Par slimībām un izdziedināšanu

2. daļaVienā no mūsu tikšanās reizēm mēs jau runājām, kas ir Kristus-apziņa, un pat no viena tā īsā apraksta, kuru es jums devu un kurš gāja pa citiem kanāliem sakariem ar jums un informācijas nodošanai jums, ir skaidrs, ka tie jaunie eksistences apstākļi, kuri būs jums, tie pilnībā būs atbrīvoti no jebkura veida ciešanām. Visa jūsu enerģija, viss jūsu dievišķais varenums būs vērsti uz radošiem procesiem, tālākas pašpilnveidošanās un jūsu radošo spēju attīstības visos aspektos, kuri ir iespējami tajā apziņas līmenī, procesiem.


Kas notiks ar tiem Gaismas Darbiniekiem, kuriem ir personīgas kaut kādu saslimšanu paša ķermenī speciālas izpētes programmas. Galvenais mērķis tādām programmām ir, pirmkārt, lai sastrādātu pieredzi, kādā veidā tādas slimības parādās un kādā veidā šīs slimības tiek izdziedinātas. Galvenais mērķis – izdziedināšana, izdziedināšana pilnībā. Sakarā ar to, tā informācija, visa tā pieredze, kuru jūs, atrodoties šajā fiziskā ķermeņa slimības stāvoklī iegūstat, šī pieredze uzreiz tiek nodota visumam. Un tagad milzīgs skaits pētnieku augstākos līmeņos ļoti rūpīgi pēta visu informāciju, iegūstamu no jums, un ar jūsu tiešu piedalīšanos izstrādā šo slimību ātras un efektīvas izārstēšanas metodes. Bez jebkādām šaubām, ka šajā periodā šo slimību izārstēšanai tiks piesaistīts ļoti plašs iespēju spektrs.


Pirmkārt, jūs pētāt iespēju parādīt katram cilvēkam pašizārstēšanās mehānismus, parādīt to ceļu, pa kuru katrs var pats veikt visas korekcijas savā ķermenī un tādejādi pilnībā izārstēties no fiziskām kaitēm. No otras puses, masu iedzīvotājiem, kuri tik vētrainā laikā, paātrinošos procesu laikā, nepaspēj pietiekami ātri apzināties un pārdzīvot apziņas kvantu daļas pacelšanas un aktivizācijas procesus, lai pakļautu sevi pašizārstēšanai, viņiem tiek izstrādātas un nodotas jums pastāvīgi tādas izārstēšanas metodes. Šīs tehnoloģijas tiek nodotas jums dažādos līmeņos. Iedarbošanās tehnoloģijas, kuras jau eksistē jūsu sabiedrībā, pilnīgi jaunas tehnoloģijas.
Caur saviem pārstāvjiem, caur saviem Gaismas Darbiniekiem, kuri strādā pēc šīm programmām, šīs metodikas tiek nodotas, un tās aktīvi tiek izplatītas starp jums. Tās aktīvi izmanto iedzīvotāji, un tās ir pieprasītas. 

Tie, kas spēj pielietot šīs metodikas palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, kuras ir piemērotas viņiem viņu saslimšanu izārstēšanai, pilnīgai ķermeņa korekcijai un visu procesu harmonizācijai, viņi tā vai citādi tiek atvesti tajās vietās, kur norit tādas pieredzes izplatīšanās. Bez tam tiek nodotas arī jaunas tehnoloģijas, tehniskas iespējas iedarboties uz cilvēka ķermeni ar tehnisku līdzekļu palīdzību. Tādas metodes arī tiek izstrādātas, un tādas metodes pastāvīgi tiek nodotas cilvēku savienībai. Ir zinātnieki, ir zinātnieku grupas, kuri jau ir saņēmuši šīs metodes, un šīs metodes atrodas izstrādāšanas un ieviešanas matērijas līmenī stadijā. Šīs metodes, samērā ar to, kā sabiedrība būs gatava pieņemt šīs metodikas un izmantot tās, būs pieprasītas un iegūs plašu izplatību. Tās būs metodes, kuras izmantos liela skaita cilvēku izārstēšanai.


Taču šeit man ir jāatzīmē ļoti svarīgs moments, kuru jūs nedrīkstat palaist garām. Tādu metožu pielietošana un katra, kurš cieš no kaut kādas kaites, atvešana pie tiem vai citiem dakteriem vai jaunu metodiku turētājiem, vai jaunu tehnoloģiju un aparātu, kuri palīdz izmantot šīs jaunākās tehnoloģijas jūsu sabiedrībā, turētājiem, prasa zināmus apstākļus. Cilvēki tiks atvesti pie viņiem tikai gadījumā, ja viņi patiesi izteiks vēlēšanos izmainīties un izteiks patiesu vēlēšanos izārstēt pirmkārt savu dvēseli, savu garīgo daļu ķermenī, un tikai pēc tam sekos fiziska izārstēšana. Šie procesi joprojām paliek savstarpēji saistīti un savīti. Tikai pa pēdām garīgām izmaiņām, kuras notiks cilvēkos, bet slimības viņiem pastāvīgi norāda uz to vai citu izmaiņu nepieciešamību, tādi cilvēki tiks atvesti uz tādu vietu, kur viņiem spēs sniegt iedarbīgu palīdzību, un šī palīdzība būs efektīva, un liels daudzums cilvēku izārstēsies.


Tāpat jūsu vidē tagad tiek gatavoti cilvēki, kuri spēs sniegt palīdzību tai planētas iedzīvotāju kategorijai, kura nav izmainījusi savu apziņas stāvokli, kura atrodas zem ļoti spēcīga savu ilūziju un to priekšstatu, kuri ir iesakņojušies viņu apziņā, presinga. Tiem cilvēkiem, kuri pamatīgi ir nokļuvuši zem ietekmes no tām graujošajām programmām, kuras savā laikā atveda šurp “tumšā ass”, kuri ir nokļuvuši ļoti spēcīgos prāta slazdos, kuru dēļ viņi ieguva ļoti daudz pasaules uztveres problēmu un atgāja no savas dievišķības, atgāja no sava garīguma. Starp jums tagad tiek gatavoti ļoti spēcīgi dziedinātāji, kuri spēs palīdzēt tādiem cilvēkiem, un to jauno enerģiju izmantošanas iespējas apstākļos, kuras ir atnākušas uz planētu, viņi koriģēs cilvēku laukus un vāks prom tos blokus, kuri eksistē šajos laukos. Tādā veidā notiks fizisko ķermeņu izārstēšana. Tādu dziednieku, kuri tiek gatavoti tieši šim darbam, spēks būs samērojams ar jēdzienu, kuru jūs saucat par izdziedināšanas brīnumiem, ar to spēku, kurš piemita arī man savā iemiesojumā. Mums tam tagad ir ievērojami vairāk iespēju un vairāk apstākļu, situācija uz planētas jau ir izmainījusies. Šie dziednieki spēs burtiskā nozīmē ar vienu pieskārienu un nelielu darbību ar laukiem, tām metodikām, kuras viņiem iemācīs, pilnīgi izārstēt no tām saslimšanām, kuras eksistē.


Tā ir tā palīdzība, kura tiks sniegta visiem cilvēkiem, kuri vēlēsies kvantu pārejas laikā pāriet dzīvot uz jauno dimensiju. Viss tas tiek gatavots sakarā ar to lēmumu, kuru pieņēma Gaismas Darbinieku vadošā grupa, pieņēma kopā ar planētu par to, ka jūs darīsiet visu iespējamo tam, lai piešķirtu izredzes katrai dvēselei. Katrai dvēselei, kura dzīvo tagad uz planētas un ir vēlējusies izdarīt savas apziņas lēcienu un veikt kvantu pāreju. Tas ir jūsu lēmums, un tas ir ļoti cildens lēmums, piepildīts ar milzīga spēka un milzīga diženuma mīlestību. Piepildīts ar dievišķo Mīlestību, un tieši dievišķā Mīlestība veiks caur dziedniekiem tos brīnumus, pa kuriem es runāju.


Mana dārgā, tu esi no tiem, kas pēta slimības un to izārstēšanas iespējas. Tā ir viena no tavas programmas daļām, un tu to labi zini. Izpētot un sastrādājot to pieredzi, kuru tu nodomāji sastrādāt pirms tam, kā šeit iemiesoties, tu spēsi pilnībā izdziedināt sevi caur tām kvantu apziņas iespējām, par kurām esmu runājis vairākkārt, – pieprasot ideālā cilvēka ķermeņa-nesēja šablonu. Šī izārstēšanās būs pilnīgi reāla un notiks diezgan ātri tev. Tev tagad ir nepieciešams ticēt, ticēt sev, saviem spēkiem, ticēt savai dievišķībai un pastāvīgi uzturēt sevī to stāvokli, tāpēc ka tieši tāds stāvoklis atļauj tev turēt sevi un savu ķermeni ļoti augstos apziņas līmeņos. Jo augstāks ir tāds līmenis, jo vairāk ir izārstēšanās iespēju, jo augstāks ir šīs izārstēšanās ātrums.


Jaunā cilvēka dzīves ilgums ar iespēju izmantot šo ķermeni-nesēju ir 700-800 gadu, un šis termiņš paredz pilnīgi nesāpīgu, bezproblēmu eksistenci šajā ķermenī, bez novecošanas procesiem, bez pašsagraušanas slimību dēļ procesiem. Kad beidzas šī ķermeņa izmantošanas termiņš, tas vienkārši tiek nomainīts, un dvēsele, ja nav pabeigusi savas programmas šajā līmenī, viņa atkal atgriežas jaunā ķermenī un turpina savu izzināšanu, vai viņa aiziet uz citām dimensijām un nodarbojas ar citām lietām, citām problēmām, citu darbu, kuru viņa izvēlēsies visumā. Tās ir katras dvēseles izvēles tiesības, un tās ir jūsu neatņemamas tiesības, kuras nekad nav atņemtas jums, un jūs šīs tiesības vienmēr esat izmantojuši un izmantojat.


Es ceru, ka es atbildēju uz tavu jautājumu pietiekami pilnīgi un atbalstīju tevi sarežģītajos procesos, kurus tu izzini un izjūti uz sevis. Tie mērķi, kurus uzstādīja tava dvēsele, – ir ļoti cildeni mērķi, kuri ir lielas godbijības un cieņas cienīgi. Ar mīlestību pret tevi.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 28.08.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/7-1-0-209


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/04/03