs pie pilnīgi jaunas sevis sapratnes. Tas ir tas ceļš, pa kuru katra dvēsele tā vai citādi atgriežas Mājās. Tur, mīļie, jūs visus bez nosacījumiem Mīl un vienmēr gaida.


ES ESMU JEŠUA


Pieņemts 20.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_puti_domoj/7-1-0-278


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/05/10