Par notiekošajām izmaiņām

Ješua caur NikuSveicināti! Vispirms gribu izteikt savu patiesu pateicību par informāciju un palīdzību, kuru atrodu šajā saitā (http://preobrazenie.ucoz.ru). Mans jautājums ir par notiekošajām izmaiņām un dažām iekšējām pretrunām. Pēdējo gadu laikā ar mani ir notikušas ļoti lielas pārmaiņas, kā iekšējās, tā arī ārējās. Tās arī tagad turpinās un pieņemas spēkā. Tomēr pēdējos mēnešus arvien stiprāk ir jūtama vajadzība vēl lielākās izmaiņās. It kā būtu jānotiek kaut kam ļoti svarīgam un stipram, kardinālam. Daudz kas sasaucas ar to, ko lasu čenelingos. 

Taču ir, atskaitot to, sajūta, ka tas ir kaut kas, ko es tā gaidu – jau bija jānotiek, bet arvien nekādi nevaru to realizēt, tā kā nesaprotu skaidri, kas tad tas ir. Lielā mērā tas ir saistīts ar vajadzībām realizēt sevi iekš kaut kā, pilnīgi atšķirīga no mana pašreizējā darba. Un it kā ir orientieris, bet vienalga nav darbības un pilnas pārliecības, kādā tieši virzienā iet. Enerģija realizācijai te parādās, te atkal pazūd, un atkal aizej vairāk sevī, savās domās un sajūtās, nekā darbībā. Otrs piemērs – tas ir jautājums par personīgajām attiecībām. 

Parādījās stipra vēlēšanās satikt radniecīgu dvēseli. Tai pat laikā pēdējos mēnešus, ja ne gadus un vairāk, es devu priekšroku būt vienatnē ar sevi (nekādā gadījumā ne vientulība). Bija ļoti stipra vajadzība pēc tā. Pa šo laiku es iemācījos mīlēt pasauli un cilvēkus. Arvien vairāk un vairāk tas kļūst ne par darbu ar sevi, bet par dabisku stāvokli, kas atnes prieku. Un tagad ir ļoti divējāds stāvoklis: it kā arī ir vēlēšanās, lai tavā dzīvē parādītos ļoti svarīgs tev tuvs cilvēks, taču tai pat laikā ļaut tam notikt... – it kā kaut ko noturi iekšienē un nekādi viņu nevari satikt. Lasīju kaut kad, ka tā var būt vēlēšanās atgriezties Mājās. Taču, vai patiešām tas ir nerealizējams šeit?


Kaut kāda pretruna: iekšēji tu jau kaut ko formulē sev un pat realizē domās, taču realitātē – neko nemaini. Gribas tikai atkal atgriezties iekšējā pasaulē, iztēlē. Vēl pastāvīgi rodas jautājums – bet, vai vajag to patiesībā realizēt. Tas ir dīvains stāvoklis man. Agrāk līdzsvars starp iztēlojamu un reālu darbību man vairumā gadījumā nesagādāja problēmas. Es tiecos un panācu to, ko gribēju – bet galvenais, sapratu – ko konkrēti gribu. Bet, kas notiek tagad – nesaprotu. Iespējams, kādam ir līdzīgas domas, un tad mans jautājums varētu būt interesants arī citiem. Paldies!


Es sveicu tevi, dārgā, ar dziļu godbijību un Mīlestību. Es pateicos tev par šo jautājumu. Daudz līdzīgu situāciju ir citu cilvēku dzīvē, un šī tendence tiek novērota daudziem, kas atrodas tagad pilnīgi jaunā iekšējā stāvoklī, un tāpēc mēs labprāt tagad izskatīsim šo jautājumu un pamēģināsim atrast uz to atbildi.


Vispirms es gribu teikt, ka laikam, kurā jūs esat iemiesojušies, un tām programmām un uzdevumiem, kurus jūs sev nospraudāt uz šo iemiesojumu, ir tendence noslēgties. Šī tendence ir raksturīga dvēselēm, kuras ļoti ilgu laiku turpināja savus pētījumus, turpināja savas inkarnācijas, sakrāja pietiekami lielu un daudzveidīgu dzīves pieredzi, tajā skaitā arī personīgajās savstarpējās attiecībās, kuras bija iepriekšējās dzīvēs. Ļoti daudzas dvēseles, ejot savā kārtējā iemiesojumā, nosprauda sev uzdevumu tieši apkopot rezultātus visai tai pieredzei, kura tika sakrāta uz šīs planētas. Sakarā ar šo tu pilnīgi pareizi sajūti iekšēju vēlēšanos palikt vienatnē ar sevi, ar savām domām, savu pieredzi, saviem pārdzīvojumiem. Tu kā dvēsele vēlies veikt milzīgu garīgu darbu tajā, lai sakārtotu visas prioritātes, sakārtotu visu pieredzi, sakrātu iepriekšējās dzīvēs, pa savām šūniņām, visu to strukturētu un noliktu zem visa jaunu pamatu.


Tas viss ir tavas dvēseles programma, un šī programma paredz dalību kolektīvajā augšāmcelšanā, kvantu pārejā, kurš tagad uz planētas tiek veikts. Ļoti daudzas dvēseles nolēma tieši tādā veidā pavadīt šo iemiesojumu, lai būtu pilnīgi sakoncentrētas uz visiem šiem procesiem. Vēl vairāk, jūs visi nospraudāt sev mērķi kolektīvā līdzdalībā jaunā kopradīšanā, un šīs programmas jūs tā vai citādi tiecaties izpildīt. Tieši tavas dvēseles saucienu un vajadzību tu dzirdi, kad mēģini organizēt dzīvi šajā iemiesojumā pēc standartiem un mēriem, kuri eksistē kolektīvajā apziņā. Tu izjūti iekšēju nevēlēšanās stāvokli realizēt šajās programmas. Tavs prāts saprot, ka ir nepieciešamība pēc tā, lai tas atbilst vispārpieņemtajām normām un priekšstatiem, taču dvēsele prasa koncentrēšanos uz iekšējo pasauli un uz to milzīgo darbu, kuru veic dvēsele šajā noslēdzošajā ļoti svarīgajā periodā. Izlaiduma eksāmena periodā, milzīgas pieredzes un milzīga darba, kuru veica dvēsele visos iepriekšējos iemiesojumos, pabeigšanas periodā.


Saistībā ar šo tavas dvēseles programma, kura tā vai citādi būvē tavu realitāti, tā vai citādi dod noteiktu virzienu gan domām, gan darbībām, tā ved tevi uz iekšēju koncentrēšanos. Taču paralēli tu izjūti vajadzību pēc tā, lai atrastu cilvēkus vai vienu cilvēku, kurš pilnībā dalītu ar tevi tavu iekšējo stāvokli un atbilstu tam. Tā ir dabiska vēlēšanās, kura tiek pārvesta bieži jums uz uztveres sfēru kā tās vienīgās tuvās radniecīgās dvēseles atrašana, kura spētu savstarpēji bagātināt jūsu dzīvi, piepildīt to ar jaunu jēgu un jaunu saturu. Taču tu paralēli jūti zināmu šīs tavas iekšējās vēlmes interpretācijas nepareizību. Tā no vienas puses ir pilnīgi skaidra un stipra tiekšanās uz to, no otras puses tu sajūti iekšēju nesapratni, tā neatklāšanu, ko gan vēlas tava dvēsele.


Es tev pateikšu priekšā, ka tajā brīdī, kurā radās tev šī vēlēšanās satikt radniecīgu dvēseli, tas ir brīdis, kad tava dvēsele sāka aicināt tevi uz kolektīvu jaunās realitātes kopradīšanu. Tu esi pienākusi šim brīdim jau diezgan sagatavota, tu esi iemācījusies uztvert sevi kā vienību vienā lielā procesā, tu esi iemācījusies mīlēt cilvēkus un uztvert dzīvi tādu, kāda tā ir. Tas viss ir, pateicoties tam milzīgajam iekšējam darbam, kuru tu veici visu iepriekšējo laiku. Kad tu sajūti vajadzību kontaktēties ar radniecīgām dvēselēm vai dvēseli, tad faktiski tu saņem impulsu no savas dvēseles attiecībā uz to, lai beidzot ķertos ne tikai pie sevis kā viena kopēja vesela vienības apzināšanās, bet tava dvēsele jau tiecas uz darbību šī veselā ietvaros, uz kolektīvu darbību ar citām dvēselēm, kuras arī ir izgājušas uz šo apziņas līmeni.


Tieši šajā līmenī, šajā kolektīvajā līmenī, aizsāksies jūsu jaunās, tajā skaitā arī personīgās, savstarpējās attiecības, kuras tiks būvētas pilnīgi uz citas, realitātes augstākas sapratnes un savas vietas pasaulē sapratnes. Būvētas uz pilnīgi jauniem garīgiem principiem, kuri eksistē cilvēku pasaulē, un, tikko kā tu apzināsies šo nepieciešamību un sajutīsi ļoti stipru iekšēju aicinājumu piedalīties kolektīvajā darbā, tu sajutīsi to pašu enerģijas pieplūdumu, kurš vajadzīgs tev šo jauno ideju realizēšanai.


Bez jebkādām šaubām, jūsu reālais darbs matērijā, kuru jūs veicat, tā arī ir daļa no jūsu programmas un jūsu pētījumiem, taču šo pētījumu mērķis ir tajā skaitā arī vispārējā pasaules uzskata un pasaules uztveres pārveidošana, kolektīvās apziņas un kolektīvās realitātes pārveidošana. Kad tu sapratīsi, ka tava vajadzība kontaktēties ar tuvu dvēseli sākas ar kolektīvo jaunradi un kolektīvo kopradīšanu ar citām dvēselēm, kuras arī iznākušas uz sapratnes līmeni, kurš ir tuvs un saprotams tagad tev un tavam stāvoklim, lūk, no šī brīža tu sāksi saņemt to nepieciešamo enerģiju, kura nepieciešama tev tavu iekšējo radošo spēju pilnai realizācijai un tavas dvēseles programmas pilnai realizācijai.


Es tev iesaku, mana dārgā, izraudzīties sev domubiedru kolektīvu no tiem, kuri tagad ļoti aktīvi organizējas uz visas planētas kolektīvajam darbam. Tieši šajā virzienā tu spēsi atrast pilnīgi jaunas sevis realizēšanas iespējas matērijas līmenī. Tu spēsi realizēt sevi ne tikai, pārveidojot sevi iekšienē, bet tu spēsi visu savu iegūto pieredzi un visas aktivizētās spējas un iespējas, visu savu pieredzi, sakrātu iepriekšējos iemiesojumos, tu spēsi realizēt kolektīvajā radīšanā. Strādājot grupās, strādājot planetārajiem procesiem, galaktiskajiem procesiem, – šajā gadījumā dzīve palīdzēs tev ar jaunām iespējām realizēt sevi kā pilnīgu jaunu pārveidotu vienību.


Tieši šajā virzienā atvērsies tev pilnīgi jaunas un negaidītas perspektīvas, kuras būs ļoti saskanīgas ar tavu iekšējo stāvokli un tavu iekšējo vajadzību. Aizies šī notiekošās situācijas nesapratnes sajūta, un tu sajutīsi, ka tu izej pilnīgi jaunā darba līmenī. Šis līmenis veicinās nākošā tavas dvēseles programmas līmeņa attīstību. Programmas, kāpēc tu atrodies uz šīs planētas. Tu piedalies visplanetārajos augšāmcelšanās procesos, tātad tu jau piedalies neapzināti visos šajos procesos, un šie procesi daudziem no jums notika individuālā līmenī, jūs gatavojāties tam kolektīvajam darbam, kurš stāv jūsu priekšā. Un tagad, kad kvantu pārejas procesi ir nonākuši pie kārtējā posma izvēršas ar pilnīgi jaunām šķautnēm aktivizējas jaunas iespējas, manifestējas jaunas programmas, kuras nāk uz planētu, tiek radītas pilnīgi jaunas enerģētiskas telpas uz planētas. Šajā brīdī ļoti daudzi no jums sāk sajust šīs pārmaiņas un tiekšanos uz kārtējā etapa realizāciju.


Un tā, mana dārgā, atbilde uz tavu jautājumu atrodas pārejas uz jaunu posmu sfērā, un tev tagad vienkārši nepieciešams atļaut sev to. Tev ir vērts dziļāk iegremdēties savas dvēseles vajadzībās un nelikt šķēršļus šiem procesiem ar savu prātu, un nemēģināt uzreiz daudz saprast ar prātu. Uzticies tiem procesiem, kuri notiek, jo šie procesi notiek pēc jūsu kolektīvajām programmām un pēc programmām, kuras kā struktūras ir jūsu personīgo programmu ierakstītas šajās lielajās globālajās programmās. Un, tikko kā tu apzināsies to, tu tūlīt pat sāksi jaunu savu pārveidojumu vītni. Pārveidojumu caur kolektīvo darbu, caur pilnīgi jaunām iespējām, kuras atvērsies tev šajā darba virzienā. Tieši tur, šajā darbā, par kuru es teicu, notiks un aizsāksies tajā skaitā arī pilnīgi jaunas harmoniskas personīgās attiecības starp jums, un, viss, kas bija jūsu dvēseles iecerēts, realizēsies.


Eņģeļi vienmēr atrodas kopā ar jums, ar lielu mīlestību un maigumu viņi ved jūs pa dzīvi un cenšas visādā veidā dot virzienu jums un palīdzēt jūsu pašu programmu realizācijā. Tāpēc, tikko kā jūs atrodat to ceļu, kurš atbilst jūsu programmai un kuru ir izvēlējusies jūsu dvēsele, jums tūlīt pat tiek piešķirta iespēja jaunām izvēlēm un pilnīgi jaunām iespējām, kuras parādās jums reālajā dzīvē. Drosmīgāk, mana dārgā, nevajag sasprindzināties šajā procesā, tā kā augstākās sfērās, no kurienes jūs atnācāt un kur jūs radījāt savas programmas, jūs sen jau esat atrisinājuši šos jautājumus. Tagad jūsu uzdevums ir tāds, lai atpazītu savā iekšienē šīs programmas un ietu uz to realizāciju. Atļauj sev to ar atvērtu sirdi un ar lielu mīlestību, ar visdziļāko cieņu pret sevi un pret to milzīgo darbu, kuru tu veic sev, šai planētai, visai galaktikai.


Tas viss ir – milzīgs kolektīvs darbs, un tas atrodas pastāvīgas atvēršanās, pastāvīgas pilnveidošanās, pastāvīgas izvēršanās stadijā. Visas programmas, kuras ir atvestas jau uz planētu, izvēršas jau tagad. Tās rada jums visas iespējas, lai jūs realizētu savas personīgās programmas. Un tagad tavs uzdevums ir tāds, lai neliktu šķēršļus šiem procesiem un noteiktā etapā nemēģinātu ar prātu saprast “kas tad notiek?”. Uzticies savai sirdij, uzticies savam iekšējam stāvoklim, un šajā gadījumā tu ļoti ātri atradīsi to ceļu, pa kuru tev jāiet šajā reālajā dzīvē. Tavs prāts noteikti izanalizēs šos procesus, taču izdarīs viņš to mazliet vēlāk jau no jaunās pieredzes, jaunās apzinātības augstuma, un tev būs saprotams viss, kas notika un notiek ar tevi. Taču tagad ir ļoti svarīgi dzīvot sirdī un ļoti jutīgi attiekties pret visām savām iekšējām vajadzībām, sekot tiem aicinājumiem, kuri nāk no tavas dvēseles, nāk no anahatas kompleksa rajona.


Visas atbildes un visas programmas, visas atmiņas par sevi un par to, priekš kam tu iemiesojies šajā dzīvē, visi tavi uzdevumi šajā iemiesojumā, visas tavas perspektīvās idejas, – viņi visi atrodas tavā iekšienē. Ja seko tieši šim virzienam, iegremdējoties savā sirdī, paaugstinot savas apziņas nostiprināšanas līmeni, tu visas šīs programmas atvērsi sevī. Cieni un mīli sevi un savu dievišķību, tā kā jūs visi patiešām esat brīnišķīgas un dievišķas dvēseles. Tagad, kad jūs esat radījuši sev apstākļus tam, lai atvērtu savu dievišķību, tieši ar to ir jānodarbojas. Tieši šajā stāvoklī jūs veicat to milzīgo noslēdzošo darbu lielā kosmiskā daudzu reinkarnāciju uz šīs planētas cikla pabeigšanā.


Panākumus tev, mana dārgā, šajā ceļā. Es redzu, ka tu ļoti akurāti un ļoti jutīgi attiecies pret savu iekšējo stāvokli un tev nesagādās grūtības pietiekami ātri atrast to virzienu, pilnīgi jaunas darbības virzienu, kurš gaida tevi, atpletis rokas un ar mīlestību stiepjot tev tās. Uz priekšu, drosmīgāk, nevajag bīties un nevajag baidīties no pārmaiņām. Jums vajag pierast pie tā, ka visi procesi uz planētas paātrinās un vajag būt gataviem šīm izmaiņām. Vajag sagaidīt tās ar prieku, sagaidīt tās ar Mīlestību un pateicību, jo tas, kas notiek tagad un šeit, – tie ir grandiozi procesi, neparasti skaisti. Visi tie realizējas caur jūsu personīgo dievišķo skaistumu, caur jūsu vienotību ar Radītāju un caur tiem radījumiem, kuri ir viņa radīti.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 07.09.09 Niku

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_proiskhodjashhikh_izmenenijakh/7-1-0-224?l5i4tq


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/01/17