Vīrišķais un sievišķais sākums

Ješua caur NikuSveicināti, NIKA! Man paredzams kopējs seminārs novembrī par tēmu “Vīrietis un Sieviete”. Gribētos uzzināt, kur ir ideāla “Vīrišķība un Sievišķība” jēga? Kāds ir iemesls un avots sadalīšanai vīrišķajā un sievišķajā sākumā? Un, ja mēs dzimstam matērijā savos dzīves ciklos gan kā Sieviete, gan kā Vīrietis, tad kāds ir šīs pieredzes mērķis? Un interesanti zināt, augstākajās struktūrās, ja mēs esam veseli – tad kā tas ir, ja mēs esam Vīrietis un Sieviete vienā? Un nu, protams – Kas Es esmu sākotnēji – Sieviete vai Vīrietis? Gaidu atbildi, domāju, tas būs interesanti daudziem! Ar pateicību V.!


Es sveicu tevi, dārgais, ar mīlestību un godbijību. Es esmu pateicīgs tev par šo jautājumu, šis jautājums ir visai interesants un ļoti svarīgs jums visas savas pieredzes apzināšanai. Tas ir svarīgi vēl arī tāpēc, ka visiem jums, kas tagad pabeidz savu reinkarnāciju ciklu uz šīs trešā līmeņa planētas, kas paceļas augstāk savos pārveidojumos, rezultātu apkopošanas jautājumi un visas pieredzes, kuru jūs tikāt savākuši, veseluma iegūšanas jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un tajā ir tava jautājuma vērtība.


Vispirms man ir jāsaka, ka visas dvēseles sākotnēji ir veselas, veselas pēc savām enerģētiskajām komponentēm, viņas ir šajā nozīmē vīrišķās un sievišķās enerģiju simbioze. Dvēseles ir paša Radītāja īpašību un kvalitāšu tiešs atspoguļojums. Radītājs pēc savas būtības vienlaicīgi ir Tēvs/Māte. Viņš nav sadalīts komponentēs, viņš nav vīrišķā un sievišķā enerģija, viņš ir Vienots. Šajā Vienotībā izpaužas viņa Spēks un iespēja izpaust sevi kā Radītāju, kurš ir spējis pastāvīgi atrasties radošumā un paplašināšanā, visu pārveidojumu, kuri notiek visumā, harmonijā un stabilitātē. Tieši viņa veselums kā vienlaicīgi Mātei/Tēvam ir visu Radījumu (projektu), kuri ir viņa veikti, sekmīguma ķīla. Tajā skaitā visu viņa bērnu, visu dvēseļu, kuras eksistē dažādos visuma blīvumos, veselums atļauj Radīt. Tieši veselums atļauj dvēselēm veikt visus aktus līdzradīšanai ar Dievu (Visa Esošā Radītāju) un caur viņu veikt pastāvīgas visuma paplašināšanas.


Radot dvēseles, izdalot viņas kā enerģijas, Radītājs ieliek viņās visas savas īpašības, kā es jau teicu, un šajās īpašībās ir klāt 2 ļoti svarīgi aspekti. Pirmais aspekts, kuru mēs saistībā ar šo tēmu varam izdalīt, tas ir aspekts, kurš ražo ideju un aizved līdz realizācijas stāvoklim. Otrs aspekts apvieno jauno ideju un tās realizāciju ar visiem iepriekšējiem radījumiem un padara tos vienotus un nesaraujamus, cauraužošus cits citu. Tad, lūk, pirmais aspekts, kurš ģenerē idejas un virza tās uz priekšu – tas ir Radītāja vīrišķais aspekts. Aspekts, kurš apvieno visus radījumus un ieraksta jauno ideju, un savieno to ar iepriekšējiem radījumiem, ir sievišķais aspekts. Tieši tajā ir ietverta galvenā ideja vīrišķībai un sievišķībai, ja apskata tās no visuma celtniecības un pārveidošanas globālajām pozīcijām.


Un tā, mēs ar tevi tikām skaidrībā, ka Radītāja vīrišķās īpašības ražo ideju un noved to līdz realizācijai, bet sievišķās īpašības šo ideju apvieno ar visām jau realizētājām idejām, harmonizē visu to vienotā sistēmā. Pateicoties kam, visa sistēma paliek stabila un attīstošās, spējīga uz pašpilnveidošanos. Mēs arī tikām skaidrībā, ka dvēseles, kuras ir Radītāja saražotas, arī sākotnēji ir vīrišķās un sievišķās komponentes īpašnieces.


Iemesli, kuru dēļ dvēsele, kad aiziet uz iemiesojumu zemajos matērijas līmeņos, dalās vīrišķajā un sievišķajā sākumā, ir tādi, ka pašos zemākajos Materiālā Visuma eksistences līmeņos sākotnējā pieredze parādīja, ka ciešs sakars ar Dievu atļauj dvēselēm ļoti aktīvi koncentrēt uzmanību un uzturēt to uz Dievu, uzturēt pastāvīgu saikni ar viņu. Tas ir ļoti svarīgs elements attīstībai, taču nedod iespēju vispusīgi izzināt dievišķā Radījuma nomales. Tāda cieša saikne pietiekami ātri atgriež dvēseles pie Pirmavota, un eksistēt Materiālā Visuma nomalēs tādās zemās vibrācijās tādām dvēselēm vienkārši ir neinteresanti, viņu iegremdēšanās un izzināšana kļūst ļoti īslaicīga un nepilna.


Tam, lai izzinātu savu Radījumu nomales, izzināt Materiālā Visuma blīvumus, Radītājs pieņēma lēmumu un saskaņoja ar dvēselēm par to, ka viņas, esot ar šo divpusību, dalījās un gāja uz iemiesojumu ar vienu vai otru savas būtības aspektu. Tādejādi tas ļāva viņām aizkavēties zemu vibrāciju matērijā pietiekami ilgi, tas paplašināja arī viņu radošās spējas, atrodoties pastāvīgos visu dievišķās Harmonijas aspektu apvienošanas sevī meklējumos, otra aspekta sevī meklējumos. Vīrišķais aspekts, ražojot idejas un veicot ideju radošo ieviešanu, nespēj realizēt pilnībā un nostiprināt savu ideju telpā, kamēr viņš nesāks attīstīt sevī sievišķos aspektus, nesāks harmonizēt visu telpu, kurā notiek viņa radīšana.


Kamēr vīrišķais aspekts nesāk attīstīt sevī sievišķos aspektus, kamēr nepārtrauc to meklējumus aiz sava ķermeņa ietvariem, aiz sava Garīgā Es un Augstākā Es ietvariem, viņa Radījums nebūs stabils un būs lemts sabrukšanai. Šajā nozīmē sadalīšana dot papildus apdrošināšanas iespēju nonākt beidzot pie savas otras puses meklējumu nepieciešamības apzināšanās, dod viņam papildus tieksmi meklēt otru paša pusi caur sava Augstākā Es struktūrām. Paceļoties pa savu Augstāko Es, paceļoties turp ar apziņu pieprasīt trūkstošo pusi, dvēsele tādejādi veic visu savu daļu savienošanu. Tā dvēselei beidzot sāk būt iespēja izpaust savu veselumu tās telpas pārveidojumu procesā, kur viņa atrodas. Veseluma izpausme dod iespēju ne tikai līdz-radīt, bet arī nostiprināt radījumu.


Es paskaidrošu lielākai skaidrībai, ka jūs, pirms ejat uz iemiesojumu, kā vesela dvēsele, kura ārpus ķermeniskās pieredzes atrodas sava vīrišķā un sievišķā sākuma vienības stāvoklī, nolemjat doties ceļojumā uz zema blīvuma matērijas pasauli, piemēram, uz šo planētu. Jūs nolemjat, piemēram, doties turp vīrišķās enerģijas veidā, savas vīrišķās puses veidā, un paust šīs īpašības. Jūs piedzimstat šajā matērijas pasaulē un sākat izpaust sevi ar tām īpašībām, kuras piemīt jūsu vīrišķajai pusei. Jūs sākat, pēc tam, kad jūs esat iekārtojušies šajā matērijā un izaudzējuši savu ķermeni, izpauduši caur šo ķermeni visu savu vīrišķo enerģiju identifikācijas iespēju, jūs tuvojaties savai garīgās attīstības sfērai un attīstāties tur kā vīrišķā puse, kura ģenerē idejas un mēģināt tās ieviest, “iestumt” dzīvē.


Taču jūs iekšēji vienmēr jutīsiet zināmu nedrošību, tā kā dvēseles līmenī jūs ļoti labi zināt, ka jums tam, lai nostiprinātu savu ideju matērijas līmenī, nepieciešams piesaistīt jūsu būtības sievišķos aspektus. Tā kā jums vajag visas savas idejas, visu savu jaunradi nostiprināt tajās enerģijās, kurās jūs ražojat idejas un kurp jūs tās pārvadāt, jums ir vajadzīgs kaut kas, ko jūs, iespējams jūtat, taču nesaprotat, jums ir vajadzīgs sievišķais aspekts. Jūs lieliski kā dvēsele saprotat, ka bez sievišķā aspekta jums neizdosies nostiprināt savu ideju, pamatot to un pārveidot tajā telpu, kurā jūs projicējat ideju. Piekrīti, tajā ir lieliska ideja un brīnišķīga jēga tādam, no vienas puses, nodrošinājumam, no otras puses, jūs sava veseluma meklējumos ļoti aktīvi sākat sastrādāt šo meklējumu pieredzi. Šīs otras savas puses – sievišķā aspekta meklējumu. 

Jūs ļoti bieži šeit uz planētas iztēlojaties, ka jūsu otrās puses meklējumi aprobežojas ar to, ka jūs meklējat šeit otru dvēseli, kura ir jūsu pašu sievišķais aspekts. Tādi gadījumi, kad jūsu sievišķais aspekts vienlaicīgi ir iemiesojies uz šīs planētas, mēdz būt, taču diezgan reti. Kā likums, viens no aspektiem aiziet uz iemiesojumu, otrs aspekts paliek aiz šī iemiesojuma ietvariem. Tādu meklējumu dziļā jēga jums ir tajā, ka jūs savos pārveidojumos un sevis kā vīrišķās kvalitātes izpausmēs, paātrināt tos. Paātrināt tos, jo atrašanās neveselumā ir ļoti grūta. Ar iekšējo veseluma sajūtu jūs paātrināt pārejas no jūsu Zemākā Es uz jūsu Garīgo Es, pēc tam uz jūsu Augstāko Es, procesus. Kad jūs atraujaties no uztveres tikai caur jūsu ķermeni, jūs sākat apzināties, ka jūsu otrs aspekts, sievišķais aspekts, atrodas aiz iemiesojuma ietvariem un tas jūs arī esat tajā skaitā.


Šo aspektu apvienošana ir tas jums svarīgais elements, kurš ļauj jums būt līdz-radītājiem tieši šajā blīvumā. Tas ir tas, ar ko tagad ļoti daudzi no jums aktīvi nodarbojas, kas iziet maigās augšupcelšanās procesus. Jūs, atrodoties ķermenī, paceļaties ar apziņu no Garīgā Es uz Augstāko Es un jūsu monādes ceļiem, apvienojaties ar savas dvēseles sievišķajiem aspektiem, piesaistāt sievišķo aspektu lejup, matērijā. Tādejādi, tās idejas, kuras jūs esat ienesuši šeit kā vīrišķais aspekts, piesaistot šurp savu sievišķo aspektu, ļauj jums veikt līdz-radīšanu, tā kā viens bez otra nav iespējams. Ienest ideju un dabūt to cauri – ar to ir par maz, tam, lai to nostiprinātu un apvienotu ar visu dievišķo radījumu, ar visu visumu, jums nepieciešams apvienot jūsu būtības vīrišķo un sievišķo aspektu.


Dzimstot matērijā dzīves ciklos kā vīrietis vai sieviete, jūs paužat tās vai citas savas dvēseles īpašības un izzināt tās. Analoģiski tam, kā es aprakstīju tev situāciju ar to, kā vīrietis mēģina noģenerēt šeit idejas un ieviest tās dzīvē, tā arī sievišķā puse, atnākot šurp, saprot, ka viņa spēj atnest harmoniju un apvienošanu, atnest kaut ko svarīgu šai pasaulei, taču viņai trūkst vīrišķā aspekta idejas un enerģijas. Analoģiski tam, kā to dara vīrišķais aspekts, viņa iziet visas garīgās attīstības pakāpes, iziet uz Augstāko Es, atved šurp savas dvēseles vīrišķos aspektus, un apvienojušies, viņi veic patiešām līdz-radīšanas procesus tajā vietā, kur notiek iemiesojums.


Tajā visā ir Radītāja diža jēga un diža ideja – sadalīšanā, ar turpmāku apvienošanu. Šī sadalīšana deva iespēju ļoti aktīvi izzināt procesus tieši pašā matērijā, izzināt vīrišķo un sievišķo aspektu īpatnības. Dvēselēm ir ārkārtīgi interesanti, tāpat kā Radītājam, izzināt pašus sadalīšanas procesus, izzināt dažādus savus aspektus, tāpēc jūs, atnākot uz iemiesojumu, ļoti bieži mainījāt savus mērķus un uzdevumus, iemiesojāties šeit kā vīrietis, tā arī kā sieviete. Globālais jūsu mērķis kā dvēselēm, kuras pēc savas būtības ir tādas pašas grandiozas pētnieces un radošas personības, kā arī pats Radītājs, kurš ir ielicis jūsos savas īpašības, ir tāds, lai iemācītos plūstoši, skaisti apvienot šīs divas kvalitātes sevī, atvest viņas zemu vibrāciju līmeni un izpaust sevi kā līdz-radītājus, pārveidojot zema līmeņa vibrāciju matēriju. Izpaust sevi kā radošas būtnes, izpaust savu dievišķību. Jūsu mērķis – izpaust savu dievišķību veselumā, tieši tad šai izpausmei ir piepildījums, ir jēga, un tā nostiprinās.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 31.10.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/muzhskoe_i_zhenskoe_nachalo/7-1-0-264


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/02/14