Erceņģeļi

1.daļa


Ješua, pastāsti par Metatronu. Vai viņš daudz dzīvju pavadījis uz zemes? Vai var cilvēks augšāmcelties un kļūt par ercenģeli? Pastāsti vēl par debesu hierarhiju, cik pavisam ir ercenģeļu, kādi vēl ir kalpošanas līmeņi?


Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par šo interesanto jautājumu. Taču tavs jautājums paredz ļoti lielus zināšanu apjomus, kurus mums nav vērts izskatīt vienā sarunā. Mēs izskatīsim pašu galveno. Esmu pamanījis, kas pēdējā laikā jūs satrauc  saikne ar jūsu Eņģeļiem un Ercenģeļiem, kādā veidā pastiprināt šo saikni, kādā veidā zināt par to, kādam kalpošanas veidam pieder tas vai cits Gaismas Darbinieks, daudzi jautājumi, kas saistīti tieši ar šo hierarhisko struktūru.


Un tā, mani dārgie, šodien mēs ar jums un ar tevi tajā skaitā parunāsim par to, kādi Erceņģeļu spēki ir pārstāvēti Kalpošanā uz šīs planētas, kādiem Erceņģeļu spēkiem ir tieša saikne ar šo planētu, kādā veidā viņi to veic, ko katrs no viņiem piešķir katrai dvēsele, kura iemiesojas uz šīs planētas.


Vispirms jāsaka, ka Eņģeļu ir ļoti liels skaits, tieši tāpat ir ļoti liels skaits Ercenģeļu, kuri eksistē savā hierarhiskajā struktūrā. Tas viss attiecas uz Garīgā Visuma sfēru, tā ir sfēra Kalpošanai Visa Esošā Radītāja noteiktu aspektu izplatīšanā, to izplatīšanā pa visām Viņa Radījumu Vietām. Var teikt tā, ka Erceņģeļi jūsu izpratnē (shēmā) arī eksistē noteiktos Kalpošanas līmeņos, tieši tāpat kā Eņģeļi.


Eņģeļi ir vēstītāji, dievišķās Skaņas, dievišķā Vārda, dievišķo Pavēļu izplatītāji, un katrs no viņiem ar tīrību un patiesumu izpilda to lomu, kura viņam ir piešķirta. Erceņģeļi ir Eņģeļu pārvaldnieki. Ne visi Erceņģeļi ir nolaidušies kaut kad vai nolaižas, izpaužas tādā vietā kā jūsu planēta vai jūsu galaktikas sektors noteiktas Kalpošanas pildīšanai vai palīdzībai kaut kādiem Eņģeļiem vai Erceņģeļiem viņu Kalpošanā. Uz šīs planētas no saprātīgas dzīvības iemitināšanās brīža septiņi galvenie Erceņģeļu Stari, kurus pārstāv septiņi Erceņģeļi, vienmēr ir atradušies te un Kalpojuši cilvēcei un ne tikai cilvēcei, bet arī visām civilizācijām, kuras eksistē uz šīs planētas.


Katrs no šiem septiņiem Stariem nesa noteiktus dievišķos aspektus šurp un sadalīja šeit savu Kalpošanu, pārvadot uz planētu tos aspektus un funkcijas, kuri pieder tieši viņu Kalpošanas sfērai. Par šiem galvenajiem septiņiem Stariem mēs parunāsim. Taču man tāpat ir jāsaka jums, ka no tā laika, kad kļuva skaidrs, ka šoreiz planēta ir savākusi pietiekamu spēku un pildīs programmu, kuru jūs bijāt nosprauduši iepriekš – augšāmcelties - ir parādījušies jauni Stari. Šī jūsu programma atbilst tai programmai, kuru bija iecerējusi pati planēta, planēta pieņēma lēmumu par augšāmcelšanos un no tā brīža ar Radītāja pavēli tika piešķirti papildus pieci Stari, pieci papildus Erceņģeļi, kuri bija līdz nesenam laikam it kā slepeni (neparādīti) Erceņģeļi. Erceņģeļi, kuri atbalstītu un pastiprinātu dievišķo enerģiju straumi, nākošu uz šo planētu, uz šo Galaktikas sektoru.


No tā brīža pēc Sanat Kumaras un visu augstāku Hierarhisko Struktūru lēmuma divpadsmit staru apbrīnojama skaistuma zvaigzne no Erceņģeļu Stariem ir vērsta uz planētu un projicē uz šejieni noteiktos augšāmcelšanas un sākotnējos (pamata) dievišķā Radījuma aspektus. Šīs zvaigznes centrā atrodas vēl viens Erceņģelis, kuram ir īpaša loma un kurš apvieno visu divpadsmit Erceņģeļu pūliņus. Šie pūliņi tiek vērsti uz planētas augšāmcelšanos, viņš sūta šīs enerģijas kvantu pārejas veikšanai ar Radītāja garīgajiem aspektiem.


(Nika: Ļoti skaists savienojums, kurš eksistē Debesīs (Garīgais Visums) un tika parādīts man, Erceņģeļu savienojums, sakrālā ģeometrija, daudzdimensionāla divpadsmitstaru zvaigzne. Stāvoši aplī ar mugurām pret centru septiņi lieliski Erceņģeļi, kuri pieder septiņiem galvenajiem Stariem. Augstāk (tuvāk) pie Radītāja – vēl viens mazāks aplis no pieciem vēl lielākiem un lielāka statusa Erceņģeļiem, kuri pievieno savus Starus, un tādejādi septiņstaru zvaigzne kļūst divpadsmitstaru. Caur centru un uz visu šo lielisko konstrukciju nāk plūsma no Radītāja neparakstāmā mirdzumā un vistīrākajās krāsās. Šīs konstrukcijas centrā stāv trīspadsmitais Erceņģelis, savācošs caur sevi kopējo plūsmu no Radītāja un daļu plūsmu no divpadsmit Erceņģeļiem.)


Šie stari no divpadsmit staru zvaigznes projicējas tieši uz šo planētu tādā veidā, ka šo sešu jauno Erceņģeļu pievienošana pastiprina daudzkārtīgu pārvadāmību un intensitāti Gaismai, kura tiek pārvadīta caur visu šo Erceņģeļu struktūru uz planētu. Tas nodrošina pilnīgu izpildīšanu programmai garīgajos pārveidojumos un kvantu lēcienā, šis planētas augšāmcelšanā un pilnīgā uzvarā pār tumsas atliekām, pār dualitātes atliekām. Nodrošinās pārveidošanos, apziņas pārvešanu uz līmeni, kurā vairs nebūs apziņas dualitātes, nebūs attiecīgi tumšo struktūru.
Pirms mēs ar jums sākam runāt par Erceņģeļiem, kas katrs no viņiem ir, kādu palīdzību sniedz, man ir jāatbild uz vienu no jautājumiem. 

Erceņģeļi tiešā savā kopijā nevar tikt iemiesoti zemos Materiālā Visuma līmeņos, un viņi neiemiesojas, tas neietilpst viņu plānos un uzdevumos. Taču tajās vietās, kur Erceņģeļi Kalpo, viņi taisa tur savas projekcijas caur Svēto Garu un tādejādi kā Svētais Gars viņi stājas pilnā kontaktā ar iemiesotu cilvēku, un viņiem ir iespēja tiešā veidā izzināt dievišķo Būtni caur šo tiešo kontaktu. Tas ir viens no variantiem ļoti ciešai kontaktēšanai un dievišķās Būtnes dziļumu izpētei caur tādu savienojumu. 

Caur Svēto Garu visi Erceņģeļi veica šo savienojumu ar planētu. Tādejādi to var nosaukt par iemiesošanos, taču tā nebūs tiešā nozīmē iemiesošanās, kā to saprotat jūs. Viens no galvenajiem Erceņģeļiem, kurš uzmana šo planētu un nes atbildību par viņu, Erceņģelis Mihaēls, ir iemiesojies šeit simtiem reižu. Tā arī citi Erceņģeļi ir iemiesojušies dažādu reižu skaitu uz planētas, tas ir, viņiem ir bijusi saikne caur Svēto Garu ar to vai citu dvēseli. Kā likums, tā ir augsta blīvuma līmeņa, augsta apziņas līmeņa dvēsele, kura ir nākusi šurp uz iemiesojumu pēc abpusējas vienošanās, un tā ir noticis šis kontakts un “sazemēšana”.


Vienlaicīgi man ir jāsaka, ka Erceņģeļi ne vienkārši sūta kaut kādas Visa Esošā Radītāja īpašības un aspektus šurp caur sevi. Eksistē Vēstnešu sakrālais tīkls katram no Erceņģeļiem tam, lai pārvadītu savas enerģijas un Radītāja aspektus tieši uz tiem blīvumiem uz kuriem projicējas šī enerģija, projicējas dievišķie Spēki un dievišķās programmas uz matērijas pasauli. Viņi vienojas par tiešiem kontaktiem ar pieredzējušām un attīstītām dvēselēm, kuras iet tieši uz iemiesojumu, un caur viņām aktīvi ir klātesoši un izplata viņiem piemītošās Radītāja aspektu īpašības tieši fiziskajā blīvumā, caur jūsu fizisko ķermeni. Tas ir tas, ko Nika nosauca jums “jūsu Kalpošanas Stars”. Tādejādi Kalpošanas Stara esamība liecina par to, ka caur jums projicējas enerģija konkrētam Erceņģelim, ar kuru jums ir vienošanās par to, ka jūs esat to dievišķo īpašību pārvadītājs, kuras šis Ercenģelis projicē uz šo dievišķo radījumu.


Vēl viena piezīme, kuru es gribēju izteikt pirms tam, kā pāriet pie mūsu galvenās sarunas par Erceņģeļiem. Tas ir jautājums, kas saistīts ar kontaktu Eņģeļu un Erceņģeļu spēku . Man ir jāsaka jums, mani dārgie, ka jūs ļoti labi zināt kā dvēseles to, ko teikšu zemāk. Taču man tas ir jāatgādina jums, lai jūs tagad pārietu jau pie apzināta darba ar Eņģeļiem un Erceņģeļiem. Man jums ir jāatgādina, ka jūs atrodaties laiktelpas matricā un tādos apstākļos, kuri ir radīti šajā dievišķajā Izplatījumā, šī īpatnība, kura ir izpausta uz šīs planētas, tas ir Gribas Brīvības Likums. Mums visiem ir pienākums cienīt jūsu gribo brīvību, un mēs to darām. To dara tajā skaitā arī Erceņģeļu un Eņģeļu spēki.


Tāpēc, lai jūs izpaustu sevī tās īpašības, par kurām mēs runāsim zemāk, lai jūs strādātu ar to vai citu Erceņģeli vai Eņģeli, jums ir tieši jāvēršas pie viņiem. Jums ir jānosauc konkrēti, pie kā jūs vēršaties, jāpiesauc viņi, un tad viņi momentāni uzrodas blakus jums, sniedz jums visu iespējamo palīdzību, kuru iespējams sniegt jums tajā brīdī. Taču, ja jūs nepiesaucat viņus, tad, lai kā viņi gribētu palīdzēt jums, dievišķais Likums neļauj viņiem izdarīt to. Vienlaicīgi jums ir jāatceras, ka Erceņģeļi un Eņģeļi ir dievišķie Kalpotāji, un, ja jūsu nodomi nav patiesi, nav tīri, ja jūsu nodomi neatbilst dievišķajiem Mērķiem un dievišķajiem Likumiem, tad Erceņģeļi un Eņģeļi nespēs atnākt pie jums tādu jūsu vēlēšanos izpildīšanai.


Tās ir būtnes, kurām piemīt milzīgs Spēks un milzīgs stiprums, viņām Radītāja dots, viņas nes pilnīgi noteiktas Radītāja Īpašības ar savu Kalpošanu. Jums tam, lai izmantotu šīs īpašības un saņemtu palīdzību, ir tieši jāpiesauc viņas un jāvēršas pie viņām. Tas ir viens no svarīgajiem momentiem, kuru es gribēju atgādināt jums, jums visiem piemīt brīvībā griba un neviens no daudzajiem jūsu palīgiem nespēj iejaukties jūsu lēmumos bez jūsu vēlēšanās. Kādā veidā notiek savienojums, ja jūs pieņemat lēmumu, ka jums nepieciešama tā vai cita Erceņģeļa un viņa Eņģeļu palīdzība, un jūs izlemjat, ka jums nepieciešams pie viņa vērsties. Es rekomendēju jums iegremdēties savā iekšienē. Ieiet dziļas godbijības un cieņas stāvoklī, mīlestības pret Dievu stāvoklī, pievienojot šeit emocionālo nokrāsu, piepildītu ar mīlestību un visām pozitīvajām emocijām, kuras jums ir tajā brīdī, precīzi un skaidri izteikt “ES ESMU TAS, KAS ES ESMU. ES ESMU Kristus Enerģiju atspulgs. Es piesaucu Erceņģeli (nosaukt Vārdu) un viņa Eņģeļus, lai saņemtu palīdzību tajā un tajā.”


Lūk, apmēram tāds formulējums var kļūt jums par to atslēgu, kura atvērs jums iespēju piesaukt sev to vai citu Erceņģeli vai viņa spēkus. Tas ir milzīgs spēks, tas ir milzīgs stiprums, un jums ir ļoti labi jāapzinās tas un jāsaprot. Man tāpat ir jāsaka, ka jūs varat veikt piesaukumu jebkurā laikā, tā kā ne Erceņģeļi, ne Eņģeļi nemēdz būt atvaļinājumā, viņu iespējas pārvietoties pie jums, lai sniegtu palīdzību notiek jūsu laika mērogos praktiski momentāni. Tā ir kvantu dabas pārvietošanās, kuru veic šie Dieva Kalpotāji. Man tāpat ir jāpievērš jūsu uzmanību vienam svarīgam momentam. Jebkurā veidā vēršoties ar lūgšanām vai vēršoties citā formā, svarīgākais ir jūsu iekšējais stāvoklis, jūsu stāvokļa skaistums un tīrība, jūsu patiesums. Tieši tas neizpausto enerģiju pasaulei, Garīgajam Visumam, ir tas svarīgais komplektējošais elements iespējai sniegt jums visu iespējamo palīdzību, sniegt jums to nekavējoties,


Ja jūs nepamanāt, ka šī palīdzība ir atnākusi jums tieši tajā brīdī, kas arī mēdz būt, tad jums ir jāzina, ka no brīža, tikko kā tiek veikts jūsu piesaukums, palīdzība jums ir sākusies. Šī palīdzība jums tiks sniegta tik, cik iespējams to veikt, cik jūs pēc sava garīgā stāvokļa atļaujat to veikt. Erceņģeļu un Eņģeļu spēki sniegs jums palīdzību un uzmanīs jūs visu laiku, kamēr jūs pilnveidojat savu iekšējo stāvokli. Piesaucot Erceņģeļus vienreiz un precīzi izklāstot savus lūgumus, jūs varat būt pārliecināti, ka ar jūsu kopējo darbu, jūsu kopējiem pūliņiem jūs noteikti izpildīsiet uzdevumu un jums ievērojami vieglāk un vienkāršāk būs izpildīt tos mērķus un uzdevumus, kurus jūs nospraužat sev savā garīgajā attīstībā. Kāpēc vieglāk? Tāpēc ka viņi pēc jūsu lūguma palīdzēs jums atrast jūsu kļūdas un palīdzēs novērst tās.


http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/arkhangely_chast_1/7-1-0-266


Tulkoja Jānis Oppe

Pievienots: 2012/02/15