Starojošo Siržu Savienošanās

SAULGRIEŽU VĒSTS caur NikuEsiet sveicināti, dārgie, brīnišķīgie, unikālie, saulainie Radītāji!
Mēs atrodamies ļoti svarīga notikuma priekšvakarā, ar kuru sāksies mūsu, un vispārējās dzīves jaunais periods. Viss jau ir sagatavots mūsu VIENOTAJĀ MIRDZOŠAJĀ SIRDĪ un MŪSU APZIŅĀ, iesaistoties visām mūsu brīnišķīgās Zemes apzinīgajām Dvēselēm, kosmiskajiem atbalsta spēkiem, Pasaules vispārējās augšāmcelšanās dalībniekiem, dažādu līmeņu Dieviem, un Svētā Gara Mirdzošajiem Pārstāvjiem. Visi priekā gavilē, dzied un dejo, un tanī pat laikā visi atrodas Diženā Kalpošanas Darbā.


20.-23. martā 2012. gadā, pēc Visa Pastāvošā RADĪTĀJA lēmuma tiek uzsākti planētas matricas pārlādēšanas/pārinstalēšanas darbi. Es nestāstīšu tagad par to kā tas viss notiks ārpus mūsu Saules sistēmas, kaut gan ar savu Apziņu mēs piedalāmies vispārējā Augšāmcelšanās procesā. Es runāšu par to, kas mūs sagaida šeit, kur mēs savos fiziskajos ķermeņos esam nostiprinājušies. 

Mums ir svarīgi uzturēties SIRDĪ, tas ir ļoti svarīgi. Tur ir Miers un Prieks, tur Dvēseles Gudrība, tur mūsu Augstākā ES vadība un Eņģeļu atbalsts, kuri ir leģioniem ar mums tagad un šeit. Tur ir mūsu varenais Gaismas Spēks, un tas mums noderēs ļoti. Mūsu Mīlestība ir uzņēmusies atbildību par Gaiju, par katru Dvēseli uz Zemes, un par visu, kas ir uz tās. Palīdzēt visām Dvēselēm iziet to, ko tās ir izvēlējušās, bez bailēm un pārmetumiem, to spēj vien tikai MĪLESTĪBA. Mums ļoti svarīgi ir Radīt un paplašināt savas Sirds Mīlestību, caur sevi piepludinot ar Mīlestību visu planētu. Viss Mīlestībā radītais, viss Dzīvais viss uzklausa mūs vienmēr, viss atsaucas uz mūsu Mīlestības sūtījumu uzreiz!


Mums svarīgi ir tagad apzināti veikt unikālu Darbu šinīs dienās, un arī nākamajās, tā nozīmīgums ir ārkārtīgs, dārgie! Sveikt ar smaidu un mīļumu no Sirds katru jaunu dienu pamostoties, un pie aizmigšanas sirsnīgi tai pateikties par visu mēs esam iemācījušies. Taču tagad mums svarīgi šo sajūtu un savas būtības stāvokli paplašināt uz VISIEM dzīves mirkļiem, lejot vien Mīlestību uz visu un visiem, pateicoties un priecājoties par IESPĒJU būt noderīgam visiem. Mēs zinam, nav lielākas laimes nevienai būtnei visā PasaulsĒkā, kā BŪT priekš VISIEM, ienesot Radītā kopējā krātuvē savu Prieka un SirdsGaismas pienesumu.

 
Kamēr vien mēs esam Sirdī, tur ne tikai Viedums un Miers, pilnīga Pieņemšana, tur acumirklī katrs uzreiz zinās, ko darīt, ko un kā koriģēt, kur atrasties, un kā Kalpot Visam un Visiem. Visa mūsu gudrība ir mūsos pašos, dārgie. MŪSOS, MŪSU SIRDĪ !!!


20-21 martā vēlams apzināti iesaistīties sarunā ar planētu, savienojot savu Sirdi ar Gaijas Sirdi. Sarunāties ar stihijām, sūtot tām savas Sirds Mīlestību, atzinību, harmoniju un Gaismu. Mēs visi esam tik vareni un brīnišķīgi, ka reakcija uz mūsu Mīlestību nāk momentā, pat blīvajā matērijā. Visas stihijas taču ir gatavojušās šim evolūcijas slieksnim reizē ar mums. 

UDENS – tam ir īpašs statuss Kosmosā un uz mūsu planētas. Ja izdotos iziet pie ūdeņiem, vai arī tur pavadīt kādu daļu dienas, tad tas būtu lieliski. Ūdens kā rezonanses pastiprinātājs, pastiprinās visas jūsu Mīlestības, Pateicības, Godbijības un Prieka piestrāvotās domas!


Ja nav iespējams kaut kādu apstākļu dēļ iziet no mājas, vai arī atrast ūdenskrātuvi tuvumā, tad nepavisam nav iemesla sarūgtinājumam, Mirdzošie! Jūs varat paņemt jebkuru jums Sirdij tīkamu ūdens attēlojumu (strauta, upes, ezera, jūras, okeāna attēlu), savienoties ar to savā Apziņā, un esiet droši, tas būs adekvāti iziešanai dabā. Mūsu SIRDS tiek sadzirdēta visur, un viss uzreiz atsaucas ar gavilēm un Mīlestību! Un arī tad, ja nav tāda attēla vai gleznas – jūs varat savienoties vienkārši savās atmiņās vai iztēlē, un tas nav mazāk efektīvs, kā iepriekš piedāvātie savienošanās veidi. Viss ir ENERĢIJA, kas izlieta un plūst visapkārt, un Mīlestībā elpojusi tā, un elpo tagad.


Starp jums ir pavisam unikālu Sirds metodiku pratēji darbam ar visām stihijām, jūs tās izjūtat un pazīstat, dārgie! Mēs visi, kā Dvēseles, esam izgājuši milzīgus un dažādus ceļus, taču ar Stihijām mēs esam VISI bijuši saskarsmē, un šī atmiņa mūsos ir dzīva, tā ir ierakstīta mūsu DNS kodos. Ļaujiet sev, BŪT, SEV, ĪSTAJIEM PATIESAJIEM, NEVILTOTAJIEM BĒRNIEM, RADOT AR PRIEKU, MĪLESTĪBU, MĪLESTĪBĀ. Jebkurš mūsu pienesums no Sirds ir unikāls, un ārkārtīgi svarīgs! 

21. martā plkst. 16:00 mēs kopīgi, kā Zemes pārstāvji, satiksimies apzinātā Siržu vienotībā kolektīvai Mīlestības Radīšanai Mīlestībā, kopā ar Debesīm!
MĒS ESAM AVOTA TĪRĀ GAISMA
MĒS ESAM MĪLESTĪBA
MĒS ESAM MĪLESTĪBAS RADĪTĀJI MĪLESTĪBĀ


Mīlu, pateicos un esmu sajūsmināta par katru, 
tāpat, kā par visiem mums, kā VIENU 


Nika

19.03.2012
http://preobrazenie.ucoz.ru/forum/14-2643-1


No krievu valodas tulkoja Maija Čepule
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3940326Pievienots: 2012/03/20