Par attīstības metodēm

3. daļa


(nobeigums)

Vēl viena tēma, kura parādās tavā jautājumā, tā ir tava patiesa vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem, kuri ir tavā apkārtnē. Palīdzēt tajā izaugsmē, tajos pārveidojumos, kuri notiek tagad uz planētas. Un jūs intuīcijas līmenī jūtat, ka jums nepieciešams pieskaņoties notiekošajām pārmaiņām. Taču jūs nezināt, kā to darīt, un tava ideja par to, lai palīdzētu cilvēkiem šajā virzienā – ir brīnišķīga ideja. Taču tev ir jāsaprot, ka tam, lai sāktu palīdzēt cilvēkiem šajā pacēlumā, vajag pirmkārt pašam veikt šīs pārmaiņas sevī, izjust tās iekšienē, iziet uz savu smadzeņu kvantu daļu. Tad tu sapratīsi citu apzināšanos skaitā, ka rokasgrāmatu vai kaut kādu grāmatu, kuras iet kā metodoloģisks mācību līdzeklis, izdošana, – tas nav tas ceļš, kurš nepieciešams tagad cilvēkiem tam, lai veiktu sevī pārmaiņas. Taču tev ir taisnība vienā – paskaidrot un palīdzēt ir nepieciešams.


Par to, kā jānotiek pārmaiņām jūsos, es tikko izstāstīju tev augstāk. Ja tu vērsīsies atkal pie tām daudzajām sarunām, kuras es ar Mīlestību un lielu sapratni pret tām problēmām, kuras jūsu iekšienē rodas, īpaši, jūsu pārveidojumu ceļa sākuma laikā, vedu, tu spēsi dziļāk iedziļināties daudzu pavadošu tēmu būtībā. Mums ar jums bija atsevišķas sarunas, kur mēs sīki iztirzājām daudzus momentus. Kāpēc ir vērts vērsties pie tām? Tāpēc ka no dažāda uztveres līmeņa tādas sarunas tiek uztveras dažādi. Jebkura informācija, kuru mēs dodam jums, ir daudz-līmeņu. No tā, no kāda pasaules izpratnes līmeņa jūs uztverat, kādā līmenī atrodas jūsu ķermeņa smadzeņu stāvoklis šajā brīdī, kādā līmenī atrodas jūsu anahatas kompleksa un visu struktūru augstāk, tajā skaitā ar apziņas augšupcelšanās struktūru, aktivizācija, no tā daudzējādā ziņa ir atkarīgs tas, cik dziļi jūs saprotat un uztverat to informāciju, kuru mēs jums dodam.


Tā informācija, kuru es jums sniedzu, satur ļoti daudz atslēgu no daudzām mazām durtiņām jūsu pasaules izpratnes paplašināšanai un tās izmaiņai. Jūs ne vienmēr visas šīs atslēgas redzat un ne vienmēr sākat tās izmantot, un, kad jūs atkal atgriežaties pie tās tēmas, kuru intuīcijas līmenī jūs jūtat ne pilnībā jūsu apgūtu, ne pilnībā jūsu saprastu, jums ir vērts atkal atgriezties pie šīs tēmas. Tad jūs spēsiet paņemt šīs atslēgas un izmantot tās. Šis process palīdzēs jums paātrināt tos pārveidojumus, kuri šajā brīdī notiek jūsos. Es vēlu tev panākumus, mans dārgais, tā svarīgā momenta sapratnē, kurš tagad bloķē tavas neierobežotās iespējas, kuras eksistē tev un kuras eksistē visiem cilvēkiem, kuri mērķtiecīgi un patiesi tiecas uz pašu izmaiņām un pie pilnīgi jaunas pasaules uztveres un kuri atbildīs tām izmaiņām, kuras notiek tagad uz planētas.


Jautājums par Vārdu garīgajā pasaulē. Mans dārgais, jūsu garīgie Vārdi – tie ir kā dievišķi zelta zīmogi. Kā tās ļoti lielās pieredzes būtība, kura jums ir kā dievišķai dvēselei. Tam, lai izzinātu savu garīgo Vārdu, nepieciešams noiet iekšējo apzināšanos ceļu un iziet uz to paša dvēseles pieredzi, pie kuras jūs tagad arī tiecaties, pārveidojot sevi. Jūsu garīgā Vārda zināšana, lai atvērtu kārtējās durvis, nav ļoti svarīga tagad jums, un jūsu garīgie Vārdi tieši šī iemesla dēļ atklājas jums tikai jūsu pacelšanās procesā. Varu tikai teikt jums, ka jums ir daudz garīgo Vārdu, un jūsu garīgo Vārdu izzināšana notiek pēc tam, kad jūs nostiprināt savu apziņu tajā līmenī, kurā tiek pielietots tas vai cits garīgais Vārds.


Vēlēšanās tagad izzināt savu garīgo Vārdu, dārgais, rodas galvenokārt no jūsu neattīrītā ego, un jūsu garīgais Vārds pēc savām vibrācijām un pēc tās milzīgās informācijas, kura glabājas jebkurā garīgajā Vārdā, nes ļoti lielas enerģijas, ļoti lielas vibrācijas. Ja tagad šos Vārdus paziņotu jums, tad šīs enerģijas var tikt nepareizi izmantotas, un tās var nobremzēt tā neattīrītā ego iztīrīšanas procesu, kurš iet caur šo ķermeni. Tieši tāpēc jums netiek paziņoti jūsu garīgie Vārdi līdz noteiktam brīdim. Tie cilvēki, kuri ir izgājuši jau apziņas augšupcelšanās procesu, viņi zina lieliski, ka garīgā Vārda atklāšana ir ļoti svarīga arī apzināšanās pacelšanas procesā un šī Vārda atklāšana nozīmē, ka jūs pilnībā esat savienojušies kvantu veidā ar to jūsu pašu daļu, kura tiek noteikta ar šo garīgo Vārdu. Tieši tāpēc mums netiek ziņots par mūsu garīgajiem Vārdiem līdz tam brīdim, kad šī atkalapvienošanās ar paša dvēseles kvantu daļām, ar paša apziņas kvantu daļām nenotiks.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 09.10.2009, Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_metodakh_razvitija/7-1-0-246


Tulkoja Jānis Oppe Pievienots: 2012/01/24