Par apziņu

Ješua caur NikuDārgie Ješua un Nika! Liels Jums paldies par tāda tandēma iemiesojumu. Jūsu mums pietrūka. Viss ir Apziņa. Šajā visaptverošajā Apziņā ir līmeņi, apakšlīmeņi utt. Viss esošais ir Apziņas plūsmu uztvērējs, tajā skaitā arī cilvēks. Taču, katrs no Apziņas kopējās plūsmas saņem to Zināšanu un informācijas paketi, kura atbilst viņa apziņas līmenim (jeb frekvenču līmenim), kurā viņš tagad atrodas. Un tā, cilvēks ir gan ģenerators, gan uztveršanas-raidīšanas ierīce. Cilvēkam ir zemapziņa un virsapziņa,.. taču, kur un kā formējas cilvēka apziņa, smadzenēs vai visā viņa daudzdimensionālajā līmenī līdz divpadsmitajam līmenim? 

Kā iemiesota cilvēka apziņa saskan ar Visaugstākā Visuma Apiņu? Kāda ir dažādu kalibrējošo režģu ietekme uz cilvēka apziņas formēšanos? Kā tas viss strādā vienotā laiktelpas kontinuuma.? Vai pagātne, tagadne un nākotne ir vienoti bezgalīgā Tagadnes procesā? Tā kā Viss ir Apziņa, tad jautājumu par šo tēmu ir daudz vairāk. Kaut ko no šīs Zināšanu simfonijas es apzinājos, taču bieži nepietiek domāšanas telpiskuma. Tāpēc, lūdzu, sākam sarunu par šo pasauli radošo tēmu, bet mēs apzināšanās apmēros to atbalstīsim.
Iepriekš pateicos.


Es sveicu tevi, dārgais, ar Mīlestību un godbijību! Es pateicos tev par šo patiešām radošo jautājumu. Tā vai citādi, visas manas sarunas ar jums saskaras ar šo tēmu. Mūsu sarunas ir tieši tāpēc, lai atbalstītu jūs apziņas paplašināšanas ceļā, jūsu ceļā uz Mājām, kā arī lai veicinātu tās daudzās daudzlīmeņu pārmaiņas, kuras notiek šajā laikā ar jums, kvantu pārejas laikā. Jautājums patiešām ir interesants un svarīgs. Neskatoties uz to, ko teicu tikko, mēs tagad ar jums vēlreiz atkārtosim daudzus momentus par kuriem mēs ar jums jau esam runājuši, kuri ir svarīgi jums. Mēs it kā koncentrēti pievērsīsim jūsu uzmanību apziņas augšupcelšanas un viņas apvienošanas ar visa Visuma vispārējo informācijas lauku ceļa dažiem aspektiem.


Tu pilnīgi pareizi atzīmēji, ka cilvēks ir gan ģenerators, gan arī uztveršanas-raidīšanas ierīce. Tagad izskatīsim ar tevi vienu svarīgu momentu, kurš būs svarīgs jums apzināšanai. Vispirms es atgādināšu tev to, ko tu jau labi zini. Cilvēks pēc savas būtības ir dvēsele, enerģija, kura saistīta ar visu Visumu, saistīta ar daudzām struktūrām, ar savu Radītāju. Kad šī daudzdimensionālā un dažādā pakāpē pieredzējusī dvēsele nolaižas uz zemiem apziņas līmeņiem, kad viņa nolaižas Materiālajā Visumā, viņa aizņem noteiktu ķermeni, kurš atbilst šim līmenim. 

Starp citu, šis ķermenis var būt ar dažādu formu un tas ir tikai tā čaula, kuru izmanto dvēsele tam, lai izzinātu matērijas pasauli, kurā viņa iegrimst. Taču, tā kā mēs tagad runājam par jūsu ķermeni, par jūsu cilvēka ķermeni, kurā prevalē plejādiešu DNS un tāpēc tam ir tāda forma, bet ne kaut kāda cita, tad mēs tagad ar jums parunāsim par to, kādā veidā notiek jūsu kā daudzdimensionālas būtnes atkalapvienošanās ar to pasauli no kurienes jūs atnācāt.


Un tā, jūs – pētnieki izmantojiet šo ķermeni apzināti iegremdējaties tajā, kurā jūs atrodaties tagad, lai izpētītu tā blīvumu. Jūs aizņemat ķermeni, kurš ir patiešām sarežģīta un interesanta konstrukcija, kurai piemīt ievērojami vairāk iespēju, nekā jūs esat pieraduši uztvert sevi. Šī ķermeņa smadzenes ir tā pati uztveršanas-raidīšanas ierīce, kura saista jūs ar visu Visumu. Kad jūs laidāties lejā šurp uz kārtējo iemiesojumu, jūs speciāli vērāt ciet aiz sevis “durvis”, jūs vērāt ciet aizsegus, kuri ļāva jums pilnībā iegremdēties tajā vidē, kurā jūs nonācāt. Tas bija viens no ļoti svarīgiem noteikumiem pēc kuriem jums bija iespēja iegūt to pieredzi, kuras dēļ nācāt šurp.


Man vienlaicīgi ir jāatgādina, ka dvēselei, gandrīz katram no jums tajā brīdī, kad viņa iegremdējas šajā ķermenī, ir milzīga Visumā eksistences pieredze, ne tikai eksistences pieredze caur ķermeni Materiālajā Visumā. Visa šī pieredz dvēselei sākotnēji ir un tā nepazūd nekad. Eksistē mehānisms pēc kura dvēsele daļu savas pieredzes atstāj kopīgajās kosmiskajās struktūrās, savā kosmiskās dvēseles līmenī, savā virsdvēseles līmenī un dod priekšroku atstāt stabilu un labi organizētu saikni ar šīm struktūrām jūsu Augstākā Es veidā. Viņa lieliski zina, ka pienāks brīdis, kad viņa varēs vērsties pie tiem līmeņiem un dabūt savu personīgo pieredzi, visas savas kosmiskās dvēseles vai virsdvēseles pieredzi, atkarībā no tā, kādus mērķus viņa sev ir nospraudusi uz kārtējo iemiesojumu.


Visbiežāk dvēsele, kad atnāk uz ilgstošiem Materiālā Visuma izpētes termiņiem, iemiesojas ļoti lielu skaitu reižu vienā (piemēram, šajā) vietā, lai iegūtu savu pieredzi un pilnvērtīgi izpētītu visus pieredzes aspektus tajā blīvumā, kurā viņa iegremdējas. Lūk, visa šī pieredze viena materiālā blīvuma ietvaros glabājas jūsu dvēselē, jūsu atmiņās un tātad tagad arī jūsu ķermenī. Vienlaicīgi šī pieredze atrodas citās Visuma struktūrās, kuras uztur to kopējo informācijas telpu, kurā eksistē visas dvēseles.


Visa zināšana un pieredze, kuru dvēseles  iegūst dažādos līmeņos, tā visa tiek savākta un ierakstīta ne tikai dvēselē, tā visa tiek nodota šajās struktūrās. Tā nav kaut kāda šīs dvēseles atsevišķa pieredze, kuru viņa glabā “kaut kādā skapī”, šī pieredze ir pieejama visam Visumam, un to izmanto viss Visums. Šajā nozīmē jūs darāt ļoti svarīgu darbu visam Visumam. Tā pieredze, kuru iegūst dvēsele, tajā skaitā Materiālā Visuma zemajos līmeņos, intensīvi tiek pārstrādāta un intensīvi tiek izmantota tajās Radīšanas programmās, kuras izmanto jūsu kosmiskā dvēsele vai jūsu virsdvēsele, un tā tiek vēl augstāku struktūru izmantota. To izmanto arī Garīgais Visums analīzei un darbam mijiedarbībai Visumā, šīs pieredzes lietošanas un izplatīšanas, struktūras pilnveidošanā.


Un tā, Visumā eksistē kopējas informācijas telpas, kurās dvēseles pieredzi var atrast un to izpētīt. Kad jūs atnākat uz iemiesojumu jums, kā jau es teicu, ir saikne caur savu Augstāko Es ar to pieredzi, kuru jūs bijāt sakrājuši agrāk, bet daļa pieredzes atrodas jūsu dvēselē, kura iegremdējas jūsu ķermenī. To pieredzi, kuru jūs sastrādājat kā jaunu, jūs pastāvīgi pa šo saikni nododat uz augšu un darāt to visbiežāk neapzināti. Atgriezeniskā saikne, saikne ar jūsu Augstāko Es jums ir aizvērta, tieši tā iemesla, kuru jūs paši sev noteicāt, un tā mērķa, kuru jūs nospraudāt, dēļ. Jūs pilnībā iegremdējaties matērijas izpētē un iegūstat to pieredzi, kuru jums vajaga. Jūsu pieredzes mērķis ir tajā, lai uzņemtu nepieciešamo pieredzi no jūsu Zemākā Es, kurš apkalpo jūsu ķermeni, un šīs funkcijas arī ir klātesošas ķermenī un jūsu ķermeņa smadzenēs. Pakāpeniski jūs pārejat pie jūsu ķermeņa garīgās komponentes, pārejat uz jūsu sirds līmeni, pārejat augstāk.


Jūs attīstāt jūsu spēju sazināties ar savu dvēseli, ar savām enerģētiski spēcīgākajām struktūrām, jūsu ķermeņa smalkajām enerģētiskajām struktūrām. Es runāju par tām jūsu ķermeņa struktūrām, kuras atrodas krūšu līmenī un augstāk par jūsu sirds līmeni un kuras pārstāv pamata čekras, par kurām mēs runājam: sirds komplekss, kakla komplekss, trešā acs, kura jums daudziem šajā laikā jau ir atvērta, taču zemapziņas līmenī, un jūsu vainaga čakra. Ar laiku pieredzes iegūšanas procesā, un tas ir jūsu mērķis, jūs meklējat visoptimālāko ceļu izejai uz jūsu kosmiskajām saiknēm, uz jūsu Visuma saiknēm. Jūs meklējat izeju uz to kopējo informācijas telpu, par kuru es runāju augstāk. Tikko kā jūs atrodat šo vektoru, šo ceļu, jūs sākat atrauties no uztveres tikai caur fizisko ķermeni, paplašiniet savu apziņu, jūs sākat atvērt tos aizsegus, kurus jūs agrāk izlikāt un sākat iziet uz tiem kopējās informācijas telpas līmeņiem, kuri eksistē augstāk.


Viss Visums ir Radītāja enerģiju caurausts un šajā nozīmē jūs kā apziņa, kad jūs izejat uz jūsu augšējām struktūrām, kad jūs izejat uz kontaktu ar jūsu kosmisko dvēseli, virsdvēseli, jūs visi ieejat kopējā Radītāja informācijas laukā. Šis lauks, kā es jau agrāk atzīmēju, pilnībā viss ir pieejams vispirms augšējām struktūrām. Tas ir pieejams arī jums no apakšas, tikko kā jūs atverat aizsegus. Taču jūsu ceļa būtība ir tajā, lai izietu uz šiem līmeņiem no zemākā līmeņa, tas ir jūsu mērķis, jūsu pieredzes mērķis. Tādejādi, jūs izejat uz sapratni par to, ka jūs esat ievērojami vairāk par šo ķermeni, jūs izejat uz paplašinātu kosmisko sapratni par to, kas tad jūs esat patiesībā.


Kas tad tajā brīdī notiek jūsu ķermenī un kādu lomu spēlē visā tajā smadzenes? Smadzenes, kuras, kā mēs jau noteicām, ir uztveršanas-raidīšanas ierīce, kura sasaista jūs ar visu Visumu, kurai piemīt tādas iespējas, kuras daudzi tagad vēl nav atklājuši sev. Jūsu smadzenes, tāpat kā jūsu ķermenis, tā patiešām ir dievišķa dāvana ar unikālām iespējām. Velte, kura dod iespēju, atrodoties šajā ķermenī un neatstājot to, paplašināt apziņu tādā mērā, lai uztvertu savu daudzdimensionālo būtību. Šīs iespējas atrodas jūsu ķermenī. Ja iesākumā, kad jūs iemiesojaties šajā pasaulē, jūs lietojat to jūsu smadzeņu daļu, kura apkalpo jūsu ķermeni, kura nodrošina tā funkcionēšanu, tā normālu un veselīgu eksistēšanu, tad jūsu apziņas celšanās procesā, kad jūs pārejat no jūsu Garīgā Es uz jūsu Augtāko Es un atverat aizsegus, sāk aktivizēties tās jūsu smadzeņu daļas, kuras spēj uztvert kvantu frekvences.


No tā brīža jūs spējat ne tikai tās uztvert, bet arī apzināties šīs kvantu frekvences. Tajā brīdī jūsu smadzenes, kuras bija aizņemtas darbā ar nelielu savu daļu, sāk aktīvi pārveidoties, tās sāk ieslēgt savu aktivitāti tajās sfērās, kuras agrāk jums nebija pieejamas. Sākas daudzu jūsu smadzeņu zonu aktivizācija, kuras agrāk vienkārši nestrādāja. Taču tev katrā ziņā rodas likumsakarīgs jautājums: Kas tad notiek ar jūsu smadzenēm, kamēr jūs neesat uztaustījuši šo ceļu pie savas daudzdimensionalitātes un pie savas patiesās dabas, kamēr jūs nespējat sākt daudzu apzināšanos procesu, kuras ir ļoti svarīgas sevis izzināšanas un tās pieredzes, pēc kuras jūs atnācāt šurp, izpētes ceļā. Tajā brīdī jūsu smadzenes atrodas snaudošā stāvoklī. Jūsu smadzenes ar savām daļām, kuras neattiecas uz jūsu ķermeņa funkcionēšanu, tajās iespējās (saistītās ar jūsu dvēseles programmu uz kārtējo iemiesojumu) neapzināti sazinās ar jūsu Augstāko Es. Viņas sadarbojas vispirms ar Garīgo Es, un dažiem no jums viņas sazinās arī ar jūsu Augstāko Es un tām struktūrām, kuras atrodas jūsu daudzdimensionalitātē aiz jūsu ķermeņa robežām.


Kad jūs sākat apzinātu savas apziņas celšanu, kad jūs no duālās uztveres pārejat uz triālo uztveri, tad jūsu smadzeņu kvantu daļas, kuras izstrādātas speciāli tādai saziņai, tās, kā es  jau iepriekš teicu, sāk aktivizēties. Šī aktivizācija norit tādā veidā, ka jūs vēl ļoti daudz ko neapzināties, jūs tajā brīdī izzināt savu Augstāko Es un savus augstākos aspektus sajūtu ceļā, pārvadot informāciju, kura nāk no Augstākā Es, uz jūsu Garīgā Es līmeni. Tas ir tas līmenis, kad mēs sakām jums “dzīvojiet sirdī”, tad jūs caur jušanas līmeni saņemat informāciju no Augstākā Es. Taču, ja jūs neatlaidīgi turpināt garīgi strādāt un apzināties, process turpinās.


Jūsu smadzenes turpina aktivizēties, un visbiežāk neapzināti šajā izmaiņā jūs pieslēdzat jūsu Augstāko Es procesam, kurš ir ļoti svarīgs šajā pacēlumā. Jūs sākat pieprasīt savas paša jūsu smadzeņu kvantu daļu aktivizācijas programmas un šīs programmas sāk nākt pie jums pa jūsu vertikālo saikni no jūsu Augstāko Es uz jūsu ķermeni. Šis process turpinās, jūsu smadzeņu iespējas pakāpeniski aktivizējas. Vienlaicīgi jūsu smadzenēs notiek to jūsu ķermeņa galveno bloku aktivizācija, kuri atbild par izmaiņām, kuras notiek jūsu ķermenī tajā brīdī. Ir vēl viens svarīgs moments, par kuru man ir jāpasaka. Brīdī, kad notiek jūsu smadzeņu kvantu daļu aktivizācija, vienlaicīgi norit jūsu ķermeņa smalko struktūru pārveidošanās.


Tas arī ir ļoti svarīgs process un nepieciešams process. Tā kā no tā brīža jūs sākat uztvert augstāku frekvenču enerģijas, jūs sākat lietot pilnīgi cita spektra enerģijas saviem pārveidojumiem. Lai neciestu jūsu ķermenis, jūsu smalkie ķermeņi, lai tie pakāpeniski varētu uztvert jauno informāciju, norit ne tikai jūsu smadzeņu aktivizācija un jūsu smadzeņu pārveidošanās, tajā brīdī norit jūsu smalko ķermeņu pārveidošanās, jūsu astrālā, mentālā ķermeņu pārveidošanās. Šie procesi visi ir savstarpēji saistīti un tie ir savstarpēji atkarīgi, un šie procesi pakāpeniski pāriet uz jūsu fiziskā ķermeņa līmeni.


Es domāju, ka tagad, kad jūs visi atrodaties maigās augšāmcelšanās procesos, jūs nevarējāt nepamanīt tās izmaiņas, kuras notiek ne tikai ar jūsu apziņu, bet arī notiek ar jūsu fizisko ķermeni. Jūsu ķermenis aktivizē attīrīšanās procesus un šie attīrīšanās procesi fiziskā ķermeņa līmenī sākas ar apziņas attīrīšanās procesiem, ar smalko ķermeņu attīrīšanās procesiem, bet pēc tam jūs sākat mainīt savu attieksmi pret savu fizisko ķermeni. Jums rodas lielāka nepieciešamība lolot to un glabāt, jūs attiecaties pret to apzināti, tā kā no šī līmeņa jūs sākat saprast, ka katra jūsu ķermeņa šūniņa ir dzīva, ka tā reaģē uz jūsu domām un tā reaģē uz to informācijas telpu, kurā jūs eksistējat. 

Tā reaģē uz tām programmām, kuras jūs sākat pārvadīt caur savām Augstākā Es struktūrām. Tajā brīdī jūs sākat citādi attiekties pret savu ķermeni, jūs sākat apzināti ar to strādāt, jums mainās ne tikai attieksme pret to, jums mainās arī barošanās sistēma, jums mainās attieksme pret savu ķermeni dažādos aspektos. Jūs sākat arvien vairāk apzināties tā dievišķumu, jūs sākat iesākumā just, bet pēc tam arī apzināties daudz šī ķermeņa unikālu iespēju, kuras līdz šim bija jūsu neatklātas.


Tagad mēs atkal atgriezīsimies pie tā, kas tajā brīdī notiek ar jūsu smadzenēm. Visu šo daudzo apzināšanos, smalko ķermeņu pārveidošana, jūsu fiziskā ķermeņa pārveidošanās brīdī, jūsu apziņas augšupcelšanās un tās nostiprināšanās arvien augstāk un augstāk, procesā, tās paplašināšanās jūsu daudzdimensionalitātē procesā, jums sāk arvien vairāk un vairāk funkcionēt tās jūsu smadzeņu daļas, kuras agrāk funkcionēja jums tikai miegā vai nefunkcionēja vispār. Jūsu smadzeņu labā un kreisā puslode šo pārveidojumu iedarbībā iegūst pilnīgi jaunu aktivitāti, un šī aktivitāte ietekmē jūsu ķermeņa pārveidojumus. Tas ir savstarpēji bagātinošs process, kurš notiek jums tajā brīdī.


Kas tad notiek tajā brīdī ar jūsu apziņu un kādā veidā jūs saistāties arvien vairāk un vairāk ar savām daudzdimensionālajām struktūrām? Kā jūs sākat apzināties tos procesus, kuri notiek jūsu daudzdimensionalitātē, tos procesus, kuri notiek visumā? Kādā veidā jūs varat pārvest apzinātā līmenī tās Zināšanas, kuras jūs saņemat no vispārējā informācijas lauka šīs pacelšanās laikā? Tajā brīdī, mans dārgais, jūs aktivizējat vienu no svarīgiem elementiem, kurš atrodas jūsu galvā, tas ir jūsu čiekurveida dziedzeris. Starp jūsu smadzeņu labo un kreiso pusi, vienu, kura atbild par sevis apzināšanos šajā ķermenī un uztur jūsu ķermeņa funkcionēšanu, un to pusi, kura atbild par jūsu apziņas kvantu daļas izmantošanu, notiek lēna sakļaušanās. Aktivizējas tiltiņš caur čiekurveida dziedzeri, kurš eksistē starp smadzeņu labo un kreiso pusi. Šī saikne arī aktivizējas samērā ar to, kā jūs paceļat savu apziņu un paplašināt viņu.


Šis tiltiņš dod jums iespēju apzināties tās Zināšanas, kuras jūs saņemat visumā ar jūsu apziņas kvantu daļu, tas ir, ar to daļu, kura sasaistās ar visuma informācijas lauku, sasaistās ar Garīgo Visumu, sasaistās ar citiem visuma līmeņiem, kuri atrodas ārpus materiālā blīvuma, ar kuriem kādreiz jūs bijāt saistīti. Apvienojot jūsu smadzeņu labo pusi caur čiekurveida dziedzeri ar kreiso, un, kad šī saikne kļūst ļoti aktīva, jūs, atrodoties šajā ķermenī, pilnīgi citādi sākat uztvert apkārtējo pasauli. Jūs iegūstat spēju ne tikai pieņemt apzināti Zināšanas no vispārējā informācijas lauka, bet jūs iegūstat iespēju kļūt Līdz-Radītāji.


Šī ir tā iespēja, kura piemīt cilvēkam, un tas mērķis, uz kuru jūs tiecaties. Tādejādi jūs sākat paust savu dievišķību un tas, faktiski sakot, ir tas lielais mērķis, kuru jūs spraudāt sev, kad nācāt šurp uz daudzajiem iemiesojumiem. Tas arī bija jūsu mērķis, kad jūs mēģinājāt atrast optimālu un efektīvu ceļu izejai pie paša dievišķajām struktūrām, jūs mēģinājāt ne tikai iziet pie tām, bet arī apzināties tās. Apzināties to daudzdimensionalitāti un lietot to vispārējo informācijas lauku un tās Zināšanas, kuras bija sakrājušas jūsu kosmiskās dvēseles, jūsu virsdvēseles un tajā skaitā tieši jūsu dvēsele līdz tam, kā viņa aizgāja uz iemiesojumu izzināt materiālo blīvumu.


Jūsu planēta tagad, tāpat, kā arī viss galaktikas sektors, tāpat, kā arī visa Saules sistēma, atrodas augšupcelšanās procesos. Jūsu spējas līdz-radīt ar Dievu piesaistīšana, tas ir, jūsu dievišķības izpausme, ir ārkārtīgi svarīgs un noteicošs faktors materiālajā blīvumā. Tam, lai visi procesi notiktu harmoniski, lai jūs visi, kā dievišķas būtnes, spētu savstarpēji sadarboties ar augšupceļošos planētu, augšupceļošos Saules sistēmu. Lai jūs varētu savstarpēji sadarboties savā starpā, tiek radīti pēc jūsu pašu programmām dažādi kalibrējoši režģi un režģi, kuri harmonizē visu telpu un izpilda tās funkcijas, kuras es tikko nosaucu. Tāpēc šo režģu ietekmi nevar pienācīgi nenovērtēt. Tie palīdz jums izpaust sevi jūsu dievišķībā, izpausties kā līdzradītājiem, tie palīdz jums apvienot pūliņus starp visām dievišķajām būtnēm, kuras ir apzinājušās sevi.


Tie izved jūs uz līmeni mijiedarbībai ar planētu ne tikai kā ar fizisku ķermeni, bet kā ar garīgu būtni, un šī kolektīvā līdzradīšana ir ļoti svarīgs elements visu izmaiņu, kuras notiek, procesos. Tas ir tas triumfālās apvienošanās brīdis, tas ir brīdis, kad jūs pārejat pie apzinātas Līdz-Radīšanas. Tas ir ļoti svarīgs brīdis un ļoti svarīgs mērķis, uz kuru jūs tiecāties, reinkarnējoties šeit reizi pēc reizes un iegūstot to daudzveidīgo pieredzi, kuru jūs guvāt.
Kas attiecas uz vienotu laiktelpas kontinuumu, tas ir, pagātne, tagadne un nākotne bezgalīgā Tagad variantā. Mani dārgie, visums eksistē ārpus laika un telpas, visums atrodas bezgalīgā paplašināšanā un bezgalīgā Radīšanā. Šis process patiešām ir bezgalīgs, un šajā nozīmē dvēselēm vienmēr būs ko izzināt un kur izpausties, izzināt savu interešu sfēras. Laiktelpas matricas eksistē tikai Materiālajā Visumā, un tas ir viens no Materiālā Visuma “sastiprinājuma” un eksistences noteikumiem. Patiesībā viss patiešām eksistē laikā Tagad. Kad jūs pilnībā apzināsieties caur paša kvantu apziņu visuma uzbūves principus, tad jūs sapratīsiet, kas tas ir, pilnā mērā.


Tagad, kad jūs pārejat pie savas apziņas kvantu daļas, jūs sākat ievērot, ka gan telpa, gan laiks jums sāk pārdzīvot izmaiņas personīgi jūsu uztverē, jūsu daudzdimensionalitāte dod jums iespēju redzēt un uztvert citas dimensijas, kvantu veidā uztvert un izpētīt tās. No šī brīža jūs sākat apzināties, ka jūs patiešām eksistējat laikā Tagad un tikai caur jūsu ķermeni jūs uztverat telpu apkārt jums kā laiktelpas matricu, kurā ir pagātne, tagadne un nākotne. Patiesībā viss patiešām eksistē laikā Tagad. Kad jūs pārejat uz kvantu uztveri, kad jūsu smadzenes pilnībā pārslēgsies uz savām kvantu iespējām, jūs tieši tā uztversiet sevi, un tas neizsauks nekādu izbrīnu un diskomfortu.
Es vēlreiz pateicos tev par šo jautājumu, es zinu, ka atbilde uz to ir svarīga jums. 

Tam, lai aizpildītu kaut kādus momentus, kurus jūs neuztvērāt pēc savas apzinātības agrāk, tajā brīdī, kad jūs lasījāt daudzās mūsu sarunas ar jums (jūs vienmēr uztvērāt tās ar to uztveres stāvokli, kurā atradāties), atgriezieties pie tām laiku pa laikam. Es iesaku jums periodiski atgriezties pie iepriekšējiem čenelingiem, ne tikai ar mani, bet arī citiem svarīgiem čenelingiem, kuri iet pa citiem kanāliem. Atgriezties pie tiem, taču jau no jauna apzinātības līmeņa, no jauna savas kvantu apziņas izpausmes līmeņa, no jauna jums atverošos uztveres perspektīvu līmeņa. Jūs atradīsiet tajos arvien vairāk svarīgas un vajadzīgas informācijas jums, kuri atjaunos jums jūsu zināšanu par visumu un sevi pilnu ainu.


Es vēlreiz atgādināšu, ka visa informācija, kura ienāk pēdējos gados pie jums, tā visa ir daudzlīmeņu. Un, ja jūs ne visu spējāt pēc savas kvantu apziņas aktivizācijas pakāpes nolasīt, lasot pirmo reizi, tas viss var jums atklāties mazliet vēlāk, kad jūs, turpinot virzīties maigās augšupcelšanās procesā, būsiet pilnīgi jaunā uztveres līmenī, jaunā jūsu ķermeņa iespēju, tajā skaitā arī jūsu smadzeņu iespēju līmenī.


Vēlu tev, dārgais, tās apzināšanās, par kurām tu tā sapņo. Es apgalvoju tev, viss, uz ko jūs tiecaties, tas viss iegūst arvien lielāku spēku, jo pārejas procesā atrodas visa Saules sistēma, un, tātad, šurp nebeidzamā plūsmā nāk jaunās Radītāja enerģijas. Jūsu domu spēks, jūsu vēlmju spēks samērā ar jūsu apziņas kvantu dabas pieņemšanos spēkā, samērā ar jūsu daudzdimensionalitātes sajūtas, jūsu pilnīgas savienotības ar Dievu, kura nekad nav pazudusi patiesībā, pieņemšanos spēkā pieaugs. Tikai jūs paši spējat atvērt uz sevi plūsmas visaptverošajai dievišķajai Mīlestībai, pārveidojošajai Mīlestībai, kura pilnībā izmainīs jūsu domas, izmainīs jūsu darbības, izmainīs pilnībā jūsu pasaules uztveri. Rezultātā jūs spēsiet izmainīt šo pasauli uz daudz brīnišķīgāku, Mīlestības un Radošuma piepildītu, piepildītu ar VISA VIENOTĪBAS apziņas stāvokli. Tas ir mērķis, uz kuru jūs tiecāties kā dvēseles, kad nācāt šurp pēc pieredzes.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 23.10.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_soznanii/7-1-0-259


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/02/09