Kā atšķirt patiesību no meliem un izkropļojumiem

Ješua caur NikuGribu uzdot jautājumu Ješua. Mācījos Reiki pie Meistara Vadima B. Rezultātā viņš izrādījās ļoti bīstams dziednieks un mags. Viņa vārdi atšķīrās no darbiem, viņš izmantoja un izmanto savas spējas, kaitējot daudziem mācekļiem. Ielaužas viņu enerģijās, rada bīstamas situācijas dzīvībai, spēlē uz apakšējām čakrām un mēģina pavedināt savas mācekles. Un ne tikai. Mans jautājums ir tāds:
– cik ilgi vēl jaunajās enerģijās uz Zemes dzīvos Viltus skolotāji?
– kāpēc Gaismas Spēki atļauj tamlīdzīgiem skolotājiem iegūt jaunus mācekļus un ar to pelnīt tagad pārejas procesā?
– kā šie skolotāji atbildēs par saviem garīgajiem noziegumiem šajā dzīvē tagad?
– kā citiem cilvēkiem izvairīties no tamlīdzīgiem skolotājiem garīgās attīstības ceļā?
Es sveicu tevi, dārgā. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs tev par šo jautājumu, tā kā šī tēma satrauc ļoti daudzus no jums. Jūs tagad visi atrodaties tādā stāvoklī, kad jūs mēģināt, atrodoties lielā informācijas telpā, atrast ceļu uz jaunām apzināšanām, uz jaunu sapratni, mēģināt atrast sevi jaunos apstākļos, kuri parādās jūsu dzīvē. Kad jūs mēģināt atsaukties uz savas dvēseles aicinājumu, jūs visi nonākat apstākļos, kad nepieciešams pastāvīgi izdarīt izvēli un noteikt, kas ir maldīgs un kas ir patiess.


Mana dārgā, visas atbildes, kā es jau daudzkārt esmu teicis, atrodas jūsu iekšienē. Un tas ceļš, kuru veic daudzi no jums – mēģiniet apkārtējā pasaulē atrast atbildes uz jūs satraucošiem jautājumiem, izmantojot tās iespējas, kuras jums piešķir informācijas telpa. Jūs meklējat šīs atbildes ārpus sevis, un tur jūs saduraties ar problēmām, līdzīgām tām, par kurām tu mums tikko pavēstīji.


Kā izvairīties no šīm problēmām? Es teikšu tev, ka ceļš, kuru jūs izvēlaties ir ceļš, kurš iet caur sirdi. Tieši no šī līmeņa, no jūsu anahatas līmeņa (sirds centra) sākas līmenis, kurā jūs varat iegūt visas atbildes. Visas atbildes jūs varat iegūt savā iekšienē, taču bieži nezināt, kādā veidā to darīt. Tāpēc jūs sākat savus meklējumus sev apkārt un sākat meklēt skolotājus starp tiem, kas ir ap jums. Tā jūs saduraties ar citu problēmu, kura rodas gandrīz uzreiz – patiesu skolotāju atrašanas problēma.


Kā saprast, ka tas cilvēks, kuru jūs esat uzgājuši vai kurš ir parādījies jūsu dzīvē ir gatavs kļūt  par patiesu jūsu skolotāju. Kādā veidā noteikt, cik lielā mērā viņam ir tīri nodomi attiecībā pret jums? Man ir jāsaka, ka atbilde uz šo jautājumu, tāpat, kā atbildes uz visiem jautājumiem, kuri jums rodas atdzimšanas periodā, pamošanās periodā, kad jūs esat ķērušies pie atbilžu garīgas meklēšanas uz saviem jautājumiem. Šis ceļš atved jūs atkal uz to līmeni, par kuru es tikko kā runāju. Tas ir sajūtu ceļš. Tieši jūsu krūšu līmenī, jūsu sirds līmenī, jūsu anahatas kompleksa līmenī atrodas tā saucamais “sajūtu centrs”. Šis centrs eksistē no pašas jūsu dzimšanas. centrs, kurš palīdz atšķirt melus no patiesības ir jūsos ielikts  sākotnēji.


Mani dārgie, jūs vadieties pēc prāta un loģiskās spriešanas. Vēršoties pie tiem dokumentiem, kurus saņem dziednieki vai kurus saņem to vai citu garīgo strāvojumu pārstāvji. Visi tie daudzie sertifikāti un atļaujas savai darbībai, kurus viņi saņem no varas iestādēm, tie visi ne obligāti atbilst nodomu tīrībai un patiesumam. Nodomu tīrību un patiesumu nevar pārbaudīt ar metodiku no prāta, šī kategorija ir ārpus loģiskā prāta un augstāk par to, tā ir garīguma kategorija.


Jums vienmēr jāvadās savā izvēlē, izmantojot jūsu intuitīvās uztveres iespējas, tā sajūtu centra iespējas, par kuru es jums teicu. Jūsu dvēsele ir dievišķa un tīra, un tā ļoti labi prot atšķirt patiesību no meliem, tāpēc ka tā ir brīva no prāta, viņa ir brīva no uztveres caur ķermeni, kurā jūs atrodaties. Tieši tajā izpaužas viņas dievišķība, un tieši to jūs saucat par intuīciju. Meklējot cilvēkus, ar kuriem jūs gribētu kontaktēties, no kuriem jūs gribat saņemt palīdzību, jūsu meklējumos vērsieties pie savas intuīcijas. Ja jūs vērsīsieties tieši pie tās un nesekosiet spriedumu loģiskām ķēdītēm un tām rekomendācijām, kuras jums pirmajos posmos sniedz jūsu prāts, jūs nekad nekļūdīsieties tāda skolotāja meklējumos.


Kas notiek visbiežāk jums? Atrodot tādu skolu vai atnākot tādā cilvēku veidojumā, cilvēku radītā egregorā, kā tas pats Reiki, vai pie citu jūsu sabiedrībā izplatītu strāvojumu pārstāvjiem, jūs pirmkārt sekojat savai loģikai. Jūs skatāties uz to informāciju, kuru viņi izvieto dažādos avotos. Jūs skatāties uz brošūrām, jūs skatāties uz sludinājumiem internetā, jūs skatāties uz tiem pateicības ierakstiem, kuri tur tiek ievietoti, un jūsu prāts reaģē uz to kā uz jūsu izvēles izejas punktu. Jūs tādejādi izvēlaties ar prātu, taču, kad jūs parādāties tieši to cilvēku pulkā, kuri aicinaja jūs nodarboties ar to vai citu, aicinaja gūt no viņiem palīdzību jūsu meklējumos, jūsu garīgās attīstības meklējumos. Jūs ļoti bieži jūtat diskomfortu, jūs ļoti bieži jūtaties neomulīgi.


Un, kā jūs rīkojaties šajā gadījumā? Visbiežāk jūs sakāt sev: “Droši vien es neesmu izaudzis līdz tā sapratnei, kas šeit notiek, iespējams, ka tie ir kaut kādi uztveres izkropļojumi, kuri eksistē manī. Tas, iespējams, nozīmē, ka tieši šeit es atradīšu atbildes uz tiem jautājumiem, kuri novāks šos izkropļojumus manī.” Patiesībā šajā brīdī jūs saņemat pilnīgi noteiktu un skaidru zvaniņu no savas dvēseles, kura saka jums: “Apstājies, šeit tu nevarēsi dabūt to, kas tevi satrauc, un nevarēsi dabūt šeit atbildes uz tiem jautājumiem, kas tevi satrauc.” Taču, vai vienmēr jūs ieklausāties savas dvēseles saucienā? Vai vienmēr jūs sekojat savai intuīcijai?


Es zinu, mani dārgie, ka jūs neesat pieraduši uzticēties savai intuīcijai, jūs esat pieraduši uzticēties tām shēmām, kuras strādā jūsu sabiedrībā, jūs esat pieraduši uzticēties rekomendācijām un tai reklāmai, kura eksistē apkārt tiem vai citiem strāvojumiem. Un tajā brīdī, kad jūs tikko sākat meklējumus, jūs izjūtat ļoti lielu nedrošību savā iekšienē. Šajā brīdī jūs domājat, ka tas iekšējais diskomforts, kurš rodas jums, nonākot tādās mācību iestādē, ir tas, par ko es teicu augstāk. Jūs domājat, ka tās ir bailes, kuras apciemo jūs, un jūs domājat, ka tālākajā no tā atbrīvosieties. Taču tava pieredze un daudzu cilvēku pieredze beidzas šajā gadījumā bēdīgi, tāpēc ka vēlāk tās iekšējās sajūtas, kuras apciemoja jūs pašā sākumā, arvien vairāk un vairāk atrod apstiprinājumu tam intuitīvajam zvaniņam, kuru deva jūsu dvēsele, kad jūs izvēlējāties palikt vai nepalikt šajā grupā.


Es gribu teikt tev, mana dārgā, ka jūs vienmēr esat brīvi savā izvēlē, un šis likums eksistē jūsu esības telpā, un to neviens nav atcēlis un netaisās atcelt. Pret jums attiecas ar lielu Mīlestību un ar lielu godbijību, un neviens un nekad nenosoda jūs, izņemot jūs pašus. Jūs, atrodoties pastāvīgas izvēles iespēju apstākļos, iegūstat pilnīgi unikālu un nepieciešamu pieredzi. Jūs tādejādi iegūstat iespēju iziet to pieredzi, kura aizvedīs jūs pie pilnīgi apzinātas izvēles. Jūs iegūstat iespēju aktivizēt savus dievišķos un vienmēr jūsos klātesošos sajūtu mehānismus to maldīgo ideju un ļaunprātību atmaskošanai, kuras ir parādījušās uz kādu laiku apkārt jums.


Agri vai vēlu jūs nonākat pie tā ar ne vienmēr patīkamu pieredzes bagāžu, un tas ved jūs pie vilšanās. Jums ir ar mīlestību un ļoti saudzīgi jāattiecas pret jebkādu savu pieredzi. Piekrīti, ka, ieguvusi tādu nepatīkamu pieredzi, tu iemācījies saprast cilvēkus labāk, tu iemācījies uzticēties savai intuīcijai. Tu nekad negribēsi atkārtot tās kļūdas, kuras pieļāvi tajā brīdī, kad neuzticējies savai intuīcijai, savam pirmajam mudinājumam, un, piemēram, neaizgāji no tā pedagoga, kurš sāk jūs apmācīt un kuram tālu ne vienmēr ir tīrs nodoms.


Es izdarīju šo ievadu, lai jūs saprastu un pilnīgi skaidri izprastu, ka tad kad jūs sākat nodarboties ar garīgā skolotāja un atbilžu uz garīgiem jautājumiem meklēšanu, pirmais, kas jums ir jādara – jāuzticas savai intuīcijai, jāuzticas savām dievišķības iespējām, un tādejādi jāizpauž tās sevī. Un, ja jūs izdarāt izvēli par labu tam, ka jums  noteiktā attīstības posmā nepieciešams skolotājs, tad jums nepieciešams ļoti labi aktivizēt savu sajūtu centru un iemācīties uzticēties savai intuīcijai.


Cik ilgi jaunajās enerģijās uz Zemes dzīvos viltus skolotāji? Mana dārgā, viņi eksistēs šeit tieši tik, cik šeit būs klātesoša apziņas dualitāte, kamēr jūs neaiziesiet no pašu duālās pasaules uztveres, kamēr neaktivizēsiet sevī jūsu dievišķās tiesības dzīvot ar intuīciju, dzīvot ar sirdi. Tikko kā jūsu apziņa iegūs iespēju paplašināties un jūs ļoti labi sajutīsiet, kur ir patiesība un kur ir meli, jūs iemācīsieties uzticēties savai sirdij, savai intuīcijai, un tad jūs vienkārši pārstāsiet apmeklēt tās daudzās skolas un daudzās grupas, kuras ir nepatiesas, un tās, kurām pēc savas būtības nav tīru nodomu attiecībā pret jums, un kuras ļoti bieži, vienkārši izmanto jūsu pieredzes trūkumu, jūsu nedrošību, jūsu bailes tam, lai risinātu kaut kādas savas problēmas.


Tādiem viltus skolotājiem tas ļoti bieži ir labs veids naudas pelnīšanai un sevis apstiprināšanai matērijā tā, kā viņi uzskata par pareizu sev. Tā ļoti bieži ir iespēja tādiem viltus skolotājiem izmantot cilvēku, kuri pie viņiem atnāk ar atvērtu dvēseli un atvērtu sirdi. Tā tāpat ir iespēja viņiem izmantot jūsu naivumu, jūsu bailes, lai risinātu citas egoistiskas problēmas. Tikko kā jūs pilnībā uzticēsieties intuitīvajam stāvoklim, kurā jūs visi varat atrasties, tikko kā jūs iemācīsieties uzklausīt savu dvēseli, jūs paši atteiksieties no tādiem skolotājiem, un tādi skolotāji vienkārši nebūs pieprasīti. Dzīve vienkārši izsvītros viņus no to skolotāju skaita, kas mēģina eksistēt ne ar tīriem nodomiem un ne tīriem nolūkiem. Tikai tā jūs spēsiet atteikties izmantot viņu pakalpojumus.


Kamēr eksistē apziņas dualitāte, kamēr jūs neesat šķīrušies no savām bailēm, kamēr jūs neesat šķīrušies no pašu nedrošības, kamēr jūs neesat tikuši pilnīgā skaidrībā, ko tad jūs gribat savā dzīvē, kamēr jūs neiemācīsieties ļoti labi just un uzticēties jušanas spējai, tādi viltus skolotāji eksistēs kā jūsu mācības. Uztveriet viņus bez nosodījuma un nepieļaujiet negatīvu attieksmi pret viņiem, tā kā tādas jūtas un nosodījums bloķēs jūsu pašu garīgo attīstību un vedīs prom jūs no tā ceļa, uz kura jūs esat nostājušies.


Atceries, mana dārgā, ka cilvēku ar netīriem nodomiem, cilvēku, kuri mēģina izmantot citus cilvēkus saviem egoistiskiem mērķiem, savām merkantilām interesēm, tā ir visas sabiedrības un visu dzīves mācību dalībnieku problēma. Viņi visi, tāpat, kā arī tu, atrodas vienādos apstākļos, un šos apstākļus saglabā tie bāzes dievišķie Likumi un Principi, kuri eksistē uz šīs planētas un darbojas uz šīs planētas. Jūs visi atrodaties vienādos apstākļos, un tie, kas jūs māna un ar apmānīšanu novirza jūs no jūsu dvēseles patiesās vajadzības, arī atrodas šo likumu darbības sfērā. Viņu tā saucamais darbs ar jums agri vai vēlu aizvedīs viņus pie tā, ka viņi sastrādās ļoti lielu karmu un reinkarnēsies no viena iemiesojuma uz otru tam, lai labotu tās garīgās kļūdas, tos dievišķo Likumu pārkāpumus, kuri viņiem notiek.


Tālāk man jāsaka tev, ka tam, lai pilnībā atvienotos no tādiem kontaktiem, jums patiesi ir jāpateicas dzīvei un visiem tās apstākļiem par tām mācībām, kuras jūs izgājāt. Ir jāsaprot, ka tā smagā pieredze, kuru jūs ieguvāt, saskaroties ar tādiem viltus skolotājiem ir ļoti vērtīga bagāža, kura ļoti daudz ko izmainīs jūsos, izmainīs jūs uz labāko pusi. Tāpēc ka, izejot tādu pieredzi, jūs nekad vairs nenonāksiet tajā atkal un jūsu attīstības vektors beidzot atradīs pareizo virzienu. Tad jūs varēsiet ar pilnu pārliecību un patiesumu doties turp, kurp sauc jūs jūsu dievišķā dvēsele.


Kāpēc Gaismas Spēki atļauj tamlīdzīgiem skolotājiem iegūt jaunus mācekļus un pelnīt tagad Pārejas procesā? Es augstāk jau atbildēju uz šo jautājumu, un es domāju, ka tu saprati manu atbildi. Šie cilvēki arī ir tajā pašā izvēles sistēmā, kurā jūs eksistējat, un izdara šo izvēli tādu, kādu viņi to ir izdarījuši. Tā ir tieši viņu izvēle, un tam nav nekāda sakara ar jūsu izvēli, kuru izdarāt jūs. Katrs no jums iegūst ļoti svarīgu pieredzi, tā patiešām ir ļoti svarīga, šī pieredze, kura jums ir nepieciešama. Nekas jūsu dzīvē nekad nenotiek nejauši, un, ja jūs nonākat situācijā, līdzīgā tai, kuru tu mums šodien izstāstīji, tātad jūs pievilkāt sev šo pieredzi caur savām bailēm, caur savām šaubām, caur savu nedrošību. Un šī pieredze jums bija nepieciešama.


Viss dzīvē vienmēr ir dievišķi pareizi, un tikai no cilvēciskās loģikas redzes viedokļa jūs varat nosodīt šo pieredzi vai to cilvēku pieredzi, kuri stājas uz viltus skološanas ceļa. Taču, kā es jau teicu, viltus skolotāji parādās tikai tad, kad eksistē tie, kam iekšienē nav tās pārliecības un tās aktivizētās iekšējās jušanas, lai atšķirtu patiesību no meliem. Jums jābūt viņiem pateicīgiem iekšēji par to, ka pavērš jūs, lūk, ar tādu smagu pieredzi uz to, lai jūs aktivizētu beidzot sevī savas dievišķības svarīgu elementu un izmantotu to.


Kā šie skolotāji atbildēs par saviem noziegumiem šajā dzīvē tagad? Es nenosauktu to par garīgu noziegumu, es nosauktu to par viņu pieredzi, kura aizvedīs viņus pie nepieciešamības labot tos garīgos sašķiebumus, kurus viņi sevī ir pieļāvuši. Tas aizvedīs viņus pie tā, ka viņi iegūs iespēju karmisko atstrāžu ceļā labot savus garīgos sašķiebumus. Un jaunajos iemiesojumos līdzīgā matērijas un apziņas līmenī viņi visdrīzāk spēlēs tādu pašu cietēju no tamlīdzīgiem viltus skolotājiem lomas, saņems savas mācības, kamēr neizlabos to ko pieļāva savā dzīvē.


Uz pēdējo jautājumu par to, kā citiem cilvēkiem izvairīties no tamlīdzīgiem skolotājiem viņu garīgajā attīstības ceļā, es atkārtošu, ka vienīgais ceļš, pie kura jūs visi pienāksiet ir savas dievišķības savā iekšienē aptveršanas ceļš. Šis aptveršanas ceļš ies caur iegremdēšanos savās iekšējās dievišķajās struktūrās, kuras ir nesalīdzināmi lielākas kā šis ķermenis. Jūs un jūsu dievišķās struktūras pēc savas būtības ir bezgalīgas un daudzdimensionālas. 

Ar iegremdēšanos sevī, savā paša dievišķībā, jūs iziesiet uz tām daudzajām atbildēm uz tiem jautājumiem, kuri eksistē tagad jūsu iekšienē un kuri ļoti daudz parādīsies jums samērā ar jūsu attīstību. Tikai tur jūs atradīsiet atbildes no saviem garīgajiem Audzinātājiem, no saviem garīgajiem Skolotājiem. Tad jūs paskatīsieties uz visu to negatīvo pieredzi, kuru izgāji tu un kuru iziet ļoti liels skaits citu dvēseļu šeit, ar smaidu un pateicību par tām mācībām, kuras piešķīra jums dievišķā dzīve, lai aktivizētu jūsos jūsu pašu dievišķību. Kustības vektors, kurš ved jūs pie savas dvēseles un caur jūsu dvēseles paplašinātajām struktūrām ved jūs uz jūsu patiesajām kosmiskajām Mājām pie Radītāja.


Es vēlu tev panākumus ceļā, mana dārgā, un es ceru, ka pietiekami atbildēju uz tavu satraucošo jautājumu, un vēlreiz pateicos tev par to, tā kā zinu, ka tādos apstākļos un tādās situācijās nonāk daudz dvēseļu uz planētas šajā laikā. Tā ir tā pieredze, kuru jūs pievilkāt sev paši un kura ir nepieciešama jums. Esi pateicīga tai, iegūsti no tās mācības un atceries, ka viss, kas jūs nenonāvē, padara jūs stiprākus. 

Tava dvēsele atradīs šo vektoru un sekos tam, kļūs arvien izpaustāka savā patiesajā skaistumā un dievišķībā un spēs ar vienu savu klātbūtni palīdzēt tām dvēselēm, kurām nav vēl tādas pieredzes, kāda ir tev tagad. Un tad tavu pieredzi, kuru tu tagad novērtē ar sāpēm un ciešanām, tu uztversi kā to pieredzi, kura bija ļoti svarīga tev, tā kā tu vari padalīties ar šo pieredzi ar citiem. Tu nekad nespēsi pieļaut tādas pieredzes izpausmi caur sevi, tu nekad negribēsi kļūt par viltus skolotāju vai izmantot tās privilēģijas, kuras eksistē tev attiecībā pret dvēselēm, mazāk pieredzējušām. Ar mīlestību un godbijību


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 25.09.09, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/kak_otlichit_istinu_ot_lzhi_i_iskazhenij/7-1-0-231


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/03/15