Par pieredzes nodošanu un jaunajiem bērniem

Ješua caur NikuPieņemiet manu pateicību par tādas sazināšanās iespēju. Es esmu laimīgs, ka mani bērnu dienu sapņi pārstāj būt vienkārši sapņi. Kā es jau esmu iegaumējis: visam, kas ar mums notiek, ir milzīga nozīme mums. Un, jo dramatiskāku mācību mēs dabūjam, jo lielāku vērtību tā nes. Es nevaru pateikt, vai pietekami es esmu cietis savā dzīvē, taču tagad man pret ciešanu un pazemojumu patiešām ir cita attieksme. Uzdodu sev jautājumu: vai pietiekama ir mana pieredze, lai es to realizētu dzīvē vai tās vienkārši ir manas karmiskās atstrādes? Vienkārši man ir sarežīgīti savu izmainīto pasaules sapratni korekti aiznestu līdz cilvēkiem. Daudz nesapratnes un nepieņemšanas. Bet reizēm vienkārši iekrītu paša nosodījumā, aizejot līdz apokaliptiskam izteicienam “pīšļi un pelni”. Kur ir smalkā robeža starp pašnoniecināšanu un lepnību? Gribas būt vajadzīgam un pieprasītam šeit un tagad, bet ne pareģotajā Zelta laikmetā.


Un vēl, ja iespējams, jautājums par vecāko dēlu. Viņš ir ar lielām spējām (indigo), taču iestrēdzis negatīvajā. Smalkajā plānā viņš apmācās, taču pašreizējā stāvoklī nepieņem ne palīdzību, ne padomus, dodot priekšroku dzīves veidam, kurš diezin vai atbilst viņa patiesajiem mērķiem. Bet saprast savu mērķi viņš nevar vai negrib. Situācija ir nejēdzīga un nomāc kā viņu pašu, tā arī tuviniekus.


Jautājumu ir ļoti daudz, gan par sapņiem, kuros mēdzu būt vēsturiskas personas, gan par garīgā audzinātāja neesamību (saprotu, ka audzinātāji ar mani sapņos sazinās, taču diemžēl maz ko atceros un maz ko saprotu no tā, ko redzu). Vēlreiz pateicos par iespēju uzdot jautājumus.


Es sveicu tevi, dārgais, ar Mīlestību un godbijību! Man vispirms ir jāsaka tev, ka programmas, ar kurām jūs nonākat iemiesojumā, domātas, lai jūs pirmkārt iegūtu iepriekšējo iemiesojumu garīgo kļūdu pārvarēšanas paša pieredzi un veicinātu to, lai jūsu garīgā attīstība turpinātos vajadzīgajā virzienā. Jūs izgājāt uz tām mācībām, kuras izved jūs Mājās. Jūsu garīgā pieredze ir tā izeja jūsu apziņai, jūsu apziņas paplašināšanai, kura atved jūs rezultātā pie tā sapratnes, kas jūs esat patiesībā. Mēs par to vairākkārt un diezgan daudz esam runājuši citās sarunās.


Tava pieredze, vispirms ir tavas dvēseles pieredze, un tā ir nenovērtējama. Vienlaicīgi tā ir pieredze, kura tūlīt pat tiek nodota visam visumam, tiek nodota tām struktūrām, kurām ir vajadzīga šī pieredze un ar kurām tev bija noruna par tamlīdzīgas pieredzes iegūšanu. Šajā zīņā tev nav vērts uztraukties, domājot par to, ka visas tās garīgās mācības, kuras tu iegūsti, atrodoties šeit iemiesojumā, atrodoties šajā ķermenī, ir tava personiskā pieredze un atrodas tikai tavā iekšienē. Ka tā ir tā pieredze, kura neiziet aiz tava ķermeņa, tavas apziņas un tās telpas, kurā tu atrodies, ietvariem.


Dvēseles vienmēr, pirms iemiesojas, nosaka vietas, kurp tiek kopētas garīgās sastrādes, tāpēc pašnoniecināšanas sajūtas, tāpat, kā arī lepnības sajūta par sasniegumiem, ir izkropļota uztvere, kura saistīta ar zemu vibrāciju matērijas, kurā jūs atrodaties, ietekmi uz jums. Jums ir labi jāapzinās, ka tā pieredze, kuru jūs iegūstat šeit, ir pieprasīta, un to uzreiz sāk izmantot augstākas struktūras. Konkrēti, jūsu kosmiskā dvēsele, kura uzmana jūsu pieredzi, un, tādejādi, jūsu Augstākais Es, kurš ir saistīts ar jūsu augstākajām struktūrām, jūsu dvēsele var saņemt koriģējošas programmas. Saņemt tam, lai, vai nu paplašinātu jūsu pieredzi ar jauniem aspektiem, vai arī jūsu atrašanos šeit koriģē pēc iepriekšējas jūsu vienošanās jūsu eņģeļi, radot jums tās vai citas situācijas tam, lai jūs pabeigtu visu programmu, kuru iecerēja jūsu dvēsele uz šo iemiesojumu.


Ar tā sapratni, ko es tev teicu, tev ir jāaiziet tai šaurajai tavas piedalīšanās visuma pieredzes krāšanas procesos sapratnei, kura tagad notiek tev šajā ķermenī un tajā tavas apziņas daļā, kura uztver sevi tikai kā šo ķermeni. Kādā veidā justies vajadzīgam un noderīgam šeit un tagad? Būt noderīgam tai pasaulei, kura atrodas tev apkārt, un tiem cilvēkiem, kuri ir ap tevi? Vispirms man ir jāsaka, ka jebkuras pamācības, skološanas jebkuras formas nav ideālas formas tam, lai mainītu cilvēku pasaules uzskatu un kaut kādā veidā mainītu to telpu, kurā jūs atrodaties.


Visoptimālākā forma ir jūsu paša skaistums un jūsu paša Gaisma. Jūs varat klusēt, taču tā Gaisma, tas viedums un tā dziļā dzīves dievišķības sapratne, kuru jūs esat apzinājušies jūsu dzīves procesā, izplatās caur šo jūsu Gaismu un var tikt gan telpas, gan cilvēku, kuri ir ap jums neapzināti, pieprasīti. Atrodoties lielā gaiša un vieda cilvēka laukā, citiem cilvēkiem ir iespēja saskaņoties un iegūt atbalstu, neapzināti koriģēt apziņu un savus ķermeņus, kuros viņi atrodas. Tādejādi neapzināta pieslēgšanas cilvēkam, kurš ir tādas Gaismas, vieduma un skaistuma avots, ir viņiem sava veida glābšanas riņķis, kuru viņi var izmantot.


Cilvēki pievelkas sākumā neapzināti, bet pēc tam apzināti, un, saskaņojusies ar gaišu cilvēku, dvēsele gūst iespēju ciešākam kontaktam ar šā cilvēka (ķermeņa) apziņu. Tā notiek process no neapzinātām attīrīšanām, neapzinātiem pieslēgumiem pie apzināta darba. Cilvēki sāk aizdomāties un uzdot sev jautājumus no garīgām sfērām, ar šiem jautājumiem viņi atnāks turp, kur viņi ieguva pirmo palīdzību, kur viņi ieguva atbalstu savai dvēselei. Var apzināties, var neapzināties šos procesus, tas nemaina lietas būtību. Patiesi pasauli jūs maināt tikai caur sevi!
Kad mēs izsakām šo frāzi, nav domāts, ka vajag iziet uz lieliem kolektīviem, klāstīt tiem savu pieredzi, klāstīt tiem savus priekšstatus par dzīvi. Viss notiek dabiskā veidā, nekāda varmācība šajā gara sfērā nav pieļaujama.

 Skolotāji negatavojas, par Skolotājiem kļūst, un vispirms par Skolotājiem kļūst caur dvēseļu sazināšanos savā starpā. Māceklis parādās tad, kad ir gatavs Skolotājs, un tas nav saistīts ne ar kādiem procesiem, kuri var iet no jūsu prāta. Pasludināt sevi par Skolotāju vēl nav patiesība, ka jūs patiešām varat un spējat nodot savu pieredzi, savas zināšanas tiem, kas ir jums apkārt.


Skološana – tā ir ļoti liela atbildība, un sākas šī atbildība dvēseļu, kuras pievelkas viena otrai, līmenī. Šeit ir ļoti svarīgi saprast lietu būtību, netiekties ar prāta palīdzību nodot savu paša pieredzi, savas paša zināšanas līdz tam brīdim, kad jūsu paša Gaisma un paša viedums nepiesaistīs cilvēkus, kuri gribēs neapzināti vai apzināti izmantot tos sasniegumus, kuri eksistē jums šajā brīdī.


Otrs jautājums par vecāko dēlu, saistīts ar jaunajiem bērniem, konkrēti indigo.
Jaunie bērni, kuri nāca uz šo planētu, nokļuva viņiem neparastās situācijās un tajos apstākļos, kuri eksistē uz šīs planētas. Liela procenta apziņas aizvērtības līdz noteiktam brīdim apstākļos indigo bērni, bez jebkādām šaubām, pieslēdzās tām spēlēm, kuras piedāvā viņiem kolektīvā apziņa un tā sabiedrība, kurā viņi eksistē. Taču man ir jānomierina tevi ar to, ka, neskatoties uz visu negatīvo presingu, kurš eksistē uz šiem bērniem, viņi atžirgs savā skaistumā un gara stiprumā. Viens no viņu mērķiem bija tāds, lai iegremdētos ļoti blīvi zemu vibrāciju enerģiju pasaulē, iegūtu eksistēšanas tajā pieredzi, iegūtu dzīves pieredzi tik zemās matērijās.


Viņi ātri savienosies ar savām garīgajām struktūrām un spēs pieslēgties tam lielajam darbam, kura dēļ viņi atnāca šurp, un tas viss notiks tuvākajos gados. Ja tā pieredze, kuru viņi sastrādāja šajā dzīvē, iespējams, kaut kādi garīgi pārkāpumi būs pakļauti karmiskai labošanai, šī labošana tiks piedāvāta šīm dvēselēm tieši šajā dzīvē. Un tad šie bērni pārdzīvos ļoti ātras un spilgtas mācības, kuras palīdzēs viņiem ļoti ātri izlabot situāciju. Kad notiks viņu apziņas atkalapvienošanās ar viņu dvēseles atmiņu, viņi spēs pieprasīt patieso zināšanu par sevi un savu paša programmu, viņi spēs izdarīt to ātri un ļoti efektīvi. Dažiem tas būs sāpīgi, taču šiem bērniem ir ļoti spēcīgas programmas, ļoti spēcīgs atbalsts no sava Augstākā Es puses.


Viņi ļoti labi zina, kādēļ viņi ir atnākuši šurp un kāpēc viņi te atrodas, kāpēc viņi iegūst to vai citu pieredzi. Tas gara spēks un tas spēcīgais atbalsts, kuri eksistē viņiem, spēs ļoti āri izlabot to situāciju, kura izsauc tev uztraukumu. Attiecieties viens pret otru ar viedumu un sapratni. Uzdevumi jums ir dažādi, taču mērķis jums ir viens. Jūsu mērķis – pārveidot sevi, iegūt ļoti svarīgu eksistences zemu vibrāciju matērijās pieredzi un iegūt apziņas izejas no šī līmeņa pieredzi. Šo pieredzi jūs visi iegūstat, un tās ir jūsu tiesības. Iegūstat dažādos veidos un dažādos ceļos. Tajā ir jūsu unikalitāte, tajā ir jūsu liels nopelns. Tas ir svarīgi ne tikai jums, bet arī visam visumam un jūsu kosmiskajām dvēselēm.


Pateicos tev par jautājumu, par iespēju izteikties šajā sakarā. Mācieties būt viedi un harmoniski. Tas ir tas, kas ir galēji svarīgs jums šajā laikā. Tas ir tas, kas ļaus jums iziet noslēdzošo dzīves atlikumu līdz pārejai optimālā režīmā, atklāt visu savu potenciālu, kuru jūs atnesāt šurp. Atklāt savu paša dievišķību. Atklāt patiesību par sevi. Saprast, kā dēļ jūs visi atrodaties šeit. Ar Mīlestību un novēlējumu orientēties uz paša iekšējo skaistumu.


ES ESMU JEŠUA


Pieņemts 27.11.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_peredache_opyta_i_novykh_detjakh/7-1-0-285


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/03/03