Gara trīspadsmit principi

Ješua caur NikuGribu uzzināt par trīspadsmit Gara principiem. Pastāstiet, lūdzu, sīkāk, būšu ļoti pateicīgs. Sergejs


Es sveicu tevi, dārgais! Pateicos tev par interesanto jautājumu, kaut gan man jāsaka tev, ka Gara Principu ir ievērojami vairāk, tāpat kā ir arī fundamentālie Radīšanas Likumi. Tāpat ir atsevišķi eksistences Noteikumi tajās vai citās Materiālā Visuma vietās. Tas viss ir ļoti lieli Zināšanu apjomi, kuri nav tagad jums ārkārtīgi svarīgi, jo šajā apziņas līmenī nevar tikt saprasti pilnā mērā to patiesajā skaistumā, globalitātē un diženumā. Mēs tagad izdalīsim vissvarīgākos jūsu sapratnei šajā laikā un pacentīsimies konceptuāli iepazīstināt ar tiem jūs.


1. VIENOTĀS APZIŅAS LAUKA princips
Vienotais Apziņas Lauks – Augstākā Universālā Apziņa, vada kā Garīgo, tā arī Materiālo Visumu. Augstākais Radītāja Saprāts – Visuma Apziņas Lauks, neierobežota diženuma un varenības Viļņveida Informācijas Substance. Tā kustas kā kolosāla spirāle – Radīšanas Stars, dzemdinot Materiālā Visuma galaktikas un zvaigžņu-planētu pasaules. Vienreiz Absolūts izdeva Dzīvības Radīšanas – Matērijas un Formas Radīšanas – Ideju un Ieceri. Viss dzīvais visumā atrodas vienotībā ar Radītāju. Individuālisms starp kosmosa dzīvajām būtnēm noved pie nesamierināmām pretrunām. Dzīvības jēga – visu vienotībā ar visiem, nesatricināma vēlēšanās pēc harmonijas un miera – visiem un sev. Un tikai vienotībā dzimst Kopējais Labuma un Jaunrades Mērķis.


2. NEIEROBEŽOTAS EVOLŪCIJAS un MŪŽĪBAS princips
Viss pasaulē attīstās un pilnveidojas pastāvīgi. Mūžība – esības māte. Garīgais Visums un Materiālais Visums ir ilgstoši un vērienīgi relatīvā telpā un laikā, kurš ir mūžība. Mūžība ir neierobežota. Laiks – dižena mūžības enerģija.


3. HAOSA un STABILAS KĀRTĪBAS princips
Visas sistēmas atrodas kustībā – mikrokosms un makrokosms vibrē, viss mainās un pāriet nākošajā kvalitātē, izejot starpposma HAOSA stāvokli, kurš tiek saprasts kā stāvoklis augstākās apziņas sakrātās pieredzes pārdomāšanai ar pārstrukturēšanu pilnīgākas esības un apziņas radīšanai.


4. Pasaules Ētera – SVĒTĀ GARA princips
Universālā kosmiskā enerģija, augstfrekvences enerģija – Radītāja Elpa, Radītāja Mīlestība un Viedums. Tās ir enerģētiskās informācijas plūsmas Visumā, kuras piesātina ar Mīlestību un jēgu visu Radījumu.


5. Visuma DAUDZDIMENSIONALITĀTES PRINCIPS
Garīgais Visums un Materiālais Visums ir daudzdimensionāli. Telpa un laiks dzemdina sfēras, savērpjošās galaktiskajās spirālēs. Tā tiek radīts Materiāls Visums kā Ideja, dzimusi Garīgajā Visumā.


6. FRAKTĀĻU LĪDZĪBAS princips
Fraktālis – ģeometriska figūra, iegūta dalīšanas daļās ar radošo funkciju “līdzīgs no līdzīgā” rezultātā, tāpēc Radījuma paplašināšana nāk kā līdzīgā radīšana no sākotnējās sakrālās Radījuma figūras. Visi strukturālie objekti ir līdzīgi cits citam, taču ne identiski. Šī īpašība nodrošina visu esības daudzveidību kopējā vienotībā. Fraktāļiem piemīt skaistums un harmonija zīmējumiem, radītiem pēc vienotas radīšanas programmas.


7. NOOSFĒRAS princips
Princips, aptverošs Radījuma aspektus, saistītus ar Informācijas Glabāšanu, globālo Zināšanas sistēmu. Nekas neizzūd, bet pastāvīgi papildinās ar jaunu Radīšanas un Radījumu izzināšanas pieredzi.


8. MĪLESTĪBAS un ETALONA princips
Galvenā Visa Esošā Radītāja Iecere – Pasauļu radīšana ar Mīlestības Spēku, augstfrekvences kvantu enerģiju, Svēto Garu. Attīstība un Evolūcija ir Pilnīgās Pilnības – Etalona diktētas. Mīlestība uzvar visu! Viņa neitralizē sabrukšanas funkcijas, piesātina saprāta dzīvības formas ar Ekstāzi un Svētlaimi eksistencei mūžībā.


9. RELATIVITĀTES princips
Materiālajā Visumā laiks un telpa ir relatīvi attiecībā viens pret otru, nesaraujami savā starpā. Laiks ir relatīvs pret ģeometriskās telpas liekumu. Laiks kustas attiecībā pret telpu ar līmeņa (dimensijas) Gaismas ātrumu. Mūžība vienmēr ir katrā telpas punktā, bet laiks tek attiecībā pret mūžību. Tiek nodrošināta saikne visam ar visu.


10. ANALOĢIJAS un AUGŠUPCELŠANĀS princips
Kā augšā, tāpat arī apakšā savstarpēja ieplūšana un pilnīga saikne. Makropasaule atbilst mikropasaules enerģētiskajām parādībām un otrādi. Visi kosmiskie procesi ir ļoti līdzīgi cits citam, analoģiski, taču atšķiras pēc mērogiem. Visas saprātīgās monādes virzās uz materiālajām pasaulēm pieredzes iegūšanai formā. Pēc tam visiem saprātiem ir jākāpj pa attīstības pakāpieniem pie Avota. Atgriešanās Kvantu Gaismā un Mīlestībā procesi – ir Augšupcelšanās. Saprāti samērā ar evolucionāro attīstību iegūst formu – ķermeniskā pavadoņa Garam nomaiņu.


11. PATIESĪBAS un TICĪBAS princips
Patiesība – Visa Esošā dievišķā jēga, dzīvības viedums un skaistums. Patiesība vienmēr uzvar, jo tā – izpausta Radītāja Mīlestība. Viss Visums ir piepildīts ar Patiesību. Patiesība – ir Radītājs (Dievs), kā visuriekļūstoša un Radījumu uzturoša enerģija. Ticība – enerģija, saprātīgo formu apziņas kvantu daļu izstrādāta. Ticība – dievišķās esības apstiprinājums, atdeves un upurēšanās, raksturīgu Visa Esošā Radītājam, svētais akts. Ticība – Visa Esošā Radītāja – dzīva, nesatricināma – eksistences atzīšana. Visuma garīgā diženuma sapratne atnes patiesu ticību dzīves taisnīgai uzbūvei visā Visumā.


12. TAISNPRĀTĪGUMA un GARĪGUMA, BRĪVĀS IZVĒLES principi
Tie ir Kosmiskā Kristus garīgie principi Gara dzimšanai no Ego un personības pilnveidošanai. Taisnprātīguma principi ir ielikti DNS struktūrā lauka līmenī. Radītāja Dižā Velte – izvēles brīvība. Izvēles rezultātā cilvēks iegūst daudzšķautnainu dvēseles un personības pieredzi. Izvēle – tas ir dinamisks spēks, bīdošs evolūciju uz priekšu, svarīgi, lai pozitīvā pieredze dominētu pār negatīvo pieredzi. Katra Mīlestības izvēle saglabā Visumu mūžīgi jaunu un pilnīgu.


13. SKAISTUMA un HARMONIJAS princips
Radījums sākotnēji ir būvēts uz šiem principiem, jēdziens ir bezgalīgs. Tie ir Radīšanas sakrālās ģeometrijas principi, kuri nodrošina attīstības pastāvīgumu visās Garīgā un Materiālā Visumu sfērās.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 02.10.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/trinadcat_principov_dukha/7-1-0-236


Tulkoja Jānis Oppe


Pievienots: 2012/04/15