Par Mātes Marijas rozārijiem

Ješua caur NikuDārgais Ješua! Jautājums ir tāds. Vietnē http://www.flamerose.net ir brīnumdarītāji Mātes Marijas rozāriji. Tikko kā es sāku tos lasīt, es uzreiz sajutu izmaiņas savā dabā. Notika attīrīšanās process... Jautājuma būtība ir tāda, kā pareizi tos lasīt. Tāpēc, ka mans ego mēģina kontrolēt lasīšanas procesu. Tāpat mans ego mēģina iestarpināt savas destruktīvās domas šajā procesā. Kādā mērā tas ir normāli. Jeb tā norit attīrīšanās process? Vēl, es sapratu lasīšanas procesā, ka man ir ļoti daudz lepnības. Un, vai tev ir kaut kāds norādījums priekš manis. Paldies!


Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos par šo jautājumu. Visi palīgmateriāli, kuri parādās informācijas līdzekļos, tajā skaitā Internetā, ir dažādi pēc savas dabas. Taču man jāsaka, ka rozāriji, kuri ir izvietoti tur, ir ļoti spēcīgi aicinājumi, un šos tekstus aizsargā tās augstās garīgās būtības, kuras tos diktē caur tīriem kanāliem. Tāpēc rozārijam, par kuru tu runā, pilnībā var uzticēties.


Šo tekstu lasīšana nozīmē jums to, ka jūs tiešā veidā sākat kontaktēt ar to garīgo būtību, kura risina ar jums, personīgu dialogu dvēseles līmenī. Marija atsaucoties uz rozārija aicinājumu caur jūsu dvēseles bezizmēra īpašībām, tajā brīdī nodibina ar jums tiešo kontaktu. Šis kontakts ir ļoti svētīgs jums. Kad notiek tāds kontakts, tas notiek ne tā ķermeņa, kuru jūs aizņemat kā dvēsele, formas līmenī.


Es atgādināšu jums, ka kā dvēseles jūs esat neierobežoti un jūsu saikne eksistē ar visu visumu, īpaši, ja jums tajā laikā ir atvērti visi aizsegi un jūs atrodaties augšāmcelšanās procesā. Jo vairāk ir šo atvērto aizsegu, jo vairāk iespēju ir Garīgajam Visumam sniegt jums palīdzību un kontaktēties ar jums. Rozāriju lasīšana ir tiešs sauciens pēc palīdzības. Šeit, tiešam kontaktam - jūsu dvēsele – Māte Marija, prāta iejaukšanās nespēlē nekādu lomu.
Vienīgais, ko prāts var šajā situācijā, tas ir, izteikt šaubas notiekošajā un var izpausties dažādu ego izpausmju veidā, kā tu pareizi atzīmēji. Domas, kuras mēģina jūs atgriezt uz uztveri  jūsu ķermeni līmeni, var arī izsaukt lepnības jūtas un citas jūsu ego izpausmes. Kas notiek šajā gadījumā? Šajā gadījumā jūsu kontaktu, konkrēti ar Māti Mariju, sāk bloķēt jūsu prāts, un apzināšanās process palēninās. Nepieciešams pie rozāriju un citu sakrālo tekstu, kuri tiek nodoti jums caur tīriem kanāliem, lasīšanas saskaņoties ar savu dvēseli, apejot prātu. 

Jums ir jāatnāk uz savu sirdi, savā anahata kompleksā, un tikai tur jūs spēsiet pilnībā iegremdēties tajās lieliskajās enerģijās, tajā neizmērojamajā Mīlestībā un pateicībā, kura plūst šajā brīdī pie jums šo tekstu lasīšanas laikā.


Tieši no šī līmeņa, no sirds līmeņa, jūs jutīsiet visu šo plūsmu skaistumu un jutīsiet visu to reālo palīdzību, kura nāk pie jums. Jā, mans dārgais, šo tekstu lasīšanas laikā, ja jūs atrodaties vēl šaubu stāvoklī un jūsu ego iedarbībā, jūs ne vienmēr pilnībā sajūtat to labsirdību, tās svētīgās enerģijas, kuras nāk pār jums. Tās ir visaugstākās kvalitātes visstiprākās enerģijas, kuras var sniegt jums grandiozu palīdzību jūsu augšāmcelšanās procesos, un tas vien, ka jūs vēršaties pie šiem tekstiem, jau ir jūsu liels sasniegums.


Mācieties uztvert sevi kā dievišķu būtni, kura ir ievērojami lielāka ne kā jūsu ķermenis. Prāts pieder jūsu ķermenim līdz tam brīdim, kamēr jūsu dievišķais ķermenis neattīrīsies līdz tādam līmenim, ka jūs sāksiet uztvert sevi citādi. Sevis uztvere citādi, kura saistīta tajā skaitā ar neattīrītā ego attīrīšanu, dos arvien labvēlīgāku efektu no tām enerģijām, kuras nāk, lasot rozāriju. Turpini lasīt, mans dārgais, taču pie tam es iesaku tev iegremdēties savā sirdī, un tur tu atradīsi atbildes uz daudziem jautājumiem.


Atradīsi tās ne obligāti domās vai vārdos, tu atradīsi tās iekšējā sajūtā, iekšējā sajušanā, un tas notiks kā ļoti stiprs emocionāls izrāviens pie sevis paša sapratnes, savas vietas visumā sapratnes, savas lomas šajos procesos sapratnes. Tā jūs visi pamazām attīrīsieties, attīrīsies neattīrītais ego, atvērsies tās dievišķās jūsu apziņas daļas, kuras pieder jūsu kvantu daļām. Tad jūsu smadzeņu kvantu daļa kā visstiprākā un dievišķībā visvairāk izpaustā daļa sāks prevalēt pār to jūsu smadzeņu daļu, kura ir tieši ķermeņa piederums, to prāta daļu, kura vada jūsu ķermeņa funkcijas.
Pakāpeniski pie visām šīm daudzajām attīrīšanām, kuras notiek garīgā darba ar jums laikā, notiek arī jūsu ego attīrīšana. Notiek attīrīšana, pateicoties apzināšanās procesiem. Taču sākotnēji jūs izejat, kā likums, sava jušanas bloka aktivizēšanas periodu, kad jūs sajūtu līmenī, caur sirdi, caur anahatas kompleksu, sākat just un sajust savu diženumu. Šis diženums nav tas diženums un tā lepnība, kuri nāk no neattīrīta ego. Šo starpību tu arī sajutīsi, un vēlāk šīs sajušanas un tā palīdzība, kura nāk pie jums caur sakrālajiem tekstiem, kurus jūs izmantojat savā darbā, tās atvērs jums jūsu DNS kvantu daļas, jūsu apziņas kvantu daļas. Tādejādi mainīsies jūsu ķermenis, mainīsies jūsu domas. Jūs kļūsiet apzinošas, daudzdimensionālas, dievišķas būtnes, un tieši tā jūs jutīsiet sevi. Tas ir tas, kas ir piederējis jums vienmēr, taču bija noslēgts jums uz termiņiem, kurus noteicāt jūs paši.


Tikai jūsu patiesums un nodomu tīrība pastiprina sakrālo tekstu iedarbības spēku. Es pievēršu tam tavu uzmanību, dārgais, tā kā tāpat, kā arī lūgšanas, visu šo tekstu lasīšana ir svēts process, un šī procesa efektivitāte tiešā veidā ir atkarīga, cik patiesi jūs to izsakāt, cik jūs atļaujat sev iegremdēties šajā brīdī tajā vietā jūsu ķermenī, no kuras sākas jūsu dievišķības izpausme.
Lieliskās Mīlestības enerģijas, kuras nāk pie jums caur jūsu sakrālajām struktūrām, nāk pie jums no augstākajām garīgajām radībām, kuras vienmēr ir Mīlējušas jūs un Mīlēs, vajag ielaist pie sevis. Un viņu Mīlestība ir beznosacījumu. Tikai jūsu gatavība pieņemt šīs enerģijas nosaka, cik jūs tās saņemat.


Visi mēs lieliski saprotam un zinām, kādos apstākļos atrodas jūsu apziņa, kādos apstākļos atrodas jūsu ķermeņi. Taču mēs tāpat arī zinām, ka jūsu ķermenis ir dievišķs un tas ir uzkonstruēts tādā veidā, ka jūs caur šo ķermeni spējat celt savu apziņu. Celt viņu uz visaugstākajiem līmeņiem tam, lai pilnībā pieņemtu un apzinātos savu paša dievišķību, pieņemtu un apzinātos savu paša diženumu. Tad jūs izpaužaties kā patiesi mīlošas un dievišķas radības, apzinošas radības, kuras, paužot caur sevi savu dievišķo Mīlestību, pievienojot paša komponenti, tādā veidā maina sevi un maina pasauli visapkārt.


Es vēlu tev panākumus, dārgais, šajā brīnišķīgajā ceļā uz atgriešanos Mājās, atgriešanos pie Gaismas un Patiesības, atgriešanos pie savām Sākotnēm, kuras atrodas ievērojami augstāk, kā atrodaties tagad jūs, iegremdēti jūsu ķermeņos. Šis ceļš, – tas ir tas, kā dēļ jūs visi atnācāt šurp. Tās pieredzes, kura bija nepieciešama jūsu dvēselei, tās pieredzes, kuru jūs nododat visam visumam, kurš ar pateicību un lielu mīlestību pret jums pieņem to, dēļ. Visums tagad stiepj jums patiesi ar lielu Mīlestību palīdzības roku, sūtot jums tādus sakrālus tekstus, kuri palīdz jums noskaņoties uz jūsu dievišķo esību. Palīdz jums izvēlēties to vektoru, pēc kura jūs viegli un brīvi atgriezīsieties Mājās savā dievišķajā ģimenē, jaunas pieredzes, jaunu iespaidu pilni un kā dvēsele, bagātināta ar jaunām jūsu skaituma, jūsu mirdzuma šķautnēm.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 03.10.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_rozarii_materi_marii/7-1-0-238


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/01/18