Par Dievišķo likumu darbu dualitātes apstākļos

1.daļaSveicināts, iemīļotais Ješus, atbildi lūdzu uz jautājumu: Vai vispār eksistēja Kristus baušļi vēl kaut kur, izņemot baznīcas kalpu iekaisušos prātus, doti Kalna sprediķī, un Vecās derības 10 baušļi? Jautājums ir, lūk, par ko: kādas konkrēti vienošanās var eksistēt starp dvēselēm (būtībām, tām, kas izvēlas visus mūsu apvalkus uz Zemes) – piemēram, vienošanās starp dvēselēm mudināt (tajā skaitā ar sargeņģeļu, ercenģeļu un citu “debesu” iemītnieku palīdzību) savus paplašinājumus, projekcijas uz stāšanos laulībā. Kāds izteica pat viedokli, pēc manām domām pilnīgas blēņas, ka var pat būt vienošanās par nonāvēšanu (kā pasakā “Mazā dvēsele un saule”, kur viena dvēsele izlemj izdarīt kaut ko tādu citai, par ko viņai nāksies piedot – piedošana privātā veidā man atgādina vairs ne velti, bet dzīves un garīgās izaugsmes kopumā “blakus iedarbību”). Vienošanās par izvarošanu, vēl pasakiet! Man liekas, ka var izzināt dzīves pilnību arī bez tādām garīgām kļūdām kā nonāvēšana, laulības pārkāpšana, zagšana. Neapbēdini mani, Ješua, lūdzos tevi, saki, ka tas ir tā!!!!!!! Citādi rodas tad jautājums, kādēļ bija jādod 10 baušļi. Un riebīgu atbildi es uzskatīšu, atvainojiet, kā netiešu vadību uz nonāvēšanu, kad gribēšu...


Lūk. tavi vārdi:

Citāts:
“Es lūdzu tevi uztvert visus notikumus dzīvē kā karmiskas mācības. Nekas nenotiek nejauši jūsu dzīvē, un viss notiek – notiek pareizi pēc tiem scenārijiem, kurus ir sarakstījušas līdz atnākšanai un iemiesojumam visas dvēseles.”


- tā kā viss, viss, kas notiek uz Zemes, jau ir iepriekš noteiks (katra doma, katrs vārds), tātad šeit neko absolūti nevar izmainīt un pat pagriezt galvu ne uz to pusi. Tas ir tīri poligons, te nekas netiek izlemts, nav iespējams nekāds darbs ar dvēseli. Par kādu tādā gadījumā garīgu pilnveidošanos uz Zemes var būt runa?


Lasām tevi tālāk:
Citāts:
“Ja notiek ķermenī iemiesotas astrālās būtības nonāvēšana no cilvēka puses, tad karmu rada sev tikai tie cilvēki, kuri atļāva sev nonāvēt astrālo būtību bez dievišķa pamata.”


Atvaino, bet tu pats sev runā pretī, Ješua, tu saki, ka nekas nejaušs nenotiek, tu saki, ka mēdz būt dievišķu pamatu neesamība. Otrā aina, starp citu, man vairāk patīk. Izskaidro, lūdzu, oficiāli, kas var būt iepriekš noteikts (notikumi, fakti) un kas notiek pēc dvēseles gribas “mūsu”, cilvēciskajā laikā, jau uz Zemes. (Jā, kāds taču izdarīja pirmo nonāvēšanu, kādēļ tā bija vajadzīga, vai tā bija ieplānota līdz atnākšanai uz mūsu plānu?) Paldies par uzmanību.


Es sveicu tevi, dārgais! Mēs tagad pa posmiem izskatīsim visus jautājumus, kuri aizņem tavu prātu šajā attīstības posmā, un es ceru, ka tu saņemsi nepieciešamos izskaidrojumus, kuri palīdzēs tev mazliet pacelt to priekšstatu aizsegu, kuri eksistē tava prātā, atbrīvoties no daudziem noliegumiem un no daudziem uztveres kropļojumiem, no vērtējumiem, kurus ražo tavs prāts.


Vispirms man jāsaka, ka tie baušļi, kuri tika atstāti un kuri ir doti Bībelē, tie patiešām ir baušļi, kuri tika atstāti šeit kā atgādinājums dvēselēm, kuras atrodas 3-šā matērijas līmeņa un 3-šā apziņas līmeņa iemiesojumā. Atstāti kā atgādinājums par to, ko šīs dvēseles pēc savas būtības zina, taču, aizspēlējušās matērijas spēlēs, atrodoties šajā ķermenī, atrodoties šajā iemiesojumā, pieļāva ļoti daudz kropļojumu caur savām darbībām, caur savu rīcību, caur savām domām. Kropļojumus, pateicoties kuriem viņas sastrādāja lielas karmiskas programmas, pēc kurām viņas bija spiestas atgriezties šurp atkal un atkal, lai turpinātu labot tos pieļautos pārkāpumus, kuri notika.


Un tā, mans dārgais, tie baušļi, kurus es atnesu šurp, visi atbilst tiem dievišķajiem Likumiem, kuri eksistē visumā un kuri ir to Kristus-apziņas bāzes likumu un principu atspoguļojums, kurus nesa visi tie baušļi, kurus es nodevu. Manas atnākšanas šurp mērķis tieši arī bija tāds, lai atgādinātu dvēselēm par tiem uzdevumiem un par to vektoru, par tiem dievišķajiem orientieriem, uz kuriem viņām jāsakoncentrējas tam, lai izietu no šī zemā apziņas līmeņa. Izietu pārveidotas, ieguvušas pieredzi par eksistēšanu šajā materiālā visuma daļā, šajā apziņas līmenī, izietu uz iekšēju pieskaņojumu ar šo vektoru, izietu uz attīstības un to pārveidojumu, kuri, konkrēti, tiek veikti tagad uz planētas, jaunu vijumu.


Visi šie baušļi atbilst dievišķajiem Likumiem un nav “baznīcas kalpu iekaisušo prātu” priekšstati, kā tu saki. Neskatoties uz to, ka planētas reliģijas pašas ienesa ļoti daudz izkropļojumu priekšstatos par to, par ko es teicu, tomēr, tās sakrālās zināšanas, kuras es nodevu, to dižā jēga un dziļums, ir ievērojami plašāks, nekā eksistē tagad ļoti daudzu cilvēku sapratnē. Taču uz planētas tagad pietiekami daudz ir iemiesotu attīstītu dvēseļu, kuras labi saprot visu šo baušļu dziļo sakrālo jēgu. Tas ir tas vektors, tā ir tā pastieptā palīdzības roka cilvēkiem, kuri ir atradušies un atrodas 3-jā apziņas līmenī, lai pieskaņotos savai dievišķai daļai. Lai tā jūsu daļa, kura eksistē jūsu ķermeņos, saskaņotos ar savu dvēseli, kura pēc savas būtības ļoti labi zina šos dievišķos Likumus un šos Baušļus.


Taču cilvēki, atrodoties šajā matērijas līmenī un izpildot tās lomas, kuras izpilda dvēseles iemiesojumā ar ķermeņa palīdzību, viņi novirzījās dažādā pakāpē no dzīves sirdī un no saiknes ar Radītāju. Viņi attālinājās un iegrima ļoti dziļi matērijā - savās spēlēs, attālinājās no tiešā kontakta ar Radītāju. Tā radās aktuāla vajadzība un bija nepieciešamība atnest, lZināšanas un noenkurot uz planētas - galvenās dievišķās programmas.

 Nepieciešamība atstāt šeit tieši šī sapratnes līmeņa, Kristus-apziņas līmeņa, pārstāvjus, lai cilvēki zinātu, kādā virzienā viņiem ir jāvirzās, lai beidzot pabeigtu reinkarnāciju un pieredzes iegūšanu 3-šas apziņas līmenī un pārietu uz eksistēšanu augstākās sfērās.


Tā ir tā pieredze, kuras dēļ visas dvēseles nolaižas šeit, bet ne visām izdodas to darīt pietiekami optimāli. Ļoti daudzas dvēseles zemu vibrāciju eksistences apstākļos pieļauj ļoti daudz izkropļojumu un novirzās no dzīves pēc dievišķajiem Likumiem, un izsauc uz sevi karmisko likumu darbību, un viņām nākas atgriezties atkal un atkal. Atgriezties šurp atkal jaunas pieredzes iegūšanai tās labošanai. Dvēsele, kad atstāj šo ķermeni ar nāves palīdzību, nonāk smalki organizētos slāņos, kur viņa pilnīgi ir attīrītā stāvoklī, bez ķermeņa spiediena un matērijas spiediena, patstāvīgi redz visu savu dzīvi. Viņa redz arī visas dzīves, kuras tika nodzīvotas līdz tam, viņa redz visus tos izkropļojumus, kuri ir notikuši eksistences ķermenī procesā, eksistences matērijā procesā, kuri ir noveduši pie novirzes no dzīves pēc tiem dievišķajiem šabloniem, kuri eksistē dvēselē.


Daudzas dvēseles pēc šī ķermeņa atstāšanas atrodas stresa stāvoklī no tā novērošanas un izskatīšanas, kādā veidā viņas ir izmatojušas to iespēju, kura tika sniegta viņām dzimstot un nolaižoties, un izmantojot šo ķermeni-nesēju matērijā. Tas mudina viņas radīt jaunas programmas, jaunus scenārijus to kļūdu labošanai, kuras viņas ir pieļāvušas, un tādejādi karmiskās atstrādes programmas mēdz būt diezgan sarežģītas un grūtas.


Dvēseles, kuras ir atstājušas zemes ķermeni un atrodas Valstībā, kurā formējas ar garīgo Skolotāju un Audzinātāju palīdzību jaunas iemiesošanās programmas, bieži patiešām vienojas par to, lai caur sevi izlaistu to pieredzi, kura ir izrādījusies kļūda viņu iepriekšējā iemiesojumā vai nevienā vien. Tādejādi dvēseles ļoti bieži atkal satiekas jaunā iemiesojumā dažādās lomās, un tas ir tas, ko jūs saucat par “karmiskajiem mezgliem”, vai tas, ko jūs saucat par “ karmiski vienai pie otras pievilktām dvēselēm”. Tās patiešām ir tās programmas, kuras pieņem dvēsele pirms tam, kā atkal iemiesoties garīgās pilnveidošanās sašķiebumu labošanai. 

Un šeit patiešām ir klātesošs arī tas fakts, ka dvēsele, kura vienā no iemiesojumiem ir veikusi kaut kāda cilvēka nonāvēšanu vai pārkāpusi kaut kādus citus dievišķos Likumus vai Principus, vai Baušļus, kurus konkrēti tiku nodevis es, jaunā iemiesojumā noliek sevi analoģiska upura lomā. Tas ir, viņa dod priekšroku bieži vienoties par to, lai tiktu nonāvēta un pati pārdzīvotu to vardarbības procesu, kurš tiek veikts ar viņu, un tādā veidā caur šo pietiekami grūto un smago pieredzi izlabotu to lietu stāvokli, to trūkumu, kuru viņa tika pieļāvusi iepriekšējā iemiesojumā.


Analoģiskā veidā strādā arī daudz citu dvēseļu mijiedarbības programmu viena palīdzī otrai dažādām karmiskām atstrādēm. Tāpēc tie piemēri, kuru tu mini, ka dvēseles var iepriekš vienoties par to, ka viņas kārtējā iemiesojumā stājas laulībā, lai jau jaunā kvalitātē un, apmainījušās lomām, izspēlētu atkal analoģiskus scenārijus un izietu no tiem ar jaunu pieredzi, jau izlabojušas to karmu, kura bija sastrādāta, eksistē. Tas ir tas, ko jūs saucat par karmisko mezglu. Taču atzīmēšu, ka eksistē arī citi iemesli, kuru dēļ dvēseles stājas laulībā iemiesojumā. Tās var būt ne tikai karmiskas atstrādes, tās var būt pilnīgi citas programmas un citi mērķi, un tas arī ir iespējams. Tajā skaitā arī mērķi savstarpējai palīdzībai garīgajā attīstībā. Mērķi ir ļoti daudzveidīgi, un tās visas ir patiešām reāli strādājošas programmas, viss tas ir iespējams.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 07.09.09, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_rabote_bozhestvennykh_zakonov_v_uslovijakh_dualnosti/7-1-0-226


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/04/04