Par planētas augšāmcelšanos

Ješua caur NikuJešua, sveiks dārgais! Kā tu tur? Mēs te arī neko, izdzīvojam. Gribu pateikties tev par tavu sūtījumu “Vēlreiz par to, kas jūs esat”. Jautājums man ir tāds. Es atklāju mazā pirkstiņa slimības iemeslu. Īsi pastāstīšu tev par to. Iemesls šai slimībai šeit, uz Zemes – tā ir kredītu ekonomikas eksistēšana. Par cilvēku ikdienas rūpju priekšmetu ir kļuvusi naudas iegūšana, nogrieztā veidā pamesta viņiem kā kumoss no bankām, sak’, kurš no kura izplēsīs, kurš ātrāk, veiklāk, viltīgāk un izveicīgāk. Tāpēc cilvēku domas ir aizņemtas ar to, ar maziem pārtraukumiem priekš rituāli-reliģiskām svinībām, kad atceras par Dievu. Slimība hroniska, turpinās no neatminamiem laikiem, nu tu jau arī pats zini. Tavu ķermeni arī kādreiz nodeva par 30 sudraba grašiem. Un, pat ja tas bija plāns (starp citu, par plānu arī), tad tas vienalga bija raudzēts uz tava mantziņa Jūdas materiālās stimulēšanas. Tāpēc saki, lūdzu, dārgais Ješua,
1. Kad jau galīgi kļūt skaidram par ārstēšanu un termiņiem un kad planēta Zeme atkal kļūs harmoniska, priecīga, ar veselīgu temperatūru ekonomikai, kura dod brīvību un prieku, bet ne izdzīvošanu? Citādi iznāk Sīzifa darbs kaut kāds, viss vienkārši atkārtojas un viss. Un pieredze labumā neiet!
2. Veicot jebkuru eksperimentu, ir plāns ar atsevišķu fāzu izpildes termiņiem. Ja Jūdas nodeva tevi atbilstoši kaut kādam plānam, tad, vai eksistē kaut kāds plāns ar izpildes termiņiem Zemes pārveidošanai par normālu planētu ar veselīgu ekoloģiju un ekonomiku, kur nav uzvarētāju un zaudētāju un citu dualitāšu? Paldies tev milzīgs, un nāc pie mums. Es personīgi uzaicinu tevi pie visiem, bet tā tu apsolīji, ka būsi “drīz” (Bībelē), taču kaut kā tā arī nenāc pie mums. Bet mēs te garlaikojamies bez tevis!


Es sveicu tevi, dārgais! Jautājumi, kurus tu uzdod, satrauc jūs, taču dzīve jau dod uz tiem atbildes. Ja tu uzmanīgi paskatīsies sev apkārt un uzmanīgi sekosi tai informācijai, kura nāk tagad daudzos vēstījumos uz planētu, tā informācija, kura tādos vai citos veidos tiek nodota jums, tā pēc savas būtības ir atbildes uz tiem globālajiem jautājumiem, kurus tu uzdod.


Jūsu ķermeņu slimībām, tāpat, kā arī jūsu dvēseļu slimībām, tāpat, kā arī apstākļiem, kuros jūs eksistējat tagad uz planētas, tiem visiem globāli ir viens iemesls. Šī iemesla būtība ir tāda, ka vēsturiski izveidojās situācija tādā veidā uz planētas, ka notika strauja apziņas krišana un šī krišana nofiksējās uz planētas. Taču, tā kā visa dzīvība Materiālajā Visumā attīstās pēc pilnīgi noteiktiem dievišķiem Likumiem, tad izkļūt no šī krituma nevar mākslīgā ceļā, no šī krituma vajag tikt laukā tajos veidos, kuri eksistē visā Visumā. Šis veids – meklēt ceļus caur sava garīguma pacelšanu, pateicoties kam notiek vibrāciju līmeņa paaugstināšanās sākumā atsevišķiem indivīdiem, pēc tam notiek paaugstināšanās kolektīvās apziņas līmenim un vibrāciju līmenim. Pa pēdām pieslēdzas šīm procesam planēta, kura arī ir dzīva būtība.


Tikai tādā veidā notiek visas planētas augšāmcelšanās un pārvietošana, būtņu pārvietošana, kuras šajā laikā atrodas uz tās, uz augstākiem pēc vibrācijām slāņiem, un tādejādi tiek veikta atbrīvošana no tā krišanas līmeņa, kurā visi atrodas. Tādejādi tiek atrisināts ļoti daudz problēmu, un risinātas tās tiek globāli. Risinātas tās tiek no personīgā uz kopējo un no kopējā uz personīgo. Jūs tagad tieši atrodaties šajā periodā, un mēs ne reizi vien esam runājuši par to, kad uz planētas nobrieda un izveidojās tādā veidā apstākļi, ka planēta ieguva to nepieciešamo minimumu, lai izietu no tā krišanas līmeņa, kurā viņa eksistēja ilgstoši.


Tu zini no mūsu iepriekšējām sarunām un kontaktiem par to, ka planēta tagad atrodas pārejas stāvoklī un šīs pārejas stāvoklī pieslēdzas tās dvēseles, kuras pieņem lēmumu veikt šo pāreju, pieprasot savas senākās zināšanas. Daudzas dvēseles, kuras iemiesojas uz šīs planētas ir ļoti senas un ļoti sen šeit iemiesojas tajā skaitā viņas atradās šeit arī tajos laikos, kad apziņas līmenis uz planētas bija ievērojami augstāks par to, kurš eksistē šeit tagad. Jums patiešām šajā apziņas līmenī šajā krišanas līmenī eksistēja ļoti daudz garīgi-enerģētisku sašķiebumu, kuri noveda jūs tādā stāvoklī, kad jūs esat attālināti daudzējādā ziņā no garīguma, no garīgās attīstības. Tu man savā sūtījumā to arī konstatē un tas patiešām ir tā.


Taču man ir jāsaka tev, dārgais, ka tikai jūsu izvēle nosaka, cik ilgi jūs spēlēsiet šīs vecās spēles un cik ilgi jūs atradīsieties ārpus jūsu garīguma sfēras. Cik ilgi jūs spēlēsiet tās spēles, kuras daudzējādā ziņā ir jums kolektīvo programmu uzspiestas, jums tumšās ass uzspiestas. To pieredzi, kuru jūs šeit iegūstat, atrodoties šajos apstākļos, jūs visu krājāt un analizējāt, un daļa cilvēces jau ir atradusi sev izeju no šīs situācijas. Liela daļa cilvēces, vairāk kā 11,0 milj. cilvēku atrodas jau nošķirtības stāvoklī pēc liela daudzuma parametru no tām materiālajām spēlēm, kurās jūs visi atradāties ilgu laiku.


To noteiks tieši jūsu personīgā izvēle jūsu spēja vērsties pie jūsu dievišķās būtības, jūsu spēja vērsties pie savas dvēseles, kura ļoti labi zina visu to, par ko es tev saku, zina visu šīs planētas vēsturi, zina krišanas iemeslus un zina, kādā veidā notika šī krišana, zina arī caur savu pašas pieredzi, tā kā pati tajā brīdī atradās tajos apstākļos un pati iegremdējās trešā matērijas līmeņa apstākļos no ceturtā un piektā apziņas līmeņa (AL). 4AL un 5AL bija dabisks planētas iedzīvotāju stāvoklis agrāk, taču apziņa iegremdējās uz 3AL, un tā ir tā apziņa, kurā tagad mitinās lielākā cilvēces daļa. Ja jūs tagad izmanīsiet savu izvēli atšķirībā no tās cilvēku daļas, kura šo izvēli vēl nav izdarījusi, jūs saņemsit visu iespējamo palīdzību no Garīgā Visuma, saņemsiet palīdzību no pašas planētas tajos procesos, kuri sauksies par jūsu maigo augšāmcelšanos.


Tie ir procesi, kuri atgriezīs jūs jūsu dabiskajā stāvoklī, stāvoklī, kad ir pilnīga saikne ar jūsu Augstāko Es, ar jūsu kolektīvajām kosmiskajām dvēselēm, ar jūsu Virsdvēselēm, un tādejādi jūsu pastāvīgā saikne ar Dievu būs tikpat dabiska kā jūsu elpošanas process. Šis stāvoklis jums ir ļoti labi pazīstams, jo šajā stāvoklī jūs atradāties pietiekami ilgi, vienkārši tagad, iegrimuši un nolaidušies uz 3AL, jūs esat aizslēguši sev šo atmiņu, un viena jūsu patiesa vēlēšanās var palīdzēt jums daudziem atgriezt šo stāvokli.


Kas notiek tagad? Tu pilnīgi noteikti jautā par planētas ārstēšanu un termiņiem. Mans dārgais, mēs ne reizi vien jums esam teikuši par to, ka pirms dažiem gadiem planēta un tie no jums, kas spēja izrauties no šī materiālistiskā atkarību apļa, daudzi no jums pieņēma šo lēmumu: planētas augšāmcelšanās un tās pāreja uz jaunu apziņas līmeni un matērijas līmeni. Šo lēmumu pieņēma gan pati planēta, gan šie cilvēki, un šim lēmumam bija pietiekami ar to daudzumu, par kuru arī tika ziņots. 144 000 dvēseļu, kuras sāka palīdzēt planētai šajā procesā, un planēta tagad atrodas kārtējā paredzētās augšāmcelšanās stadijā.


Ja tu uzmanīgi sekosi tiem procesiem, par kuriem mēs ziņojam pašreizējā informācijā, ziņojam vēstījumos, tad tu ieraudzīsi, ka Zeme jau pārdzīvo lielas izmaiņas. Ja tu paskatīsies sev apkārt, ja tu parunāsi ar to, pagaidām niecīgo cilvēces daļu, kura ir sākusi mainīties, kura ir sākusi uztvert sevi kā garīgu, dievišķu daļu, to cilvēces daļu, kura ir pievērsusies savai dvēselei un sāk strādāt pilnīgi apzināti ar savu dvēseli un sazināties ar viņu, tad šī cilvēces daļa tad arī veic tieši šo planētas ārstēšanu. Termiņi, par kuriem tu jautā, tie ir sen noteikti un jums sen zināmi.


Mēs runājam par to, ka to programmu mērogos, kuras ir atnestas jau šurp caur iemiesotajiem un maigi augšāmceltajiem cilvēkiem, šīs programmas paredz pāreju 2012. gadā, un pa šo laiku uz planētas pa pieaugošu līkni notiks ļoti liels daudzums visdažādāko izmaiņu. Jūs nekad vairs neatgriezīsieties pie vecajām finansu sistēmām, pie vecajām vadības sistēmām, jums neizdosies vairs atgriezties pie savstarpējo attiecību vecajiem tipiem, un šo izmaiņu liecinieki būsiet jūs šajā dzīvē.


Jums visiem nāksies veikt pastāvīgu izvēli, tas, kas neatrodas procesā, kas stūrgalvīgi nevēlas ievērot to, kas stūrgalvīgi nevēlas redzēt šo procesu, tas pārdzīvo un pārdzīvos ļoti daudz baiļu, ļoti daudz iekšēju apzināšanos. Jums tagad ir iespēja veikt plūstoši paša izmaiņu procesus, taču no tā, ka jūs novilcināt šo procesu sev un nevēlaties pieņemt šo procesu, jūs pārdzīvosiet sava veida šoka terapiju. Tā būs ļoti spēcīga atklāsme katram no jums jeb, kā teica Nika, šoka terapija, kura pašas dzīves veidā izpaudīsies šajā jūsu dzīvē.


Nebūs atgriešanās pie vecās struktūras, un tā ekonomiskā situācija, kura notiek pie jums tagad, tās problēmas, kuras rodas tagad cilvēku sabiedrībā, tās pārdzīvos pastāvīgas izmaiņas, pārveidosies. Atgriešanās pie vecajām attiecībām nebūs, taču tas nenozīmē, ka ar to uz Zemes pārstāvēto būtņu sastāvu jūs spēsiet atjaunot veselīgu ekonomiku vecajā variantā, ka jums izdosies atgriezties pie brīvības, prieka un labklājības tā, kā jūs to sapratāt agrāk. Jūsu vērtībām ir pilnīgi jāizmainās. Es vienā no mūsu sarunām jau runāju par to, ka šo vērtību izmaiņa notiks ļoti globāli, un es jums stāstīju, kas ir 4 matērijas un apziņas līmenī planēta un kādi apstākļi tur būs.
Nav paredzēta šajā jaunajā līmenī nekāda atkarība un nebrīve. 

Šis līmenis paredz Mīlestību un harmoniju savstarpējās attiecībās, šis līmenis paredz vienas dievišķas būtnes spiediena vai prevalēšanas pār citu pilnīgu neesamību. Katrs būs aizņemti ar to darbu, to jaunradi, kura viņam tuva un kuru gribas iemiesot dzīvē, to jaunradi, kurai viņš sagribēs tērēt enerģiju. Un dara tajā apziņas līmenī ne sev, ne savu vajadzību apmierināšanai. Galvenā īpašība, kura atšķir 4AL cilvēku ir tā, ka viņš dzīvo priekš visiem vispirms, bet tikai pēc tam priekš sevis.


Tāpēc, ka tajā apziņas līmenī katrs saprot, ka tikai kopējā viņš iegūst to prieku un harmoniju, to laimi un eksistences prieku, uz kuru tiecas visas būtnes Visumā. Katrs saprot, ka viņš ir daļiņa no viena liela veselā, un tas patiesi ir tas, par ko mēs jums ne reizi vien esam teikuši – “Jūs esat Visā, un Viss ir Jūsos”. Pēc tāda principa ir būvēts viss visums, viss caurauž viens otru, jūs visumu un visums jūs. Attiecībā uz planētu, šajā gadījumā mēs runājam par planētu 4 AL/ML, šis pats savstarpējo attiecību modelis projicējas arī uz savstarpējām attiecībām sabiedrībā.


Tikai caur savas apziņas izmaiņām, pilnībā visu prioritāšu izmaiņām, paplašinot savu apziņu, ar pilnu kontaktu ar dievišķajām struktūrām un, apjēdzot visuma, dievišķo Likumu un principu, pēc kuriem tas eksistē, diženumu, tikai tādā veidā var iziet uz to līmeni, kurš piedāvā Jauno Zemi. Nebūs vairs vecā līmeņa Zemes. Jūs tagad atrodaties aktīvas enerģiju kustības un planētas, kura pāries uz 4-to līmeni, pārveidošanās procesā, un tas būs kvantu lēciens. Tam, lai ne tikai planēta pārietu turp, bet pārietu turp arī kaut kāda iedzīvotāju daļa, kura to izvēlēsies, jums nepieciešams iziet iekšējo garīgo pārveidojumu procesu, jūsu smalko un fizisko ķermeņu pārveidojumu process, un tikai tad jūs spēsiet veikt šo kvantu lēcienu kopā ar planētu. Es ceru, ka ar savu atbildi es aptvēru spektru visiem jautājumiem, kuri tevi satrauca.


Dualitātes, kura eksistē uz 3AL planētas pēc tam, kad šurp ienāca tumšā ass, tās, protams, nebūs, un mēs jums esam ziņojuši arī pat to, ka tumšā ass jau ir aizvākta no šejienes. Planētas pārveidošanās procesos visas viņas darbības uz planētas sekas, visi izkropļojumi un postījumi, viss tiks pārveidots, viss tiks izārstēts, un viss tiks nodzēsts ar Gaismu. 4AL/ML planēta eksistēs ārpus dualitātes, pilnā harmonijā un skaistumā, un turpinās savu kustību uz atgriešanos augstākās sfērās.


Jaunie bērni, kuri ir atnākuši tagad uz šo planētu, un viņu ir miljoni, viņi arī ir atnākuši tam, lai radītu pamatu tai jaunajai rasei, kura nāks un kura eksistēs jau uz jaunā līmeņa planētas. Šie bērni iekšēji gatavojas un jau ir atnesuši šurp jaunas programmas dzīves pārveidošanai uz šīs planētas. Viss norit pēc plāna, mans dārgais, un šie plāni tiek realizēti saskaņā ar tiem scenārijiem, kurus ir uzrakstījušas tās būtnes, tie labākie no jums, kuri ir sekojoši vienmēr šai planētai un bijuši tās patroni. Šīs programmas pastāvīgā režīmā nāk uz šo planētu, maina viņu, pārveido.


Tagad arvien vairāk grupu apzinošos cilvēku, izgājušu maigās augšupcelšanās procesu, pievienojas apzinātam darbam grandiozo izmaiņu, kuras notiek uz planētas, līdz- radīšanā. Jūs ieraudzīsiet to materiālajā plānā diezgan ātri, un tiem, kas ir gatavi un gaida šīs izmaiņas, tie būs svētki. Viņi sveiks tās, un tas būs sengaidīts un ļoti priecīgs moments viņiem, un tādu cilvēku kļūst arvien vairāk. Tiem, kas stūrgalvīgi nevēlas ticēt notiekošajām izmaiņām, nevēlas zem dažādu baiļu un šaubu jūga redzēt skaidri notiekošās izmaiņas, viņiem tas, protams, būs daudzējādā ziņā šoks. Taču tā ir jūsu izvēle, un tā vienmēr ir bijusi jūsējā.


Tie apstākļi, kurus rada priekš jums tagad labākie no jums, paredz tagad diezgan maigu katra cilvēka atbrīvošanos no tām bailēm un tām zombējošajām programmām, kuras tagad ir ieliktas jūsu smalkajos ķermeņos, un tās izmaiņas, kuras ir noritējušas tajos, tie izkropļojumi, kuri ir noritējuši DNS līmenī, viss tas tiks ārstēts. Diemžēl, ne tik daudz laika ir atlicis, un, ja kāds no jums aktīvi pretosies šiem procesiem, tad viņam šie procesi notiks sāpīgi, tā kā tikai katram no jums pieder izvēles brīvība.


Katrs no jums spēj izlemt priekš sevis, ko viņš izvēlas. Un, ja jūs neizvēlaties šīs izmaiņas, jā jūs stūrgalvīgi turpināt turēt sevī bailes un pieturēties pie vecajiem priekšstatiem, tad kaut kādā brīdī reālijas vienalga piespiedīs jūs noticēt notiekošo notikumu realitātei. Mēs cienām arī šo jūsu lēmumu. Taču tas var būt patiešām ļoti stiprs satricinājums jums, taču tā ir jūsu izvēle, un jūs izdarāt to paši, un tās ir jūsu svētas tiesības – izdarīt jebkuru izvēli.
Globāli neko neizmanīt vairs, mani dārgie, pāreja norit, lēmums jau ir pieņemts, visa galaktika ar cieņu noraugās uz tiem procesiem, kuri notiek šeit uz planētas, un sniedz palīdzību. Visi ar Mīlestību vēro, kā planēta klusiņām iziet no tā garīgā pikējuma, kurā viņa atradās, kā viņa sāk atdzimt.


Un, pat ja jūs neredzat to vēl tajos procesos, kuri notiek ap jums, tad planētas smalkajos plānos šie procesi izvēršas jau ar pilnu spēku. Tās veco struktūru, tajā skaitā valdošo struktūru un finansu struktūru, atlūzas, kuras jūs novērojat, tās ir sekas tieši tām izmaiņām, kuras notiek ar jūsu planētu. Tie garīgie jautājumi, kuri ir sākuši satraukt cilvēci arvien vairāk, arī ir notiekošo izmaiņu sekas. Radītāja Mīlestība un Gaisma vienmēr ir stiprākas par jebkurām citām enerģijām, mani dārgie!


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 04.10.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_voznesenii_planety/7-1-0-240


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/01/21