Par magnētiem

Ješua caur NikuDārgais Ješua! Man ir jautājums par magnētiem. Eksistē daudz magnētisku ierīču (aproces, brilles, piltuves ūdenim u.c.) Pēc Krajona magnētiskā režģa pārregulēšanas, kas notika ar magnētiem? Tie arī pārregulējās? Vai no šīm ietaisēm tagad ir kaut kāds labums? Paldies.


Es sveicu tevi un pateicos par jautājumu. Tas ir labs jautājums, praktisks jautājums, kurš patiešām var jūs satraukt. Jūs tagad eksistējat vairākās dimensijās, un šīs dimensijas ir iebūvētas jūsu telpā. Katrai no šīm dimensijām ir savas noteiktas īpašības, tajā skaitā arī magnētiskās īpašības. Tāpēc tavs jautājums ir tiešā veidā saistīts ar jautājumu par to priekšmetu struktūru, to priekšmetu kristālisko struktūru, par kuriem tu jautā.


3-šās dimensijas apstākļos magnētiskās īpašības izpaužas tāpat, kā tās arī izpaudās. Magnētiskā režģa pārregulēšana, kuru veica Krajons, ir veikta saskaņā ar jaunajām dimensijām, kuras ceļas, it kā nodrošina to iekļaušanos, harmonizāciju, nodrošina jaunas iespējas pilnīgi jaunas dievišķas kvalitātes Enerģiju pārvadīšanai, kuras mainītu laiktelpas matricu, kurā jūs eksistējat. Tāpēc jautājums par to, kādā veidā notika šī ietekme, tiešā veidā ir atkarīgs no to priekšmetu kristāliskās struktūras, par kuriem tu jautā.


Ja kristāliskā struktūra atļauj šim priekšmetam pieņemt jaunas sakrālās ģeometriskās formas, uz kurām tika veikta Krajona magnētisko režģu regulēšana, tad šie priekšmeti vienkārši iegūs papildus īpašības. Šīs īpašības ir analoģiskas tām īpašībām, kuras parādījās uz planētas līdz ar jauno dimensiju uzstādīšanu un atbilstošu to noskaņošanu uz jauno enerģiju. Ja to struktūra neatļauj to, tad tie turpina eksistēt un darboties tajā līmenī, kurā arī bija sākotnēji, uz ko bija sākotnēji nosakņoti, sākotnēji bija uzlādēti. Ir jāsaprot, ka visām jaunajām struktūrām, kuras ceļas uz planētas, pēc savas ģeometriskās komponentes ir pilnīgākas, sarežģītākas ģeometriskas struktūras, un tieši šī sarežģītība dod iespēju pārregulēt planētas magnētiskos režģus, tieši tas ļauj pārvadīt šurp jaunas dievišķas enerģijas un nostiprināt tās.


Ja jūsu priekšmetam ir kristāliska struktūra, bet jums jau ir jāzina, ka kristāli ir dzīvas informācijas sistēmas, kuras ļoti labi uzsūc visas izmaiņas, kuras notiek telpā, ja šiem priekšmetiem ir kristāliska struktūra, sarežģītāka, nekā tā, kura prevalēja līmenī 3ML, tad tie, bez jebkādām šaubām, pārskaņojas un iegūst papildus īpašības. Šie kristāli saistās ar planētas kopējo informācijas lauku un iegūst jaunas īpašības no jaunā magnētiskā režģa, kurš stāv uz planētas. Un tie paši palīdz atbilstoši, ja jūs tos izmantojat, pārregulēt jums jūsu ķermeņus un pārregulēt jūsu iespējas.


Taču man ir arī jāatzīmē, ka jauno magnētisko režģu iedarbība un jauno enerģiju iedarbība notiek pirmkārt kā visas telpas attīrīšanas process un visa, kas atrodas šajā telpā, attīrīšanas process. Tajā skaitā arī jūsu ķermeņu attīrīšanas un jūsu apziņas pārkārtošanas process. Tāpat kā magnētiskā režģa visa informācijas sistēma, jaunās enerģijas, tās neiedarbojas tieši uz jums, ja jūs neesat gatavi. Jūs pieņemat šīs izmaiņas un šīs jaunās enerģijas tikai samērā ar jūsu gatavību tām. Bez vispārējā garīgā darba, kuru veic jūsu apziņa, kuru jūs veicat ar paša domu, paša vēlēšanos, nav iespējams iegūt palīdzību no tām kristāliskajām struktūrām, kurām pat ir iespēja sniegt labvēlīgu ietekmi. Vienīgā saskaņošanās, kura var notikt zemapziņā, tā ir dvēseles saskaņošanās, ja tas ieiet viņas iemiesojuma programmā.


Es paskaidrošu lielākai skaidrībai. Ja jūs atrodaties apziņas stāvoklī, pieņemsim, ANL=3-4, un jums ir kaut kāds kristālisks priekšmets ar magnētiskām īpašībām, kurš nes jauno iedarbību, var uzņemt sevī jaunās balansējošās enerģijas, ja jūs atrodaties vidēji statistiski zemā cilvēces apziņas līmenī, tad šīs ierīces un šie priekšmeti nesniegs jums to svētīgo ietekmi, kuru tie varētu sniegt, piemēram, cilvēkam, kurš atrodas savas garīgās pacelšanas un sava Zemākā Es savienošanas ar savu Garīgo Es procesā, tas ir, ANL=5-6-7.


Šī iedarbība pilnvērtīgi notiek tikai tajā gadījumā, ja jūsu apziņa pārvietojas un nostiprinās augstāk, un tad jūsu iespējas saņemt šo priekšmetu palīdzību pieaug pašas par sevi. Bet, ja jūs esat izgājuši aiz sava Garīgā Es ietvariem un sākuši pārvietoties pie sava Augstākā Es, ja jūs pārvietojaties uz Trialitāti (šo vārdu mēs jau izmantojam, tā kā šis vārds jau ir iegājies jūsu apziņā), bet priekšmetam ar magnētiskajām īpašībām, kurš jums ir, ir iespējas zemāk nekā jūsu apziņas iespējas tajā brīdī, tad tas iedarbosies tikai uz to līmeni, uz kuru tas spēj iedarboties. Un tam, lai jūs kaut kādā veidā iedarbotos uz jūsu apziņas augstākajiem aspektiem, jums jau vajag lietot citas, pilnīgākas tehnikas un citas, pilnīgākas tehnoloģijas. Tad jums būs jaunas iespējas saskaņoties ar tām izmaiņām, kuras tagad notiek uz planētas.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 23.10.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_magnitakh/7-1-0-257


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/04/22