Par karmu

2. daļa - nobeigumsMan tāpat ir jāsaka jums, ka šajā laikā, kad uz planētas tiek pabeigts reinkarnāciju cikls, tagad šeit ir ļoti liela dažādas karmiskās pieredzes daudzveidība. Bez tam, ļoti daudz ir iemiesojies šeit dvēseļu jūsu mazo bērnu un jūsu mazbērnu veidā, kuri ir atnākuši pie jums palīdzēt atraisīt dažus karmiskos mezglus, šķirties no pieredzes, kurā jūs esat iestrēguši šajā materiālajā blīvumā uz šīs planētas. Un šajā aspektā jums tiek sniegta visādā veidā šī palīdzība. Vienlaicīgi jums tie piešķirts ļoti daudz citu palīdzības variantu, kad aktīvi izvēršas garīgā palīdzība. Palīdzība jums nāk dažādos līmeņos, šī palīdzība jums tiek sniegta visur, un es domāju, ka katrs no jums jūt to, lai jūs varētu apzināti pabeigt šeit savu reinkarnāciju ciklu un iziet beidzot no trešā līmeņa apziņas un trešā līmeņa matērijas pieredzes, un brīvi atgriezties pie savām kosmiskajām dvēselēm, un piedalīties kaut kādos citos darbos augstākā līmenī. Atgriezties pie tā stāvokļa, kurš ir ievērojami tuvāks dvēselei pēc pasaules uztveres un pēc tā radošā stāvokļa, kurš vispār ir piemītošs visām dvēselēm.


Kādā veidā ietekmē Augstākā pelšana un neticība. Tas ir ļoti svarīgs moments, par kuru patiešām ir vērts parunāt. Ļoti bieži cilvēki nesaprot ne skaņas nozīmi, ne vārda nozīmi savā dzīvē. Nesaprot, ka viņi ir daudzdimensionālas būtnes, kuras ir saistītas ar visu Visumu un ar savām struktūrām aptver visu visumu. Un jebkura Augstākā pelšana pēc savas būtības ir sevis paša dievišķā pelšana, un jo augstāk iet negatīvs, kuru jūs nosūtāt ar vārda un skaņas palīdzību, kurš aktīvi izplatās pa visu visumu, jo augstāk jūs nosūtāt savus lāstus, jo stiprāk nostrādā tie mehānismi, kuri atgriež pie jums jūsu nelabvēlīgo un negatīvo attieksmi, jo augstāk ir blīvumi, jo stiprākas un spēcīgākas ir enerģijas.


Es vienkārši gribu teikt, ja jūs emocionāli lamājaties mājās ar savu kaimiņu vai ar saviem mājiniekiem, tā ir jūsu mijiedarbības ar enerģijām viena pakāpe. Jūs ievainojat viens otru, caursitat viens otra laukus, par ko jūs nopelnāt sev dažādas problēmas šī ķermeņa līmenī. Taču, ja jūsu pelšana ir aizgājusi uz tālākām, augstākām instancēm, tad enerģētiskajam atstarojumam, kurš atnāks pie jums, būs pavisam cits spēks un stiprums. Un šajā nozīmē, kad jūs pieļaujat sevī negatīvu attieksmi pret saviem paša augstākajiem aspektiem, jūs ļoti stipri ietekmējat savu tālāko likteni, jūsu dvēseles likteni, un pilnīgi var būt tādejādi, ka jūs nopelnāt ļoti stirpu karmu, kuru jūsu dvēsele sev arī nozīmēs. Var rasties ļoti lielas problēmas arī jūsu augstāko DNS līmenī, kuras jums vēlāk nāksies labot jūsu zemes laika ilgumu novērtēšanas ietvaros miljoniem gadu. Tās ir lietas, kuras notiek ar jums, un tas nav sods tiešā nozīmē, kurš, jūs varat uzskatīt, atnāk pie jums par, lūk, tādu nelabvēlīgu attieksmi pret augstākām struktūrām.


Viss atgriežas pēc dievišķajiem enerģētiskajiem Likumiem saskaņā ar kuriem visos līmeņos eksistē viss Visums. Ko jūs atdodat, tas pie jums arī atgriežas. Ja jūs dāvājat Mīlestību, tad tā pie jums atgriežas daudzkārtīgi pastiprināta, bet, ja jūs dāvājat šai pasaulei negatīvu, tad atgriežas arī tas. Ja jūs peļat augstos līmeņos pēc lietas būtības sevi pašu un savu paša dievišķību, ja jūs tai neticat, tad jūs tādā veidā nodarāt kaitējumu sev jau no augstākām enerģētiskajām telpām. Tā kā, jo augstāk ir līmenis, jo enerģijas ir stiprākas, tad, jo augstāk jūs sūtāt savu negatīvu, jo stiprāk notiek šo enerģiju atstarošana. Šis likums strādā visos visuma līmeņos, un es vēršos pie jums būt visai uzmanīgiem jūsu izteikumos un jūsu domās. Es atgādināšu jums vēlreiz, ka jūs visi esat daudzdimensionālas, enerģētiskas būtnes un pēc savas būtības katra jūsu doma, katrs jūsu vārds – visi ir redzami visam visumam, nekas nepazūd un visam ir sekas.


Kā mijiedarbojas Augstākais Es un Karmiskā Pārvalde, kad tiek plānotas mācības. Kad dvēsele, atstājusi ķermeni, sāk redzēt visu savu dzīvošanas uz Zemes pieredzi ar pilnīgi tīru apziņu, bez matērijas iedarbības, viņa vai nu ļoti priecājas par saviem pašas sasniegumiem, vai arī viņa patiešām nonāk dažreiz šoka stāvoklī, un viņai ir nepieciešama reabilitācija. Otrajā gadījumā dvēsele tiek novesta harmoniskā stāvoklī, viņa izārstējas, un dvēsele tiecas atkal iet iemiesojumā un izlabot savas pašas kļūdas. Un šeit sākas ļoti nopietns Garīgo Skolotāju darbs, un viss tas ļoti aktīvi tiek apspriests ar dvēseli. Tiek izstrādāts ļoti uzmanīgi, kādā veidā droši iziet tās vai citas mācības, kādā veidā un kur iemiesoties, ar ko iemiesoties, tas ir, rit liels sagatavošanas darbs pirms katra iemiesojuma. 

Un visi lēmumi, kurus pieņem dvēseles kopā ar saviem Garīgajiem Skolotājiem, tie visi tiek iemiesoti rezultātā Lēmumā, kurš tiek atdots Karmas Padomei. Karmiskā Valde iekļauj šo jūsu Lēmumu organizācijas priekš jums to mācību programmā, kuras jūs esat nodomājuši iziet kārtējā iemiesojumā.


Vai tiek padotas kaut kādas zīmes no augšas. Bez jebkādām šaubām, tās tiek padotas, un eņģeļi vienmēr mēģina tā vai citādi aiznest līdz jums ziņas par to, kas notiek jums ar jūsu karmu. Viņi vai nu priecājas par jums un iepriecina jūs ar kaut kādiem notikumiem, kuri iezīmē atbrīvošanos no karmiskās mācības un tās iziešanu. Vai arī viņi brīdina jūs visādi ar dažādām zīmēm par to, lai jūs piestātu tajā situācijas attīstības scenārijā, kurš izvēršas, vai arī viņi mēģina jūs apturēt, tāpēc ka redz, ka, pieņemsim, šī situācija aizvedīs ne tikai pie kaut kādas karmas atstrādes, bet arī jaunas karmas sastrādes. Tā kā eņģeļi visādi mēģina sazināties ar jums. Jūsu uzdevums ir tajā, lai redzētu un pamanītu to, būtu uzmanīgi pret savu dzīvi, tāpēc ka sazināšanās ar jums notiek pastāvīgi. 

Gan jūsu dvēsele tiecas parunāt ar jums, gan jūsu eņģeļi mēģina tā vai citādi paziņot jums par to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi norit jūsu dzīve no to mērķu un uzdevumu redzes viedokļa, kurus ir uzstādījusi jūsu dvēsele.
Vai ir paņēmiens uzreiz atbrīvoties no visas karmas. Mēs jau esam runājuši par to, ka apstākļos, kad planēta augšupceļas, kad tuvākajā laikā pārstās eksistēt teršā apziņas līmeņa , trešā matērijas līmeņa Zeme, kad norit viena vai vairāku dvēseles šeit atrašanās ciklu lielās pieredzes pabeigšana, kad tiek apkopoti tik lieli visu iemiesojumu rezultāti, jums ir piešķirta iespēja norakstīt karmas atlikumus vai atbrīvoties no visas karmas. Sagatavoti, jūs varat tiešā veidā paši vērsties pie Karmas Padomes, ja jums tam ir iespējas un pietiekams apziņas pacēluma līmenis. Ne visi spēj aizklauvēties līdz Karmas Padomei un dabūt adekvātu atbildi. 

Lūk, tam ir sagatavoti un starp jums iemiesojumā ir cilvēki, kuriem ir pieeja Karmas Padomei, caur kuriem var vērsties. Šie cilvēki pēc jūsu lūguma paši vēršas pie Karmas Padomes ar jūsu karmu to vai citu karmisko situāciju risinājumam. Un karma tiek norakstīta, nesmaga karma, kuras palicis mazāk par 50% no tā, kas bija sākotnēji, izskatīšana jebkurā gadījumā ir individuāla. Un jūsu eņģeļi, ja viņi redz, ka ar visu apstākļu labvēlīgu attīstību jūs nepaspējat atbrīvoties no kaut kādas karmas un tas traucē jums maigās Augšupcelšanās procesos, viņi atved jūs pie tādiem cilvēkiem, kuri var palīdzēt jums norakstīt jūsu karmu caur Karmas Padomi un atrisināt visus šos jautājumus.


Es vēlu jums, mani dārgie, viedi attiekties pret tām iespējām, kuras piešķir jums karmiskais Likums. Es iesaku jums ar lielu pateicību attiekties pret tām iespējām, kuras tiek piešķirtas jums caur šī Likuma darbību. Ja nebūtu šī likuma, ja nebūtu tādas iespējas labot paša garīgās pārrēķināšanās un kļūdas, iegrimstot viszemākajos matērijas līmeņos, ciešanas jūsu dvēselēm būtu nodrošinātas šausmīgas, ciešanas, kuras novestu rezultātā pie dvēseļu sabrukuma. Karmiskais Likums ir tā iespēja, kura dod katrai dvēselei cerību viņu lielo dievišķo mērķu un uzdevumu kā dvēselēm izpildīšanā, kurus viņas sprauda sev. 

Dod tām iespēju daudzkārtīgi pastiprināt kaut kādas savas īpašības, kaut kādus dvēseles aspektus tam, lai iegūtu milzīgu pieredzi un pilnveidotu šīs īpašības, lai atmirdzētu ar neparastu dievišķu Gaismu, ievērojami spožāku nekā tā, ar kuru viņas sākotnēji nāca šurp. Tā ir dižena iespēja, kuru jums vajag novērtēt, mani dārgie. Un, kad jūs atbrīvosiet savu apziņu no ļoti stipra materiālās dzīves ilūziju presinga, jūs ļoti labi to sapratīsiet, tāpat, kā arī to saprot dvēseles, kad aiziet aiz šī ķermeņa ietvariem.


Vēlreiz pateicos tev, dārgais, par iespēju parunāt par karmu, par šī Likuma sapratnes niansēm, kuru tu piešķīri man kā iespēju paskaidrot jums vēlreiz. Ar Mīlestību un cieņu pret jums.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 13.11.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_karme/7-1-0-268


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/02/16