Par attīstības metodēm

1.daļaJešua, sveicināts! Rakstu tev vēstuli jau otro reizi – pirmo reizi man pateica, ka mana vēstule ir ļoti liela un to vajag pārrakstīt (saīsināt)! Es ilgi domāju, kā saīsināt savu sūtījumu, un šodien es pieņēmu lēmumu uzdot tikai VIENU jautājumu – visi pārējie jautājumi principā atrisinās, ja atrisinātu pirmo... Un tā, jautājums – iemāci mani, lūdzu, uzturēt saikni ar tevi (skolotājiem, pavadītājiem utt.) caur labo anahatu! Kāpēc man nekas neiznāk?! Varbūt tu vari piedāvāt man ORIĢINĀLU tehniku (metodiku) tieši manam gadījumam?! Vienkārši pasaki “dari tā un tā” – pasaki, cik daudz laika vingrināties un apmēram pēc cik mēnešiem (gadiem) var iegūt rezultātu?! Bet varbūt man ir noteikti kropļojumi enerģētikā (bloki, sastrēgumi...), neaizvācot kurus, šo saikni nesasniegt?! 

Tad, kā tos aizvākt?.. Man tamlīdzīga saikne ir ārkārtīgi svarīga – es varētu uzzināt iemeslu savām nelaimēm, tajā skaitā arī ar veselību, bez tam, ja es varētu iegūt informāciju (varbūt pat vizuāli – es esmu dzirdējis, ka kaut kā var aktivizēt arī savu iekšējo ekrānu, taču arī to nespēju izdarīt...), tad piepildītos mans sapnis – es caur skolotājiem spētu radīt gaismas darbinieka enciklopēdiju, kur savāktu atbildes uz visiem jautājumiem, kas daudzus tā satrauc (un mani, protams, pirmkārt)! Tajā skaitā es, kā profesionāls poligrāfists, varētu pat tur izvietot arī grafikus-shēmas un varbūt pat to rokasgrāmatu varētu arī izdod... ja atrastu naudu... Visus pārējos jautājumus nav jēgas uzdot, kamēr es neiemācīšos GALVENO... Man viss!!! Atvados! Paldies, ka uzklausīji mani! PS Starp citu, tu nezini, kā mani sauc garīgajā pasaulē? Es arī gribētu beigās rakstīt “ES ESMU tāds un tāds”...

Es sveicu tevi, dārgais, ar Mīlestību un godbijību. Pateicos tev par šo jautājumu, jo es saprotu, ka tamlīdzīgi jautājumi ļoti bieži rodas daudziem no jums, un es nešaubos jautājumu un jūsu vēlēšanos patiesumā. Taču es gribu teikt jums, ka jūs visi atrodaties tādos apstākļos, kuri nav individuāli jums, jūs visi atrodaties bezgalīgā dzīves plūsmā, bezgalīgā dievišķās Mīlestības plūsmā, kura tad arī uztur dzīvību uz visas planētas un uztur dzīvību jūsu ķermenī tajā skaitā. Un tikai jūsu iekšējās prioritātes, jūsu izvēles, jūsu patiesums un apzināšanās ir tas nepieciešamais faktors, kurš atļauj jums pieņemt šo Mīlestību, un, attiecīgi, mainīt savu uztveri tās matērijas līmenī, kurā jūs atrodaties, tā ķermeņa līmenī, kuru jūs pagaidām aizņemat kā nemirstīga un dievišķa dvēsele. No tā, ko es tagad pateicu tev, izriet daži ļoti svarīgi secinājumi, kurus tev būtu vērts izdarīt. Mēs tagad ar tevi pamēģināsim tikt skaidrībā ar iemesliem, kuri traucē tev atrast atbildes uz tiem jautājumiem, kuri rodas tevī, un noteiksim, kādā veidā un kādā virzienā tev meklēt šīs atbildes.


Un tā, problēmas, kuru tu šodien izteici savā jautājumā, būtība ir tajā, cik tu esi atklāts, cik tu esi patiess tajā vēlmē, tajās prioritātēs, kuras tu izkārto sev. Vispirms man ir jāatgādina tev, un mēs par to ne reizi vien esam runājuši, ka jūs esat daudzdimensionālas būtnes. Jums kā daudzdimensionālām būtnēm ir iespēja pilnībā savienoties ar visuma viedumu, un jūs varat saņemt visu nepieciešamo informāciju, atrodoties pat tik zemā vibrāciju līmenī, kurā jūs atrodaties. Jūs kā daudzdimensionālas būtnes ierodaties šeit tam, lai iegūtu dvēseles pieredzi pacelšanās pie sevis patiesā ceļa meklējumos, ceļa pie savas paša daudzdimensionalitātes meklējumos, un tas ir galvenais mērķis, uz kuru jūs tiecaties, kad atnākat šurp.


Jūs, kā dvēsele, nekad neesat atrāvušies no visa visuma, un šī saikne eksistē un ir eksistējusi vienmēr, un tikai jūsu uztvere, kura rodas no uztveres caur ķermeni-nesēju, kuru jūs aizņemat, rada atrautības ilūziju. Jūs iegrimstat šajā uztverē, jūs iegrimstat savā patībā, savā ego, kurš rodas caur šo ķermeni. Lūk, tā ir ļoti svarīga apzināšanās, kura nepieciešama jums tam, lai jūs spētu, nenosodot to pieredzi, kura jums uzkrājas ar ķermeņa-nesēja palīdzību, atrast ceļu uz to vietu, kura saucas par jūsu Mājām. Vieta, kura atļaus jums atvērt jūsu pašu izliktos aizsegus un pāriet pie sevis kā daudzdimensionālas būtnes uztveres.


Taču tam, lai atvērtu šos aizsegus, nepietiek vienkārši atrast to vietu un nepietiek ar to, lai vienkārši zinātu, kurp vajag iet priekš tam, lai atvērtu šo jūsu daudzdimensionalitāti. Var teikt, ka tas ir pirmais solītis, kuru jūs sperat, kad jūs aizdomājaties par savu daudzdimensionalitāti, par savu dievišķumu. Tā jūs nosakāt to vektoru un to virzienu, kurā jums vajag kustēties. Jūs nosakāt vektoru un beidzot apzināties, ka vieta, no kuras sākas jūsu ceļš uz Mājām, atrodas jūsu ķermenī, tā atrodas jūsu anahatas kompleksa līmenī, tā atrodas dvēseles līmenī. Tieši iegremdējoties paša dvēselē, jūs izejat uz paša daudzdimensionalitāti.


Taču tam, lai turp iegremdētos, un tam, lai sāktu šo paplašināšanos uz paša daudzdimensionalitāti, tam, lai pieslēgtu sevi visam visumam, tai milzīgajai pieredzei un tām patiesībām, kuras eksistē augstāk par šo ķermeni, nepieciešams veikt sevī ļoti daudz pārveidojumu. Šie pārveidojumi sākas ar to, ka jūs patiesi pieņemat un apzināties, ka jūs esat dievišķas būtnes un ka jūs esat daudzdimensionālas būtnes. Tika ticība, tikai patiesums un nodomu tīrība atver jums šo ceļu augšup. Un tie cilvēki, kuri sniedz jums palīdzību, kuri eksistē ap jums, tie cilvēki, kuri palīdz atrast pareizo vektoru, nespēj piedzīvot jūsu vietā visu to pieredzi, kura nepieciešama jums kā jūsu personīgā pieredze.


Tāpēc šī ceļa pieredze, tā visiem ir ļoti individuāla, tas vienmēr ir personisks ceļš. Tāpēc sveša pieredze var tikai pateikt priekšā virzienu, taču pašu ceļu vajag iziet katram patstāvīgi. Kas nepieciešams tam, lai iegremdētos paša dvēselē un sāktu šo uzkāpšanu, sāktu apzinātu savienošanos ar savu dievišķumu, ar savu daudzdimensionalitāti, ar savu Augstāko Es, ar savu dvēseli? Vispirms, izejas augšup uz augstāku vibrāciju telpām nepieļauj iespēju nonākt tur bez attīrīta ego, bez ļoti liela skaita apzināšanos. Izeja uz paša dievišķību un tās daudzajām izpausmēm nav iespējama bez tā, ka jūs sākat apzināties, ka tie apstākļi, kuros jūs esat ievietoti, ir vienkārši apstākļi, kuri ir doti, kurus ir pieņēmusi jūsu dvēsele, pieņēmusi tam, lai iegūtu šīs uzkāpšanas pieredzi. Jums ir pilnībā jāattīrās no vecajiem priekšstatiem, jums ir jāiemācās uztvert savu ķermeni kā dievišķu templi, kuru jūs aizņemat pagaidām tam, lai izzinātu matērijas pasauli.


Kādā veidā notiek šīs attīrīšanās, kādā veidā notiek atbrīvošanās no ego izpausmes un daudz citu blakus attīrīšanos, par kurām arī tu piemini, tajā skaitā: dažādi enerģētiski bloki, enerģētiski sastrēgumi, kuri eksistē un izpaužas dzīves jūsu ķermenī procesā? Vispirms, visas tās problēmas, par kurām es tikko kā teicu, visas rodas no izkropļotiem priekšstatiem par sevi pašu un par to, kā ierīkots jūsu ķermenis, par to, kā ierīkota saikne ar visu visumu. Jūsu ķermenis ir brīnišķīgs un apbrīnojams, taču tev ir jāsaprot vispirms, ka, kad tu lūdz metodiku no materiālās pasaules, tajā skaitā arī no manis, kad tu lūdz konkrētu metodiku iziešanai uz paša dievišķību, tad iekrīti sava veida slazdos, slazdos no prāta.


Es paskaidrošu, ka jūsu ķermeņa prāts, jūsu smadzenes, kuras jūs izmantojat un kuras nodrošina jūsu ķermeņa funkcionāli, viņas strādā plašā vibrāciju diapazonā. No vienas puses viņas pilnībā apkalpo jūsu ķermeni un atbild par jūsu loģikas stāvokli, kura pamatā ir vērsta uz uztveres caur jūsu ķermeni analīzi un loģisku ķēdīšu būvēšana jūsu ķermeņa eksistences šajā pasaulē optimizācijai. Tieši šīs funkcijas ir iedarbinātas vairumam cilvēku, kuri uztver sevi caur ķermeni. Tas ir neliels šo smadzeņu funkciju procents, tas sastāda vairumam no jums 6-9% no tām funkcijām, kuras spēj izpildīt visas jūsu smadzenes.


Tam, lai pārietu uz sazināšanos ar visu visumu, bet tā ir augstāku vibrāciju sazināšanās, jums nepieciešams paplašināt jūsu smadzeņu funkcionēšanas sfēras. Paplašināt uz tām sfērām, kurām ir kvantu daba. Taču piespiedu kārtā, un tā ir ierīkots jūsu ķermenis un tā ir iecerēts ar dievišķajām programmām, kuras eksistē jūsu ķermenī, kuras eksistē jūsu daudzdimensionalitātē, nav iespējams ieslēgt šīs funkcijas. Šīs funkcijas ieslēdzas samērā ar jūsu apzināšanām, jūsu garīgā ceļa laikā, kurš aizved jūs pie jūsu sapratnes par pasaules uzbūvi pacelšanās un paplašināšanās un jūsu sapratnes par to, uz ko jūs tiecaties, paplašināšanās. Aizved jūs pie ceļa uz Mājām, pie atgriešanās jūsu kosmiskajā ģimenē. Paplašina jūsu sapratni līdz tam brīdim, kad jūs patiesi saprotat dziļo jēgu frāzei, kuru mēs esat teikuši ne reizi vien: “Es esmu visā, un viss ir manī”. Un jūsu dievišķības līmenī tas patiešām ir tā.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 09.10.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_metodakh_razvitija/7-1-0-246


Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2012/01/24