Par dzīves pieredzi un izvēli

Ješua caur NikuSveiks, dārgais Ješua! Es gribu uzdot jautājumu par izvēli (šo jautājumu jau uzdeva Stagens, taču viņa galvenajā jautājumā šī daļa neiegāja). Kāpēc cilvēkiem bieži ir jāsamaksā par cita cilvēka (vai cilvēku) izvēli? Piemērs – Staļins, Hitlers, kuru dēļ cieta miljoni cilvēku. Tas arī tiek novērots ģimenes līmenī (piemēram – dzer viens no vecākiem vai abi, bet cieš bērni). Nevarēja taču miljons dvēseļu vienoties par kopējām ciešanām pirms iemiesošanās! Ja pieļauj, ka varēja, tad kāpēc miljons dvēseļu nevienosies pirms iemiesošanās izvēlēties ne ciešanas, bet harmonijas un paradīzes radīšanu, likvidēt visus izkropļojumus kā garīgajā, tā arī materiālajā sfērā? Man ir tāda sajūta, ka nekas nevirzās un nemainās uz šīs planētas un cilvēce visu laiku atkal uzkāpj nabadzības, bada, karu, neuzticēšanās, verdzības un melīgu vēlēšanu (pats galvenais!) grābekļa, it kā visā pagājušajā laikā nav bijis tamlīdzīgu mācību (nu nevar pareizas vēlēšanas vest pie viena un tā paša šausminošā rezultāta un mīņāšanās uz vietas!). Paldies, mīļotais Ješua.


Es sveicu Tevi, dārgais, un pateicos par šo jautājumu. Vispirms man ir jāsaka tev, ka cilvēki nekad nemaksā par cita cilvēka vai citu cilvēku izvēli. Cilvēki vienmēr paši izdara izvēli. Visi procesi Visumā ir iekārtoti tādā veidā, ka tikai personīgā izvēle nosaka, kādu dzīvi nodzīvos dvēsele tajā vai citā iemiesojumā. Tu runā par to, ka nevarēja miljoni dvēseļu vienoties par kopējām ciešanām pirms iemiesošanās, – varēja, mans dārgais, un vienojās. Ciešanas – viens no pieredzes ātras sakrāšanas un pilnveidošanās mehānismiem.


Jūs visi, nolaižoties kārtējā iemiesojumā, izstrādājat sev kaut kādas pieredzes programmas, tās ir jūsu personīgās programmas un šīs programmas var būt iekļautas kolektīvu programmu, kolektīvas pieredzes sistēmā, kad ir nepieciešams pēc jūsu pašu vēlēšanās jums iziet ļoti līdzīgas pieredzes. Un jūs vienojaties, izstrādājat, pētat pieredzi pēc kaut kāda viena scenārija, šis scenārijs, kuru tu mini savā jautājumā, var būt arī personīgs. Piemēram, tu kā dvēsele izvēlies savus vecākus, kuriem ir sarežģītas iemiesošanās programmas vai nāc palīgā pie tām dvēselēm, kuras nevar izkļūt no tām mācībām, kurās viņas sevi iegremdē reizi pēc reizes. Tādas iemiesošanās shēmas pietiekami bieži notiek.


Jūs kā dvēseles, atrodoties ārpus ķermeniskās pieredzes, tāpēc pret to, kas notiek ar jums iemiesojumā, attiecaties pavisam citādāk, kā to uztverat šeit, atrodoties tieši ķermenī. Jūs aiz ķermeniskās pieredzes ietvariem esat pilni Mīlestības un līdzcietības pret tām dvēselēm, kuras nonāk sava prāta slazdos reizi pēc reizes. Nonāk iemiesojumā ar vienām un tām pašām programmām daudz reižu. Vienlaicīgi var būt arī citas situācijas, kad dvēseles, esot, piemēram, ar lielu pozitīvu iemiesošanās pieredzi, speciāli iegremdē sevi sociāli smagās situācijās, situācijās, kuras veicina negatīvas pieredzes apgūšanu. Un šī pieredze viņām ir ārkārtīgi svarīga, lai daudz ko saprastu un pārvarētu. Pārvarēšanas pieredze jums ir ļoti vērtīga un svarīga.


Jūs esat pētnieki, mans dārgais, un jūs esat kā pētnieki, kuriem ir mērķis nevis vienkārši iegūt pieredzi, bet iegūt pieredzi, lai to varētu pielietot aiz šīs planētas robežām, pielietot arī citās Visuma vietās. Jūs speciāli izstrādājat scenārijus kā personīgos, tā arī kolektīvos , lai izzinātu šo pieredzi caur sevi. Izlaižot pieredzi caur sevi, jūs iegūstat pilnīgi jaunu informāciju, lai atrisinātu problēmas, piemēram, kaut kur citā Galaktikas daļā, problēmas, kuras līdzīgas tām šeit izspēlētām  problēmām.


Es tev vēlreiz atkārtoju, ka šī planēta daudzējādā ziņā ir eksperimentāla, šeit ļoti koncentrētā veidā tiek izstrādāts un pētīts daudz dzīvošanas Materiālajā Visumā negatīvu scenāriju. Jūsu pieredze vēlāk tiek izmantota, lai risinātu problēmas citās Visuma daļās. Par to mēs ar jums jau esam runājuši iepriekšējās sarunās, tāpēc es atkal atkārtošu, ka tie daudzie scenāriji, tie smagas pieredzes scenāriji: kari, vardarbība, pieredze ļoti smagai iedarbībai no tumšo struktūru puses, tie visi ir svarīgi, lai risinātu tamlīdzīgas problēmas Materiālajā Visumā. Jūs paši izvēlaties visus šos scenārijus, izvēlaties visu šo pieredzi. Un nekas uz šīs planētas nenotiek nejauši, te nav nekā nejauša. Tās ciešanas, kuras iegūst šeit veselas tautas, tie ir jūsu saplānoti scenāriji.


Protams, bez jebkādām šaubām, izspēlējot tos vai citus lielus vai mazus savas dzīves scenārijus, jums ir izvēles brīvība. Un tas ir ļoti svarīgs jūsu pieredzes moments, tā kā jūs pētāt, kādā veidā rīkojas dvēsele, kura atrodas šajā apziņas līmenī, šajā matērijas līmenī. Kādā veidā viņa var pieņemt lēmumus, kādā veidā viņa var ietekmēt tos vai citus dzīves apstākļus tamlīdzīgā līmenī. Un šī izvēles sistēma – tā arī ir pieredze, kuru jūs izvēlaties, un tā ir tā pieredze, kura arī ir nepieciešama, lai izskatītu visus iespējamos variantus notikumu attīstībai shēmās un kaut kādos vienas globālas pieredzes ietvaros. Tāpēc tādi piemēri, kurus tu mini, kā Staļins vai Hitlers, tās ir to dvēseļu personīgās programmas, kuras nāca šurp ar pilnīgi skaidriem uzdevumiem noteiktas pieredzes izpildei, kaut kādas situācijas ierosināšanai, kaut kādas globālas situācijas attīstīšanai, lai iegūtu pilnīgi noteiktu pieredzi.
Man tev ir jāsaka, ka tādām personībām kā Staļins, Hitlers, Ļeņins vai citām lielām personībām, kuras jums ir labi pazīstamas jūsu planētas vēsturē, viņām visām daudzējādā ziņā personiskajos raksturojumos, uzvedības elementu raksturojumos, bija ļoti skaidrs tādas uzvedības un tādas notikumu izvēršanas prototips, kurš ir radies ne uz šīs planētas. Tie ir lieli scenāriji, kuri izvēršas uz šīs planētas, tajos tiek ievilktas ļoti lielas skaitliskā ziņā dvēseļu masas šai pieredzei. Un nav nekā nejauša šajā pieredzē. Tie ir tie lielie scenāriji, kuri deva kolosālu pieredzi dvēselēm tajos procesos, kuri reāli notika Visumā, un deva iespēju aplūkot šo pieredzi no visiem redzes viedokļiem, un no dvēseļu, ievietotu noteiktos apstākļos, redzes viedokļiem.


Dvēseļu stāvoklis, traumas, kuras gūst dvēseles šādu pārbaudījumu laikā, aiziešanas veidi, dvēseļu atgriešanās pieredzes iegūšanai veidi, – viss tas ir ļoti daudzu profilu pētījums, jūsu pētījums, uz kuru jūs piekrītat brīvprātīgi, kad iemiesojaties tajā vai citā laikā uz šīs planētas. Visa pieredze, kuru jūs iegūstat ir ārkārtīgi svarīga ne tikai visam Visumam, bet arī tieši jūsu dvēselēm, tā kā viens no mērķiem, kurus sprauž dvēsele ir iegūt personīgu iegremdēšanās tādās situācijās pieredzi. Jūs pēc tam plānojat, ļoti daudzi, personīgi izmantot šo pieredzi, izmantot to savas pieredzes neparasto spēku un spilgtumu tam, lai personīgi piedalītos scenāriju izstrādāšanā, personīgi piedalītos tamlīdzīgu konfliktu novēršanā citās visuma daļās.


Un jums tagad vajag ļoti labi apzināties šos momentus, par kuriem es runāju, jo jūsb tagad esat apzinātu pārveidojumu procesā. Tas ir jauns eksperiments, kuru jūs iecerējāt paši, apzināties sevi un visu, atrodoties te ķermenī. Es ļoti labi saprotu tavu emocionālo sašutumu saistībā ar blīvumu pieredzei, kuru jūs šeit iegūstat, taču atkal, arī tas ir jūsu lēmums. Tieši tam savā laikā jūs ļoti saīsinājāt dzīvošanas laiku uz planētas. Paātrinājāt to, lai ne tikai iegūtu kaut kādu pieredzi, bet arī ātri mainītu šo pieredzi, būt ar iespēju pietiekami ātri paskatīties uz šo pieredzi no ārpus ķermeņa puses, nokoriģētu to, un ar jaunu, jau nokoriģētu programmu, atkal atnāku iemiesojumā.


Tādā veidā jūs padarāt kolosālu darbu, svarīgu darbu pieredzes krāšanā. Tieši tāpēc jūs esat lepnuma objekts visam Visumam. Visi lieliski saprot, ka tā ir pieredze, kuru jūs šeit iegūstat duālās uztveres apstākļos, kad uz jūsu pieredzes lauka, uz jūsu dzīves lauka parādās pilnīgi dažādas situācijas, parādās pilnīgi dažādi spēki, kuri turpina uz jums iedarboties tā vai citādi, bet jūs aktīvi izstrādājat pretošanās ceļus tiem negatīvajiem faktoriem, kuri rodas jūsu dzīvošanas procesā.


Nav, mans dārgais, nekādas mīņāšanās uz vietas ir ļoti augsti iegūšanas ātrumi milzīgai pieredzei, kuru jūs iegūstat. Es zinu, ka tas nav viegli, taču tas ir tas, ko jūs uzskatījāt par nepieciešamu darīt savā laikā un jūs to darāt. Un tas ir visdziļākās cieņas vērts. Palieciet mierīgi, mācieties izlietot tās iespējas par kurām jūs ļoti labi zināt sākotnēji kā dvēsele. Jūs zināt, kad ejat uz kārtējo iemiesojumu, ka jūs ar savām personiskajām iekšējām īpašībām spējat pārvarēt jebkurus šķēršļus, pārvarēt jebkuru negatīvu. Katrs no jums spēj, izpaužot savu paša dievišķumu un piesaucot paša skaistumu un dvēseles viedumu dievišķos spēkus, dievišķās enerģijas, atvest uz šajieni dziedināšanu un visu izmainīt. Mīlestība ārstē visu!


Katrs no jums spēj kolosāli ietekmēt kolektīvo apziņu. Taču jūsu pieredzes jēga ir, lai izrautos no priekšstatiem, kuri rodas jums, iegremdējoties matērijā, iegremdējoties šajā ķermenī. Un tikai pēc šīs apzināšanās jūs spējat veikt neticama spēka lielo ietekmi uz jūs aptverošo telpu. Tieši ātras izejas no uztveres ar šo ķermeni, izejas no kolektīvās apziņas izkropļotās uztveres, meklēšana ir tas mērķis, kuru jūs sev nospraužat.


Pirms jūs ejat uz iemiesojumu, jūs lieliski zināt par savu spēku, taču, kad jūs nolaižaties šurp, jūs aizmirstat par to. Tā  ir pieredzes daļa. Jūs nospraužat sev mērķi atrast šo spēku sevī, atrast sevī spēku un saprast, ka harmonija meklējama, Mīlestība meklējama paša sirdī, un, pieprasot caur savu Garīgo Es un savu Augstāko Es savu paša Mīlestību un dievišķumu, atvedot šurp dievišķās Mīlestības enerģijas, jūs spējat visu izmanīt, tajā skaitā uz šīs planētas. Un, kad jūs nonākat pie tādas pieredzes, jūs to arī izdarāt. Šīs pieredzes meklēšana tad arī ir jūsu mērķis. Tā daudzveidīgā pieredze, kuru jūs iegūstat, tie daudzie notikumi, kuri notiek ar jums šeit, tie arī ir lielie un mazie scenāriji, kurus jūs izstrādājāt sev, lai atrastu to ceļu, par kuru es runāju. Ar visdziļāko godbijību un Mīlestību.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 30.10.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/ob_opyte_zhizni_i_vybore/7-1-0-263


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/02/13