Par garīgo attīstību un dessiemSveicināti, dārgie Ješua un Nika! Esmu patiesi sajūsmināts par iespēju vērsties pie jums. Mani interesē, lūk, kas. Bieži garīgajos meklējumos man priekšā stājas dažādi jautājumi. Un ne vienmēr man uz tiem izdodas atrast viennozīmīgas atbildes. Kāpēc tā? Neattīrīta ego dēļ, vai arī saikne ar paša dvēseli vēl nav nostiprinājusies? Bet varbūt tādos gadījumos ir vērts vērsties pie Augšāmceltajiem Skolotājiem, Meistariem? Un vispār, kāda ir iemiesotas personības vēršanās pie Augstākām Būtībām, apejot paša dvēseli? Vai ir kritēriji? 


Un vēl, mīļais Ješua, dažus vārdus par civilizāciju, pazīstamu uz Zemes kā Dessa. Jūtu savu dziļu saikni ar to, taču apzināties pagaidām nevaru. Bet ārējos avotos informācija par to ir nedaudz pretrunīga. Iepriekš pateicos par atbildi. Milzīgs paldies tev un Nikai par jūsu svēto kalpošanu cilvēcei. V.Š.


Es sveicu tevi, dārgais, ar Mīlestību un godbijību! Jāsaka tev, ka garīgie meklējumi tik zemos Materiālā Visuma slāņos, tik zemos vibrāciju līmeņos patiešām nav viegli, taču tieši šīs atbilžu uz visuma eksistences garīgajiem jautājumiem meklējumu pieredzes dēļ jūs nākat šurp. Šī pieredze nepieciešama, lai izpaustu sevī ļoti svarīgas dvēseles īpašības, kuras dvēseles ir sev izvirzījušas kā mērķus, lai pilnveidotu kaut kādus savas dvēseles dievišķos aspektus un tādejādi ietekmētu ne tikai savu attīstību, bet arī visas Visuma  garīgās telpas attīstību. Tajā ir jūsu klātbūtnes šeit liela jēga un mērķis. Tāpēc tās grūtības, ar kurām jūs saduraties atbilžu meklējumos šeit ir ārkārtīgi svarīgas ne tikai jums, bet arī jūsu kosmiskajām dvēselēm, jūsu virsdvēselēm, no kurām jūs atpumpurojaties, kad nākat šurp.


Tas ir jūsu uzdevums un tas nav viegls, lai, atrodoties tik zemā vibrāciju matērijā, kura pēc savas būtības ir sablīvēta enerģija, izietu uz smalkākiem, augstākiem vibrāciju līmeņiem. Visi šie līmeņi atrodas jūsu iekšienē un uz visiem šiem līmeņiem jūs varat iziet, tikai vēršoties pie tām sakrālajām struktūrām, kuras atrodas jūsu ķermenī jūsu sirds čakras līmenī. Tajā skaitā iziet caur stabilu un intensīvu kontaktu ar savu dvēseli, kura zina atbildes uz daudziem jūsu jautājumiem.


Taču mēs vairākkārt esam runājuši ar jums par to, ka iegremdējoties matērijā, dvēsele, kura iemitinusies jūsu ķermenī-nesējā, nonāk situācijā, kad jūs aizverat sev atmiņas par pagājušo pieredzi, par jūsu dvēseles pieredzi. Tieši tas ļauj jums, kā saka, “no tīras lapas” izzināt ceļus izejai un savām sakrālajām struktūrām, izejai uz savas paša dvēseles pieredzi. Tas dod jums iespēju attīstīt daudzas jūsu dvēseles īpašības, attīstīt daudzus jūsu dievišķos aspektus, atrast ceļus uz izeju. Un tieši šī pieredze ir ārkārtīgi svarīga.


Bez jebkādām šaubām, neattīrīts ego tā ir tā izpausme, kura izpaužas zemu vibrāciju slāņos caur šo ķermeni, lai izietu uz stabilu un labu kontaktu ar savu paša dvēseli, jums nepieciešams attīrīt savu zemes ego. Kas ir attīrīts ego? Tas nozīmē arvien vairāk un vairāk attālināties no sevis kā šī ķermeņa, bet arvien vairāk un vairāk pāriet pie sevis kā daudzdimensionālas būtnes, kura caurauž visu Visumu un ir saistīta ar Visumu, uztveres. Tas ir ceļš, kuru iziet katra dvēsele, lai iegūtu un attīstītu jaunu savas pašas pieredzes aspektu un tādejādi iegūtu jaunas zināšanas un iegūtu jaunus spēkus, iegūtu jaunu mirdzumu, iegūtu jaunas izpausmes, tajā skaitā pašas daudzdimensionalitātē.


Vai ir vērts vērsties pie Augšāmceltajiem Skolotājiem un Meistariem? Mans dārgais, šī izeja un vēršanās pie Augšāmceltajiem Skolotājiem un Meistariem ir tā drošības josta, kura jums eksistē, un vērsties pie viņiem vai nevērsties pie viņiem tas ir jūsu lēmums. Mēs vairākkārt esam runājuši ar jums par to, ka uz šīs planētas jūs visādā veidā esat sarežģījuši sev ceļus. Jūs esat uzstādījuši sev diezgan daudz ierobežojumu un visus šos ierobežojumus attaisno jūsu iemiesojumu zemā vibrāciju pieredze. Tas ļauj jums iegūt pieredzi izejai no ļoti sarežģītām situācijām, kurās nonāk dvēseles, kad iet iegūt pieredzi matērijā.


Viens no dievišķākajiem Likumiem, kurš strādā šajā blīvumā, strādā uz šīs planētas, tas ir Likums, kurš pēc jūsu pašu lūguma te eksistējat - labās gribas Likums. Pēc tā jūs veicat pastāvīgu izvēli, un šī Likuma apstākļos eksistē burtiski viss, kas mijiedarbojas uz šīs planētas. Šis Likums ir ļoti svarīgs un ierakstīts šīs planētas laiktelpas matricā, un no jūsu izvēles ir atkarīgs viss, kas notiks ar jums tajā vai citā situācijā. Vērsties vai nevērsties pie Augšupceltajiem Skolotājiem un jūsu audzinātājiem – tā ir jūsu izvēle. Es rekomendētu jums izmantot tās iespējas, kuras ir jūsu kosmisko dvēseļu, jūsu virsdvēseļu, Garīgā Visuma piešķirtas, kuras pasargā dvēseli no lielām novirzēm no jūsu programmām.


Ja tu nokļūsti situācijās, kad tu nevari atrast viennozīmīgas atbildes, tad pilnībā attaisnota būs vēršanās pie taviem Skolotājiem un Audzinātājiem, lai tev dotu kaut kādu papildus informāciju. Runa taču neiet par to, lai Skolotāji un Audzinātāji dotu jums konkrētas atbildes. Viņi lieliski zina jūsu vienošanās ar jums pirms iegremdēšanās tik zemā matērijā noteikumus. Viņi nedod jums gatavas atbildes, viņi var dot jums papildus informāciju pie tiem jautājumiem, kuri rodas jums dzīvošanas šeit procesā. Pamatojoties uz šo papildus informāciju, jūs varat arvien apzinātāk izdarīt savu izvēli, vismērķtiecīgāk virzīties pie savas paša daudzdimensionalitātes. Tāpēc vēršanās pēc palīdzības pie jūsu dvēselēm, pie jūsu Augstākā Es, jūsu Skolotājiem un Audzinātājiem ir viena no svarīgākajām iespējām, kuras esat piešķīruši jūs paši, lai nevilcinātu šeit paša pieredzes iegūšanu.


Uzsvēršu vēlreiz, ka jums nedos gatavas atbildes, jums dos papildus informāciju, kura nav pieejama apziņas presinga  un ķermeņa uztveres dēļ, tās ir īpatnības, kuras eksistē šajā matērijā. Vai ir piemēroti vērsties pie augstākām būtnēm, apejot paša dvēseli? Man ir jāsaka, ka vērsties pie jūsu Audzinātājiem un pie augstākām būtnēm, apejot paša dvēseli, nav iespējams, izņemot tos gadījumus, kad jūs nodibināt kontaktu caur jūsu Augstāko Es, apejot sirdi, taču arī jūsu Augstāko Es ir saikne ar jūsu dvēseli.


Priekšstats par to, ka jūs varat vērsties pie Augšupceltajiem Skolotājiem un Audzinātājiem, apejot jūsu ķermeņa sakrālās struktūras, apejot jūsu paša dvēseli, ir izkropļota uztvere. Ja jūs neesat aktivizējuši sirds centrus, neesat izgājuši uz paša attīstību caur jūsu Garīgo Es (struktūras no saules pinuma un augstāk), ja jums nav aktivizēti daudzi jūsu ķermeņa sakrālie punkti, kuri savieno ar jūsu Augstākais Es un kuriem, savukārt, visiem ir kontakti ar jūsu dvēseli, ja jūs neesat aktivizējuši šo saikni, neesat aktivizējuši šīs sakrālās vietas tādā vai citādā mērā, tad jums nav iespējas vērsties pie augstākām būtnēm. Šajā gadījumā jautājums par to, vai jūs apejat paša dvēseli, vai jūs apejat paša dvēseles intereses, kad jūs vēršaties pie augstākām būtnēm. Tāpēc, ja ir iespēja sazināties ar saviem audzinātājiem un ja ir iespēja sazināties ar Augstāko Es, tas nozīmē, ka sakrālās vietas ķermenī ir aktivizētas, bet tās visas ir saistītas un kontaktējas ar dvēseli un pārstāv tdvēseles intereses. Tas ir ļoti svarīgs moments, kuram es lūdzu pievērst uzmanību.


Tagad par civilizāciju, kura pazīstama uz Zemes kā Dessi. Tā ir patiešām augsti attīstīta civilizācija, kura eksistē 6-8 apziņas līmenī un kuras DNS ir klātesoša uz šīs planētas. Dessu DNS ir aktīva un ir zemes cilvēkos. Šajā nozīmē, un mēs jau esam runājuši ar jums, katrs no jums ir citplanētietis, un civilizācijas uz šīs planētas formējās, piedaloties ārpuszemes civilizācijām. Tas notika tajos laikos, kad šīs civilizācijas bija klātesošas šeit savā dabiskajā formā, un tagad 837 dessu civilizācijas pārstāvji ir iemiesoti uz šīs planētas. Tas ir ļoti neliels procents, taču tas ir tas procents, kurš ļauj šai civilizācijai gūt šeit caur saviem pārstāvjiem zemu vibrāciju matērijā pieredzi, gūt pieredzi pašu civilizācijas attīstībai, pašu īpašību attīstībai, kuras viņi gribēja attīstīt sevī. Iegūstot pieredzi uz šīs planētas, kura, kā mēs esam runājuši ar jums, ir daudzējādā ziņā eksperimentāla planēta, uz kuras ir iespēja pietiekami īsā laikā iegūt unikālu pieredzi un attīstīt daudzus dvēseles aspektus un īpašības, šī civilizācija iegūst to, kādēļ tai ir saikne ar šo planētu.


Tādā veidā rīkojas daudzas civilizācijas, tajā skaitā arī dessu civilizācija. Dessu civilizācija atnāca šurp caur saviem ļoti seniem ciltstēviem, kuriem ir sakars ar Sīriusu, bet Sīriuss sen jau ir šīs planētas kurators. Lielam skaitam dvēseļu, kuras dzīvo šeit, ir Sīriusa DNS un tajā skaitā arī dessu DNS. Saikne ar šo civilizāciju arī ir diezgan cieša, tavā DNS ir klāt 36% šīs civilizācijas DNS, tas ir ļoti liels procents, un es domāju, ka tieši tāpēc tu sajūti dziļu saikni ar viņiem. Kad tev izdosies nodibināt ciešāku kontaktu ar savu dvēseli, kad izdosies iziet uz kvantu apziņas augstiem slāņiem, tu spēsi pietiekami viegli, pateicoties šim lielajam tavas kosmiskās DNS apgabalam, mijiedarboties ar šo civilizāciju, atrodoties šeit ķermenī, un tiešā veidā sazināties ar viņiem. Spēsi iegūt kaut kādas papildus ziņas par sevi pašu un par tiem uzdevumiem, kurus tu pildi šeit kā dvēsele, kādas savas dvēseles īpašības tu šeit attīsti un kādas īpašības tu varētu piešķirt šīs civilizācijas tālākai attīstībai.


Tā ir lieliska civilizācija ar lieliem sasniegumiem sazināšanās ar sajušanas, ar sevis izpausmes caur radošumu un caur Mīlestību iespējas jomās. Tā ir civilizācija, kurai ir lieli talanti sfērās, kuras jūs nosauktu par humanitārām sfērām, kaut arī tas nav gluži pareizs vārds, taču tas ir tuvu tam, ko es gribētu teikt par šo civilizāciju. Šī civilizācija, bez jebkādām šaubām, ir attīstīta arī tehniski, taču galvenie virzieni, kurus tā attīsta, tās ir pasaules pārveidošanas iespējas caur paša garīgajiem aspektiem, un tas dod šai civilizācijai pietiekami daudz priekšrocību attīstībā, dod neparasti interesantu un svarīgu pieredzi visam visumam.


Es vēlu tev, dārgais, pēc iespējas ātrāk iziet uz stabilu un ļoti atbildīgu šajā laikā kontaktu ar savu dvēseli, lai apzināti ķertos pie pārveidojumiem, kurus veic šeit visas dvēseles, kuras tagad iziet uz galīgo savas pieredzes rezultātu apkopošanu. Tas ir laiks, kad visas dvēseles apkopo šeit tās ļoti lielās pieredzes rezultātus, kura ir notikusi uz šīs planētas, periods, kad šī līmeņa planēta pabeidz savu eksistenci, kad šī planēta arī apkopo ļoti daudzu pārbaudījumu un ļoti piesātinātas pieredzes rezultātus. 

Es rekomendēju tev izmantot visas iespējas un visas izredzes, kuras eksistē šeit dvēselēm šajā laikā, tā kā tas ir ļoti svarīgs laiks. Jūs tagad iegūstat iespēju iziet kā uzvarētājiem no skarbiem pārbaudījumiem pārveidotiem, jums ir beidzot iespēja plūkt augļus savai pieredzei, kuru ļoti intensīvi izgājāt šeit – uz šīs planētas. Jūs guvāt šeit daudzveidīgu pieredzi kā pārstāvji no daudzām civilizācijām aiz šīs planētas robežām, un tagad patiešām ir ļoti svarīgs periods, periods, kurā jūs beidzot pabeidzat kārtējo ļoti svarīgu etapu pētījumiem, jūsu veiktiem paša iespēju, paša dvēseles attīstībai un to civilizāciju attīstībai, kuras jūs šeit pārstāvējāt. 

Ar Mīlestību un cieņu.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 18.11.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_dukhovnom_razvitii_i_dessakh/7-1-0-276


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/05/03