Par kristīšanu

Ješua caur NikuSveicu Niku un Ješua ar milzīgu pateicību un mīlestību par jūsu darbu, par jūsu kalpošanu, par jūsu mīlestību. Tikai lasot vien Ješua ziņojumus caur Niku, ieguvu dziļas un izsmeļošas atbildes uz jautājumiem, kuri mocīja no agras bērnības. Īsa perioda laikā izdzīvoju savu dzīvi gandrīz no jauna, aizverot beidzot priekš sevis un atlaižot tās dzīves situācijas, no kurām bija gan rētas, gan kauns, gan visādas sevis un citu vainošanas. Un mana sapratne iet ne tik daudz prāta līmenī, cik sajūtu, priecīgu un sengaidītu, līmenī. 

Un apbrīnojami, ka, kamēr esmu saskaņots uz sazināšanos ar jums, tad uz jebkuru iedomātu jautājumu tūlīt pat atnāk atbilde, taču no cita avota, ne no mana prāta. Priecīgi viss tas ir un apbrīnojami. Nika, ja uzskatīsi manu jautājumu par pārāk personīgu, izlaid to. Taču manu pateicību Ješua nolasi, lūdzu. Kaut gan es domāju, ka viņš jau to sajuta:)). Jautājuma būtība. Man ir draugs, viņam ir mazs dēlēns. Abus viņus dziļi mīlu. Zeperis, piedzimis tajā ģimenē, ir devis vecākiem ļoti daudz ko, ļoti apgaismojis un padziļinājis viņu attiecības. Šis mans draugs grib kristīt bērnu, lai aizsargātu viņu no slimībām un visādām ķibelēm. 

Mani palūdza būt par krusttēvu viņam. Man tas ir prieks un gods. Taču te atnāca doma – nevienam nav noslēpums, kad daudzos pareizticīgajos dievnamos kalpošanas un rituālu veikšana ir pārvērtušies par biznesa projektu, konveijeru maksas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Ko darīt šodien, šajos laikos? Vai mazulim ir vajadzīga kristīšana, un vai nekaitēs viņam, ka šo rituālu veiks garīdznieks ar aukstu sirdi? Ar pateicību, Aleksandrs.

(Nika: Kamēr nolasīju Ješua visu tekstu, kā tu lūdzi, Viņš smaida priecīgi un gaiši un rāda man, ka viņš ir pienācis pie jums šajā laikā, apkampis ļoti silti, bet mazuli uz rokām paņēmis.)


Es pateicos tev, dārgais, ar lielu Mīlestību un godbijību par to jautājumu un par to, ka tu esi atvēris savu Dvēseli pasaulei un tagad mirdzi ar savas Dvēseles neparastām krāsām. Nika tagad redzēja tevi un to, cik tu esi apbrīnojami skaists un kā visi pārveidojumi, kuri notiek ar tevi, labvēlīgi ietekmē ne tikai tevi, bet arī tevi aptverošo pasauli. Bērns, par kuru tu runā, ir apbrīnojams. Tā patiešām ir ļoti pieredzējusi un ļoti gaiša dvēsele, kura ir atnesusi uz šo pasauli lieliskas pārveidojumu programmas un visus šos pārveidojumus, tāpat, kā jūs visi, var veikt tikai caur pašas iekšējo skaistumu un iekšējo gaismu. Kādā veidā šis bērns un tu izteiksiet sevi šajā pasaulē, tādā mērā pārveidosies šī pasaule.


Es apstiprinu vēlreiz, ka jaunie bērni, kuri dzimst tagad jūsu ģimenēs, kuri nāk pie jums šurp, tās ir pieredzējušas un ļoti skaistas dvēseles, kuras nes šurp neparastas kvalitātes mīlestību, beznosacījuma Mīlestību, pašu skaistumu un pašu mirdzumu. Viņas nolaižas šurp pietiekami smagos apstākļos, lai pārveidotu šo pasauli un padarītu to brīnišķīgu, padarītu to piemērotu dzīvei tādiem kā viņas pašas, tām dvēselēm, kuras mirdz un atļauj sev paust šo mirdzumu pat tik zemos matērijas līmeņos. Tie ir brīnišķīgi procesi, tie nevar neiepriecināt.


Jautājums, kuru tu uzdod, ir patiešām svarīgs jautājums. Taču es domāju, ka tu pats spēj atrast uz to atbildi, un es esmu pārliecināts par to, kad tu esi atradis šo atbildi savas sirds dziļumā, atradis to savā dvēselē. Vienīgais, kas tev ir vajadzīgs, tas ir savu domu un savas jušanas apstiprinājums caur sazināšanos ar mani. Es teikšu tev, dārgais, ka tas, ko tu saki par tām struktūrām, kuras ir piesaukušas sevi palīdzēt cilvēkiem iegūt un stiprināt saikni ar dievišķajām struktūrām, daudzējādā ziņā slimo ar tām pašām garīgajām slimībām, ar kurām slimo arī sabiedrība, kurā tās eksistē. Un šajā nozīmē tādu bērnu kā šis mazulis kristīšanas rituāls reizēm kļūst daudz lietderīgāks garīdzniekiem un tām struktūrām, kuras izmanto šo rituālu un vienmēr ir izmantojušas.


Ja šo rituālu veic garīgi stiprs un patiess cilvēks, ar godīgiem nodomiem, šis rituāls iegūst ļoti spēcīgu svētsvinību. Tad caur šo rituālu uz cilvēkiem notiek nostiprināšanās, pastiprināšanās saiknei ar viņu sargeņģeļiem un tām dievišķajām struktūrām, kuras tiek izmantotas šajā procesā. Ja šajā procesā tiek izmantotas atvērtas ikonas, kuras ir daudz pielūgtas, tad notiek cilvēka papildus pieslēgšana aizsardzībai no agresīvas ārējās vides. Tie portāli, kuri stāv no stiprām un spēcīgām ikonām, sāk palīdzēt, cik tas iespējams, tai būtnei, kura iziet kristīšanas ceremoniju.
Taču, ja šis process notiek pēc sliktākā varianta, kad nav patiesuma un nodoma tīrības šī rituāla veikšanā, tad šī nostiprināšana vienkārši nenotiek. Taču man tevi ir jānomierina, dārgais, ka pats par sevi šis rituāls, tāpat, kā arī viņa neesamība, nav kaut kas principiāli svarīgs jaunajiem bērniem. Jaunajiem bērniem, kuri nāk šurp šajā laikā, ir papildus “aizsardzības pakāpe”, vairumam no viņiem jau ir papildus portālu nostiprinājumi, kuri stāv uz viņiem no augstākajām dievišķajām pasaulēm.


Un es ne velti tev teicu, ka šī mazuļa dvēsele, kura ir stipra un gaiša dvēsele, kurai ir šī portālu saikne un savā iekšienē nodomu tīrība un patiesums, var būt ar labvēlīgu ietekmi uz tiem cilvēkiem, kuri veic šo procedūru. Viņa patiesi un mīlot var palīdzēt attīrīties visiem, kas ar viņu saskarsies, kā tam nepatiesajam garīdzniekam, kurš ir iestidzis kaut kādās garīgās problēmās, kuras eksistē, un jums tas ir labi redzams un pamanāms baznīcas struktūrās. Nevajag baidīties no kaut kāda kaitējuma, kuru var nodarīt mazulim pats kristīšanas process pat pēc sliktākā varianta. Nebūs šīs sliktās ietekmes un nevar būt principā, un es paskaidroju tev, kā un kāpēc tas notiek.
Vai tu deri par krusttēvu šim mazulim? Jā, mans dārgais, tava nodoma patiesums, tavu domu skaistums un tavas sirds skaistums spēs apvienot, un apvienot tevi un šo mazuli jau pēc jūsu būtību garīgajām komponentēm. 

Un, ja tu jūti, ka jūs savstarpēji saistāties garīgi un spēsi sniegt viņam garīgu palīdzību un atbalstu materiālajā pasaulē, tad neviens un nekad nespēs tev traucēt uzturēt šo jūsu garīgo saikni. Šī garīgā saikne bagātinās jūs abus, gan tevi, gan šo mazuli. Tagad tu uztver viņu kā mazu bērnu, taču vienlaicīgi tu redzi, ka tā ir apbrīnojami skaista un gaiša dvēsele.


Taču atrasties matērijas pasaulē – nav viegla lieta, un atbalsts no pieredzējušām dvēselēm, kurām ne tikai ir liela garīga pieredze dzīvošanā ārpus ķermeņa, bet ir arī liela pieredze dzīvošanā materiālajā pasaulē, šīs matērijas pasaulē, kuras ir spējušas šīs matērijas apstākļos iziet pie eksistences garīgajiem principiem, iziet pie maigās augšupcelšanās procesiem, atbalsts no šīm dvēselēm var būt ārkārtīgi noderīgs tām dvēselēm, kuras pirmo reizi ir izrādījušās šeit un nokļuvušas šajos nevieglajos apstākļos. Es runāju šajā gadījumā par tevi.


Atbalsti gaismu viņa acīs, viņa dvēselē, atbalsti viņa tieksmi mirdzēt tāpat, kā mirdz viņš tagad. Atbalsti viņu, neskatoties uz tiem sarežģījumiem, kurus viņš sastaps dzīvē. Jūs kopā šajā procesā spēsiet bagātināt viens otru, tāpat, kā arī šis mazulis bagātinās un atvērs pilnīgi jaunas viņa vecāku dvēseļu skaistuma šķautnes un dos viņiem iespēju jaunā veidā izpausties šajā materiālajā pasaulē. Tādejādi, atbalstot cits citu ar patiesu mīlestību un maigumu, jūs spēsiet kolektīvi atnest daudz gaismas šajā pasaulē un ļoti aktīvi, ievērojami aktīvāk nekā individuāli, pārveidot šo pasauli. Ar dziļu Mīlestību un maigumu pret jums


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 29.10.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_kreshhenii/7-1-0-261


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/02/07