Par ticējumiem, slimību izārstēšanu, Mīlestību un līdzcietību

Ješua caur NikuSveicu Tevi, man mīļotais Ješua!!! Jautājums, kuru es gribu Tev uzdot man ir ļoti svarīgs, ka pat grūti aprakstīt tā svarīguma pakāpi!
Vispārīgi... manā dzīvē ir cilvēks. Viņš ir ļoti labs kristietis. Viņš ir no tiem, kurus sauc par “patiesi ticīgajiem” kristiešiem. Man liekas, Viņš ir labi saistīts ar Tevi un jūt Tevi, Ješua. Tikai nezina tavu patieso būtību. Viņš zina Tevi tikai pēc tā, kas uzrakstīts Bībelē. Taču tas nav arī tik svarīgi, es domāju. Galvenais, ka viņš ir ļoti labs cilvēks un viņš prot mīlēt cilvēkus. Visus bez izņēmuma.
Un es nesen uzzināju, ka šis cilvēks ir nopietni slims. Viņa slimība pagaidām ir ne pārāk progresējusi un simptomi nav briesmīgi, taču tomēr tas ir neārstējami un var novest nākotnē pie diezgan sliktām sekām. Svarīgi ir tas, ka es jūtu sevī spēkus un Lielu vēlēšanos palīdzēt viņam! Izārstēt viņu. Es pagaidām nezinu, kādā veidā un vai vispār tas ir iespējams. Es uzdodu sev šo jautājumu un pagaidām nevaru atbildēt. Tāpēc jautāju Tev, mans Draugs. Ja es ļoti gribu viņam palīdzēt un... tas ir ļoti svarīgi... tad... vai es spēšu izārstēt viņu un kādā veidā?
Iespējams, ja es spētu viņam palīdzēt viņa bēdās viņš noticētu man un kļūtu brīnišķīgs vēl viens gaismas darbinieks. Vēl viens, Gaismu meklējošais, un aizietu no tām dogmām un nepareiziem priekšstatiem par Tevi.

Paldies, Ješua! Tu zini – Es mīlu tevi!!!
Es sveicu tevi un pateicos tev par visiem brīnišķīgajiem vārdiem, kurus ar tādu patiesumu un tiešumu tu nodemonstrēji savā jautājumā. Jautājums ir ļoti interesants, un šis jautājums patiešām ir svarīgs. Man nav vienalga, ka šīs rūpeas un līdzcietība ir klātesošas tevī, un tas ir ļoti labs rādītājs, kurš bezgalīgi priecē manu sirdi. Jautājums par patiesi ticīgiem vai ne ticīgiem nav prāta plaknē. Tās ir patiesības, kuras tiek uztvertas sirds līmenī, un tieši no tā, cik sirds reaģē uz dievišķajām patiesībām ir atkarīgs katra cilvēka ticības spēks. Atkarīgs tas, cik stipra saikne ir nodibināta ar savu dvēseli un savām dievišķajām struktūrām, un  ar Dievu. Tieši šeit atrodas atbilde uz to jautājumu, kuru tu man uzdod.


Lieta tā, ka Bībeles un dažādu to traktējumu pieņemšana ar prātu ļoti daudzus cilvēkus ir iedzinusi zināmā attālinājumā no savas sirds. Sirds viņiem saka, ka patiesība ir patiesā mīlestībā un patiesā līdzcietībā, ka patiesība ir viņos un viņi ļoti labi to jūt. Tādu cilvēku ticības spēks ir atkarīgs tieši no tā, cik dziļi viņi ļauj sev iegremdēties Dieva iekšējā jušanā un Bībeles iekšējā jušanā. No otras puses, kad viņi ir klāt sprediķos vai, kad viņi veicdažādus rituālus, kuri eksistē visos reliģiskajos strāvojumos, kad viņi uztver informāciju caur tiem traktējumiem, kuri iet Bībelē tajā skaitā, viņi uztver to ar prātu, viņi uztver to caur to institūciju, kura pašreizējā laikā nespēj parādīt visus Dieva aspektus. Reliģijās ir apgaismoti cilvēki un viņu nav maz, taču viņi ir tāli no pasaulīgās reliģiskās dzīves kņadas un pagaidām būtiski neietekmē reliģisko politiku. Taču viņi  ir dārgi vieduma kristāli un Zināšanas un Patiesības nesēji, viņu patiesums, ticība un taisnprātīgā dzīve caur sirsnīgu sazināšanos ar Dievu nodrošina citu egregoru veselumu.


Tādejādi, draudzes locekļi bieži uztver patiesības caur svešas uztveres prizmu, caur kādu traktējumu un kāda pasaules uztveres prizmu. Un šeit slēpjas zināmi slazdi, sava veida pārbaudījumi ticībai, kura viņiem ir tuva šajā brīdī. No vienas puses, viņu sirds saka viņiem priekšā vienu, bet daži traktējumi, kuri viņiem tiek piedāvāti reliģijā, izsauc viņiem iekšējās sapratnes trūkumu un viņi pieņem to ar prātu kā mācību, taču atsaukšanos sirdī tas viņiem nedod. Ja jūs parunāsiet ar dievbijīgiem un patiesi ticīgiem cilvēkiem, parunāsiet tajā līmenī, kad viņi būs ar jums atklāti, tad apgalvoju jums, katrs no viņiem varēs atzīties jums, ka viņiem ir bijuši tādi brīži, kad tas, kas viņiem ir ticis runāts, tas, kas viņiem ir traktēts, nav atradis atsaukšanos viņiem dvēselē un viņiem ir nācies pielietot gribas piepūli, lai uztvertu to informāciju, kura viņiem tika teikta.


Mēs jau vairākkārt esam aktualizējuši jautājumu par reliģijām un runājuši par daudzām reliģijām daudzās mūsu sarunās. Es jums esmu stāstījis par tām neatbilstībām Patiesībai, kuras eksistē un par tiem traktējumiem, kuri eksistē reliģijās un kuri neatbilst Patiesībai. Es esmu teicis jums par to, ka šie traktējumi ne vienmēr bija uzspiesti ar gribas piepūli ar sliktu nodomu. Dažreiz tas notika tāpēc, ka ar šiem traktējumiem nodarbojās cilvēki, kuri nebija pienākuši savā pasaules uztverē līdz tam viedumam, lai saprastu visu dziļumu un bezgalību Patiesībai, kurā viņus iegremdē Svētie Raksti. Tādejādi, parādījās šie izkropļojumi, un tie līdz pat šim turpina izplatīties starp ticīgiem cilvēkiem. Taču atsevišķi pasvītrošu, ka to neatbilstību esamība, kuras eksistē, netraucē katram cilvēkam iepazīt Patiesību paša sirdī! Tā ir ļoti svarīga doma, kuru gribu pasvītrot. Tas netraucē katram dievbijīgam cilvēkam, kurš atrodas kaut kādā reliģijā vai atrodas ārpus tās, ticēt patiesi un vērsties pie Dieva ne tikai caur tām lūgšanām, kuras eksistē reliģijā, bet arī vērsties vienkārši ar savām patiesām un gaišām domām.


Dievs ir katrā no jums, es pasvītroju to, mani dārgie! Dievs no dzimšanas ir katrā no jums, viņš nekad nav pametis jūs, viņš vienmēr ir ar jums, neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties. Vai jūs atrodaties baznīcā, mājās, atrodaties cietumā, vai jūs atrodaties kaut kur vēl. Nav nozīmes, kur atrodas jūsu ķermenis. Jūsu dvēsele, kura mīt jūsu ķermenī  ir tā dievišķā daļa, kurai ir tieša saikne ar Dievu. Tieši viņa ir garīgais kodols katrā no jums, kurš tur jūs jebkurās situācijās. No jums tiek prasīts tikai viens – atcerēties par šo kodolu, vērsties pie tā jebkurā jūsu dzīves minūtē, gan priecīgā, gan grūtā, gan bēdās, gan skumjās. Jums ir svarīgi pieprasīt šo saikni, un Dievs vienmēr atsauksies. Dievs vienmēr atsaucas uz patiesu vēršanos pie viņa arī caur daudzajām savām struktūrām, kuras viņš ir radījis, lai  palīdzīētui jums jūsu ķermeņos, lai palīdzīētu ar tēvišķu Mīlestību, kas nolaidusiess uz materiālo visumu. Viņš ir gatavs jums sniegt jebkurā brīdī palīdzību ar padomu un, organizējot jums tos labvēlīgos apstākļus, kuri jums nepieciešami tam, lai atbalstītu jūs garīgi grūtā minūtē un dotu jums mierinājumu, dotu jums zīmi par to, ka viņš ir blakus, ka viņš nemīt kaut kur debesīs. Viņš neatsauksies tikai palīdzībai lietu, kuras pārkāpj viņa likumus, nokārtošanā, un nedarīs viņš to jūsu pašu labumam! Dievs ir jūsos, mani dārgie, katrā no jums, un tieši par to tev ir vērts atgādināt tavam draugam.


Tā slimība, par kuru tu raksti, parādījās tieši uz tā pamata, ka cilvēks zemapziņā un apzināti daļēji jūt zināmu pretrunu starp to, kas tiek pasniegts baznīcā viņa prātam, un iekšējo jušanu, kura ir viņam un ļoti attīstīta. Un, lūk, tas arī izsauca to saslimšanu, par kuras simptomiem tu runā. Izārstēšanās ir iespējama, bez jebkādām šaubām, un tās būtība ir tajā, lai tavs draugs saprastu, ka Patiesība un Dievs atrodas viņā. Lai viņš pilnībā uzticētos savai sirdij, aizvāktu visas tās pretrunas, kuras sagādā viņam iekšējas sāpes. Pretrunas starp to, ko viņš redz un dzird, un to, ko saka viņam viņa sirds. Lai viņš ļautu sev pareizi izlikt prioritātes un noliktu sev pirmo prioritāšu skaitā savas paša sajūtas un savas paša jušanas, bet pēc tam jau visus dogmātus, kurus piešķir viņam tie vai citi cilvēki un tās vai citas reliģijas.


Tikko kā izzudīs visas šīs iekšējās pretrunas, kad viņš pilnībā uzticēsies savām iekšējām sajūtām un savai sirdij, tad arī izzudīs tas iemesls, kurš tad arī rada šo saslimšanu viņa iekšienē. Un tavs uzdevums ir aiznest līdz viņam, vispirms aiznest to, ko es tagad tev teicu. Ļauj sev atbalstīt viņu un pateikt viņam to, par ko es tikko kā runāju. No savas puses tu dosi atbalstu viņa dvēselei, dosi iespēju viņam piešķirt citu jēgu zināmai savai pieredzei, un caur savām atmiņām un tā analīzi, kas ar viņu ir noticis visu iepriekšējo laiku, ja viņš to analizēs, analizēs ne ar analītisku prātu, bet ar savu sirdi, tad viņš pats atradīs sevis dziļumā visus šos iemeslus un pretrunas, kuras ir radušās starp viņa prātu un viņa sirdi. Aizvāks iemeslu, un slimība tādā veidā aizies no viņa. Tā izkusīs kā mirāža, izkusīs kā migla zem rīta saules stariem, un nebūs vietas skumjām un fiziskā ķermeņa slimībai. Vienkārši izzudīs iemesli, un ķermenis, kurš arī ir dievišķs, ir daļa, kuru uztur dievišķais Gars, izārstēsies no tiem kropļojumiem, kuri jau ir parādījušies. Tas izārstēsies iekšēji tieši ar tā apzināšanām, par ko es tev saku.


Kādā veidā tu vēl vari palīdzēt viņam? Es saku tev, ka pirmais, kas te ir jāizdara – tas ir – jāaiznes līdz viņam tas, par ko es tev tikko kā teicu. Tu papildus vari caur sevi mainīt telpu ap šo cilvēku, kurš tev ir dārgs, tāpat kā citu cilvēku, kuri tev ir dārgi un tuvi vai kuri tev ir nepazīstami, telpu. Ar vienu savu klātbūtni kvantu apziņas, kura aktivizējas, stāvoklī tu vari veikt milzīgas izmaiņas, kuru pārveidojumu dziļums būs atkarīgs no tavas apgaismotības un kvantu dabas pakāpes.


Es atgādināšu tev, ka visam, kas eksistē apkārt jums, visiem tiem cilvēkiem, kuri eksistē apkārt jums, ir tiesības uz laimīgu eksistenci bez slimībām un citu veidu ciešanām, kuras apmeklē jūsu sabiedrību. Tāpēc šīs sabiedrības izārstēšana – viens no tiem uzdevumiem, kuru ir uzņēmušies visi gaismas darbinieki. Un jūsu uzdevums pirmkārt ir tāds, lai paši mirdzētu un kļūtu viedāki, lai arvien gaišāk iedegtos jūsu iekšējā gaisma. Un šī gaisma mainīs to enerģētisko telpu, kura atrodas apkārt jums un atrodas jūsu pilsētās, ciemos, valstīs un uz visas planētas. Caur jums šī telpa tīrīsies no visiem psiho-emocionālajiem piesārņojumiem, vārdiskiem un enerģētiskiem piesārņojumiem, kurus savās ciešanās un nosodījumos ražo cilvēki lielā daudzumā. 

Tikko kā katrs no jums ļaus sev izmainīties par tik, lai kļūtu arvien spožāks un spožāks un pielietu ar savu paša gaismu arvien vairāk telpas apkārt jums, jo lielāku laukumu un tilpumus jūs ar paša mirdzumu pārklāsiet, jo vairāk jūs piešķirsiet cilvēkiem, kuri eksistē šajā telpā, izredzes pamosties. Piešķirsiet iespēju atžilbt, aizdomāties un ieskatīties savā iekšienē, atcerēties par savu sirdi, izdzirdēt savas dvēseles aicinājumu un kliedzienu.


Es novēlu tev, dārgais, panākumus tajā procesā, kurš tagad eksistē tevī. Līdzcietība pret cilvēkiem, kuri ir ap tevi, tas ir tas, kas nepieciešams tagad katram no jums, mani dārgie Gaismas Darbinieki. Ne žēlums, bet tieši līdzcietība un jūsu mīlestība pret šo pasauli, cilvēkiem, kuri cieš un kuri eksistē un dzīvo apkārt jums. Ne tikai tie, kuri ir, kā tu saki “patiesi ticīgie”, bet arī visi cilvēki, kuri iziet ievērojami smagāku dzīves pieredzi matērijā. Visiem cietējiem, visiem slimajiem, dvēselē slimajiem, ķermenī slimajiem, visiem ir tiesības uz to, lai būtu laimīgi. Dievišķas tiesības, jo visi viņi ir dievišķas radības un visi viņi ir apgaismoti ar Dieva klātbūtni. Dievs nekad neaizmirst par viņiem un vienmēr ir gatavs dāvāt viņiem mīlestību.


Tikai viņi paši neļauj šai mīlestībai izpausties viņos, atnākt pie viņiem. Viņi paši šodien ir iegremdējuši sevi bailēs, ieslēguši sevi tādā blīvā smagu slimīgu un niknu domu slānī, kurš ekranē viņus no dievišķās mīlestības bezgalīgās straumes, kura ir lijusi pār viņiem vienmēr un turpina lieties. Un caur jums, Gaismas darbiniekiem , kuri atrodas starp viņiem, kuri apgrozās un dzīvo starp viņiem, Dievam ir paātrinātākas izredzes aizklauvēties līdz šo cilvēku sirdīm un pārtraukt, lūk, šo ekranējošo tumšo smago vairogu būvniecību, kurus viņi izliek apkārt sev arī tajā telpā, kas ir ap viņiem. Tieši tajā ir jūsu milzīgais un ļoti svarīgais uzdevums. Tā jēga ir tajā, ka jūs esat līdzcietīgi pret tiem cilvēkiem, kuri vēl nav spējuši izlauzties pie savas dvēseles aicinājuma, kā to ir izdevies izdarīt jums, un tieši tajā ir viņu nelaime. Padarīt viņus laimīgus ir jūsu varā, jums ir unikāla iespēja caur sevi pastiept viņiem stipru palīdzības roku ar Mīlestību un sapratni. Jūs piešķirat viņiem patiesi brīvas izvēles izredzes!


Tas viss ir strādājoša programma, un, ja rezultāti jums tagad ir ne visai pamanāmi, tad jūs ieraudzīsiet tos perspektīvā. Tagad ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki noticētu tam, ka viņi ir laimes cienīgi. Noticētu tam, ka viņi ir ne mazāk laimes cienīgi, kā cienīgs ir katrs no jums – GD, kuri ir atnākuši šurp tam, lai nestu dievišķo Mīlestību un darītu to milzīgo darbu, kuru jūs darāt. Nav visumā nekā stiprāka un nekā brīnišķīgāka par Mīlestības enerģiju! Tā ir tā enerģija, kura izdzēsīs visus šķēršļus, kura aizvāks visus tos piesārņojumus, kuri eksistē uz planētas. Tā ir tā panaceja, kura burtiski visu izārstēs: planētu, cilvēkus, telpu apkārt jums. Pārvadiet Mīlestību, mani dārgie, pārvadiet Mīlestību uz šo pasauli, bet līdzcietība ir viena no šīs enerģijas sastāvdaļām, un es vēlu jums panākumus šajā ceļā. Ar mīlestību pret jums un dziļu cieņu par to darbību, kuru jūs veicat caur savām sirdīm, caur savām dvēselēm, veicat to lielo Kalpošanu, kurai jūs paši piesaucāt sevi. Es mīlu jūs, mani dārgie.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 20.08.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/7-1-0-197


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/03/17