Vēstījums mātēm ...

Ješua caur NikuMīļotie Ješua un Nika! Jautājumu daudz... Taču ļoti lūdzu Ješua ieteikt kaut ko pašu galveno man un jaunākajam dēlam attīstības sakarā! Tas ir tik svarīgi! Pateicos jums un ļoti mīlu!!!


Es sveicu tevi, dārgā, ar mīlestību un godbijību! Es domāju, ka mūsu dialogu var attiecināt uz visām mātēm, kuras lielā skaitā ir klātesošas uz šīs planētas.


Vispirms, dārgā, man ir jāsaka tev, ka būt mātei – tā ir dižena dievišķa velte! Tā ir dižena uzticēšanās jebkurai mātei, uzticēšanās no tās dvēseles puses, kura izlemj izvēlēties tieši tevi vai kādu citu dvēseli iemiesojumam šeit. Izvēlēties to, kas spēs atbalstīt jauno dvēseli. Iemiesojušos jaunā vidē un pilnīgi jaunos apstākļos, kuros nonāk dvēsele pēc tam, kad viņa izlemj iemiesoties šeit un apmesties ķermenī. Un šo uzticēšanos bez jebkādām šaubām vajag attaisnot. Tā ir dabiska kā Dieva Dvaša.


Ko vispirms var un ir jāvar uzdāvāt katrai mātei savam bērnam? Vispirms – Mīlestību un sapratni. Mīlestību, kura nav egoistiska mīlestība, bet mīlestība tās augstākā izpausmē. Mīlestībai kā jēdzienam un kā enerģijai piemīt ļoti plašs izpausmes spektrs. No tā, cik augsta ir sapratne par Mīlestību un kādā veidā to var paust zemu vibrāciju matērijā, ir atkarīgs tas, cik lielā mērā jūsu dvēseles mijiedarbosies. Visas dvēseles, kuras atnāk uz Zemi, sākotnēji ir dievišķas. Viņas sākotnēji sastāv no šīs enerģijas un barojas no Radītāja enerģijas – Mīlestības enerģijas. Katra dvēsele arī ir Mīlestība - Radītāja īpašību un aspektu izpausmēs.


Iegremdējoties iemiesojumā, jūs sākat uztvert Mīlestību ar jūsu ķermeņi, caur tām jūtām un emocijām, kuras sniedz jūsu ķermenis. Taču kā dvēsele jūs zināt, ka Mīlestība ir ievērojami plašāks, ievērojami dziļāks jēdziens, visaptverošāka enerģija nekā tās jūtas, kuras pārpilda jūs, kad atrodaties fiziskajā ķermenī. Mīlestības dāvāšana dvēseles līmenī, visaugstāko Mīlestības īpašību dāvāšana, visaugstāko Mīlestības īpašību izpausme sevī un caur sevi, par kuru zina katra dvēsele ir ārkārtīgi svarīgais moments.


Iegremdējoties ķermenī, kļūstot par bērnu vai kādreiz kļūstot par māti, jūsu uzdevums ir izpaustu sevī dievišķās īpašības, kuras ir ieliktas katrā no jums kā dvēselē. Tas ir galvenais, ko ir nepieciešams pastāvīgi audzināt sevī un uzturēt sevī. Tās ir tās īpašības, kuras palīdzēs izpausties katrai dvēselei caur tās individualitāti, savām daudzajām šķautnēm un izpausmēm, palīdzēs izpildīt tās programmas, kuras katra dvēsele uzstāda sev, lai  uz Zemes iegūtu pilnīgi noteiktu un konkrētu iemiesojuma pieredzi.


Mēs vairākkārt esam runājuši par to, ka dvēsele, kad nāk uz Zemi, izvirza sev grandiozus un svarīgus mērķus, kurus tā neapzinās pilnā mērā, jo uzmanība tiek novērsta uz jūtām un emocijām, tām reakcijām, kuras eksistē caur ķermeni-nesēju. Un tāpēc galvenais, kas jums ir jāizpauž, un jūs to varat izpaust caur sevi ir, izpaust diženu dievišķo Mīlestību. 


Mīlestība ir Radīšanas Enerģija. Jums stāv priekšā noiet ļoti svarīgu daudzu apzināšanos ceļu pie savas paša dievišķības, pie sava paša skaistuma. Lai izpaustu caur sevi un parādītu pasaulei visaugstākā līmeņa Mīlestību. Izpaustu ne egoistisku mīlestību, bet izpaustu Mīlestību, kura nāk no jūsu sirds dziļumiem. Tas palīdzēs jums izpaust tās dievišķās sākotnes īpašības, kā arī atcerēties par sevi visu un parādīt pasaulei jaunus Būtni.


Šajā nozīmē mātes misijas loma ir īpaši nozīmīga un ļoti svarīga. Svarīgi iemācīties mīlēt savu bērnu tādā veidā, lai netraucētu viņam izpaust savu individualitāti, savu paša skaistumu. Mīlestība, kura balstās uz visdziļāko cieņu pret dvēseles dievišķību, dvēseles, kura ir atnākusi pie jums jūsu dēla veidā. Tā galvenā atslēga, kura ļaus atklāties jums abiem. Atklāties kā dievišķām radībām, un palīdzēs katram no jums izpaust sevī to, ko katrs no jums bija iecerējis izpaust, atrodoties šajā matērijā.


Izpaust to, atrodoties tieši šeit, ar savu klātbūtni, izrotāt šo pasauli ar jaunām krāsām, jaunu radīšanu, jauniem brīnišķīgiem Mīlestības pavedieniem, kuri rada jūsu realitāti. Mātes loma ir tieši šajā. Palīdzēt jūsu bērnam atklāt savu individualitāti, skaistumu var tikai caur audzināšanu un savu dievišķo īpašību izpausmi caur sevi. Ar savu skaistumu un dvēseles diženumu var palīdzēt bērnam atklāt viņa dvēseles īpašības. Ar lielu mīlestību un cieņu izturoties pret visiem cilvēkiem, pret visām dvēselēm, kuras atrodas uz šīs planētas, ar lielu Mīlestību un tās dvēseles dievišķības atzīšanu, kura ir atnākusi uz šo pasauli caur jums, jūs spēsiet pārveidot šo pasauli. Ar savu piemēru mācīt ne tikai savu dēlu, bet arī visus apkārtējos cilvēkus, paust dvēseles labākās īpašības.


Tikai tādā veidā šī pasaule tiks pārveidota, un tā jau pārveidojas, parādoties šeit pilnīgi jaunām, unikālām, apbrīnojami skaistām dvēselēm, kuras parādās uz šīs planētas pirmoreiz. Tie mērķi un uzdevumi, kurus sev izvirza šīs dvēseles ir patiešām brīnišķīgi, un ir svarīgi atbalstīt viņas ar savu Mīlestību un savu skaistumu. Tas atļaus tām atvērties un izpaust sevi maksimāli skaisti matērijā un parādīt visiem jauno dzīvi, jauno planētu, ar pilnīgi jauniem dzīves un savstarpējo attiecību apstākļiem. Mīlu jūs, mani dārgie un vēlu jums patiesi izpausties abpusējā Mīlestībā, abpusējā cieņā, abpusējā atbalstā. Jūs esat ļoti vajadzīgi viens otram, jums ir jāatceras, ka no jūsu savstarpējām attiecībām, no jūsu izpausmju skaistuma ir atkarīgs ļoti daudz kas, ne tikai jūsu dzīvē, bet arī šīs planētas dzīvē.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 18.11.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/poslanie_materjam/7-1-0-275


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/03/11