Par bērna ieņemšanu

Ješua caur NikuSirdsmīļie Ješua un Nika, es lūdzu Jūs palīdzēt laulības jautājuma atrisināšanā!!
Es un mana Sirdsmīļā gatavojamies ieņemt bērnu bez laulības!! Mums šis variants ir vairāk piemērots šajā laika periodā!! Mēs ļoti stipri gribam šo bērnu, kuru spēsim audzināt Mīlestībā!! Es gribu būt Skolotājs savam bērnam!! Es gribēju, lai ieņemšana būtu svēta un pieņemta augstākajos līmeņos un mūsu augstākā Es līmeņos!! Es gribu svētu savienību, gaismas svētītu!! Zinu par to, ka laulības baznīcā ne vienmēr atbilst tai tīrībai, kuru mēs meklējam, jo savienības, noslēgtas pie altāra, arī izjūk!! Mans jautājums ir tāds, kā organizēt divu dvēseļu apvienošanās svētā savienībā procesu, klātesot Gaismas Spēkiem? Un kā sagatavoties svētās ieņemšanas procesam? Uz planētas ir redzams pārveidojumu process un tieši tagad mēs ieejam jaunā laikā!! Palīdziet man jautājumā par laulībām un ieņemšanu, tuvojoties augstajām dimensijām!! Man ļoti ir vajadzīga šī atbilde!!


Vai ir iespējami “Vienotības piesaukumi” vai citi rituāli, kurus vajag veikt?? Ļoti rūpīgi gribu sagatavoties pirms šīs svētās savienības un ieņemšanas!! Patiesi sirdī lūdzu Jūs par palīdzību šajā jautājumā!!


Es sveicu tevi, dārgais, ar Mīlestību un godbijību, sveicu tevi un tavu draudzeni! Jautājumi, saistīti ar jaunu cilvēku, jaunu bērnu dzimšanu ir saistīti ar ieņemšanas svētsvinīgumu. Tie ir svarīgi jautājumi, kurus mēs nekad neesam apsprieduši. Mums ir vērts parunāt par šo ļoti svarīgo jūsu dzīves aspektu, un tā, es ceru, būs interesanta saruna, noderīga jums visiem un man tajā skaitā.


Man ir jāsāk ar to, ka jebkuras dvēseles atnākšana iemiesojumā pati par sevi ir svēta, tā kā nekādu nejaušību atnākšanās nav, tad arī  nav un nepaliek nekādu apslēptu un nepabeigtu atnākšanas aspektu. Eksistē ļoti liela un sarežģīta atlases sistēma dvēselēm, kuras nāk šurp . Tā ir diezgan ietilpīga un pamatīga sagatavošana, dvēselēm, kuras nolaižas uz tik zemiem vibrāciju līmeņiem. Un šis process sākas ar brīdi, kad tā vai cita kosmiskā dvēsele nolemj nosūtīt savus sūtņus pētīt Materiālo Visumu, pētīt to ne tikai šajā līmenī, bet arī citos līmeņos. Un tādu pētnieku ir pietiekami daudz, tajā skaitā arī pētnieki, saistīti ar šo planētu.


Mēs ar jums dažādās sarunās esam pieskārušies nedaudz dvēseļu nākšanas šurp. Taču es atkārtošu tagad galveno, un tā, protams, būs shēma, kura neaptver to procesu visu daudzveidību un sarežģītību, kuri notiek līdz tam laikam, kad dvēsele nolaižas materiālajā blīvumā un notiek tās piedzimšana ķermenī, un, attiecīgi, tālāka pieredzes iegūšana caur savu pilnīgi jauno stāvokli, jauno uztveri.


Un tā, liels daudzums kosmisko dvēseļu nosprauž sev pilnīgi konkrētus mērķus un uzdevumus, vienreiz nolemj nosūtīt sevis daļu pētīt tos vai citus aspektus, kuri ir nepieciešami un tiek uzskatīti par svarīgiem kosmiskās dvēseles attīstībai. Nospraužot sev šos svarīgos mērķus un uzdevumus, notiek (es lietoju šeit vārdu, kurš tika lietots sarunā ar Dibinātājiem) dvēseļu pumpurošanās, un tādejādi liels skaits dvēseļu caur monādes koku nolaižas zemākajos blīvumos. Tas ir ļoti liels dvēseļu skaits, taču mēs šajā gadījumā runājam par to, kā atnāk dvēseles, šo planētu.


Un tā, dvēsele ir izvēlējusies šo ceļu, viņa nolaižas pētīt, pieņemsim, teršo matērijas līmeni. Tā laižas lejup uz šo planētu. Viss ir atkarīgs no tā, kāda līmeņa dvēsele nolaižas, taču jebkurā gadījumā šī nolaišanās nav momentāna un nenorit uzreiz pēc atdalīšanās no kosmiskās dvēseles. Dvēsele nolaižas pakāpeniski uz zemiem blīvumiem, sākumā pētot augstāku pakāpju blīvumus un studējot savas kosmiskās dvēseles atpumpurojošos pieredzi citās zvaigžņu sistēmās. Konkrēti, studējot to zvaigžņu sistēmu pieredzi, kuras bija atbildīgas par šo galaktikas sektoru un šo planētu.


Un tikai pēc apmācībām un tās lielās pieredzes studēšanām, kuru iegūst dvēseles šeit, dvēsele galīgi pieņem lēmumu, kādēļ viņa gatavojas nolaisties uz šo blīvumu. Šajā laikā dvēsele labi zina, ko viņa gatavojas šeit pētīt, kādi riski viņai būs un kādas drošinošas iespējas. Dvēsele lieliski zina un redz visu ainu, kura eksistē uz šīs planētas. Viņa lieliski zina, ka, nolaižoties uz kosmisko ciklu - reinkarnēšanās ciklu, ir dažādas iemiesošanās grūtības. Taču dvēsele ar saviem Skolotājiem un ar saviem garīgajiem audzinātājiem ļoti labi pārskata un izskaitļo visādus iespējamos izejas variantus.


Mēs runājām ar jums par līmeni, kaa dvēsele nolaidusies jau vēl zemāk un zemāk un izstudējusi visu pieredzi, kura jebkad ir bijusi uz šīs planētas. Katrā gadījumā uztverot kopējo ainu un pieredzi tajā sfērā, kura ir interesanta viņai un dvēsele rada pilnīgi konkrētu programmu savam iemiesojumam. Nosaka mērķus un uzdevumus, kurus viņai nepieciešams izpildīt kā dvēselei, kuri viņai ir interesanti un kurus viņa gribētu nodot visām tām viņas kosmiskās dvēseles struktūrām, kuras atrodas augstāk.


Jums jāsaprot, ka dvēseles atnākšana uz šo plānu nav nejauša, tā ir izskaitļota, ļoti labi pārdomāta un ir ar vairākiem drošības variantiem. Šie drošinājumi ir atkarīgi no tā, uz kādu termiņu un ar kādu mērķi iemiesojas dvēsele materiālajā līmenī. Visas iespējas, visi drošinājumi un visi iemiesojuma apstākļi, tajā skaitā atmiņas aizvēršanas apstākļi, kaut kādu spēju aizvēršana, reģions, vecāki un tā tālāk – tas viss tiek ļoti rūpīgi izskatīts, un šajā jautājumā nav un nekad nav bijis nejaušību.


Kad tu runā par to, ka jūs gribat ieņemt bērnu, ieņemt viņu savā svētajā savienībā lielā mīlestības stāvoklī, ka jūs gribat bērnu, kuru jūs gribat audzināt mīlestībā – tas ir brīnišķīgi. Tas ir dabisks stāvoklis jūsu dievišķajām dvēselēm, kuras vēlas dot optimālas iespējas tai dvēselei, kura nāks šajā pasaulē caur jums. Man ir jāsaka tev, dārgais, ka atrodoties tādā savas vēlēšanās patiesuma stāvoklī, jūs gribat veikt to augstā apziņas stāvoklī. Tādā veidā jūs spējat nodrošināt augstākā līmeņa dvēseles atnākšanu, dot iespēju atnākt ļoti pieredzējušai dvēselei kaut kādas ļoti svarīgas un vajadzīgas misijas izpildei. Un, kad jūs izsakāt tādu patiesu vēlēšanos, kad jūsu nodomu tīrība un jūsu apziņas stāvokļa iespējas ir pietiekami lielas, jūs spējat to izdarīt.


Jūsu garīgie audzinātāji, jūsu Augstākais Es, jūsu eņģeļi lieliski zina, kādā līmenī tagad atrodas jūsu apziņa, jūsu ķermeņi, ķermeņu apstākļi, jūsu karmiskās atstrādes utt. Šo faktoru kopa nosaka, kāda tad dvēsele spēs atnākt caur jums uz šo materiālo blīvumu un piedzimt ķermenī. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tam nav nekāda sakara ar ārējiem faktoriem, kuri eksistē uz planētas. Es ar to domāju arī jūsu laulības un laulību ceremoniju institūciju, tajā skaitā arī baznīcas institūciju.


Tu pilnīgi pareizi atzīmēji, ka noteicošais jebkurā savienībā starp vīrieti un sievieti ir tā Mīlestības pakāpe uz kuru ir spējīgs katrs šī pāra personāžs. Tas apziņas augstuma stāvoklis, kuru viņi var sasniegt, tas patiesums, ar kuru cilvēki mīl viens otru, tas Mīlestības sapratnes līmenis, kurš ir klātesošs viņos tajā brīdī, spēlē noteicošo lomu. Tāpēc es gribu pasvītrot vēlreiz, ka viss augstāk uzskaitītais ir noteicošais veselīga, ģenētiski pilnvērtīga, ar maksimālu kosmisko DNS īpašību izpausmi, bērna ieņemšanā.


Jūsu garīgo īpašību izpausme ir ārkārtīga svarīga, lai dvēsele, kura iemiesosies šeit caur jums, izpaustu visas savas labākās, tajā skaitā DNS kosmiskās daļas, īpašības, visu savas dvēseles pieredzi. Vecāku, kuri ieņem bērnu, stāvoklim ir sevišķi svarīga nozīme un tev ir pilnīga taisnība savos priekšstatos par šo procesu. Ieņemtu bērnu ar visaugstāko īpašību izpausmi nozīmē nodrošināt atnākšanu ļoti augsta līmeņa, lielas garīgas pieredzes dvēselei no pietiekami augstiem līmeņiem, kura spēs ļoti daudz ko atnest uz matēriju caur savu pieredzi, skaistumu, nopelniem, mirdzumu. Tam ir vajadzīgi visaugstākā apziņas stāvokļa vecāki.


Vecākiem, kuri atrodas matērijā ir ārkārtīgi svarīgi būt ar veselīgu fizisko ķermeni. Būt ar attīrītām DNS, izlabotām DNS, vēlams, pēc ideālā šablona. Jums ir tagad iespēja labot savas DNS pēc šī šablona. Nākošais noteikums ir tas, ka jums ir jāatrodas augstā apziņas stāvokļa pakāpē uz ieņemšanas laiku, un tas ļoti stipri ietekmēs Mīlestības kavlutāti, kura eksistē starp jums. Tādu neparasti skaistu bērnu ieņemšana notiek izmainītā apziņas stāvoklī, visaugstākās kvalitātes apziņas stāvoklī, visaugstāko vibrāciju stāvoklī, šī procesa dalībnieku dievišķības maksimālās izpausmes stāvoklī. Tieši tas atļaus ieņemšanas brīdī nodrošināt dvēselei lielisku atnākšanas kanālu, nodrošināt to enerģētisko atbalstu un atbalstu matērijā caur jūsu ķermeņiem, lai ieņemšana notiktu visoptimālāk, labākajā veidā.


Bez tam, jūs varat vērsties pie Ercenģeļa Gabriēla pirms tam, kā pieņemt tādu lēmumu par tā bērna ieņemšanu, par kuru jūs sapņojat. Vērsieties pie Viņa ar palīdzības lūgumu nodrošināt apziņas tīrību, kura nepieciešama jums, lai caur jums uz šo planētu atnāktu visaugstākā līmeņa dvēsele un, lai tā spēj izpaust visas savas vislabākās īpašības. Vēršanās pie Ercenģeļa Gabriēla un Arhejas Cerības ļoti palīdzēs jums šajos procesos. Ercenģeļi tagad ir ievērojami pastiprinājuši savu ietekmi uz visiem procesiem, kas notiek uz planētas, pastiprinājuši tos daudzkārtīgi, un viņi spēj sniegt jums lielisku palīdzību šajā procesā.


Man tāpat ir jāatzīmē, mani dārgie, ka, tā kā visas dvēseles pēc savas būtības ir Radītāja daļiņas, kuras ir Radītāja radītas, viņas sākotnēji ir Gaismas spēku pārstāves, viņas ir Radītāja pārstāves, kuras devušās pētīt Materiālo Visumu. Un Gaismas spēku klātbūtne šajā procesā notiek sākotnēji, tā kā katru dvēseli pavada ļoti skaistos rituālos daudz Eņģeļu un Garīgo Audzinātāju. Tas ir ļoti skaists process, kurš pavada dvēseles piedzimšanu un nolaišanos uz šiem līmeņiem.


Ja jūs gribat Gaismas spēku papildus klātbūtni un jūsu savienības papildus svētīšanu pie jaunā bērna ieņemšanas, tad, vēršoties pie Ercenģeļa Gabriēla un vēršoties pie Viņa Eņģeļiem, un vēršoties pie saviem Eņģeļiem, Sargeņģeļiem, pie saviem Garīgajiem Skolotājiem, jūs varat ievērojami pastiprināt šo procesu. Jums pie visiem šiem Spēkiem vajag  vērsties tikai ar patiesu ticību, ar patiesu vēlēšanos un viņi ar labpatiku sniegs jums to atbalstu, sniegs jums visu iespējamo palīdzību šajā procesā.


Man jāsaka, ka tās dvēseles, kuras atnāk uz planētu šajā laikā, atnāk no augstiem blīvumiem. Tagad dvēseļu atnākšana tiek veikta no 6-tā līdz 8-jam blīvumam, un tie praktiski visi ir jaunie bērni, kuri dzimst pēdējos dažus gadus uz planētas. Un tās ir ļoti viedas, ļoti pieredzējušas dvēseles, kurām ir ne tikai liela  ārpus ķermeņa atrašanās pieredze, bet arī liela atrašanās Materiālajā Visumā pieredze. Tās ir ļoti attīstītas dvēseles, nodzīvojušas un iemiesojušās augsti attīstītās 6-8-tā apziņas līmeņa civilizācijās. Tās ir dvēseles, kuras veidos jaunās 6-tās rases pamatu uz šīs planētas.


Jūs tagad esat liecinieki labprātīgai šo dvēseļu atnākšanai iemiesojumā, lai iedvestu jaunu sparu Jaunajai Zemei un radītu pilnīgi jaunu civilizāciju ar jaunām iespējām un neparastām īpašībām. Gan mērķi, gan programmas, kuri ir šīm dvēselēm kolektīvi un individuāli, tie visi ir virzīti uz jauna mērķa sasniegšanu – pilnīgi neparastas jaunas planētas radīšanu, kura sadarbotos ar visu Visumu daudzajos radošuma procesos, bezgalīgajos Radīšanas procesos, kuri eksistē visā Visumā. Tāpēc iepriekš nolikt sevi tādas dvēseles skolotāja pozīcijā nav pareiza pozīcija. Vispareizāk nolikt sevi savstarpējas bagātināšanās un savstarpējas ietekmes pozīcijā.


Tai dvēselei, kura atnāks caur jums un kura augs un attīstīsies blakus jums, vienīgais, kas vajadzīgs pirmajā posmā ir turpināt bezgalīgi Mīlēt viņu tieši tāpat, kā jūs mīlējāt viņu līdz tam, kad jūs piesaucāt to pie sevis un gatavojāties sagaidīšanas procesam, kad jūs gatavojāties priecīgajam procesam, kura svarīgumu jūs ļoti labi saprotat. Un kamēr šī mazā radība aug ar ķermeni, jūsu uzdevums ir palīdzēt viņai adaptēties pilnīgi jaunos apstākļos. Taču jums ir jāsaprot, ka tā ir ļoti pieredzējusi, ļoti vieda dvēsele, kura var ne tikai mācīties no jums, viņa var daudz ko iemācīt jums. Šai savstarpējai cieņai, savstarpējai mīlestībai ir jāapgaismo jūsu jau savienība, jāapgaismo visa jūsu dzīve no ieņemšanas brīža. Es lūdzu jūs, dārgie, atcerēties par to, un tieši tāda mijiedarbība izrādīsies ļoti noderīga visām jūsu savienības pusēm.


Es svētu jūs tiem tīrajiem nolūkiem un patiesajiem nodomiem, kuri ir jums, es novēlu jums sasniegt to nepieciešamo harmonijas un skaistuma pakāpi, kura nepieciešama jūsu apziņai, lai ieņemtu bērnu un atvestu šurp pasaulē dvēseli, kura spētu būt ar visaugstāko savas pašas skaistuma un pašas mirdzuma, visas tās pieredzes, kura ir šai dvēselei, izpausmes pakāpi. Es novēlu jums atrasties bezgalīgā Mīlestības plūsmā, es novēlu jums atrasties prieka un vienotības ar Radītāju stāvoklī, jo tas ir tas stāvoklis, kurš ir visdabiskākais katrai dvēselei un kurš nodrošina tās laimīgu, veselīgu un radošuma piesātinātu dzīvi.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 20.11.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_zachatii_rebenka/7-1-0-277


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/03/10